nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING

Ansvarig utgivare: Agne Nihlson Utkommer 4 nummer/år

Postgiro nr 101 15 19-4 Bankgiro 5811 6963

Prenumerationsavgift 250kr/år Lösnummer 75 kr

ISSN 0348-001, Upplaga 600 ex. Tryckeri: Edita Västra Aros AB

Omslags-layout: Alexandra Rånge och Ulrika Rånge

Cecilia Rånge (redaktör)

Stora Wennerstorps Gård

614 92 Söderköping

Arb.tel: 010-104 50 36

Mobil: 0702-39 04 29

e-post: cecilia.range@swipnet.se

Bost tel: 0121-108 17

Christina Runow Stark (layout)

Medicinsk Tandvård, Käkcentrum

Södersjukhuset

118 83 Stockholm

Arb.tel: 08-616 33 82

e-post:

christina.runow_stark@telia.com

christina.runow-stark@ftv.sll.se

Anders Levén (annonser, prenumerationer)

Sjukhustandvården

Vrinnevisjukhuset

601 82 Norrköping

Arb tel: 010-104 50 36

Fax: 011-22 36 87

e-post: anders.leven@lio.se

Bost tel: 0121-131 65

Omslagsbild.

Redaktionskommitté

Bo Pettersson (kassör)

Kristinagatan 15

602 26 Norrköping

Arb tel: 010-104 50 36

Fax: 011-22 36 87

e-post: bo-pettersson@telia.com

Sten Hellström (layout)

Sjukhustandvården Kronparken

Eva Lagerwalls väg 1

756 43 Uppsala

Arb tel: 018-611 86 70

Fax: 018-611 86 76

e-post:

sten.hellstrom@lul.se eller

hellstrom.torgils@telia.com

Bost tel: 018- 54 57 35

Agne Nihlson (Webmaster)

Landstinget Gävleborg

Lednings- och verksamhetsstöd

801 88 Gävle

Tel: 026-15 56 26 (sekr)

Mobil: 0768-35 30 11

e-post: agne.nihlson@lg.se

Bostad: Halmvägen 23

691 48 Karlskoga

Tel: 0586 - 543 92

Material till tidningen skickas till redaktören i Word-format.

Använd Times 12p, enkelt radavstånd. 1 A4-sida

motsvarar då lite drygt en sida i tidningen. Redaktionen

förbehåller sig rätten att redigera och eventuellt korta

insända texter.

Bilder skickas separat i JPEG-format. Bilden ska vara

högupplöst i minst 300dpi ≈ 1024x1280 bildpunkter.

Tidningen trycks på miljövänligt papper

More magazines by this user
Similar magazines