nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

MUN-H-CENTER – ETT NATIONELLT KOMPETENSCENTER

FÖR OVANLIGA DIAGNOSER MED OROFACIALA PROBLEM

av John Bratel

År 1995 beslutade Socialstyrelsen att anslå projektpengar för bildandet av en försöksverksamhet

med uppdrag att samla och sprida kunskap kring ovanliga diagnoser med koppling till orofaciala

tillstånd. Centret kom att förläggas till verksamheten för Sjukhustandvård vid dåvarande Stretered

utanför Göteborg. Detta tedde sig naturligt då initiativtagaren till verksamheten, sjukhustandläkare

Jan Andersson-Norinder, var verksam där. Ovanliga diagnoser definieras som skador som leder till

omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. Verksamheten

permanentades 1999 och då hade också Västra Götalandsregionen gått in och medfinansierat projektet.

I samma veva flyttade den kliniska verksamheten till nya lokaler på Odontologen i Göteborg och

kompetenscenterverksamheten flyttade ut till Ågrenska Stiftelsen på lilla Amundön utanför Göteborg.

Mun-H-Centers (MHC:s) huvudsakliga uppdrag

är att bedriva:

- information kring ovanliga diagnoser och

orofaciala hjälpmedel

- utbildningsaktiviteter till såväl yrkesutövare

som brukare

- konsultationsverksamhet

- orofacial/odontologisk verksamhet på specialistnivå

till patienter med funktionsnedsättning

som har ett komplext behandlingsbehov

- forskning och metodutveckling.

En viktig del i MHC:s stödjande och kunskapsbil-

22

dande verksamhet är den s k familjeverksamheten

på Ågrenska, där barn med en särskilda diagnoser

samlas under en hel vecka. Under denna vecka

ges barnen och deras anhöriga möjlighet att

dela upplevelser och diskutera sin situation och

sina speciella svårigheter med andra familjer och

med ett stort antal olika specialister. Ett team av

specialisttandläkare och logopeder från MHC

erbjuder också möjlighet till undersökning och

konsultation av dessa barn med avseende på orala

funktioner och oral hälsa. Föräldrar och barn kan

få diskutera igenom orala problem som kan finnas

hos barnen med specialister på området. Den

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines