nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

insamlade informationen läggs också in i den s k

MHC-databasen, vilken utgör en unik kunskapsdatabas

för dessa diagnoser. Det multiprofessionella

samarbetet mellan tandläkare och logoped kring

oralmotoriska frågeställningar gör MHC till en

viktig resurs för såväl vård som undervisning.

Undervisnings- och konsultationsverksamheten

är omfattande. Såväl vårdpersonal som patienter

från olika delar av landet vänder sig till MHC

för att få hjälp. På MHC finns även ett nationellt

resurscentrum för orofaciala hjälpmedel. Det

Faktaruta

Patient med omfattande funktionshinder och

grav bettstavvikelse. Patienten har ett öppet

bett med endast tuggkontakter på de bakre

kindtänderna.

innebär att patienter vid behov kan få stöd

med hjälpmedelsutprovning av ett multiprofesionellt

team där också arbetsterapeut och

sjukgymnast medverkar. MHC har arbetat

fram en lång lista på användbara orofaciala

hjälpmedel, där många av dessa försäljs via

den egna webbsidan.

Forskning prioriteras in i ramen för MHC:s

verksamhet. Några av de större forskningsområdena

rör oral funktion och neuromuskulära

sjukdomar samt forskning kring såväl

22Q11 som Ehlers-Danlos sjukdom. Inom de två

senare forskningsområdena har man studerat hur

funktionsnedsättning påverkar munhälsan och hur

barriärer gör att personer med funktionshinder

inte får tillgång till tandvård på samma villkor

som övriga befolkningen. I dagarna presenterades

också en doktorsavhandling, Orofacial dysfunctions

in children and adolescents with myotonic dystrophy

type 1 – evaluation and intervention.

Socialstyrelsen har sedan 1999 anslagit medel till tre nationella kompetenscenter.

- Mun-H-Center i Göteborg, som ett nationellt kompetenscenter för ovanliga diagnoser

med orofaciala problem

- Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd i Jönköping, som är ett nationellt

center för patienter med ovanliga diagnoser som behöver omfattande oral habilitering eller

rehabilitering

- Odontologiskt kompetenscentrum i norr, i Västerbotten, är i huvudsak ett kompetenscentrum

för personer med sällsynta diagnoser för norra Sverige.

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35 23

More magazines by this user
Similar magazines