nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

GerioWeb – ETT FORUM FÖR KONSULTATION OCH TERAPI-

PLANERING

av Madeleine Wertsén

Behovet av att på ett snabbt och lätt sätt kunna konsultera en specialist är viktigt att tillgodose. I

en stor region som Västra Götalandsregionen (VGR) finns det fem specialisthus som ligger placerade

i Göteborg, Mölndal, Borås, Uddevalla/Trollhättan och Skövde. Från många orter är det långt för

patienterna att åka till specialisten och en del specialister åker därför ut till avlägsna kliniker och

har regelbundna konsultationer.

Centrum för Äldretandvård är ett projekt som

funnits i VGR i tre år. Inom ramen för projektet

har det funnits ett uppdrag att tillgodose behovet

av hjälp att på ett säkert sätt behandla personer

med sjukdom och funktionshinder, med speciell

inriktning på den äldre patienten. Det fanns ett

önskemål att en fallbank skulle utvecklas. I samband

med det arbetet växte tanken på ett webbaserat

konsultationsprogram fram och kontakt

togs med Mats Jontell. Med SOMNet som bas

har därefter GerioWeb utvecklats. All personal

inom Folktandvården VGR skall ha möjlighet att

använda programmet för konsultationer.

Konsultation via GerioWeb kan ske på två sätt;

dels som en telefonkonferens en gång per månad

där man diskuterar de fall som visas på hemsidan

och dels genom att direkt kontakta den sjukhustandläkare

man vill diskutera med.

32

Fallet läggs in i ett särskilt formulär (se SOMNet

föregående sida) där färdiga rubriker och val

gör det lätt och snabbt att använda. Några rubriker

är obligatoriska, men de flesta uppgifter är frivilliga.

När inmatningen är klar får man en skriven

sammanfattning i löpande text på de uppgifter

som matats in.

Fallen lagras i en sökbar databas som också blir

en viktig kunskapsbas för framtiden. Programmet

har testkörts och introducerats för klinikcheferna

i VGR. Första konsultationstillfället är planerat

till mitten av september 2010. Andra landsting

har visat ett stort intresse för programmet som

har stora utvecklingsmöjligheter.

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines