nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

REMISSINFLÖDET TILL EN SJUKHUSANKNUTEN SJUK-

HUSTANDVÅRD

av Bo Pettersson, Per-Olof Rödström

Beskrivning av sjukhustandvårdens verksamhet kan göras på flera sätt, bl.a. utifrån inkomna remisser.

Lokala faktorer påverkar vilka patientkategorier som remitteras. För en klinik som är belägen

inne på, eller i direkt anslutning till, ett sjukhus är det givetvis av stor betydelse vilken medicinsk

inriktning sjukhuset har. Exempel på verksamheter där det finns ett uppenbart behov av samarbete

med sjukhustandvården är hjärtsjukvård, hematologi- och onkologivård, transplantationskirurgi,

och infektionssjukvård. Dialysvård, palliativ vård och strokevård är andra exempel. Listan kan

göras lång. Sjukhustandvården får också remisser från allmäntandvården, folktandvården likväl

som från privattandvården. Antalet remisser därifrån påverkas av hur mycket kompetens det finns

för omhändertagande av patienter med omfattande sjukdomar och funktionshinder. Det är också av

betydelse hur kommunen ordnat och lokaliserat särskilda boenden och i vilken utsträckning allmäntandvården

behöver stöd med en del av dessa patienter.

Inkomna remisser till Sjukhustandvården, Vrinnevisjukhuset

i Norrköping, registreras och följs

upp via journalsystemet. I och med de förändringar

som gjordes med anledning av införandet av det

nya tandvårdsstödet den 1 juli 2008, försvann tyvärr

möjligheten till denna registrering under ganska

lång period av programtekniska skäl. Under perioden

2007 och första halvåret 2008 registrerades

454 remisser. Remisserna, fördelade efter remittent,

visade att c:a 50 procent av dem kom från

tandvården, varav 40 procent från folktandvården

och 10 procent från privattandvården. Remisserna

från Folktandvården inkluderade även remisser

från pedodontin på de barn som skulle behandlas

i narkos. Övriga 50 procent av remisserna kom

huvudsakligen från sjukvården.

Enkla remissvägar ökar remissflödet

Sjukhustandvården vid Vrinnevisjukhuset präglas

av lång kontinuitet på tandläkarsidan. Det har gjort

att verksamheten är välkänd inom olika discipliner

på sjukhuset och det finns ett väl upparbetat samarbete

mellan sjukvården och sjukhustandvården.

Under 2010 har vi dessutom sett en påtaglig

ökning av antalet remisser från sjukvården. En

omständighet som kan förklara detta är att möjlighet

har införts att remittera direkt via sjukvårdens

journalsystem (Cosmic) till sjukhustandvården.

Sjukvården har därmed fått samma system för

remisshantering till sjukhustandvården som gentemot

sjukvården i övrigt. Det är lättare för remitterande

läkare att formulera en remiss i det egna

journalsystemet än att leta efter en pappersremiss

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35 33

More magazines by this user
Similar magazines