nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

PATIENTFALL - OPERERAD FÖR MAXILLARISCANCER

- samarbete mellan sjukhustandläkare, logoped, foniater och käkkirurg

av Madeleine Wertsén, Helena Löfhede

Ett multidisciplinärt samarbete, med målet att bidra till en förbättrad livskvalitet, är viktigt för

patienter med svåra orala problem på grund av behandling av bl. a oral cancer, neurologisk sjukdom,

stroke, hjärntumörer och trauma.

En 49-årig kvinna opererades för 13 år sedan för

adenoidcystisk cancer genom att högra sidan av

överkäken opererades bort (högersidig maxillektomi).

En protetisk ersättning i plast (obturator)

utformades för att täta i gommen, men talet fungerade

inte bra. Patienten önskade så småningom

åtgärda öppningen i gommen mer permanent.

År 2009 opererades hon med ett hudtransplantat

från höger underarm till höger överkäke. Talet

förbättrades men var fortfarande mycket nasalt.

Vid undersökning i teamet konstaterades att

patienten hade inskränkt gapförmåga. Läpparna

var strama och oeftergivliga och hon hade ett ärr

under näsan genom hela överläppen. Kindslemhinnan

fäste direkt mot kvarvarande alveolarutskott.

Tungan hade god rörlighet men det läckte i mungipan

vid intag av mat och dryck och hon hade

ett luftläckage genom näsan. Även dryck rann ut

genom näsan. Tänder saknades i höger överkäken

efter operationen.

Terapi

Patienten behövde en delprotes med ersättning för

saknade tänder i höger överkäke och en utbyggnad

för att lyfta gommen (palatal lift). Avtryckstagningen

blev mycket svår på grund av de strama

vävnaderna och inskränkta gapförmågan. Behandlingen

skedde därför i två steg. Först framställdes

delprotesen. Därefter togs ett separat avtryck för

att utforma en utbyggnad av protesen i avsikt att

lyfta mjuka gommen. Läckaget av tunn vätska via

näsan upphörde därmed och vissa ljud förbättrades.

Talet var dock fortfarande inte tillfredsställande

och det fastnade mat på ”klumpen” som tryckte

upp mjuka gommen.

Multidiciplinärt samarbete

I samarbete med läkare på ÖNH-mottagningen

för logopedi och foniatri och två logopeder genomfördes

en fiberendoskopisk undersökning för att se

om det gick att täta ytterligare mot svalgväggen.

Man såg då att det på höger sida av svalgväggen

fattades litet mellan sidoväggen och protesen.

I samband med undersökningen byggdes den

palatinala liften ut temporärt och påbyggnaden

kunde sedan permanentas i plast. Patienten fick

därmed en klart förbättrad ljudbild och var nöjd.

Tyvärr behövde senare en framtand tas bort pga.

vävnadsskador (osteoradionekros) efter

den tidigare strålbehandlingen av cancern

och en tand sättas till på delprotesen. Såret

efter extraktionen läkte emellertid inte och

i samarbete med käkkirurgiska kliniken

fick patienten behandling i tryckkammare.

Kvarstående problem

Patienten har fortfarande en kvarstående

På den bakre delen av en gomplåt byggdes en

pelott som kunde lyfta den mjuka gommen

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35 35

More magazines by this user
Similar magazines