nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

var retningsfri. Tänderna 36 och 35 var sensibla. Det

förelåg en fördjupad tandköttsficka på 9 mm distalt

på 35 men ingen påtaglig blödning vid sondering.

Röntgen visade en cirka centimeterstor diffust

avgränsad förändring (Fig. 1b) Punktion med grov

kanyl gav inget utbyte och förhårdnaden var kliniskt

oförändrad. Vid friläggning blottades en vitaktig,

relativt mjuk, vävnad som lätt fripreparerades från

slemhinnan (Fig. 1c). Förändringen var stjälkad in

mot käkbenet där det fanns en perforation av den

buccala benplattan och dessutom total nedbrytning

av benet mellan 36 och 35. Tumörvävnaden,

som var relativt mjuk i konsistensen, avlägsnades.

Förändringen sträckte sig ned mot rotspetsen

på 35 och man kunde inte påvisa någon tydlig

avgränsning mot frisk vävnad (Fig. 1d).

I det histopatologiska yttrandet beskrevs en rundad

tumör som bestod av mattor av atypiska lymfocytliknande

celler. Cellerna hade oregelbundna

kärnor som såg ut som en blandning av centrocyter

och centroblaster. Cellerna tycktes fragila och var

CD20+/CD79a+ (B-celler) och visade en hög grad

av Ki67-positivitet. En stor del var också Bcl-6+.

Tumörcellerna var negativa för CD5 och Cyclin

D1 varför belägg för mantelcellslymfom saknades.

Den slutliga diagnosen blev ett malignt lymfom

som klassificerades som ett diffust storcelligt

B-cellslymfom. Patienten vidareremitterades till

onkologkliniken för fortsatt utredning.

Konklusion

Intraorala manifestationer av maligna lymfom är

relativt ovanliga och den kliniska bilden vid dessa

kan variera. Det viktiga med detta fall är inte diagnosen

som sådan utan att man som kliniker tolkar

den kliniska och röntgenologiska bilden på ett

rimligt sätt. Avsaknad av inflammatoriska tecken

och en röntgenbild som inte var förenlig med en

vanlig marginal parodontit föranledde remiss. Det

är viktigt att vi som tandläkare är observanta på

kliniska tecken som inte är förenliga med de vanliga

odontologiska diagnoserna och tillser att patienten

i dessa fall remitteras för fortsatt utredning.

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2010, NY UPPLAGA

Under redaktion av sjukhustandläkare Lena Rignell, Mölndal, och apotekare

Susanne Mirshahi, Göteborg, har den 16:e upplagan nu färdigställts i samarbete

med representanter från de 14 deltagande landstingen och

ytterligare sakkunniga, främst farmakologisk expertis. Boken

kommer att distribueras kostnadsfritt till legitimerad

personal (tandläkare och hygienister) i de landsting som

medverkat. Övriga kan beställa den på e-post tandrek@

vgregion.se (150 kr + moms).

Denna bok har till syfte att fungera som stöd och hjälp

i behandlingssituationen. Det som skrivs är inte heltäckande

inom alla områden utan önskar man djupare

information får man gå vidare till andra källor. I boken

ges förslag på ytterligare informationskanaler.

Boken innehåller en behandlings- och preparatdel,

en del med en del övergripande frågor och slutligen

en del med genomgång av del gällande lagar och

förordningar.

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35 37

More magazines by this user
Similar magazines