nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

PATIENTFALL - SNEDTÄNDNING I TANDVÅRDEN

av Inger Stenberg

Snedtändning i tandvården - då tanden inte är huvudproblemet.

Vid tandvård till patienter med psykiatrisk sjukdom är det inte enbart odontologiskt stora vårdbehov

som gör vården krävande. Det är när de psykiska sjukdomssymptomen påverkar tandvård som det

blir speciellt. Här beskrivs två patienter med olika problem som är vanliga och med det gemensamt

att tänderna blivit en del i den psykiatriska symptombilden.

Patient med tvångsbeteende

Per född 1963, har varit svårt sjuk i schizofreni

med mycket tvångstankar sedan tonåren. Han har

aldrig varit ute i arbetsliv eller studerat. Han bor i

eget boende med tät psykiatrikerkontakt. För tio

år sedan fick Per porslinskronor i överkäksfronten,

på tänderna 13-24. Samtidigt sattes fluorprofylax

in med sugtabletter efter varje måltid. Detta ledde

Per in i en psykos. Vi visste inte att Per åt tvångsmässigt

varannan timme och att han då inte fick

ihop detta med ordinationen av en sugtabletter

högst 6 gånger per dag. Eftersom vi varit tydliga på

receptet och skrivit in en tablett efter varje måltid,

så räckte inte 6 tabletter per dag om man äter varannan

timme och han kunde inte avgöra vid vilka

måltider han inte skulle ta fluortablett. Vi noterade

periodvis kraftig gingivit omkring kronorna men

inte omkring övriga tänder. Munhygienen var god,

odling visade inget ovanligt och en biopsi visade

på kronisk ospecifik inflammation. Klorhexidin,

senare klobetasolgel, insattes utan effekt. Vi började

misstänka att det förelåg mekanisk påverkan.

Per medgav att han ibland kände om tänderna

satt fast. Vi var därmed problemet på spåret och

informerade patientens psykiatriker. Psykiatern

ändrade psykosmedicinering. I samband med en

38

ny period med försämring av psykossjukdomen

utvecklade patienten ett självdestruktivt rivande

på hudkostym samt intensiv manipulering med

tänderna. Detta resulterade i ett flertal fakturerade

vitala kronor.

Patient med vanföreställningar

Ulla, född 1961 med personlighetsstörning, har

arbetat som gymnasielärare fram till de senaste fem

åren, då hennes psykiska problem blev för stora. Ulla

kom till oss på remiss från allmäntandläkare som

under många år försökt hjälpa henne. Ulla inledde

varje besök med en lång beskrivning av hur hon

haft vatten i käkhålorna som gav kramp i käkar

och nu även i benen. Hon var tidigare utredd av

ÖNH-läkare, neurolog och bettfysiolog utan fynd

som kunde förklara symptom. Hon upplevde sina

krampsymptom så besvärliga att de upptog hela

hennes liv. Hon klarade inte arbete, skötte inte

personlig hygien, och var mycket hjälpsökande.

Odontologiskt hade hon ett omfattande vårdbehov

med snabb kariesprogression, men detta sköt

Ulla åt sidan, det var kramperna hon ville ha hjälp

med. Med sin stora ångest och sina behov av att

berätta sin historia försvann lätt hela den avsatta

behandlingstiden. En preliminär terapiplan upp-

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines