nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

4

KLINIK OCH FORSKNING

SOMNet – ett nätverk för distanskonsultation och

interdisciplinärt arbete i den kliniska vardagen

Ulf Mattsson................................................................ .......................................30

GerioWeb – ett konsultations- och diskussionsforum

Madeleine Wertsén..............................................................................................32

Remissinflödet till en sjukhusanknuten Sjukhustandvård

Bo Pettersson, Per-Olof Rödström.......................................................................33

Beskrivning av ett antal patientfall inom vårdområdet

Opererad för maxillariscancer - samarbete mellan

sjukhustandläkare, logoped, foniater och käkkirurg

Madeleine Wertsén............................................................................................. 35

Patient med resistens på alveolarutskottet

Ulf Mattsson ....................................................................................................... 36

Snedtändning i tandvården- då tanden inte är huvudproblemet

Inger Stenberg.....................................................................................................38

Ett nytt kariesträsk?

Inger Wårdh, Pia Gabre.......................................................................................39

Nekros av maxillan orsakad av nasalt NK/T-cellslymfom

samt sekundär resistent Candida krusei infektion

Karin Garming Legert...........................................................................................42

Orala problem som utreds inom sjukvården

Johan Blomgren.................................................................................................. 44

Intraorala sår relaterade till cytostatikabehandling

Johan Blomgren, Lars Vilén.................................................................................45

Autoreferat av avhandling, ”Oral Health in patients

with Chronic Kidney Disease”

Royne Thorman....................................................................................................47

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines