nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

Patient 1 Patient 2

problem från munnen att hon måste få morfin

som smärtlindring för att bara kunna svälja) kom

patienten till Sjukhustandvården. Hon hade då

sårbildningar intraoralt och på huden generellt.

Sjukhustandläkaren säkerställde diagnosen neutrofil

dermatos, och patienten fick adekvat behandling

(högdos systemisk kortison) och tillfrisknade.

Patient 2, en ung tidigare väsentligen frisk man,

hade utretts under sju veckor för svåra smärtor i vänster

ansikte, sista veckan inneliggande på sjukhus.

Antibiotikabehandling gavs, blodprover togs vid

flera tillfällen och migränutredning och behandling

mot migrän genomfördes. Också borreliautredning,

lumbalpunktion, datortomografier, hudbiopsi och

antiviral behandling genomfördes. Patienten fick

tung smärtlindring och flera olika medicinska

specialister samt sjukgymnast konsulterades. När

patienten sedan skickades till sjukhustandvården

kunde det konstateras att en molar i överkäken

var gravt karierad och att en annan molar hade en

rotfraktur vilket var orsaken till patientens besvär.

Konklusion

Sjukhustandvården utgör en remissinstans inom

sjukhuset som bör konsulteras på ett tidigt stadium

i utredningen när det gäller bl.a. inneliggande

patienter med svårbedömda intraorala problem.

PATIENTFALL - INTRAORALA SÅR RELATERADE TILL

CYTOSTATIKABEHANDLING

av Johan Blomgren, Lars Vilén

Cytostatika och andra läkemedel som används vid behandlig av maligna tumörer kan många gånger

ge problem från munslemhinnan.

Bakgrund

Cytostatika påverkar både sjuka och friska celler

i kroppen. Olika celler har olika känslighet för

denna typ av medicinering men slemhinneceller

hör generellt sätt till de celler som är känsligast.

Av denna anledning får cytostatikabehandlade

patienter ofta problem med munslemhinnan.

Patientfall

Patienterna på bild 1-3 behandlades vid tidpunkten

då bilderna togs med cytostatika. När denna typ

av patienter kommer till Sjukhustandvården har

de mycket svårt att äta, dricka och, för att inte

tala om, att sköta sin munhygien. De är kraftigt

smärtpåverkade och är uttalat muntorra. Allt är ett

resultat av den medicinska behandling som pågår.

Sjukhustandvården sätter i dessa fall in behandling

med smärtlindring (systemisk och lokal), ibland

antiinflammatorisk behandling (lokal behandling

med starka steorider), vid behov behandling med

antibiotika (bakteriella infektioner), antimykotika

(vid förekomst av svamp), och antivirala läkemedel

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35 45

More magazines by this user
Similar magazines