nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

(vid t ex reaktivering av herpes). Detta kompletteras

vanligtvis med intensiva munhygienåtgärder.

Resultatet brukar bli en snabb symtomlindring, ett

snabbare tillfrisknande

och mindre

allmänkomplikationer.

Bild 2 Patient

m e d l y m f o m

före och efter behandling

i sjukhustandvården

Diskussion

När patienterna får sår i munslemhinnan uppstår,

förutom problem med smärta och obehag, ett

flertal andra allvarliga problem. Såren försämrar

t.ex. möjligheterna till nutrition, vilket är ett stort

problem då god näringstillförsel är en förutsättning

för lyckad medicinsk behandling. Såren

utgör också ingångsportar för mikroorganismer,

som tillsammans med rådande infektionskänslighet

i sin tur kan ge upphov till svårbehandlade

allmäninfektioner.

46

Bild 1 Patient

med tarmcancer,

före och efter

sjukhustandvårdens

behandling

Kort konklusion

Det är av yttersta vikt att dessa patientgrupper

tidigt får information om risken för orala problem

i samband med sin medicinska behandling och

att det också finns tandvårdspersonal som på ett

kompetent och patientsäkert sätt kan behandla

dessa patienter och deras problem. På så sätt kan

sjukdomsbehandlingen bli säkrare och mer komplikationsfri,

samtidigt som den enskilda patienten

förhoppningsvis drabbas av mindre subjektiva besvär

i form av smärta, blödningar och muntorrhet.

Bild 3 Patient med

ulcerös kolit och

munbesvär. Bild

tagen före och efter

behandlingen

i sjukhustandvården.

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines