nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

Munhålans sjukdomar och deras betydelse för vården av

kroniskt njursjuka patienter

Av Royne Thorman

Munnen, en ”spegel” av kroppens sjukdomar. En ”gammal sanning” som får fler dimensioner när

forskningen pekar på att sjukdomsförlopp lokalt i munhålan kan ha stora konsekvenser på förloppet

av en kronisk njursvikt.

Ny kunskap

Vi sjukhustandläkare pratar ofta om hur kronisk

sjukdom och medicinering leder till sämre oral

hälsa, något som vi dagligen tycker att vi ser bevis

på. I många situationer kan det dock vara svårt att

avgöra om sjukdom i munhålan faktiskt grundlagts

innan systemsjukdomen och dessutom medverkar

till att försämra prognosen och snabba på förloppet

av den allmänsjukdom som vi förväntas ta hänsyn till

i vårt arbete med tandvård. Den dåliga munhälsan

kan ju även vara ett resultat av grundsjukdomen i

sig och den behandling som patienten genomgår.

I avhandlingen ”Oral Health in patients with

Chronic Kidney Disease” presenteras resultat som

pekar på att systemförändringar vid kronisk njursvikt

förvärras av munhålans sjukdomar. En väl skött mun

minskar belastningen på njurarna, och de processer

som styr njurens sekretion kan förväntas fungera

under längre tid. Det kan finnas skäl att fortsätta

forskning och kartläggning av många andra kroniska

sjukdomsförlopp för att väga in betydelsen av en

dåligt skött munhälsa. Denna artikel presenterar

ny kunskap som kan öka förståelsen för sådana

samband.

Avhandlingen som försvarades den 4 december

2009 består av en klinisk del och en preklinisk del.

Den prekliniska delen av arbetet bestod dels i att

finna markörer för inflammatorisk aktivitet i saliven,

så kallade cytokiner och chemokiner. En del av arbetet

gjordes också för att utvärdera DNA-skador

i salivkörtelparenkymet som förklaringsmodeller

till minskad salivproduktion och att orala följdsjukdomar

därmed uppträder. Den kliniska delen

kartlägger munhålans sjukdomar i grupperna

predialyspatienter, peritonealdialyspatienter och

hemodialyspatienter.

Oxidativ stress

Genom att använda sig av en ny teknik där DNA

från cellkärnor i accessoriska körtlar analyserades, en

så kallad Comet assay teknik framkom att kroniskt

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35 47

More magazines by this user
Similar magazines