nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

LEDARE

Bästa läsare!

Du håller i Din hand ett viktigt nummer av Svensk

Sjukhustandläkartidning, ett temanummer!

Tidpunkten för temanumret är inte tillkommen

av en slump. Två stora ämnesföreningar inom

svensk odontologi, Svensk Sjukhustandläkarförening

(SSTF) – grundad år 1976 - och Svenska

Oralmedicinska Sällskapet (SOMS) – grundat

år 1990 - går 2010 samman till en förening,

Svensk förening för Orofacial Medicin. Det vill

vi manifestera.

Vi vill i detta temanummer tydliggöra de organisatoriska

satsningar och det omfattande arbete

som bedrivs inom sjukhustandvård/oral medicin/

gerodonti i samverkan med sjukvården och som remissinstans

för de fall allmäntandvården(offentlig

och privat) inte bemästrar. Vi vill beskriva några av

de odontologiska problemställningar som möter

oss. Många av de vuxna patienter som får vård

inom vårdområdet tillhör grupper vars problem

inte alltid syns i de stora sammanhangen fast problemen

ofta är överväldigande och svårbemästrade

och i mycket hög grad påverkar livskvaliteten för

den som drabbas, liksom för de närmaste. Ett

antal patienter remitteras direkt från sjukvården.

En del av dessa remisser föranleds av medicinska

behandlingar eller livshotande tillstånd. Andra

rör långsiktiga problem hos kroniskt svårt sjuka

personer eller personer med omfattande funktionshinder.

Vi vill också peka på behovet av fortsatt

kunskaps- och vårdutveckling, utbildning och

forskning för en god och patientsäker vård.

Det förtjänar att nämnas att ett nära samarbete

också sker med systerföreningen Nordisk Förening

för funktionshinder och oral Hälsa (NFH).

I den föreningen samverkar tandläkare, tandhygienister

och tandsköterskor. Också brukare och

anhöriga har en naturlig plats i NFH. Utan den

teamsamverkan som utmärker omhändertagandet

inom vårdgrenen skulle de goda vårdresultaten för

många av patienterna inte kunna uppnås. Vidare

sker mycket vårdutvecklings-, utbildnings-, och

forskningssamarbete i internationella organisationer

och professionella nätverk.

En framtida utveckling av nationella vårdriktlinjer

för ett antal komplicerade tillstånd är av vikt.

Av artiklarna i detta temanummer framgår att

- vårdområdet är väl definierat

- vårdpanoramat är komplext och kunskapskrävande

- det för vårdområdet i samtliga landsting

finns en tydlig organisation, oftast inom

specialisttandvården

- det finns en treårig vidareutbildning

- några andra landstingsområden planerar

en liknande strukturerad och genomarbetad

utbildningsplan

- det bedrivs omfattande utvecklings- och

forskningsarbete. Ett antal avhandlingar,

många under 2000-talet, och vetenskapliga

artiklar har publicerats.

Tandvård för människor med sjukdomar och

funktionshinder som inte kan tas omhand inom

allmäntandvården behandlas på remiss inom sjukhustandvård/oral

medicin/gerodonti av tandläkare

med omfattande utbildning och lång erfarenhet.

Vi kan konstatera att vårdområdet utvecklats och

vuxit samman till ett tydligt och väl definierat

ämnesområde på specialiserad nivå. Vi konstaterar

med glädje att ämnesområdet står på egna ben.

Inger v. Bültzingslöwen Johan Blomgren

Ordförande SSTF Ordförande SOMS

Ordförande Vice ordförande

Interimsstyrelse för Svensk förening för Orofacial

Medicin

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35 5

More magazines by this user
Similar magazines