nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

ÄMNESOMRÅDET OROFACIAL MEDICIN

Prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd relaterade till systemsjukdomar

och funktionshinder hos vuxna

av Inger v. Bültzingslöwen, Jan Andersson, Mats Jontell

Prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd relaterade till systemsjukdomar

och funktionshinder hos vuxna på specialiserad nivå, sker inom sjukhustandvård/medicinsk

tandvård, oral medicin och gerodonti. För att uppnå en enhetlighet används här den övergripande

benämningen Orofacial Medicin.

Grundandet 2010 av ämnesföreningen Svensk

förening för Orofacial Medicin innebär att Svensk

Sjukhustandläkarförening och Svenska Oralmedicinska

Sällskapet går samman till en förening.

Ämnesområdet Orofacial Medicin

Ämnesområdet Orofacial Medicin omfattar vård

och omhändertagande inom tandvården av vuxna

patienter vars funktionshinder eller allmänsjukdomar

negativt påverkar eller påverkas av den

orala hälsan och funktionen och som inte kan tas

omhand inom allmäntandvården.

Funktionshinder och sjukdomar hos patienter

som remitteras till sjukhustandvård/oral medicin/

gerodonti berör huvudsakligen något av följande

medicinska områden:

- habilitering och rehabilitering

- psykiatri och psykologi

- geriatrik

- invärtesmedicinska, onkologiska och infektiösa

tillstånd m.m.

De odontologiska frågeställningarna(se faktarutan)

rör framförallt:

- omfattande och svårbedömt tandvårdsbehov som

har samband med nedsatt allmäntillstånd, sjukdom

eller funktionshinder

- svårigheter i vård och behandling pga. beteendeproblematik

- medicinska tillstånd och orala slemhinnesjukdomar.

Ämnesområdet har av Svensk förening för Orofacial

Medicin definierats som prevention, diagnostik

och behandling av komplexa orala tillstånd relaterade

till systemsjukdomar och funktionshinder

hos vuxna på specialiserad nivå.

En utveckling har skett under 40 år

Oral vård till människor med sjukdomar och

funktionshinder har utvecklats successivt under

de senaste decennierna. Från det att enskilda

tandläkare vid centraltandpolikliniker på sjukhus

förr omhändertog patienter med komplicerade

medicinska frågeställningar har en omfattande

och strukturerad verksamhet vuxit fram för att

kunna möta utvecklingen inom den medicinska

vården och kraven från hälso- och sjukvården

och för att tillgodose det stöd som patienter och

allmäntandvården efterfrågar.

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35 9

More magazines by this user
Similar magazines