Maj 2004 Liahona

res.ldschurch.ch

Maj 2004 Liahona

4

LÖRDAGENS MORGONSESSION

3 april 2004

Kyrkan växer

sig starkare

PRESIDENT GORDON B HINCKLEY

Det finns mycket kvar att göra, men det som uppnåtts är

verkligen fenomenalt.

Mina kära bröder och systrar!

Vi välkomnar er till ännu en

världsomfattande konferens

för kyrkan. Vi är nu en stor internationell

familj, som finns i många nationer

och talar många språk. För mig är det

förunderligt och ett underverk att

ni kan se oss och höra oss över hela

världen.

Under min tid som generalauktoritet

har vi gått från en tid när vi tyckte

det var märkvärdigt att vi kunde tala i

tabernaklet och höras via radio över

hela staten Utah. Nu samlas vi i detta

stora och härliga konferenscenter,

och bild och ord är tillgängliga för 95

% av kyrkans medlemmar.

Ny teknik har blivit tillgänglig då

kyrkan vuxit sig större och starkare. Vi

har nu nästan 12 miljoner medlemmar,

med fler medlemmar utanför

Nordamerika än inom. En gång sågs vi

som en Utah-kyrka. Nu har vi blivit en

stor internationell skara.

Vi har kommit långt i vårt arbete

med att nå ut till världens nationer. Det

finns mycket kvar att göra, men det

som uppnåtts är verkligen fenomenalt.

Visst förlorar vi en del, alltför

många. I alla organisationer som jag

känner till händer detta. Men jag är

övertygad om att vi behåller och håller

aktiva en högre andel av våra medlemmar

än någon annan större kyrka

som jag känner till.

Överallt finns stor aktivitet och stor

entusiasm Vi har starka och kunniga

ledare över hela världen som ger av

sin tid och sina medel för att främja

verket.

Det är underbart uppfriskande att

se våra ungdomars tro och trofasthet.

De lever i en tid när ondskan sköljer

över jorden som en väldig flodvåg.

Den tycks finnas överallt. Gamla normer

överges. Dygdens och redbarhetens

principer åsidosätts. Men vi ser

att bokstavligen hundratusentals av

våra ungdomar håller fast vid evangeliets

höga normer. De finner glädje

och uppbyggelse tillsammans med

andra av samma slag. De förädlar sitt

sinne med utbildning och sin förmåga

med disciplin, och deras goda inflytande

ger sig tillkänna alltmer.

Jag är glad att kunna rapportera,

mina bröder och systrar, att kyrkans

tillstånd är gott! Vi fortsätter att bygga

tempel, att uppföra hus för tillbedjan,

att genomföra många projekt för

nybyggnad och förbättring, och allt

detta möjliggörs av vårt folks tro.

Vi gör en stor humanitär insats

som välsignar många av de mindre

lyckligt lottade på jorden och många

som blivit offer för naturkatastrofer.

More magazines by this user
Similar magazines