Programmet för 2012 pdf - Edsvik Konsthall

edsvik.com

Programmet för 2012 pdf - Edsvik Konsthall

EDSVIK KONSTHALL

PROGRAM 2012

SOLLENTUNA


Edsvik Konsthall: Program 2012

Design och foton: Marcela Elofsson

På framsidan: Woman Aflame, Salvador Dalí

Tryck: Hallvigs Reklam AB

2


8

11

13

15

Det mörka rummet

Tantutställning &

Terra Nova

Ung vårsalong - Spår

European sculpture -

methods, materials, poetry

14 JAN - 4 MARS

8 MARS - 15 APRIL

18 - 29 APRIL

5 - 27 MAJ

Utställningar

KONSTHALL ÖST

16

19

21

23

Salvador Dalí

Non - Figuration

Tom Krestesen

Yrjö Edelmann

30 MAJ - 12 AUG

25 AUG - 18 SEPT

22 SEPT - 24 OKT

28 OKT - 9 DEC

ÖST

3


VÄST

10

12

13

14

15

4

Jiri Anderle

Danka Jaworska

Ung vårsalong - Spår

Joakim Hansén

European sculpture -

methods, materials, poetry

21 JAN - 26 FEB

8 MARS - 15 APRIL

18 - 29 APRIL

30 MAJ - 30 JUNI

5 - 27 MAJ

Utställningar

KONSTHALL VÄST

18

20

22

24

25

Erik Cedervall

Woo- Bock Lee

Vattenburet

Höstsalong

Magnus Eriksson

7 JUL - 5 AUG

25 AUG - 16 SEPT

22 SEPT - 21 OKT

28 OKT - 17 NOV

24 NOV - 21 DEC


Välkommen till Edsvik Konsthall - Kommunens pärla!

Vad är kultur? Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara,

eftersom det har många betydelser som alla har med varandra

att göra. Kultur kommer från latinets cultura som ungefär betyder

”bearbetning”, ”odling” och ”bildning” och i sin tur härstammar

från cultus: ”odla”. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser

i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet.

Kultur har dock främst två betydelser, andlig (konstnärlig) odling eller

socialt överförda levnadsmönster, i vardagligt tal är den första

betydelsen den vanligare. Inom kulturgeografi används den bredare

betydelsen som all mänsklig aktivitet, medan den ursprungliga betydelsen

”odling” förekommer i till exempel bakteriekultur.

Kultur har kallats ”levnadssättet hos ett helt samhälle”. Som sådant

inkluderar det beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar,

normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna.

Kultur refererar ofta till en universell mänsklig kapacitet för att

klassificera och kommunicera erfarenheter materiellt och symboliskt.

Den höga kulturella förmågan har länge betraktats som en definierande

egenskap hos människan.

2012

Sollentuna är en rik kommun – rik på kultur och fritidsaktiviteter,

upplevelser- och vacker natur!

Inom kulturområdet erbjuder Sollentuna ett antal mycket intressanta

kulturmiljöer och evenemang. Särskilt bör nämnas Edsvik Konsthall.

Edsvik Konsthalls ambitioner är att fortsätta ge våra besökare unika

konstupplevelser som sträcker sig över ett brett fält av lokal, nationell

och internationell konst.

Kultur bidrar till gränsöverskridande möten och uppmuntrar till samarbete

och kommunikation i samhället. Edsvik Konsthall är en kulturell

mötesplats för konst- och kulturintresserade människor i alla åldrar.

Vi hör till de svenska institutioner som värnar om måleri. Flera stora

konsthändelser på Edsvik Konsthall har bidragit till att placera Sollentuna

Kommuns namn på kulturkartan i Sverige och i världen. Terracotta

woman, Figurationer, och Odd Nerdrums utställningar är några av de

positiva exempel som kan nämnas.

Utöver den omfattande utställningsverksamheten har vi också en konstskola

på heltid, workshops och kurser. Vi har idag en internationell

utställningsverksamhet samtidigt som vi också arbetar med lokala

krafter, dels genom ett årligt samarbete med Konstrundan i Sollentuna,

dels genom Sollentunas skolprojekt, där vi i ett aktivt samarbete med

5


Sollentunas bildlärare stärker kommunens skolors skaparprocess och

erbjuder den breda publiken att ta del av resultaten från densamma i

en stor utställning varje vår.

Många stora konsthändelser utlovas under året 2012 bl.a. Salvador

Dalís unika skulptur- teckning och grafikutställning. Det mörka rummet -

realism och narration i samtida skandinaviskt måleri med bl.a. Ola Billgren,

Roj Friberg, Ulrik Møller och Michael Kvium är ett annat exempel.

Vi erbjuder också ett mycket rikt program med workshops,

seminarier, konstkurser och konstresor som både är varierat och

gediget.

För mer information gå in på vår hemsida www.edsvik.com

”Det tycker jag är en av konstens viktigaste uppgifter – istället

för att skildra världen som svår och outhärdlig borde den

oftare fungera som ett plåster på såren”

- Lukas Moodysson

6

Katalogen du håller i din hand är designad av Marcela

Elofsson och har tillkommit med stöd av Sollentuna

Kommuns kommunsstyrelse och kommunens Kultur- och

Fritidsförvaltning.

Stort tack till Kjell Lauri för det goda samarbetet.

Ricardo Donoso

Edsvik Konsthall

Sollentuna, december 2011

Ett stort tack till våra sponsorer:


5 Introduktion

26 Galleri Uno

27 Målarresor till Aguimes

28 Workshops och kurser

29 Edsvik Konstskola

Innehåll

ÖVRIG INFORMATION

30 Julmarknad

31 Kafé Alkemisten

Fest och event

32 Galleributik

34 Övrig information

Kontakt, öppettider, visningar

Edsviks Konstvänner

7


ÖST

Interiör, Ola Billgren

Nina Sten Knudsen Cold comfort, Christer Karlstad

Bilderna är något beskurna

8

London I, Lars Elling Vid Lethe, Roj Friberg

Kraftwerk, Ulrik Møller

Tillägnan, Christopher Rådlund

Dark Tale, Michael Kvium


Det mörka rummet - realism och narration i samtida skandinaviskt måleri

Edsvik Konsthall har glädjen att presentera det senaste i raden av våra

projekt som belyser figurativt måleri: Det mörka rummet, där tio av

nordens mest betydelsefulla konstnärer kommer att medverka:

Roj Friberg, Ola Billgren, Michael Kvium, Marianne Wiig

Storaas, Christer Karlstad, Christopher Rådlund, Lars Elling,

Nina Sten Knudsen, Ulrik Møller och Peter Martensen.

Utställningstiteln “Det mörka rummet” hoppas vi kunna leda

tankarna till de “rum”, “rumsligheter”, “scener”, och “scenarier” som

konstnärerna bearbetar; specifikt individuellt eller mer i överförd,

symbolisk betydelse.

Det kan handla om ansikten, gestalter, interiörer eller landskap -

men det som förenar de olika motiven är de underliggande poetiskt

existentiella drivkrafter och det allvarsmättade resultat som var och

en av de utställda konstnärerna demonstrerar och exemplifierar.

Målsättningen med utställningen, och med det urval av skandinaviska

konstnärer som presenteras är att belysa deras gemensamma intresse

för realism och narration.

Ifråga om förebilder, traditionstillhörighet och framställningsformer

varierar dock konstnärerna väsentligt.

14 JAN - 4 MARS

Resultatet av detta är att ett flertal av Skandinaviens mest framstående

konstnärer samsas under samma tak under några månader på

Edsvik Konsthall, och bidrar till ett kulturutbyte mellan de tre nordiska

länderna representerade på utställningen.

Missa inte en av årets mest spännande utställningar!

Tenvik II, Marianne Wiig Storaas

The Top, Peter Martensen

ÖST

Vi vill rikta ett stort tack till Norges Ambassad för stödet till

utställningen samt till Christopher Rådlund för sitt hängivna

engagemang i projektet.

9


VÄST

Tjeckisk målare och grafiker, född 1936, bosatt i Prag.

Internationell erkänd och beundrad, en av de främsta

grafikerna i vår tid.

Jiri Anderle har tidigare visats i Sverige på bl.a. Nationalmuseum,

Konstfrämjandet i Göteborg, Grafiska Sällskapet och grafikens Hus i

Mariefred.

Utställningen på Edsvik Konsthall omfattar ett stort antal

grafiska verk av Anderle från 80- och 90- talet.

De är framställda i blandteknik såsom etsning, torrnål och mezzotint

– ofta kolorerade för hand direkt på plåten. På utställningen visas

sviter som Antiken, Horaz, Carpe Diem, Carpe Noctem, Samtal med Gamla

Mästare, och I Musiken.

I hans dialoger med gamla mästare finner vi hans kommentarer till europeiska

mästare såsom Leonardo da Vinci, Dürer, Rembrandt, Goltzius,

Rubens, Caravaggio, Picasso och de stora kompositörerna Mozart,

Bach, Beethoven, Vivaldi, Chopin, Schubert m.fl.

Alla de grafiska blad som presenteras på utställningen kommer från

Galleri Ängeln i Lund och är galleriets unika samling. De finns idag

bara i ett exemplar, då upplagorna är slutsålda och konstnären inte

längre arbetar med grafiken - hans stora blad kräver för mycket fysisk

ansträngning.

10

Jiri Anderle

21 JAN - 26 FEB

I november 2003 öppnades i Prag, i Pelleova Vila, en permanent

utställning där man presentede Anderles konst samt hans afrikanska

skulptursamling.

År 2006 tilldelades han en guldmedalj

från tjeckiska staten för sina

insatser för den tjeckiska kulturen.


Tantutställning

En annorlunda utställning med tantsaker och akvareller av Eva Björk,

som tecknar och författar Tantkalendern sedan 1999 och som har

världens allra första Tantmuseum, sedan 2005.

Terra Nova

Edsvik Konsthall presenterar en utställning med tre

Sollentunakonstnärer: Annika Nordensköld, Eva Skoglund

och Sophia Desport:

Barnkalaset, Annika Nordensköld

Tantutställning & Terra Nova

Annika Nordensköld

De små vardagliga berättelserna

står i centrum. Rollbesättningen

består av barn, djur och figuriner

som är handplockade ur farmors

vitrinskåp. Deras skapande är förflyttat

till hemliga, magiska platser

och underjordiska teatrar. Allt har

sin historia, alla får vara med. I tät

dialog mellan porslinsfigurerna och

de gråtande fåglarna, leds man av

de själsfulla karaktärernas hjärtan

genom älskvärda sammanhang.

8 MARS - 15 APRIL

Eva Skoglund

Mitt skapande inspireras av naturen.

Det kan vara nordiska landskap,

med skogar och sjöar eller växt-och

djurliv. Jag intresserar mig för

årstidernas växlingar och naturens

kretsgång. I mitt arbete går jag nära

och hittar mina motiv, ständigt

Sophia Desport

I mitt skapande rum är allt på lek; jag

exprimenterar med olika material, målar

på det jag kan hitta och motiven kommer

oftast från mitt inre.

Jag fascineras av färgernas lyster, former

och olika texturer, av kontrasten mellan

det mörka och det ljusa, mellan det

grova och det fina, mellan det starka och

det sköra.

ÖST

återkommande former och färger som kopplas till min och alla människors

existens.

Amygdala II, Sophia Desport

11

Skog, Eva Skoglund


VÄST

Arkeologi

Du må förlåta mig men jag måste krypa under

dina frasande kjolar för att se vad som döljer sig där

Vilka krafter som hålls på plats av korsetterna

Stora som luftballonger tar de mig med på en resa

bakåt och framåt i tiden

till platser ännu ej besökta, känslor ännu ej kända

Måste se vad som döljer sig bakom din stillsamma fasad,

din blottade hals och bortvända blick, för skönheten

Bidrottning, Danka Jaworska Dagny Danka Jaworska

12

Danka Jaworska

8 MARS - 15 APRIL

kan vara bedräglig

Den säger mig att inte ta något för givet

ty kroppen är vårt hem vi öppnar upp och bjuder endast

den utvalde att stiga in i – i ögonblick av sällhet

Din vita marmorhals förmedlar tillit och fruktar inte min blick

för meningen finns i vår goda vilja, sanningen i hjärtat och sveket i döden

De gånger du ser på mig bländas jag

av hoppet om en framtid som finns i ditt ljus

men när du vänder dig bort lämnas jag ensam

aningslöst bedjande om försoning i glömskans boning

När stunder av ensamheten blir för tung

lyfter mig så din sång och rytmen får mig att glömma det fula

Tålmodigt väntar jag åter på att tuppen skall gala

och en ny dag gry

Magdalena Ducci Walz, december 2011

Utställningen arrangeras i samarbete med Margareta Eklund från Galleri Eklund i Djursholm.


Våren 2012Edsvik Konsthall blir något alldeles särskilt!

Ung Vårsalong är ett tillfälle för många av Sollentunas skolor

att ställa ut sina konstverk som de har jobbat med inom ett

flertal skolämnen.

Fotografier, filmer, texter och slöjdarbeten är bara en del av allt som

kommer att ställas ut, och årets gemensamma tema är “spår”.

Förhoppningen är att projektet ska bygga broar mellan de olika skolorna

när eleverna möts genom kulturen.

Evenemanget ska också ge utlopp för den kreativitet och fantasi som

finns hos ungdomarna.

På plats i konsthallen är både grundskolor och gymnasier från hela

kommunen, alla med just sina elevers tolkningar av ”spår”.

Att eleverna från alla dessa skolor får visa upp sina verk på en stor utställning

som denna är en rejäl kick för självförtroendet, och resultatet

blir garanterat något du inte vill missa!

Ung Vårsalong - Spår

18 - 29 APRIL

VÄST ÖST

13


VÄST

I hela sitt liv har Joakim arbetat med konstnärliga projekt i

olika former. Efter konststudier på 70- talet blev storstadslivet

hans skola och han målade allt från pop- affischer för

rock- och jazzfestivaler (bl.a. för Moderna Museet), skivomslag,

väggmålningar för rock’n roll- och bikersklubbar,

streetart, konferenshallar, sporthallar, en scenografi för Cullbergbaletten,

restauranger, modebutiker, design för T-shirts,

sneakers, skateboards, logos m.m.

Samtidigt producerade han egna målningar i sin ateljé. Han är en multikonstnär

som även de senaste 13 åren haft två utställningar per år i

Frankrike och även i Bryssel, Belgien.

Han är medlem i två franska konstnärsgrupper, Figuration Critique

och NARRO samt i den svenska gruppen 4X.

Morgon Avenyn, Joakim Hansén

14

Joakim Hansén

30 MAJ - 14 JULI

Under många år har han mellan varven utfört konstnärliga uppdrag

för Gröna Lunds Tivoli. Nöjesfältet som i september 2011 blev utsett

till ”Årets Nöjesfält” av den internationella USA-baserade tidningen

Amusment Today. Där har han bl.a. designat kvarteret ”Jetgatan” i

retro-futuristisk anda bestående av ett 10-tal byggnader. Det senaste

uppdraget var en 9 m stor rörlig drake som hänger i himmelen till hans

scenografi för Blå Tåget. Tidigare har han utvecklat de flesta av Grönans

klassiker. En miljonpublik promenerar igenom dessa installationer

varje säsong.

I sin ateljé arbetar Joakim med teman rörande människans komplicerade

relation med planeten som hon bor på.

Han påverkas och inspireras av det han ser och upplever på sina resor

runt världen. De massmediala flödena, politik, konflikter, reklam, serier,

dataspel, virtuella kontaktnät, film, m.m. får komma till tals genom hans

serier av större och mindre målningar och ibland skulpturer.

Joakim för konstant ett samtal med våra historiska förfäder inom

konsten samtidigt som han spejar och avlyssnar signaler från framtiden.

Det innebär ett ivrigt samlande av information som sedan tänder lampor

i det undermedvetnas skuggvärld. Hans större tavlor är uppbyggda

som symfonier med mängder av detaljer invävda i ett rytmiskt flöde

där färgen bestämmer temperamentet.


European sculpture - methods, materials, poetry

Europeisk skulptur - metoder, material, poesi.

Grundtanken med denna internationella skulpturutställning

är att lyfta fram skulptörer från hela världen med dess breda

spännvidd av tekniker, metoder och material.

30 konstnärer får fria händer att använda vilken storlek och form av

uttryck de önskar både inomhus- och utomhus.

Utställningen är ett resultat av ett samarbete mellan det europeiska

Sculpture Network, det svenska Skulptörförbundet och Edsvik Konsthall.

Detta samarbete resulterar i ett möte av likheter och olikheter -

sensibilitet i linjer och ytor, grovt yxat och väl avvägt, hetta i uttryck

och glädje i materialet.

Målet för utställningen är att öka intresset för skulptur som konstform

bland konsthallens besökare och i samhället. Konstgallerier visar oftast

tvådimensionella konstverk i sina utställningar och därför eftersträvar

vi att bredda medvetenheten för skulpturala uttryck bland annat

genom workshops.

Vi vill att barn ska upptäcka de skulpturala rummen. Föredrag med

internationella talare och presentationer av närvarande konstnärer

utlovas. Två skulptörer förevisar stenhuggning.

5 - 27 MAJ

Utställningen är ett samarbete mellan:

VÄST

ÖST

15


ÖST

16

Space Venus, Salvador Dalí

Woman Aflame, Salvador Dalí


Edsvik Konsthall presenterar stolt:

S a l v a d o r D a l í .

Under sommaren 2012 visar vi150 verk av surrealismens

Salvador Dalí, en av 1900-talets största konstnärer.

Totalt visas 35 skulpturer och 115 grafiska blad, och det ger

en fantastiskt rik bild av en konstnär som gått till konsthistorien

som en av de mest betydelsefulla, en egensinnig excentriker

som finns representerad på museer över hela världen.

Dalí föddes 1904 i Figueres i Katalonien, och dog där 85 år gammal

1989. Han levde under vissa perioder i Paris och New York, där han

1941 hade sin första stora retrospektiva utställning på Museum of

Modern Art. Hans genombrott kom redan 1928 på Carnegie International

Exhibition i Pittsburgh. Dalí odlade en egen stil och byggde

omsorgsfullt upp myten om sig själv. Redan som ung konststudent på

akademien i Madrid var han en snobb, som tog efter pre- rafaeliternas

stil med långt hår, polisonger, slängkappa, långa strumpor och knäbyxor.

Hans vaxade och arrogant uppåtvända mustasch blev hans signum.

Dalí var surrealist; målare, tecknare, grafiker, skulptör, fotograf och

filmare. Han genomförde filmprojekt med bl.a. Walt Disney (Destino),

Alfred Hitchcock (Spellbound) och Luis Bunuel (Den Andalusiska hunden).

Han blev tidigt inspirerad av kubism, futurism och metafysiskt

måleri.

Salvador Dalí

30 MAJ - 12 AUG

Studier av Sigmund Freud ledde sedan fram till hans paranoisktkritiska

metod för att förtydliga och synliggöra det undermedvetnas

drömlika fantasier, grunden för hela surrealismen. I Paris fick han en

avgörande betydelse för surrealismens genombrott, med konstnärer

som Max Ernst, Bellmer och René Magritte.

På denna utställning har vi lagt fokus på Dalí som skulptör och visar

upp 35 verk i varierande storlekar med bl.a. ett monumentalt verk

på drygt 5 meters höjd. Den andra delen av utställningen, med 115

grafiska blad utgör en summering av Dalís bildvärld under dryga 30

års verksamhet.

Utställningen är ett samarrangemang mellan Edsvik Konsthall och Agardh & Tornvall.

ÖST

17


VÄST

18

Daudets kvarn, Erik Cedervall

Erik Cedervall

7 JUL - 5 AUG

Målare, grafiker och skulptör, född i Stockholm 1923, bosatt i

Sollentuna.

Erik Cedervall tillhör en grupp svenska konstnärer som under åren

närmast före och efter 1950 fick sin utbildning vid Konsthögskolan i

Stockholm genom den dynamiske och tekniskt mångsidige målarprofessorn

Sven Erixson.

1949-50 bedrev Cedervall även studier i Paris som franska statens

stipendiat.

Utlandsresorna fortsatte 1954 via ett specialstipendium för mosaik i

Italien och han har även långt senare vidgat sitt kunnande inom framför

allt muraltekniker och grafik – mestadels koppartryck och litografi.


I utställningen “Non- Figuration” möter vi en bred manifestation av

samtida norsk konkret och konstruktiv konst. Utställningen omfattar

måleri, objekt, skulptur och textil.

Följande konstnärer deltar:

Tony Larsson, Edith Lundebrekke, Susanne Kathlen Mader,

Janine Magelssen, Thomas Pihl, Terje Roalkvam, Heidi

Kennedy Skjerve och Lars Strandh.

Non- Figuration

White drawing, Janine Magelssen

25 AUG - 18 SEPT

I samband med utställningen kommer också en katalog att ges ut.

Jag vill särskilt tacka den Kungliga Norska Ambassaden i Stockholm

för dess stöd till projektet. Ett stort tack också till Pål Jebsen för hans

generösa hjälp.

Ilkka Pärni, curator.

Triptych, Lars Strandh

ÖST

19


VÄST

I utställningen The Message på Edsvik Konsthall, visar Woo-

Bock Lee collage, installation och objekt.

Woo –Bock Lee utmärker sig för nytänkande val av material och metoder

i skapandet av sina collage, målerier och skulpturala verk.

Blandningen mellan den grova ståltråden och det fina, men samtidigt

hållbara Han – Ji- pappret, som är ett mullbärsbaserat papper, som

kommer från gamla koreanska skolböcker, är ett exempel på detta.

Detta antika papper, med dess höstinspirerade färger, tillsammans med

den kontrasterande svarta kalligrafin, och de röda sigillmarkeringarna

bidrar till en en poetisk atmosfär av historieberättande.

The Message är en skulptur med tydlig inspiration från gamla Koreanska

seder. Där brukade man skriva ett meddelande på ett papper och

sedan vrida runt pappret, och fästa den nära ingången till en tébutik,

som ett sätt för att locka till sig ett besök av en nära vän.

Woo- Bock utmärker sig för sitt personliga visuella språk, där hon

använder sig av traditionella material och tekniker med geometrisk

abstraktion, som resulterar i mediativ harmoni och fungerar som en

kulturell bro mellan öst och väst.

20

Woo- Bock Lee

25 AUG - 16 SEPT

The Message, Woo- Bock Lee

Reveal, Woo- Bock Lee


Först blir man varse ett fruktansvärt mörker. ..

I jämförelse kan Dantes Inferno upplevas som tryggt förankrat i sin litterära

form, där ångesten rytmiseras och binds samman till rader som

obönhörligt driver svärtan vidare... Kanske kan man se det hela också

som en reningsprocess.

Allt överflödigt bränns bort och det som återstår är det som målaren

finner värt att bevara.Tom Krestesen har behandlat lidelsens och

liderlighetens historia i sina målningar.

Det är alltid sådant som bilden kan uppenbara bättre än orden.

Orden blir för hårda och för starka medan bilderna plockar fram alla

övertoner och underliggande betydelser i en längre process, litet åt

gången, och gör den därmed möjlig att kanske ta till sig.

Konstnären blir här som en kirurg, han skär rent runt det sjuka och

lyfter ut det, fyller skålen med det.

Tom Krestesen avstår dock från den chockerande nära realismen. Han

vet att knappheten avslöjar mer och att antydningen berättar mer om

helheten.

Beate Sydhof

Författare och konsikritiker

Fragment ur boken: “Vittnesmål om extas och ondska : Tom Krestesens

konst”

Tom Krestesen

22 SEPT - 24 OKT

”Jag skulle vilja använda renässansens språk och stå

på Goyas sida”

Inkvisition, Tom Krestesen

- Tom Krestesen

Derwishen, Tom Krestesen

ÖST

21


VÄST

Vattenburen - akvarell, gouache och mycket mer!

Genom åren har det varit ett spännande inslag att kunna göra uppföljare

till lyckade projekt. Anledningen är inte att vi inte skulle ha nya

idéer utan att det finns utställningar, koncept, bilder som bör visas i ny

dager, med nya synvinklar, med andra konstnärer, med bättre och mer

genomtänkta medel. Precis som i litteraturen, i filmvärlden, i musiken

och inte minst i konsten längtar man till en fortsättning när något är

för bra för att ha en för kort livslängd.

År 2009 anordnade Edsvik Konsthall i samarbete med Jacqueline Stare

en akvarellutställning med den legendariske Arne Isacsson i spetsen.

Då var det enbart manliga deltagare. Redan under invigningen av projektet

insåg vi att en mer rättvis bild av akvarellvärlden borde visas

upp, en följande del med enbart kvinnliga akvarellister,

Det tog tre år att finslipa och fördjupa helhetsbilden och nu kan vi

återigen, tillsamans med vår kära samarbetspartner Jacqueline Stare

genomföra ännu en spännande utställning.

22

Vattenburet

22 SEPT - 21 OKT

Här visas vid sidan av de olika vattenburna teknikerna, smakprov av

konstnärernas övriga konstnärliga uttryck såsom textil, skulptur,

teckningar, m.m

Deltagande konstnärer är:

Margaretha Jungerth Boo, Margaretha Jansson, Stina Eidem,

Anette Gustavsson, Gunnel Moheim, Ingegerd Möller,

Kerstin Rågfeldt Strandberg, Therese Szatek och Anna

Törnqvist.

Edsvik Konsthall har upprepade gånger ställt ut och propagerat för

akvarellens frammarsch genom att anordna årliga akvarellsalonger och

inte minst ställa ut framstående akvarellmålares verk både i

samlings- och separatutställningar, t.ex. Arne Isacsson 2005, Lars Lerin

2007, Karl Mårtens 2008 och Akvarell i främsta ledet 2009.

Stefania Sir

Utställningskoordinator och samordnare för utställningen


Verklighet eller fantasi? Vad är skillnaden mellan fantasi och

fakta, mellan natt och dag, mellan lyckokänsla och plåga? Yrjö

Edelmanns bilder placerar sig ofta i zonen mellan det drömda

och upplevda, i ett vakuum där ögat vandrar i en närmast

ändlös labyrint.

Sedan århundraden tillbaka har konstnärer försökt lura betraktarens

öga, frammana en trompe-l’oeil. Likadant gör Edelmann med sina

veckade omslagspapper, stormiga hav som lika gärna kan vara moln

som seglar på en klarblå himmel eller vågformat hemlighetsfulla paket.

Ända sedan den konstnärliga debuten i 30-årsåldern har Yrjö Edelmann

ägnat sig åt oljemåleri och grafik. På senare tid har han väckt uppmärksamhet

med sina verk, både här hemma i Sverige och utomlands. Han

har bland annat ställt ut i New York, Tokyo och Paris. Sedan 1976 har

han ställt ut kontinuerligt i USA.

Han föddes 1941. Flyttade från Helsingfors till Sverige tillsammans med

sin familj tio år därpå. Tidigt började han teckna, först i serietidningar

och under många år var han illustratör på Åhlén & Åkerlund i Stockholm.

Under sin yrkesverksamma tid där gjorde han flera bokomslag

och andra verk i tidskriftsgenren. I slutet av 1950-talet studerade han

frihandsteckning vid Konstfack. Influerad av den franska surrealismen,

med sina irrationella och drömlika motiv, utvecklade han ett eget bildspråk

och provade sig även fram i den hyperrealistiska genren,

Yrjö Edelmann

28 OKT - 9 DEC

innan han successivt fastnade för paket, omslagspapper och snören.

Hans bilder är en lek med färg och form, proportioner och färgvalörer.

Skapandet är en utmaning för våra sinnen. Han fångar känslan av att

både sväva mellan det som existerar och det som endast är skuggan av

en dröm.

Johan Persson

Magnetic Field of Energy in Brown and perspective, Yrjö Edelmann

ÖST

23


VÄST

Höstsalongen är en årligt återkommande tradition som har

vuxit och finslipats med tiden. Konstnärer från hela Skandinavien

i alla åldrar söker till vår sedvanliga salong där alla

tekniker är tillåtna.

24

Höstsalong

28 OKT - 17 NOV

Dessa samlingsutställningar ger en högst aktuell bild av vår nutida samhällssituation,

där trender, influenser, politiska och sociala evenemang

direkt eller indirekt påverkar vårt sätt att skapa.

Hjärtligt välkomna!

För ansökningsinformation, vänligen besök vår hemsida:

www.edsvik.com


Magnus Eriksson, född 1968, bosatt och verksam i

Stockholm. Arbetar med objekt, skulptur och måleri.

Utställningen på Edsvik Konsthall kommer bl.a. handla om vår kulturs

avbildning och symbolladdning av naturen, hur sanningar manifesteras,

åldras, ifrågasätts och förfaller.

Magnus Eriksson

24 NOV - 21 DEC

VÄST

25


UNO

Cheah Thien Soong

23 juni - 8 juli

Cheah Thien Soong är en Malaysiabaserad konstnär född 1942 i

Negeri Sembilan.

Med sin djupa kunskap om filosofi och sina unika penseldrag och

färger skapar han nya dimensioner av tid och rum.

Hans alster förmedlar lugn och ro i ett epicentrum av skönhet och

lycka. Han introducerar ny vitalitet till den Malaysiska och inte minst

den internationella konstscenen.

26

Utställningar

GALLERI UNO

Examensutställning

9 - 17 juni

Edsvik Konstskolas ettåriga program, i samverkan med Långholmens

Folkhögskola, avslutar läsåret med en omfattande elevutställning i

Galleri Uno.

Är du intresserad av att hyra en utställningslokal hos oss?

Under sommaren finns det möjligheter att hyra:

- Galleri Stallet

- Galleri Uno

Mer information om priser och lediga datum för uthyrning finns på vår

hemsida.


Edsvik Konsthall och Konstskola har startat ett spännande

samarbete med den vackra och kulturella kommunen Aguimes, på

Kanarieöarna i Spanien, där vi får möjligheten att fly vintermörkret

och få solig inspiration långt från de turistiga stränderna.

Dessa är ett urval av de kurser som erbjuds:

Landskap och stadsbilder med Anne-Lie Larsson Ljung

3 – 10 mars

Årets inledande kurs riktar sig till dig som jobbar med olja, akryl, tempera,

kritor och akvarell. Vi utforskar staden, landskapet och försöker

kartlägga Aguimes ljus.

Akvarellkurs tema Landskap och stadsbilder med Monica Månsson

31 mars – 7 april

En inspirerande målarresa med betoning på akvarell med tema landskap

och stadsbilder.

Akvarellens potential med Gunnel Moheim

29 september – 6 oktober

Syftet med kursen är att utforska akvarellens potential i en stimulerande

miljö.

Reportage- akvarell med Lars Holm

24 november – 1 december

Årets sista målarresa där vi kombinerar dokumentation av staden med

inspiration av ljuset och värmen bara några få restimmar hemifrån.

Målarresor

TILL AGUIMES, KANARIEÖARNA

För ytterligare information och anmälan vänligen kontakta:

konstresa@edsvik.com

27


Workshop i Zen-kalligrafi - penselns väg till insikt

med Karl Mårtens

24 - 25 mars kl 10:00 - 17:00

Detta är inte en målerikurs. Det är en workshop i personlig kreativitet och

utveckling, som kan leda till ett friare liv i konsten eller i vardagen. Genom enkla

energi- och meditationsövningar kommer du i kontakt med dig själv. Genom

ett enkelt penseldrag kan du komma i kontakt med det oförutsägbara – där

ovissheten möter skapandet och känslor förvandlas till kreativitet.

Det är viktigt att du kan delta båda dagarna.

Mammamagdans

med Carolina Liljeqvist

16 april - 4 juni: 8 måndagar mellan kl.10:00- 12:00 eller kl. 13:00 -15:00

Danskurs för mammor med bebisar från 4 månader och uppåt med Carolina

Liljeqvist, professionell dansare och dansinstruktör med många års internationell

erfarenhet gästspelar hos oss på Edsvik.

Akvarellens möjligheter

med Gunnel Moheim

27, 28 och 29 april kl. 09:30 -15:00

En fullspäckad helg med experimentell akvarellmåleri där vi testar akvarellens

utförbarheter. Kursen är till för både nybörjare lite mer erfarna målare.

Grundkurs i porträtteckning/måleri, steg 1

med Anne-Lie Larsson Ljung och Stefania Sir

5 - 6 maj kl. 09:30 -16:00

Vi går igenom grundläggande anatomi, mestadels teckning och teori på lördagen,

samt konsthistoriska exempel på olika bildlösningar, och modellteckning/måleri.

Kursen är till för både nybörjare och lite mer erfarna målare.

28

Workshops och kurser

2012

Påbyggnadskurs i porträtteckning/måleri, steg II

med Anne-Lie Larsson Ljung och Stefania Sir

7-11 maj kl. 09:30- 15:00

Denna kurs vänder sig till dig som vill ägna en hel vecka åt modellmåleri, inspirerande

inslag av konsthistoria och olika tekniker. Två olika synsätt - tusen möjligheter!

Akvarellkurs

med Monica Månsson

25- 27 maj kl. 09:30-15:00

Kursens tema är ”förenkling”. Vi övar på att lyfta fram det väsentliga i ett motiv

och utesluta det som är oviktigt eller stör. Du utgår i första hand från egna akvareller

som du tar med hemifrån. Kursen är till för dig som är lite mer erfaren målare

och vill komma loss.

Kreativitetskollo för barn

mellan 6-9 år 18 - 21 juni / mellan 9 - 12 år 25 - 29 juni kl.10:00-16:00

med Stefania Sir

Förra årets succé fortsätter med en kombination av konst och konsthantverk, lek,

bad och mycket mera.

Akvarellmålerikurs

med Lars Holm

6 - 9 augusti och 11 - 13 augusti kl. 09:30 - 15:30

Akvarellkursen där vi utgår från landskapet kring Edsviken. Demonstrationer av

tekniker och bildkomposition, personlig vägledning samt gemensamma genomgångar

är en del av kursen.

För anmälan och information vänligen kontakta: marcela@edsvik.com


ÅK 1

Edsvik Konstskola erbjuder en grundläggande ettårig konstutbildning med

traditionell inriktning. Utbildningen är en samverkanskurs med Långhomens

Folkhögskola. Det unika med Edsvik Konstskola är närheten till

konsten. Eleverna får tillgång till Edsvik Konsthalls alla utställningar vilket

ger inspiration. Genom de senaste 20 åren har vi lyckats slussa vidare

våra elever till högskoleutbildningar. Dessa elever är idag yrkesverksamma

konstnärer, designers, formgivare, scenografer, bildpedagoger m.m. Året

avslutas med en examensutställning den 9 - 17 juni i Galleri Uno.

Nytt för i år: ÅK 2

Till vår stora glädje kan vi återigen införa ett påbyggnadsår till vår ettåriga

konstskola i samarbete med Långholmes Folkhögskola.

Det första introduktionsåret går ut på att få ett smakprov på de flesta

tvådimensionella teknikerna, med studiebesök, suggestiva workshops

och föreläsningar. Syftet med påbyggnadsåret är att kunna fördjupa sig i

de flesta teman, tekniker, uppgifter som gavs under första året. Varenda

skapande individ som går denna kurs ska kunna komma närmare ett

personligt uttryck med hjälp av handledande mentorer. Kursen är inte

enbart av förberedande ändamål för dem som vill studera konst på högskolenivå

utan för sådana entusiaster som gärna vill ta ett sabbatsår från

alla måsten och leva ut sina målardrömmar på heltid.

Visst låter det bra? Välkommen att söka!

Edsvik Konstskola

Fria Kurserna

Precis som Edsviks heltidsutbildningar har våra fristående kurser en drygt

tjugoårig historia bakom sig. Som en viktig del av vår levande miljö har Fria

Kurserna utvecklats aktivt i samband med verksamheten.

Vi har kurser alla dagar på hösten och vårterminen med olika inriktiningar

och svårighetsgrader.

Välkommen att söka till en av våra spännande och givande kurser!

För mer information om Fria Kurserna, vänligen kontakta Ana Solaric

på nr: 08 590 34 123 eller besök vår hemsida www.edsvik.com.

För mer information om skolan, vänligen kontakta steffi@edsvik.com

eller gå in på vår hemsida www.edsvik.com. Odd Nerdrum på besök vid Edsvik Konstskola

29


Varje år i december anordanar vi på Edsvik Konsthall en

fantastisk julmarknad med hantverk från hela Sverige, traditionell

julmat, livemusik, uppträdanden, barnaktiviteter och

mycket mer!

I våra stora rymliga lokaler rymts ett femitiotal utställare som visar

upp och säljer sina konsthantverk av hög kvalité inom smyckesdesign,

keramik, textil, glashantverk m.m.

30

Julmarknad

VARJE ÅR PÅ EDSVIK KONSTHALL

Vårt mål är att sammanfläta gamla traditioner med nya idéer och vi

tror att vår den inspirerande miljö som omger konsthallen bidrar till

en unik inramning för en lyckad julmarknad.

Håll utkik efter information om datum och om hur du deltar

som utställare på vår hemsida: www.edsvik.com

Missa inte Sollentunas i särklass mysigaste julmarknad!


Kafé Alkemisten

Kom in till oss på Kafé Alkemisten och njut av en kopp nybryggt kaffe

eller en välsmakande latte.

Vi har ett brett utbud av bakelser, fikabröd och smörgåsar

och serverar även ett flertal varma och kalla rätter.

Dagens lunch serveras varje dag mellan kl 11:00 - 15:00 och består av

flera olika alternativ.

Öppettider: Tisdag - söndag 11:00 - 16:00

Lunchmenyerna läggs ut veckovis på hemsidan, håll utkik!

www.edsvik.com

Kafé Alkemisten

FEST OCH EVENT

Fest och event

Vårt motto är att ingenting är omöjligt och med många års

erfarenhet bakom oss anordnar vi det mesta så som bröllop,

firmafester, födelsedagar etc.

Våra stilrena och vackra lokaler passar utmärkt till stora middagar

och fester. De rymmer upp till 80 - 120 gäster med plats för både

buffé, dansgolv och bar.

Utsikten över Edsviken och läget invid slottsparken ger en fin inramning

till festen. Vi tar emot även mindre sällskap för mottagningar,

festluncher, trerätters m.m. Möjlighet till dans samt underhållning i

form av levande musik finns i lokalen.

Vi önskar er varmt välkomna till Sollentunas vackraste plats!

Kontakta oss gärna så berättar vi mer: kontakt@edsvik.com

31


32

Vicki Schalin

Lena Westin

Rachel Van Asch

Rachel Van Asch

Litografier

Konstböcker


Maria Lindberg Design

Välkommen till Galleributiken!

Hos oss hittar du unika designsmycken i silver och ädelsten,

vintageinspirerade kuddar och canvastavlor.

Konsthantverk finns i form av keramik, både muggar, kannor och skålar,

men också i form av dekorativa keramikskulpturer.

Dessutom har vi några klädesplagg av Maria Lindberg Design i linne och

bomull.

Naturligtvis finns även böcker av olika slag i butiken.

Vårt sortiment sträcker sig från konstböcker till barnböcker.

Vi säljer även Litografier, Gicklée tryck (Fine Art tryck) och grafik.

Galleributik

KONSTHALL VÄST

Konstnärer som finns representerade hos oss är :

Emanuel Bernstone, Juan Cano, Lars Holm, Curt Hamne, Karl Mårtens,

Stanislaw Zoladz, Torbjörn Svanstöm och Viginia Vizcaino.

Våra smyckeskonstnärer är:

Rachel Van Asch, Irina Lindqvist, Vicki Schalin och Sofia Findal.

Keramik av Lena Westin.

Nyheter för i år:

- Nya motiv av Karl Mårtens litografier

- Nya barnböcker: Klippa och klistra med Findus

Före jul finns presentförslag och setpris på utvalda smycken.

Öppettider: tis - sön 11:00 - 17:00

Kommer du endast till butiken behöver du inte betala entré.

Vi finns i Konsthall Väst mittemot huvudbyggnaden, en trappa upp.

Vill du beställa böcker eller har andra frågor kring butiken

vänligen kontakta:

sarianna@edsvik.com, eller ring 076 92 75 205

VÄST

33


34

Visningar

Vi anordnar kontinuerligt allmänna guidade visningar i samband

med våra utställningar. För mer information om tider vänligen

besök Edsvik Konsthalls hemsida.

Vi anordnar även privata visningar:

Längd: ca 60 min

Gruppstorlek: ca 30 pers

Pris: 1200 kr

Edsviks Konstvänner

Vill du bli medlem i Edsviks Konstvänner?

Edsviks Konstvänner är en ideell och fristående förening som i

samverkan med Edsvik Konsthall vill öka konstens tillgänglighet.

Föreningen ska finnas till stöd för konsthallen samt verka för

kunskap om och engagemang för konsten även utanför

konsthallen.

Nytt för i år! Gratis medlemskap under första året för studenter.

Läs mer på www.edsvikkonstvanner.se

Lillis Konstmaterial

Här finns dukar, penslar, olje- och akrylfärger etc.

För mer information besök:

www.lilliskonst.se

Övrig information

Öppettider

Tisdag - söndag: 11:00 - 17:00

För information om öppettider på röda dagar, vänligen besök

vår hemsida. Observera att vi ej har öppet på måndagar.

Kontakt

Nr Konsthall Öst/ Kafé Alkemisten: 08 92 05 00

Nr Konsthall Väst: 08 590 34 123

Galleributiken: 076 92 75 205

Adress: Landsnoravägen 42

192 51 Sollentuna

Hemsida

Edsvik Konsthall: www.edsvik.com

E-mail

kontakt@edsvik.com


Tack till:

Kjell Lauri, Kultur– och fritidschef, Kultur- och fritidskontoret i Sollentuna Kommun

Magnus Ramstrand, ordförande i Kultur– och fritidsnämnden i Sollentuna Kommun

Eva Wickman och Siri Jørgensen Bjarnar, Norska Ambassaden i Stockholm

Arne Månsson, Infra City

Edsviks Konstvänner

Galerie Leger

Korsnäs AB

ABF Norra Storstockholm

Bengt Tornvall, Galleri Agardh & Tornvall

Peter Davidsson, rektor på Långholmens Folkhögskola

Benkt Kullgaard

35


Edsvik Konsthall

Landsnoravägen 42 | 19251 Sollentuna | Tel: 08-920 500 | www.edsvik.com

More magazines by this user
Similar magazines