Sirenen nr 3 2006 sidan 1 - Tjugofyra7

tjugofyra7.se

Sirenen nr 3 2006 sidan 1 - Tjugofyra7

1 nyheter

Sirenen Nr 3 April 006

Nya brandmän med

Foto: KATARINA SELLIUS

Tre av sju. Alingsås har anställt sju brandmän direkt från avslutad SMO–utbildning. Men att samla brandmän från fem olika arbetslag till gemensam fotografering är ett omöjligt

företag. Patrik Jonasson, 28, längst fram, i bakgrunden Per Mood, 25, samt Jonas Ottosson, 29. På bilden saknas Håkan Lövgren, 27, Erik Hennig, 29, Niklas Martinsson, 25,

samt Julia Helgeson, 26.

ALINGSåS. Ung och grön?

Inte i Alingås.

Sedan i somras har sju brandmän

anställts – nykläckta från Räddningsverkets

tvååriga utbildning Skydd mot

olyckor (SMO).

I dag har de ansvar och fria tyglar.

Vi ses en onsdag eftermiddag. Per Mood

och Jonas Ottosson har precis kommit

tillbaka med sitt arbetslag från skogen

utanför Sollebrunn. De har ägnat dagpasset

åt att köra motorsåg och öva

trädfällning.

Den typen av övningar och heldagsaktiviteter

var inte möjliga innan räddningstjänsten

i Alingsås lade om arbetstiderna.

– Nu kan vi dra iväg och öva terrängkörning

eller köra med räddningsbåten

en hel dag. Alla gillar det, konstaterar

Per Mood, en av de sju nyanställda

brandmännen.

Frigöra tid och lust

För ett år sedan skrev Sirenen om

Alingsås framtidsplaner. Ett femte skift

med dagtjänstgöring skulle införas och

sju nya brandmän skulle anställas. Syftet

var att frigöra tid – och inte minst lust

– att arbeta effektivt med förebyggande

insatser för att bättre leva upp till lagen

om skydd mot olyckor.

En förhoppning var att skapa kreativitet

bland brandmännen och synas mer

ute i samhället.

Hur gick det?

Räddningschef, Per Anderson:

– Över förväntan. Att ha folk på dagtid

innebär en helt annan flexibilitet. Det

har fört med sig en stor arbetsglädje och

flera projekt har startats i samverkan

med framför allt socialförvaltningen.

Ett skolprojekt, en ungdomsbrandkår

och satsning på mentorer är några exempel.

Fria händer

Var sjätte brandman i Alingsås har genomgått

SMO–utbildningen.

– Vi har gett dem stort ansvar och de

har fria händer att utveckla och driva

projekt. De saknar visserligen rutin och

erfarenhet, men i gengäld tillför de en

ny teoretisk bakgrund och en drivkraft

som vi behöver. Det blir en bra mix på

skiften, vi lär av varandra, säger Per Anderson.

Samtliga brandmän gör dagtjänst en

gång i veckan enligt ett roterande schema.

Det är en medveten satsning att all

personal ingår i dagstyrkan och jobbar

med förebyggande insatser. Alltså inte

enbart SMO:arna.

Brandmännen Patrik Jonasson, Per

Mood och Jonas Ottosson ingick i den

allra första kullen elever på Räddningsverkets

SMO–utbildning.

Tillsammans med Erik Hennig, Håkan

Lövgren och Niklas Martinsson hade de

sina jobb klara på examensdagen. Men

att de skulle komma direkt från utbildningen,

få ansvar och driva egna projekt,

hade de inte räknat med.

Bara brickor i ett spel

Patrik Jonasson:

– Det är givetvis en stor fördel att vi är

flera med SMO–bakgrund. Vi har samma

tankesätt om hur vi kan jobba förebyggande.

Då är det också lättare att få genomslag

för idéer.

Per Mood:

– Vi har sporrat varandra. Men framför

allt har vi ledningens fulla stöd. Man har

under flera års tid haft ett utvecklingsarbete

med sikte på samverkan med andra

förvaltningar. Vi är egentligen bara

brickorna i spelet.

– Men det är självklart stimulerande

att gå till jobbet när man får vara med

och påverka.

Ni är färska med stort ansvar, hur

upplevs det av kollegorna?

– Jag tror att de flesta tycker det är

skönt att vi tagit initiativ. Vi är vana från

utbildningen att jobba i projektform, så

det blev egentligen ganska naturligt.

Under första månaden på jobbet blev

de hårt drillade i operativa standardrutiner.

Jonas Ottosson:

– Visst har vi blivit synade, det fanns

förmodligen farhågor om att vi enbart

skulle vara ”teoretiker”. Så det var ju upp

till bevis. Och vi klarade oss bra, konstaterar

han.

Själv hade han erfarenhet från jobb

som flygplatsbrandman och deltidare

innan han sökte utbildningen.

Räddningstjänstens roll i Alingsås?

Per Mood:

– Delaktighet, att vara med och påverka

samhällsutvecklingen. Vi ska synas

ute i samhället i olika sammanhang.

Senaste SMO–tillskottet i Alingsås

är Julia Helegeson, 26, som började i

april.

– Det ska bli jättespännande att jobba

här, jag tror absolut på ett nyskapande

arbetssätt där vi inom räddningstjänsten

har mycket kontakt med medborgarna.

Det är en viktig del i uppdraget

som brandman, säger hon.

KATARINA SELLIUS

More magazines by this user
Similar magazines