VENTILHANDBOK - regin

reginproducts.se

VENTILHANDBOK - regin

VENTILHANDBOK

Ventiltyper

De vanligast förekommande ventiltyperna för reglering inom VVS

är sätesventiler (kägelventiler), kulventiler och vridspjällsventiler.

Andra ventiltyper är skjutspjällsventiler, mem branventiler, kik- och kilslidventiler.

Regins ventiler är av typen sätesventiler

Regins ventiler för flödesreglering är av typen

sätesventiler eller kägelventiler. Denna ventiltyp

uppfyller mycket höga krav på reglernoggrannhet och

ventilen kan både reglera och stänga av flöden.

Regins kägelventil FRS

9

Flödet genom ventilen ska strömma mot käglan

(är markerat på ventilen). Vid omvänt flöde kan

vibrationer och oljud uppstå i ventilen.

www.regin.se

More magazines by this user
Similar magazines