s. 1-22, PDF

arkisto.fi

s. 1-22, PDF

Upphäver föreskriftedanvisningen

4

Arkivverkets foreskrift/anvisning Gallring och utgallring av statsförvaltningens handlingir

(3/06/97, i 1.1 i. 1997).

Enhet som tillhandahåller publikationen

Y liopistokirjakauppa Oy

PORTHANIA

PB 833 (Universitetsgatan 5)

O0 1 O I HELSINGFORS

fax (09) 191 24 362 YLIOPISTO

tel. (09) 191 24 360

yliopistokirjakauppa.porthania@hyy.fi

ISBN 95 1-53-2549-8

Copyright O Arkivverket

KIRJAKAUPPA

f

More magazines by this user
Similar magazines