PwC's Internship E-Puben TREDJE DELEN AV ... - HHUS

hhus.se

PwC's Internship E-Puben TREDJE DELEN AV ... - HHUS

PwC’s Internship

-Svensk ekonomistudent

utredde misstankar om

korruption i Swaziland

1/11

TREDJE DELEN AV

AKTIEPORTFÖLJEN X

-Följ tredje etappen med investor

X och hans investeringar

STUDENTTIDNINGEN FÖR EKONOMER VID HANDELSHÖGSKOLAN I UMEÅ

E-Puben

-inga ekonomstudenter, inget

E-Puben!

ÅRE 2011!

-Vimmelbilder från årets

åreresa


PwC’s Internship

-Svensk ekonomistudent

utredde misstankar om

korruption i Swaziland

1/11

TREDJE DELEN AV

AKTIEPORTFÖLJEN X

-Följ tredje etappen med investor

X och hans investeringar

STUDENTTIDNINGEN FÖR EKONOMER VID HANDELSHÖGSKOLAN I UMEÅ

E-Puben

-inga ekonomstudenter, inget

E-Puben!

ÅRE 2011!

-Vimmelbilder från årets

åreresa


INVESTOR INVE OR X DEL 3

Följ investor X fortsatta investeringar

ÅRE 2011

Ekonomerna tog sig till Åre än en gång

BAGARSTUGA GARS I STUDENTKÖKET

Dietiststudenten Dietis Annica Långvall lär dig

baka nyttigt bröd.

Handels Entreprenörer renörer re rer

Intervju med Gaberiella eriella iella Gall o om

m hur hu hur

ho hon n

lyckades med sin idé. dé.

SPORTKRÖNIKAN

SPOR SP SPORTKRÖ ORTKRÖNIKA

KAN N

E-pubens E- E-pubens be spo ssport

sportansvarig portansv rt rtansvar rt rtansvar

svarig

ig rrapporterar

om den

senaste en enaste aste as tidens iden

spor sporthändelser

CHEFREDAKTÖR Sebastian Sundewall, ekbladet@

hhus.se

REDAKTÖR Josefin Häggmark, redaktion@

hhus.se

ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Wilhelmsson, Ordförande

Marknadsutskottet, HHUS

FRAMSIDA Stockexchange

FOTOGRAFER

INVESTOR X

ÅRE 2011

BAGARSTUGA I

STUDENTKÖKET

HANDELS ENTREPRENÖRER

SPORTKRÖNIKAN

ILLUSTRATIONERStockexchange

ANNONSÖRER Nordea, Folksam,

UPPLAGA 1500

KPMG,PwC, UNS, ICA

Supermarket Ålidhem, In- PERIODICITET Fyra nummer per år

stitutionen för informatik,

Satistiska institutionen DISTRIBUTION Posten Sverige

ANNONSFRÅGOR Maila: ekbladet@hhus.se

TRYCKERII Tryckeri city

GRUNDAD 1983

AVSÄNDARE Handelshögskolan i Umeå

Studentföreningen

ADRESS HHUS/Samhällsvetarhuset,

901 87 Umeå

TELEFON 090 - 78 67 67 8

INTERNET www.hhus.se

.18

.20

.26

.28

.30

3


Sebastian

Sundewall,

Chefredaktör

Fredrik

Wilhelmsson,

Ansvarig utgivare

REDAKTIONEN

4

EKBLADET TRYCKS AV:

Josefin

Häggmark,

Redaktör

Victor

Jakobsson,

Annonsansvarig


REDAKTIONEN

Jimmy

Kindholm,

Skribent

Aline

Erixon,

Skribent

Max

Friberg,

Skribent

Investor

X,

Skribent

Maximilian

Mohlkert,

Skribent

Gustav

Sjöholm,

Sportskribent

Emil

Demirörs

Skribent

Annica

Långvall,

Matskribent

Oskar

Brattfeldt,

Skribent

5


LEDARE

Då var tiden kommen för oss att presentera den sista tidningen som den här redaktionen gör!

Självklart infinner sig en viss form av lättnad att få lämna över facklan till nästa redaktion men jag kan lova er läsare att jag kommer sakna ”det”.

Anledningen varför jag kallar det här för ”det” är för att jag saknar ord för att beskriva tidningen och min tid som chefredaktör för Ekbladet. ”Det” är

mer än själva tidningens innehåll, design eller själva redaktionen. ”Det” är så mycket mer än alla annonser, stress och glädje som har medförts.

Innan min tid som chefredaktör såg jag tidningen för precis som det den var presenterad som; en ekonomtidning av studenter, för studenter. En tidning

som finns bara för att det borde eftersom många andra högskolor i Sverige.

Jag ville få studenterna här i vår handelshögskola att ändra sin syn på tidningen, till skillnad från hur den sågs tidigare, genom att göra den mer

levande och ståtligare så att den skulle kunna höjas till den förnäma och anrika ställning som den egentligen förtjänar!

Självklart räcker inte det med endast en person med några idéer och visioner, utan för att göra tidningen till det som ”det” har blivit. Med hjälp av

många skickliga och otroligt ambitiösa skribenter samt fotografer som har varit engagerade i detta år och har gjort Ekbladet till vad den är idag.

Förutom fantastiska skribenter och fotografer så ska otroligt mycket beröm gå den ansvarige utgivaren och vår kära annonsansvarige, men ett speciellt

tack går till den fantastiska redaktören Josefin Häggmark som har slitit och hjälpt mig med den otroliga processen!

Många av er som läser det här kommer sannolikt att fortfarande tycka och se tidningen så som jag gjorde i början som är helt förståeligt men dock,

om vi här på redaktionen har ändrat åtminstone ett fåtals studenters uppfattning om tidningen anser jag personligen att vi har lyckats.

Jag vill tacka alla som har varit engagerade och bidragit till tidningens utveckling. För det är just Ni som ska ha all beröm, men jag vill även tacka alla

läsare som har tagit del i det hela.

Det fantastiska fenomenet ”det”, är förutom det tidigare nämnda, allting som den här tiden som chefredaktör har inneburit.

”Det” är alla det positiva och negativa (mest positivt såklart!) känslorna underarbetets gång efter gång, samt alla de otroliga människorna som varit

med på den episka resan.

”Det” är de fantastiska resultaten som vi tillsammans har åstadkommit.

”Det” är Ekbladet.

Er Chefredaktör (för en kort stund till),

/Sebastian Sundewall


LEDARE

Bästa läsare, nu har det äntligen blivit ett nytt år. 2010 är långt gånget och bortglömt. Eller?..

En sak är säker, för varje dag som går kommer vi ett steg närmare våren. Fast än är det många steg kvar att ta. För snön faller fortfarande mot

marken. Temperaturen sjunker ännu mer. Temperaturen stiger ibland till allas glädje. Jackan tas av mes förtjusning men åker på lika snabbt

igen. Dessvärre stannar den även på till John Blund kommer på sitt dagliga besök. Aldrig har det varit en sån kall vinter. Det sägs att det är

den kallaste på 150 år. Skulle inte förvåna mig om det var sant. Självaste Julafton hade en temperatur på 30 minus. Då frös nog änglarna

också.

Vårat underbara väder här uppe i norr skapar många situationer och samtalsämnen. För några dagar sedan fick jag erfara en vild diskussion

under lunchen som handlade om blodet kan frysa om kroppen har fått i sig alldeles för hög alkoholhalt. Detta kanske är ett mycket ovanligt

samtal om just vädret. De flesta brukar vanligtvis handla om antingen förfusna händer, eller cykellås som frusit ihop, men främst Bostadens

chockerande låga värme. Ett och annat samtal kring de sjuhöga elräkningarna har det väl blivit också. I alla universitets olika korridorer och

utrymmen finns det en plats där många egendomliga samtal görs offentliga. Ni förstår kanske redan nu att jag pratar om mikrovågskön på

våning ett? Där nere går det inte att undvika konversationerna mellan studenterna då människorna står nästan ovanpå varandra kl 12.00,

tiden för lunch. Om du anser annorlunda lyssna lite grundligare nästan gång du står här nere och väntar på att maten skall värmas. Eller

troligare, väntar på att någon av de 15 mikrosarna skall fungera igen efter deras rutinmässiga överhettning.

Förövrigt är år 2010 ett år att minnas. Som den dag under brännbollsyran då jag kunde se över Nydalahöjden med närliggande områden

från ett av hustaken. Perfekt start på sommaren. En sommar som kom att bli mycket lärorik. Året innehöll också misslyckaden. Jag bestämde

när sommaren inföll att innan den var över och färden till umeå skulle gå, skulle jag lära mig att gå på händerna. Så som många lägger

nyårslöften bestämde jag mig att klara detta. Nu är det så att jag varken tror på eller brukar avlägga sådana löften. Enligt mig är de gjorda

för att misslyckas. Eller ett sätt för kvällstidningarna( ”skvallerbladet”) att tjäna pengar. Med detta sagt kan ni nog räkna ut hur resultatet

blev av mitt mål, ett misslyckande. Föll framåt och bakåt men aldrig gick jag ett enda steg på mina händer. Det enda som hände var att mina

granner började titta närmare än vanligt från fönstret mot vår välklippta gräsmatta. Första och sista gången jag lägger ett likande löfte!

Min sista ledare är nu skriven för Ekbladet, och därmed vill jag tacka alla i redaktionen för ett fantastiskt jobb under vår tid. Om jag nu får ge

“Årets ros” till någon så skulle jag vilja ge den till Sebastian Sundewall för ett enormt arbete och tålamod under den gångna tiden.

/Josefin Häggmark

7


8

REKTORNS KRÖNIKA

Innovation, nätverk och samarbete

Dessa tre ord, innovation, nätverk och samarbete (eller ibland samverkan), hörs allt oftare i

alla möjliga sammanhang så även i denna krönika via några högst olika och för Handelshögskolan

aktuella och positiva nyheter.

Innovation är inget nytt begrepp för studenter och kollegor vid Handelshögskolan. Handelshögskolan

har arbetat med detta sedan länge både i grundutbildningen och i forskningen.

En av Handelshögskolans två forskningsprofiler heter till och med ”projects, innovation and

networks”. Vi har dock börjat arbeta mer aktivt inom bland annat ramen för IT och regional

utveckling med andra enheter vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet (Ltu) med

koppling till innovation. Ett större sådant samarbete benämns Development Arena for Research

in Entrepreneurship (DARE) och då speciellt inom ramen för ett nyligen etablerat center -

Centre for Interorganisational Innovation Research (CiiR). Centret invigdes av Ltu:s rektor

Johan Sterte och undertecknad den 19 januari i år med ett antal regionala, nationella och

internationella gäster från akademin och näringslivet. Det nya centret erhöll i hård nationell

konkurrens status som ett så kallat ”excellence centrum” för forskning och entreprenörskap

och innovationssystem vilket bland annat innebar att det erhöll flerårig basfinansiering. Centret

är ett partnerskap mellan flera forskningsämnen och centrumbildningar vid både Ltu och

Umeå universitet. Centret kommer att ”… utveckla ny policyrelevant kunskap med särskild

inriktning mot de utvecklingsvillkor som gäller i regioner som vår egen (norra Sverige) och för

distribuerade innovationssystem där IKT och digitala innovationer är viktiga”. Jag tror att dessa

samarbeten har mycket goda förutsättningar för att generera ytterligare samarbetsprojekt till

gagn för alla parter.

Med koppling till nätverk, är det glädjande att notera att Lars Heikensten, hedersdoktor vid

Umeå universitet/Handelshögskolan (utsågs 2005) och tidigare riksbankschef (2003-2006), till

våren blir ny vd för Nobelstiftelsen. Han efterträder Michael Sohlman. Under åren 1998–2002

var Lars styrelseledamot i Handelshögskolans styrelse. Lars har även varit svensk ledamot av

den Europeiska revisionsrätten och ordförande för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

En ytterligare glädjande nyhet är att min företrädare som rektor för Handelshögskolan,

Agneta Marell, för närvarande kommundirektör i Örnsköldsvik och professor i företagsekonomi

samt hedersmedlem i HHUS, av Umeå universitets rektor Lena Gustafsson har utsetts till vicerektor

för samverkan och innovation vid Umeå universitet. Agneta kommer förmodligen att ha

tillträtt som vicerektor samtidigt som denna skrift går i tryck.

Slutligen, samarbete – det är tråkigt att notera att återigen börjar tiden löpa mot sitt slut för

ännu en fantastisk styrelse och ledning av HHUS. Jag vill på mina och mina kollegors vägnar

tacka alla i HHUS styrelse och ledning, speciellt ordförande Daniel Brink, vice ordförande Per

Abrahamsson och ordförande för utbildningsutskottet Jimmy Kindholm. I en tidigare krönika

skrev jag gällande Ekbladet att HHUS producerar ”En tidning av så hög kvalitet att än mer

professionella i branschen borde börja svettas och fundera om de gör rätt för sina löner”.

Jag vill mena att nuvarande ledning för Ekbladet med bland andra chefredaktören Sebastian

Sundewall och redaktören Josefin Häggmark har trots allt lyckats pressat tidningen till ännu

högre höjder. Detta får jag nämligen höra av alla de gäster som jag sticker tidningen i näven på

när de besöker Handelshögskolan. Tack för en fantastisk tidning! Tack HHUS för ett mycket gott

samarbete under det gångna året!

Lars Lindbergh, rektor

HHUS Huvudsamarbetspartners:


© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member fi rm of the KPMG network of independent member

fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Varje dag arbetar KPMGs 138 000 medarbetare för att

skapa värde och affärsmöjligheter för företag i 150 länder

och 700 städer. Vi fi nns för våra kunder i fi nansiella

centrum som London, New York och Shanghai. Vår

globala kunskap gör att vi kan fortsätta vara en av

världens ledande inom revision, skatt och rådgivning.

Vi sätter ihop internationella...

Visst, allt det där

stämmer, men nu

handlar det om dig.

Varmt välkommen

till kpmg.se/karriar


Ida Arvidsson

Tydligaste karaktärsdrag: Min fina Öviks dialekt

Största fåfänga: Morgonens 10 första minuter är dagens viktigaste

Jag blir lycklig av att: När modo än en gång tar en 10-0 vinst

Jag skäms när: När jag springer över blinda . Kanske dags att byta glasögonen någon

gång?!

Senast gnolade låt: Show me the way to go home - Hajen style

Så botar jag tentaångest: Ser på how I met your mother. Barney botar allt.

Drömyrke: Fotomodell, vad annars?

Äter helst: Rostade mackor i mängder

Senast upptäckt i Umeå: Återvinningsstationen runt huset.

Dansar helst till: Min roomies stämma

Dålig vana: Dansar på bardisken

Dold talang: Är en hejare på Harpan. 40 sekunder. Slå det du.

Senaste fyndet: Whiskeysour på Rex

Favoritlukt: Nytvättade lakan

Favoritbutik: Godishuset!

I min mp3-spelare: Äh vem behöver en mp3 spelare när man har en iphone

Senast lästa bok: I måndagens reklamutskick finns allt som behövs för att överleva veckan

Förebild: Finns bara en värd att beundra, n21 Peter Forsberg även fast han nu har lagt av.

Klär mig helst i: alldeles förkorta byxor, i spegeln ser jag längre än 165 cm

Det här gör jag när ingen ser: Sitter på golvet och äter. Finns inget bättre!

Dricker helst: Julmust

Detta irriterar sig människor på hos mig: Fungerar inte innan kl 12.00.

HEJ EKONOM

Illern Göran

Tydligaste karaktärsdrag: Ambivalent bakåtsträvare

Största fåfänga: Förknippas med jurister

Jag blir lycklig av att: Se ångesten lysa veckan innan juristerna har tenta.

Jag skäms när: När Foppas fot gick sönder IGEN!

Senast gnolade låt: ”I just had sex” med The lonley island feat Akon

Så botar jag tentaångest: Brukar bara ha tentafestångest

Drömyrke: Fångvakt på en pälsfarm

Äter helst: En risotto är ju alltid en risotto

Senast upptäckt i Umeå: Flygbussen går i cirklar och man kan åka en hel dag på samma biljett

Dansar helst till: Nosiemakers, Ox’n. Kolla youtube!

Dålig vana: Kollar när jag nyser

Dold talang: Kan äta en hel calzone utan att andas

Senaste fyndet: En docka utan armar i koppel hos returbutiken på Ålidhem

Favoritlukt: En brinnande Bloisi

Favoritbutik: Gillar inte butiker, är emot konsumtionssamhället, tacka vet jag planekonomi

I min mp3-spelare: Senaste debatten mellan Borg och Östros med kommentatorspår

Senast lästa bok: En riktiga Pamela Anderson bok, två toppar och en djup svacka i mitten

Förebild: Gudrun Schyman.. NOT!

Klär mig helst i: Äkta minkpäls

Det här gör jag när ingen ser: Kollar genusdebatter på youtube

Dricker helst: Nattvardsvin men aldrig mer.

Detta irriterar sig människor på hos mig: Mina utspel via facebook…NOT! Har nog inga

brister, FELFRI!

Det här gör mig irriterad: När folk gör bekräftelsesökande statusuppdaterande som saknar

fullständig information. Ex: Nej inte nu igen, Förtjänar att sitta i soffan efter 7 timmar på Iksu, Det här

har varit en bra dag, Nu har katterna gjort det igen… INTE INTRESSERAD! Tack för visat intresse!

10


Det känns lite vemodigt att skriva min sista ordförande krönika till Ekbladet.

Viktigt var därför att hitta en passande miljö för att få den rätta känslan när jag

avslutar detta kapitel. Så kontoret där jag vanligtvis brukar sitta och skriva har

bytts mot mitt stökiga sovrum hemma i lägenheten. Ett rum som jag mest troligen

kommer att besöka oftare än vad jag gjort det senaste året. För det har varit ett

år då mycket har hänt, ett år med mycket skratt, ett år med många möten men

framförallt ett år med många nya bekantskaper.

Vardagen gick från att vara koncentrerad kring tentor och tenta fester till att

handla om tentor och möten. Det var i alla fall skönt att en sak var konstant så att

man inte kände sig helt vilsen i tillvaron. Jag tror nästan att den som var absolut

gladast av alla var min kropp. Den fick nu en paus från misshandelen vilket den

fått utstå på fredagar och lördagar sedan flyttlasset gick mot Umeå.

Insparken blev det spektakel som vi vet att det ska vara, några riktigt galna

kvällar på E-puben, en kväll som alla inte riktigt vet vad som hände på Krogen

och självklart det traditionella allsången i Döbelnspark där vi alla mer eller mindre

gör bort oss då vi står och skrålar tillsammans. Men det är just det som är tanken

med insparken, att träffa nya vänner och vara ett tillfälle då vi kan göra bort oss

tillsammans.

Ni som läste min första krönika för hösten kommer ihåg att jag nämnde den onda

triangeln. För en medlem av HHUS ledning blir den onda triangeln gärna kontoret,

café Tornet och hörsalsrundan. Det är ungefär detta rörelsemönster vi under ett

år fastnar i så fort vi sätter vår fot på skolan. Är det inte något vi behöver göra

på kontoret så är det dagens dos av skit snack som ska avverkas. Café Tornet blir

tillsammans med Lindell en naturlig del av varje students vardag. Det är ju här vi

HERR ORDFÖRANDE

lite snyggt och ganska lagligt skaffat oss vår dagliga tripp, vår koffeintripp. Men

nu är det alltså snart dags att bryta sig loss ur denna triangel, jag vet de som är

lite tveksamma till att jag ska lyckas. Ska jag vara helt ärligt så vet jag själv inte

riktigt hur det ska gå.

Men jag har inte varit ensam det gångna året. För även om ensam är stark så

hade jag inte varit något utan den underbara styrelse som jag jobbat med under

hela året. De har alla åtta gjort ett fantastiskt jobb och utan dem skulle föreningen

inte vara där den är idag. Men det är inte bara styrelsen som har lagt ner ett otroligt

jobb det gångna året. Hela ledningen har gjort ett otroligt jobb och sett till så

att det verkligen hänt saker i föreningen och hjälpt till att hålla Umeås studentliv

lika levande som förut. Tillsist vill jag tacka alla eldsjälar som hjälpt till att jobba

på E-puben, anordnat dammiddagen, insparken och hjälpt till på alla andra event

vi anordnat under året. Ni är kärnan i vår verksamhet! Utan er skulle inget vara

möjligt.

Så nu sitter jag här och skriver på det allra sista raderna i Ekbladet som ordförande.

Snart har ni hört mig prata alldeles för mycket och alldeles för länge för

sista gången. Nästa år har ni kanske en ordförande som ni förstår vad han eller

hon säger. Nu är det upp till er att se till så att nästkommande styrelse blir så bra

som ni vill! Ta chansen att rösta fram den nya styrelsen och säg vad du tycker.

Med dessa ord tackar jag för ett fantastiskt år! I vår lovar jag att hitta tillbaka till

baren på allvar igen.

Jag skjuter ut!

11


LYFT BLICKEN

- OCH NÅ TOPPEN!

TEXT: JIMMY KINDHOLM

Det här blir min sista artikel jag skriver i Ekbladet som ordförande för HHUS utbildningsutskott.

Jag tänker använda utrymmet till att dela mig av en sista lärdom

jag dragit som jag tycker är oerhört viktig att tänka på.

Som studenter hamnar vi väldigt ofta i små tunnlar där vi enbart ser det lilla,

lilla ljuset i änden på tunneln. Jag pratar förstås om en tenta av något slag eller

för vissa möjligen till och med examen. Det är givetvis viktigt att fokusera på att

klara av studierna men det finns också andra saker runt omkring som många av

oss behöver bli bättre på. Vi behöver lära oss att stanna upp, backa ur tunneln

och vidga våra vyer, se vad som händer i vår omvärld och hur det kan påverka oss.

Vi påverkas alla mer eller mindre av olika saker som händer där ute. Ett mycket

tydligt exempel är Handelshögskolans organisation.

Det senaste året har det pågått ett intensivt arbete med att ta fram förslag på

en ny organisationsform för Handelshögskolan. Jag har i min roll suttit med i

ett antal olika arbetsgrupper som arbetat med det och har under tiden pendlat

mellan hopp och förtvivlan. Från allra första början fanns det en tveksamhet till

om Handelshögskolan överhuvudtaget skulle finnas kvar. Det konstaterades dock

ganska snabbt att naturligtvis ska Handelshögskolan finnas kvar, men i vilken

form? Flera olika alternativa lösningar har diskuterats som är både bra och dåliga

för oss studenter.

Jag tänker undvika detaljerna men om vi för ett ögonblick föreställer oss skräckscenariot

att det skulle bli en organisationsform som äventyrar Handelshögskolans

rätt att utfärda civilekonomexamen. Vilka konsekvenser får det egentligen för oss

12

som är antagna till ett civilekonomprogram? ”Inga, det påverkar ju inte mig och

min examen”, skulle säkert många säga eftersom vi är antagna till ett program

som inte går att ändra på hur som helst. Jag skulle däremot säga att det kan få

förödande konsekvenser.

Tänk dig nu att du sitter på en anställningsintervju till ditt drömjobb och visar

upp ditt examensbevis från Handelshögskolan i Umeå. Rekryteraren tittar på

examensbeviset och säger: ”Men var det inte Umeå som tappade examensrätten?”

Vad svarar du på det? Vilka signaler skickar det till rekryteraren att du har

ett examensbevis från en skola som inte längre har rätt att utfärda den examen du

sitter med? Förmodligen att utbildningen eller skolan som ger den inte höll måttet

och att Högskoleverket därför tagit ifrån skolan rätten att utfärda den. Tänk dig i

nästa steg att en annan kandidat kommer efter dig med ett examensbevis från ett

civilekonomprogram i Växjö eller Linköping. Vem kommer med stor sannolikhet att

få jobbet, förutsatt att du och den andra kandidaten har ungefär samma kvalifikationer

i övrigt? Förmodligen kandidaten från Växjö eller Linköping.

Vad jag vill säga är det som jag nämnde inledningsvis och som du förmodligen

hört förut. Kom ihåg att stanna upp och vidga dina vyer. Följ nyhetssändningar,

läs tidningar, gå in på HHUS och Handelshögskolans hemsida då och då och kolla

läget. Var aktiv och visa intresse genom att ställa frågor till de som sitter med

möjligheten att påverka. Om du dessutom engagerar dig så får du själv möjlighet

att påverka. Genom att du skaffar dig sådana erfarenheter kommer du att bli mer

attraktiv på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis: Lyft blicken och nå toppen!


BÖRSKOLLEN

TEXT: OSKAR BRATTFELDT

Investor, dags att ta rygg på framgångssagan Ratos?

Ett av de första storbolagen som släppte sin rapport för kvartal 4 och därmed summerade

det gångna året var i vanlig ordning investmentbolaget Investor. Bolaget

har i dagsläget en portfölj bestående av 19 % Atlas Copco, 14 % vardera av ABB

och SEB samt 9 % av läkemedelsbolaget Astra Zeneca. Även innehav som Ericsson,

Electrolux, Husqvarna och Saab ingår som mindre delar av portföljen. Utöver dessa

består 15 % av portföljen av så kallade operativa investeringar, det vill säga investeringar

i olika bolag där bland annat Grand Hôtel, Nasdaq OMX samt Gambro ingår.

Slutligen består de sista 11 % av Private Equity-investeringar som är investeringar i

onoterade tillväxtbolag främst inom hälso- samt IT- och telekomsektorerna.

Vid en första anblick verkar Investors väldiversifierade portfölj vara ett glasklart

aktieval för en vanlig Svensson, och har så varit i många år. Faktum är att bolaget

hade hela 143 591 aktieägare vid utgången av 2009 och det känns därför berättigat

att utvärdera bolagets situation eftersom bolaget kritiserats starkt i media de

senaste åren.

Bolaget föreslog visserligen en höjning av utdelningen med 25 % till 5 kr per aktie

(4kr föregående år) men uppvisar samtidigt en substansrabatt (skillnaden mellan

aktuellt börsvärde och det bokförda värdet av tillgångarna) på rekordhöga 36,6

%. Kritik mot höga bonusar och en underprestering gentemot index de senaste

åren har ställt till det för bolaget som verkligen behöver en omstrukturering för att

Numrets långsiktiga

köptips:

- Svolder

hamna på rätt köl igen. Ett alternativ för att sänka denna substansrabatt kan t.ex.

vara att bolaget satsar på att dela ut mer pengar i form av utdelning till aktieägarna

eller att återköpa egna aktier, vilket skulle kunna ske med en stor rabatt i dagsläget.

En tredje valmöjlighet, som dock ej uppmärksammats, är att ta följe på det forna

investmentbolaget Ratos som haft liknande problem. Ratos var i mitten av 90-talet

ett investmentbolag som investerade renodlat i noterade bolag. Aktien drogs dock

med ett stort problem, likt Investors, nämligen en skyhög substansrabatt. När läget

var som värst år 1999 handlades Ratos till 40 % under substansvärdet vilket var

samma år som den nuvarande VD:n Arne Karlsson tillsattes. En ny strategi beslutades

och fokus lades enbart på onoterade bolag där Ratos skulle, via en tydlig

ledarroll, skapa avkastning genom förvärv, utveckling och försäljning av bolagen.

Denna strategi skulle göra det nästintill omöjligt för andra investerare att kopiera

portföljen och därmed slippa Ratos förvaltningskostnader. Omstruktureringen blev

minst sagt en lyckad historia och Ratos målsättning att varje investering ska generera

en årlig avkastning på lägst 20 % har överträffats med råge. De 28 avyttringar

som verkställts sedan 1999-2009 har i genomsnitt genererat en årlig avkastning på

hela 30 %. Dessutom har den kraftiga substansrabatten som existerade under 1999

raderats ut och ersatts med att aktien istället är värderad till en hög premie (det vill

säga att bolaget värderas högre än vad det bokförda värdet på dess tillgångar är).

Det är svårt att motivera varför Investor inte bör använda sig av en liknande modell,

men för att denna ska bli framgångsrik krävs troligen att dagens VD Börje

Ekholm avgår och ersätts av någon mer likasinnad som Arne Karlsson. Investor är

med andra ord inte det hetaste köptipset på marknaden så länge inga väsentliga

åtgärder vidtas och så länge Ekholm sitter kvar på tronen. Därför flyttas fokus till ett

annat investmentbolag på den svenska börsen.

Bolaget i fråga heter Svolder, är noterat på small cap och har en strategi att enbart

placerara i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. I slutet av januari

uppgick substansrabatten till 14 % vilket är något högre än den genomsnittliga rabatten

som dock varierar kraftigt under året. Studerar du kursen närmare finner du

även en tydlig säsongstrend och kursrörelse under året. Kursen tenderar nämligen

att röra sig uppåt samtidigt som substansrabatten därmed minskar under kvartal

1-3, för att därefter uppvisa motsatt mönster efter stämman i november då bolagets

utdelning ges. Detta är även en tradingmodell som undertecknad fått bekräftad

från bolagets VD Ulf Hedlundh som under ett företagsbesök i Umeå under 2010

rekommenderade att utnyttja just detta mönster. Ett köp i aktien bör alltså normalt

göras under våren, beroende på substansrabatten, för att därefter säljas innan utdelningen

i november.

Till skillnad från mina ursprungliga långsiktiga köprekommendationer kan istället

Svolder ses som en kortare placering där du utnyttjar bolagets säsongsmönster. Om

du å andra sidan väljer att investera långsiktigt i aktien kan du glädjas över att få

en bred småbolagsexponering i portföljen samtidigt som en hög utdelning årligen

dimper in på kontot. Dessutom har bolaget en hög soliditet som vid senaste stämman

hösten 2010 uppgick till 89 %, vilket gör att Svolder kan, när tillfälle ges, fynda

bolag till en attraktiv värdering.

Lycka till med investeringarna!

13


AGNETA MARELL

-Född 1964

-Studerade i Umeå XX-1991

-Professor i företagsekonomi sedan 2009

-Inriktad på områdena marknadsföring, konsumentbeteende

och marknadsundersökningar

-Rektor för Handelshögskolan 2004-2007

-Just nu vice rektor för samverkan och innovation

på Umeå Universitet

14

”att engagera sig

är kryddan i alltihop

TEXT: ALINE ERIXON I förra numret fick vi veta mer om HHUS ena hedersmedlem, Anders Söderholm. Nu är

det dags att bekanta sig med den andre, Agneta Marell. Hon är nybliven vice rektor för

samverkan och innovation här på Umeå Universitet, dessförinnan var hon kommundirektör

i Örnsköldsvik. Men bäst merit av alla, hon startade E-puben! Agneta var engagerad jämte

sina studier i dåtidens studentförening Umekon, och under sin tid som rektor i HHUS.

Vi börjar med studietiden, vad gjorde du

i Umekon?

Jag var ansvarig för klubbmästeriet och medverkade

i umekontakt (dagens näringslivsutskott red. anm.)

1986-1987. Sedan var jag pubmästare!

Berätta om E-pubens historia!

När jag började som ordförande i klubbmästeriet

användes en 20 kvm stor källarlokal på Fysikgränd.

Där samlades hela Umekon! 1987 fick vi ett nytt

hyreskontrakt genom Lars Köhler som var ansvarig

för Universum. Lokalen låg på andra sidan mot idag,

mot naturvetarhuset till. Det blev första E-puben! Vi

hade sittningar och bjöd in näringslivet till pubaftnar.

1989 skrevs kontraktet på lokalen vi har idag.

Vilka var fördelarna med ditt engagemang?

Alla relationer jag fick möjlighet att skapa! Jag

byggde ett stort nätverk och hade dessutom utbyte

med studenter från hela Sverige genom S.E.R.O.

(numera är HHUS med i U9, red. anm.) Jag fick också

en möjlighet att som student vara med och påverka

i olika forum.

Vad minns du som det bästa med

Umekon?

Alla glada, entusiastiska och roliga människor som

jag fortfarande har kontakt med idag. Det är helt

fantastiskt att genom föreningen få träffa andra

engagerade. I föreningen samlas människor som ser

möjligheter, inte problem!

Vad är du mest nöjd över?

Puben såklart! Att få till en egen pub var målet

under min tid. Bästa dagen var när vi fick serveringstillståndet,

när jag fick det i min hand.

Om du hade kunnat göra om något, vad

hade du gjort annorlunda?

Jag hade nyttjat alla möjligheter engagemanget ger

mer. Studierna är en förutsättning, men relationerna

som skapas under studietiden är det bästa. Hade det

funnits mer tid hade jag engagerat mig mer.

Vad gjorde ni då som du hoppas vi gör

nu?

Allt som har med puben att göra såklart. Jag hoppas

att de traditionella sittningarna finns kvar, alla traditioner.

Det är viktigt att både skapa nytt och bevara.

Saknar du något med Umekon-tiden?

Det är klart jag saknar vännerna, tiden att nätverka,

festerna, umekontakt, aktiviteterna och sammanhållningen.

Jag hade verkligen roligt under min studietid!

Vi hoppar framåt i tiden några år, varför

engagerade du dig i HHUS under din tid

som rektor?

För mig var det självklart viktigt att ha en bra relation

med studentföreningen, ni är ju förutsättning

för Handelshögskolans framgång! En god relation

mellan ledning och studenter är helt avgörande för

att skapa en bra utbildning, och ett bra socialt klimat.

För mig var det också viktigt att vara öppen och påverkbar

för förändringar och nytänkande. Öppenhet

och dialog var ett kännetecken för Umeå universitet

då och jag hoppas det är det även idag.

Hur löd motiveringen till ditt hedersmedlemsskap?

Vi fick EQUIS under min tid, så det var nog det.

Varför ska man engagera sig under sin

studietid tycker du?

Det skapar bra erfarenheter och kontakter för det

framtida yrkeslivet. Dessutom är det mycket roligt!

Har du några tips till våra studenter?

Jag tycker varje student ska läsa det hon/han

tycker verkar roligt och spännande, det ger högre

motivation och studieresultaten blir bättre. Arbetsmarknaden

hinner förändras relativt mycket på 3-5

år och det är svårt att strategiskt välja kurser för att

lättare få jobb. Även om studierna är det viktigaste

gäller det att ha balans mellan studier och fritid, hitta

på saker på sidan om och ta del av föreningslivet.

Nya relationer skapar nya möjligheter. Så ta del av

utbudet som finns och möjligheterna du själv kan

vara med och skapa! Ta chansen att påverka!


E-PUBEN

-EKONOMERNAS PUB

TEXT: EMIL DEMIRÖRS

Intresset bland oss ekonomstudenter att vilja vistas i sin egen pub, E puben, har

varit avsevärt lågt under den senaste tiden. Frågan man kan ställa sig är varför vill

inte vi ekonomer vistas på vår egna pub?

Jag har alltid trott att den största bidragande orsaken till detta problem har varit

att Corona fått ett stort uppsving och som följd av detta skapat röda siffror för alla

studentpubar förutom NH, som fått ta emot de människor som inte orkar stå i den

långa kön in till Corona. Men så är inte fallet. Den bistra sanningen är att det går

bra för samtliga studentpubar förutom E puben. Då kan man fråga sig varför går

det dåligt för E puben och inte för de andra studentpubarna här i campusområdet?

Svaret på denna fråga är lojalitet. Läkar- och psykologstudenter går till Villan,

skogs och lantbruksstudenter vistas på Skogis, naturvetar- och teknologstudenter

går till Origo och till NH går nationsmedlemmarna (som mestadels består av pedagog-

och humaniststudenter), medan vi ekonomer riktar vår lojalitet till Rex och

Corona. Motiveringen, som jag har fått höra, till varför ekonomer går till Corona

och Rex är för att ekonomer gillar att träffa nytt folk och socialisera med dessa.

Men ärligt talat, de få gånger som jag har varit till Rex och strövat omkring ser

jag oftast ekonomstudenterna tillsammans sittandes vid borden och språkar med

varandra. Orsaken till att inga ekonomer kommer till E puben är helt enkelt för att

de vet att det inte är några ekonomer (eller några andra för den delen) som är där.

Det är därför dags för oss ekonomer att bryta denna dåliga trend och börja vistas

i vår pub, E puben. Utnyttja att vi har en egen pub med grymma priser på både

mat och dryck. Ha i åtanke att varje gång du går till något av ställena Rex eller

Corona och tar en öl, kostar det mer än fem öl på E puben (kostnaden för öl +

inträde inräknat).

Budskapet jag vill få fram är att utan ekonomstudenter på E puben - inget E

puben. Låt mig dra en paralell till Maslows behovspyramid där man utgår från att

de fysiska behoven är viktigast för en människas överlevnad. Efter att de fysiska

behoven har uppfyllts behöver en människa trygghet och kärlek från andra människor.

Detsamma gäller för E puben, då de fysiska behoven tillfredsställts genom

varuleveranser bestående av mat och dryck en gång i veckan krävs det även att de

andra stegen fullbordas. Stegen kan endast tas genom att vi ekonomer tillsammans

ger E puben kärlek och börjar umgås med varandra på vår kära pub. Vad är

annars meningen med att ha en pub om ingen går till den? Vi ekonomer ska vara

stolta över att vi har en egen studentpub (där alla är välkomna) och att denna

pub, som totalrenoverades våren 2008, även har norrlands längsta raka bar.

15


Om du är nyfiken, samhällsintresserad

och gillar matematik, så är

statistiker ett jobb för dig!www.stat.umu.se

Om du har läst Statistik A1

så kan du läsa Statistik A2 på

distans i sommar. Sista ansökningsdag

är 15:e april


SVENSK STUDENT UTREDDE

MISSTANKAR OM KORRUPTION I

SWAZILAND

Ekonomistudenten Charlotte Staf har

under åtta sommarveckor deltagit i

PwC:s Internship inom Ideell Sektor som

tog henne till Swaziland. På plats fick

hon arbeta med PwC:s team på uppdrag

av Globala Fonden. Efter första veckan

förändrades hennes uppdrag radikalt.

Vad innebar ditt uppdrag från början?

– Jag åkte till Swaziland för att följa upp ett HIV/

AIDS-projekt som bedrivs på ett antal kliniker på

den afrikanska landsbygden. Tillsammans med ett

lokalt team på kontoret i Mbabane åkte jag ut i fält

för att utreda om delmål för projektet var uppfyllda.

Det handlade bland annat om att kartlägga antalet

undersökta patienter och antal identifierade HIVpositiva

samt hur ofta återbesök skett, när patienten

var där senast och hur många smittade som inte

kommit till återbesök.

Kan du beskriva dina första dagar på

arbetet?

– De första dagarna arbetade jag med att sätta mig

in i projektet, sammanställa checklistor över den

information som skulle inhämtas i AIDS-projektet och

kontakta berörda parter. Men efter en veckas arbete

förändrades allt.

Vad hände?

– Den lokala nyhetstidningen skrev om en stöld av

150 säckar betong, vilket resulterade i att jag istället

började utreda ett stort byggprojekt.

Misstänkte man stöld eller var den

påvisad?

– Ingen visste men alla pratade om stöld i ett

byggprojekt som finansierats av Globala Fonden.

Upprörda röster höjdes . Det fanns misstankar om att

regeringsmedlemmar stal för att bygga egna palats.

Många undrade hur dessa byggnader finansierats och

den ständigt pågående debatten om korruption fick

nytt bränsle. Tråkigt nog är tidningsrubriker av den

här typen vardagsmat i Swaziland då korruption vid

dessa typer av projekt är vanligt.

– En anonym tipsare (så kallad whistle blower eller

visselblåsare) uppgav att uppsatta personer vid ett

av ministerierna mottagit en del av den betong som

skulle användas för att bygga 300 daghem till föräldralösa

barn på landsbygden.

Hur förändrades ditt arbete?

– Min uppgift blev nu att identifiera var betongen

tagit vägen, när den levererats och i hur stora kvantiteter.

Vad som använts i uppförandet och hur mycket

som var kvar. Jag fick rollen att vara ögon och öron

åt det revisionsteam som gjorde utredningen. Teamet

intervjuade leverantörer, transportörer samt folk

på byggarbetsplatserna och lokalbefolkningen. Jag

övervakade intervjuerna och fotograferade betongkonstruktioner.

Var du förberedd för dina nya arbetsuppgifter?

– Innan jag åkte till Swaziland fick jag en introduktion

av PwC och några redskap: bedrägeritriangeln,

ett frågebatteri och koder för uppförande. Triangeln

symboliserade tre faktorer som ökar risken för korruption:

självrationalisering (jag har rätt till de här

Är du intresserad av att spendera din sommar i Afrika och jobba med biståndsprojekt?

Sök till PwC:s Internship inom Ideell Sektor senast den 27 mars. Mer information hittar du på

PwC:s hemsida www.pwc.com/se/student

pengarna), möjlighet (jag kan utan större svårighet ta

de här pengarna), finansiell belastning (jag anser mig

behöva de här pengarna).

Och frågebatteriet?

– Det var viktigt att tänka på hur frågorna ställdes,

att de skulle vara öppna och upprepas. Jag uppmanades

att aldrig göra en intervju ensam, sitta nära

dörren och alltid vara på min vakt samt uppträda

lugnt och avslappnat.

Vilka iakttagelser gjorde du?

– Det var stor skillnad mellan de olika byggprojekten.

I de byar där det var ett stort lokalt engagemang

och genuint intresse hade dagisbyggena kommit

längst. När det lokala engagemanget var lågt verkade

kontrollen över materialet på plats också ha varit

sämre och då var inte byggena heller lika långt

framåtskridna.

Vad blev resultatet av utredningen?

– Det slutliga resultatet av utredningen har inte

presenterats och jag vet ännu inte om betong kommit

till fel användning.

Hur vill du sammanfatta dina erfarenheter

och funderingar?

– Vår utredning initierades av ett anonymt tips till

den lokala tidningen. Vi byggde en stor del av utredningen

på att i efterhand försöka hitta fler anonyma

tipsare. Hade de anonyma tipsen fångats upp tidigare

om ett visselblåsarsystem funnits på plats och hade

man då kunnat förebygga det som hänt? Det är

frågor jag ställer mig.

17


AKTIEPORTFÖLJEN X

DEL 3

INTERVJU & TEXT:

MAXIMILIAN MOHLKERT

ANALYS: INVESTOR X

Intervjun med Investor X inför detta nummer av

Ekbladet gick galant. Då det är tenta tider har jag

drömt mardrömmar om hur jag ska få tag på denna

mytomspunne ikon. Inför tidigare nummer har det

varit en otrolig jakt för att få ta del av dennes tid.

Detta var någonting som inte behövdes denna gång

då denne själv i egen hög person sökte upp mig. För

han var förbannad.

Det går rykten om att det har börjat

spöka i Biblioteket. Ett gäng utbytesstudenter

som gick vilse har nämligen

berättat om ett förfärligt klagande nere i

katakomberna. Har du någon förklaring

till detta?

- Ja börsen har inte alls gått bra den senaste tiden.

Bra rapporter leder till nedgång, det är hela havet

stormar! Så det är klart att jag klagar! Men å andra

sidan är nedgången ganska väntat med tanke på den

tidigare uppgången, there is never fun losing.

Det spekuleras nu ganska hårt på att vi

kan vänta oss en nedgång. Hur ser du på

det?

- Det kommer garanterat bli en nedgång. Men inte

så farligt som alla tror. Den svenska ekonomin går på

högvarv och nu är det dags för en ny rapportperiod

som kommer producera många fina starka rapporter.

18

Det är kanske en liten svacka nu men i det långa

loppet tror jag att 2011 kommer bli positivt förutsatt

att inget osannolikt inträffar. Detta trots att det är

ganska oroligt ute i världen. Vilket gör att oljepriserna

stiger. Den Amerikanska ekonomin är fortfarande ett

frågetecken. Men summa kardemumma så är det mer

positivt än negativt som det ser ut nu.

Så det är inte en ekonomi som är på väg

mot toppen av isberget som Titanic, för

det vet vi alla hur det gick.

- Jag tror inte det. Industrierna rullar på alldeles för

bra för att det ska kunna komma en dubbeldipp. Men

som sagt allt kan hända.

Hur ser du på den svenska inflationen

då?

- Den Svenska inflationen är under kontroll och det

kommer nog komma räntehöjningar för att det ska

fortsätta så. Det är inte vad man kan säga om Kina

som jag känner ganska stor osäkerhet kring då det

finns alldeles för stora frågetecken vad gäller den takt

deras hjul rullar och hur mycket pengar som de lånar

ut. Det känns som om de föder världsekonomin med

någonting som egentligen inte finns.

Så du säger att Kina bygger ett luftslott?

- Det är skräckscenariot.

Vad är worst case scenario?

- i värsta fall så kan de leda till et nytt fritt fall för

världsekonomin.

Så vad är dina planer om världsekonomin

lägger sig platt på mage?

- Jag har redan sålt afterski stället i St Anton.

Det var för mycket jobb. Jag inriktar mig nu mot

varmare breddgrader. En fågel har viskat i mitt öra att

Bahamas skall vara fint så här års. Så skiter det sig

för världen så kommer jag sippa på en Pina Colada

någonstans med palmer och värme året om. Bye the

way, står det fel namn på framsidan så kan ni ge er

på att jag bränner upp HHUS! Det blir en tung start

för den nya styrelsen. Stör inte den investerare som

placerar!

27/1-2011

Förändringar som skett är att

Metro och Precise sålts i förmån

för Alliance Oil Company

och New Wave Group.


Läges Rapport Skanska B:

Skanska utvecklar sig som jag hade förväntat mig. Beställningar på nya jobb

ramlar in kontinuerligt och det känns väldigt bra just nu. Jag har egentligen inte så

mycket att skriva gällande bolaget i övrigt. Rapporten kommer om en dryg vecka

och det ska bli otroligt spännande att läsa den. Vanligtvis brukar jag inte ligga

kvar över rapporter men väljer ändå att göra det i Skanska. Jag tror rapporten blir

som väntat. Aktien kommer fortsätta på inslaget maner och leverera ytterligare 5

% i uppgång fram till nästa Ekblad.

Läges Rapport Precise Biometrics:

Precise Biometrics utvecklingskurva har varit bra under en tid. Anledningen till

försäljning är att jag inte tror att bolaget kommer redovisa ett bra resultat för

2010. Alldeles för få nyheter gällande försäljningar har skett och det känns helt

rätt att sälja bolaget.

Läges Rapport Metro A:

Metro fortsätter sin uppgång och det känns som bolaget ligger helt rätt i tiden

med sin affärsidé. Bolaget har rapport om en dryg vecka och det känns som

jag borde legat kvar, dock talar historien och min egen erfarenhet för att Metro

kommer falla ihop efter rapporten. Därför väljer jag att lämna bolaget och tacka

för mig. Om jag får fel och Metro redovisar ett bra resultat, vilket inte är omöjligt,

kommer jag hoppa in i en garderob och gömma mig…

Läges Rapport Precise Biometrics:

Precise Biometrics utvecklingskurva har varit bra under en tid. Anledningen till

försäljning är att jag inte tror att bolaget kommer redovisa ett bra resultat för

2010. Alldeles för få nyheter gällande försäljningar har skett och det känns helt

rätt att sälja bolaget.

Läges Rapport Atlas Copco A:

Min favoritaktie nummer ett verkar stark som få på börsen just nu. Jag hade

visserligen förväntat mig en rejäl uppgång pga av kraftig felvärdering från marknadens

sida. Men att den skulle leverera som den gör just nu är överraskande.

Bolagets gruv inriktning tror jag kan bli en riktig kassako i framtiden. Man är enligt

mig helt överlägsen andra bolag här. När det här börjar sprida sig tror jag man

har ytterligare uppgång att vänta. De andra sektionerna fortsätter också starkt

med många nya ordrar. Rapporten som kommer snart kan nog slå förväntningar

tror jag, i alla fall gruvdriftdelen. Därför behåller jag och tror på mellan 5-10 %

ytterligare i uppgång till nästa utgåva.

Aktier

Skanska

Metro A

Precise Biometrics

Atlas Copco A

Alliance Oil Comap- 294

ny

New Wave Group B

OMXSPI

Totalt

Antal Aktier GAV (Inköpskurs)

206

24 038

14 450

196

761

-

-

121,5 kr

1,04 kr

1,73 kr

127,5 kr

343,67

-

Aktuellt Värde Procentuell Avkastning

27357

30528

31934

31575

31934

30528

121394

Läges Rapport Alliance Oil Company:

Bolaget är ett oljebolag med positionering i Ryssland och Kazakstan. Bolaget är

tidigare känt som West Siberian. Man sysslar både med downstream ( Raffinering,

marknadsföring försäljning, transport och logistik) och upstream (Oljeutvinning

och prospektering). Jag har investerat av och till i bolaget under ca 2 års tid beroende

på kursrörelser och rapporter. Som läget ser ut idag med ökande oljepriser

och ökad tillfrågan samt bolagets faktiska välmående och fruktansvärt prisvärda

kurs, ser jag det som en självklarhet att investera här. Jag äger själv en post just nu

också och kan inte låta bli att välja in bolaget här. Jag tror att rapporten blir riktigt

bra, då den kommer uppvisa stor ökad efterfrågan i samband med bolagets ökade

borr tak per dag. Jag tror bolaget kan ge avkastning på cirka 10% fram till nästa

Ekblad.

Läges Rapport New Wave Group B:

New Wave Group är också ett bolag jag följer dagligen och tidigare själv har ägt.

Man sysslar mestadels med försäljning av kläder och inredning. Bolaget har vänt

seglen och är på väg rakt in i en nya era av rekordresultat. Jag är ett stort av VD:n

Torsten Jansson som jag anser var en man som får alldeles för lite beröm för sina

insatser. Hintarna man har fått innan rapporten som kommer har varit bra och jag

tror det finns mer därtill. Med facit i hand var 2010 ett starkt ekonomiskt år för

Sverige, därför ser jag det som mycket troligt att bolaget, som huvudsaklien är

positionerat i norden, kommer redovisa ett resultat därefter. Jag vågar sticka ut

näsan och hoppas på 15-20 % i avkastning fram till nästa Ekblad.

Börsen i allmänhet:

Världsekonomierna känns rätt så oroliga idag. Man vet inte vad som väntar nästa

dag. Det som gör att jag förhåller mig positivt inriktad till börserna är dock de faktiska

bevisen vi får gällande BNP:n och konsumtionens positiva utveckling, både

i USA och resterande delar av världen. Det känns även mycket bra att Tyskland

börjar komma igång. Till den privata investeraren vill jag dock höja ett varningens

finger. Har man inte tillräckligt med tid eller tillgång till en dator inom 10 min ska

man vara försiktig. Men som sagt, man måste våga för att vinna. Ingen kommer

ihåg fegisarna som Akilles säger i Troja…

8,5%

18,1%

21,7%

20,8%

0%

0%

7,1%

21,39%

Nuvarande Kurs

132,8kr

1,27 kr

2,21 kr

161,1 kr

108,5kr

40,1kr

370kr

Kvar

Såld

Såld

Kvar

Inköpt

Inköpt

Instabil

19


ÅRE 2011

- EVERY DAY IS A DAYDREAM!

TEXT: MAX FRIBERG

Förväntningarna var på topp när ca 50 ekonomstudenter steg

på bussen som rattades av den världsvana chauffören Peter.

Klockan visade strax efter kl 02.00 och promillehalten var

betydligt lägre än väntat. Det såg ut som att fokus skulle vara

på det som vanligt folk gör bäst i Åre, åka skidor. Dock har inte

fokuset enbart legat på skidåkningen när resan nu ska summeras

5 dagar senare. Det kunde nog de flesta redan räknat ut

halvvägs på väg till Åre då promillehalten hade fått en knuff

uppåt på en del personer. Resan skulle alltså visa sig bli komplett

på alla sätt.

När klockan visade runt 10 och bussen rullade in i Åre hade de flesta någon timmes

sömn i kroppen. De som inte hade fått tillräckligt tog lite av en frivillig roll att

”vakta” bagaget, allt för att få några extra timmars vila inför dagens/kvällen bravader.

Med bagaget i säkert förvar och i väntan på nyklarna till stugorna begav sig

de allra flesta ut i backen i hopp om att få njuta av de första åken och känna kylan

bita i kinderna och fötterna domna bort i pjäxorna. Tyvärr hade Åre bestämt sig

för att de var en bra idé med lite regn i slutet av januari. Därför blev första dagens

åkning för egen del inte mer än två transportsträckor och två åk. Vi deppade inte

över det, istället firade vi ankomsten till Åre med att sjunka ner i en mjuk soffa på

Dahlboms och starta första dagen med en lugnare variant av afterski.

Efter att alla hade installerat sig i stugorna och inhandlat den mat och sportdryck

som behövdes för att ersätta den förlorade sömnen kunde resan ta fart på riktigt.

Första kvällen innebar för de flesta resenärerna en del drinkar och några öl. En

förfest med 40-50 pers på en allt för liten yta. Minst ett försök till att snacka och

förstå norska med någon av grannarna, vissa personer försökte även övertyga

norrmännen (grannarna) att vi också var från Norge. Sen blev det utgång på

Bygget eller Dippan och kvällen avslutades med lite nattkäk. Första kvällen kan

nog bara klassas som en riktigt bra start på resan, vilket höjde förväntningarna

ytterligare på vad som väntade.

Dag två, vår första heldag i Åre började med att väckarklockan ringde runt kl 9.

Då var ögonen ganska grusiga och huvudet var lite tyngre än normalt men det

var snabbt fixat eftersom energidryck redan fanns i kylen. Rutinerad stuga att

20

kunna se vad som kommer krävas mer än frukost när man vaknar dagen efter.

Åres nattliv. Med nyfunnen energi var skidåkningen ett nöje fram till att regnet

och plusgraderna skulle visa sig för andra dagen i rad. Dock blev dagens tema i

backen liftåkning i hopp om att undvika transportsträckor. När pisterna var allt för

uppåkta styrde de flesta mot något av de ställena som erbjuder afterski runt om

i Åre. Afterskin var riktigt bra under veckan, speciellt på Fjällgården där Pink hink

stod för showen och på Bygget där PistOff huserade. Hoppas att de resenärer som

inte rörde ett par skidor under hela resan kunde njuta lika mycket av afterskin som

vi skidåkare/snowboardåkare. Eftersom det är en speciell känsla att få gå loss i

ett par pjäxor till en sönderspelad låt med goggles på huvudet. Kvällen slutade

nog för de flesta med utgång på Dippan där Mange Schmidt dagen till ära stod på

scen.

Det visade sig att Åre började le mot oss under de sista dagarna, vädret blev

bättre, likaså pisterna. Därför blev det fokus på skidåkningen de sista dagarna.

Tredje dagen blev till att ta bussen till Duved och uppleva den bästa skidåkningen

på hela resan. Dagen blev inte sämre när alla kunde stoltsera med en medalj runt

halsen på bussresan från Duved efter att ha deltagit i Audi Skirace (läs: student/

barn-vm).

Jag skulle vilja tacka alla som var med på resan och hoppas ni hade lika roligt

som mig och min stuga! Det finns oändligt med saker att dela med sig av som jag

hört och upplevt under resan men mycket av det som hände i Åre kommer också

att få stanna där! Ett sista tack skulle jag vilja skicka till norrmännen (grannarna)

som hade köpt en ljudanläggning för 40 000 norska kr (enligt dem själva) till

denna resa. Högtalarna var lika stora som Epubens och de kunde få de flesta

stugorna i närheten sömnlös en hel natt. Norrmännen vill även skicka ett tack till

oss för att en stock snus här var lika billig som tre dosor i Norge.

Nu är det bara börja nedräkningen inför nästa års resa!


MAX HÖRNA

TEXT: MAX FRIBERG

I love this town even if it doesn’t ring true!

Dags att börja vandringen mot våren, vilken verkligen kan vara lång i vårt kära

Umeå. När den sista snön försvinner någon gång i maj kommer Foppa ha gjort

ytterligare ett comeback-försök. IKEA kanske har blivit ”svenskt” igen. SJ-tågen

lär ha blivit försenade ett par hundra gånger på grund av snökaos. Brännbollsyran

kommer vara runt knuten, vet redan nu hur peppen kommer finnas där. Doften av

tändväska kommer att finnas vart du än vänder dig på Ålidhem. IKSU kommer fyllas

av alla ”beach 11” entusiaster. Fast det är dock ett par månader kvar tills snön är

borta…

Studentveckan i Åre är över och kroppen börjar kännas som den normala igen. Efter

en vecka med för lite sömn, lagom med skidåkning och lite för mycket sportdryck

börjar jag fundera på om de anställda på CSN också har varit på studentveckor

när det begavs sig. För den extra del som CSN valt att slänga in i januari är ett bra

extratillskott som lätt flyger iväg på en eller två ölhinkar på en afterski. Veckan var

grymt bra med allt från slalomtävlingar till raggningstips från norrmän. Det enda

som behövdes enligt norrmannen var ”en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4

cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card

eller Visa”. Hade jag varit tjej hade jag föredragit ett am- ex, men det kanske bara

är jag. Ett annat bra och minnesvärt citat var ”att bli dumpad av en tjej är som när

ett skridskosnöre går av någon minut innan sista perioden ska börja, besvärligt men

det finns nya snören”.

Comebacker är något som sportvärlden har fått leva med under många år. Vissa

personer vill helt enkelt inte släppa sin passion för en idrott, all respekt till dem.

Sen har vi Foppa som har gjort femtioelva försöka att komma tillbaka och har nu

bestämt sig att försöka igen, denna gång i världens bästa hockeyliga. Detta skrivs

timmar innan han spelat sin första match för Colorado. Jag hoppas att han kommer

lyckas denna gång. Skulle det dock gå dåligt som det så ofta gjort för honom när

det gäller comebacker är jag ganska säker på att jag kommer säga: ”var väntat att

det inte skulle funka mer än högst 5 matcher”. Känner att vända-kappan-efter-vinden

mentaliteten aldrig varit större. Varför är de så mycket lättare att klanka ner på

någon som är framgångsrik. Den enda förklaringen jag kan hitta är jantelagen. Ett

24

exempel är Zlatan, lätt att älska men nästan lättare att hata när det går dåligt. Dock

så tycker jag verkligen om Foppa eftersom han alltid krigar och inte har divalaterna

som Zlatan visar från och till. De enda jag vet säkert är att jag hoppas detta blir

Foppas sista försöka att ta sig tillbaka till hockeyn och han lägger risifrutti-karriären

bakom sig. Förresten, kul för alla Ö-viksbor att MODO äntligen har fått lite struktur

på sin ryggsäckshockey. Det jag brukar tycka är roligast med att se MODO är Challe

Berglunds röda näsa, om det säger mer om mig än om MODO låter jag vara osagt.

Tidsperioden februari till april är för mig lite av en transportsträcka eftersom det

känns om att Sverige och framförallt Umeå blir som helt nya ställen när snön är

borta. Folk börjar visa sig ute och grillarna åker fram. Aktiviteterna i Umeå blir också

fler med allt från brännbollsyran till peddan in the park till lunchhäng runt dammen.

Längtar redan till att få beträda Mariehemsängarna ihop om att vinna någon

match där motståndarna är äldre än 11 år. Förra årets yra var nära att sluta med en

slutspelsplats och succén hade då varit självklar. Istället slutade det med en inställd

segerbankett och en pissljummen pizza på Mariehemsängarna. Allt detta samtidigt

som mina klasskamrater blev duktigt uppsnurrade av några sagofigurer. Men efter

en andra plats på studentyran i höstas är revanschlusten för årets yra brutal.

De flesta av mina texter i tidning under året, synnerligt denna, har helt saknat sensmoral.

Texten under är förklaringen till varför sensmoralen inte finns i texterna eller

så är det helt enkelt att jag börjar skriva helt utan någon idé om hur varje artikel ska

sluta - inom studentkretsar även kallat ordbajsa.

”Om promenader är så sunda som vissa påstår, så skulle brevbäraren praktiskt

taget vara odödlig. Valen simmar hela dagarna och äter bara fisk och den är tjock!

Kaninen springer och hoppar hela dagarna, men lever i endast 5 år. Sköldpaddan

springer inte, hoppar inte, kommer alltid sist, rör sig nästan inte och lever i 150 år.

Sensmoralen..... slappna av!”


EKONOMERNAS ANDRA

HEM HÄR PÅ CAMPUS

ÖPPET PÅ FREDAGAR MELLAN 15-18 (EPP)

OCH 22-02 SAMT 22-02 PÅ LÖRDAGAR

BOKA EPUBEN? KONTAKTA:

BOKNING.EPUBEN@HHUS.SE

ANDRA FRÅGOR? SKICKA

MAIL TILL: EPUBEN@HHUS:SE


BAGARSTUGA I

STU DENTKÖKET

TEXT OCH FOTO: ANNICA LÅNGVALL

Bröd är min absoluta favoritmat. Det går att variera i oändlighet, det mättar,

är enkelt att ha med sig, smakar fantastiskt – och så är det fascinerande att

få se på när mjöl och vatten förvandlas till något så väldoftande och vackert

som ett perfekt gräddat bröd. Problemet med många bröd är att de kräver

en hel del bearbetning, tid och plats. Här får du några recept som passar

perfekt att baka i studentköket, där plats och tid ofta är bristvaror.

Två av recepten innehåller surdeg. Den startar du på följande sätt:

Ta 1 msk rågmjöl och 2 msk vatten och blanda i en burk. Lägg ett lock på,

men skruva inte åt. Låt den gärna stå lite varm, t ex i ett skåp ovanför kylen.

Låt burken stå i två dagar, skaka lite på den morgon och kväll. Den tredje

dagen tillsätter du 1 msk rågmjöl, och låter burken åter stå över natten. På

morgonen tillsätter du ytterligare 2 msk rågmjöl och 2 msk vatten. Till kvällen

bör degen ha blivit bubblig och rest sig. Den ska då dofta mild syrlig. Om allt

gått enligt planerna kan du nu använda denna surdegsgrund till olika recept!

Har du problem att få igång surdegen kan du i början tillsätta pyttelite jäst,

yoghurt eller honung. Surdegsgrunden håller en vecka i kylskåp, sedan matar

du den med 2 msk vatten och 2 msk rågmjöl. Om du inte använt surdegen

under veckan bör du hälla ut lite innan du matar den så att det inte blir för

mycket i den.

Russin över natten

Det här brödet rör du ihop på kvällen och njuter av till frukost. Ett bröd

ger ca 190 kcal.

Kväll:

Några smulor jäst, ca 1 tsk

1 msk surdegsgrund

3 dl kallt vatten

1 dl havregryn

1 dl grovt rågmjöl

3 dl vetemjöl special

¼ dl linfrön

1 dl solrosfrön

1 dl russin

1 tsk salt

• Rör ut jästen i vattnet

• Rör ihop alla ingredienser snabbt så att de blandas ordentligt. Plasta in

eller täck över bunken med en bakduk och låt stå över natten

Morgon:

• Nu har degen bubblat upp sig. Sätt ugnen på 275oC.

• Klicka ut degen till 8 bollar på en plåt med bakplåtspapper. Strö över

rågmjöl, lägg på en bakduk och låt jäsa medan du gör dig i ordning för

en ny dag.

• När ugnen är varm och degen fått jäsa en stund är det dags att baka

av brödet! Sätt in plåten i ugnen, spruta eventuellt in lite vatten med en

blomspruta (som är ren såklart), stäng ugnen och sänk värmen till 250 oC.

• När brödet stått inne i ca 20 minuter bör det ha fått en fin färg. Ta ut

brödet, låt det svalna under en bakduk och njut!

Det finns många olika sätt att starta en surdeg, och det finns många olika

sätt att använda den. I dessa recept har jag tillsatt surdegen till ”jästrecept”

för att få en liten surdegskänsla. De flesta surdegsbröd bakas dock genom

att man på kvällen tillsätter ca ½ dl surdegsgrund till 2 dl rågmjöl och 2 dl

vatten, som sedan får stå över natten. På morgonen sätter man en deg på

surdegen som får jäsa några timmar innan det bakas ut.

Fördelarna med att baka på surdeg är många: du får en jämnare porositet

i brödet, brödet blir surare och ändrar stärkelsens form så att mjölet tar

upp med vatten vilket gör brödet saftigare. Surdegens bakterieflora bildar

mjölksyra, ättiksyra och etanol som ger brödet med smak. Surdegsbröd får

en mörkare skorpa, längre hållbarhet och dessutom blir mineralerna i brödet

lättare för kroppen att ta upp. Surdegsbrödet får också ett lägre GI-värde. Det

innebär att du får en långsammare blodsockerhöjning, vilket gör att du mår

bra längre. Det kanske låter krångligt, men våga prova! När brödet är klart

så kommer det ha varit värt det!


Knäckebröd

Det här knäckebrödet är det godaste som finns, men det kräver lite mer plats och arbete än de

andra bröden. Knäckebröd har dock en lång hållbarhet, så du kan passa på att baka mycket på

en gång, och sedan tar det bara plats i magen!

1 dl rågsurdegsgrund

2 dl vatten

4 dl grovt rågmjöl

3 dl vetemjöl special

1/2 msk honung

1 tsk salt

• Blanda alla ingredienser i en bunke och knåda ihop dem för hand till en smidig deg. Täck

bunken med plastfolie och låt den stå över natten.

•När den blivit ungefär dubbelt så stor och är bubblig så är den färdig.

Dag 2, morgon

Valfria kryddor, t ex kummin, anis+sesamfrö.

•Sätt på ugnen, 200 grader med en plåt i mitten av ugnen.

•Dela degen i fyra delar.

•Knåda ihop en av bitarna till en boll på mjölat bakbord. Kavla ut degen så att den blir nästan

lika stor som ett bakplåtspapper. Det är lite som att baka pepparkakor, fast med en stadigare

deg: ha alltid mjöl under så att degen inte fastnar, och vänd den några gånger under utbakningen.

•Flytta över den utkavlade degen till en bakplåtspapper och kavla ut så att den täcker papperet.

•Pensla degen med lite vatten och strö över kryddor.

•Nagga hela degen med en gaffel, och skär degen i bitar av önskad form med en sporre eller

kniv.

•Dra över bakplåtspapperet på den heta plåten.

•Grädda brödet i mitten av ugnen ca 10-15 minuter beroende på din ugn. Håll noga koll på

brödet. Det kan lätt brännas vid. Vädra snabbt ut ångan ur ugnen i slutet av gräddningstiden.

Om brödet blir ojämnt gräddat kan vända på plåten i ugnen, eller försöka ta ut de bitar som

är färdiga och fortsätta grädda de andra en stund om det är stora skillnader. Akta så du inte

bränner dig!

Knådfritt flingbröd

3 dl kallt vatten

ca 2 tsk färsk jäst

1 msk olivolja

1 dl rågflingor/havreflingor

2 dl grovt rågmjöl

3 dl vetemjöl special

1 tsk salt

• Rör ut jästen i vattnet i en bunke

• Rör ihop alla ingredienser så att de blandas ordentligt.

• Låt degen vila under bakduk.

• Efter 30 minuter blöter du händerna och drar ut degen åt sidorna och viker

in mot mitten några gånger så att degen spänns. Låt degen vila, upprepa efter

30 minuter, vila, upprepa, alltså totalt 3 gånger viker du in degen. Sista gången

låter du degen jäsa 1 timme

• Ta upp degen på mjölat bakbord. Dra ut den till en fyrkant och vik ihop den

till en limpa. Lägg den på bakplåtspapper på en plåt. Låt jäsa ca 30 minuter.

• Sätt på ugnen i god tid på 250 grader. Sätt in en plåt i ugnen.

• När det är dags att grädda brödet låter du det glida över på den varma plåten

från ugnen. Sätt in brödet i ugnen, spreja in lite vatten med en blomspruta,

eller lägg några isbitar på en plåt som du satt in i nederdelen av ugnen i början.

Tänk på att använda en oöm plåt eftersom temperaturväxlingen annars kan

göra att den slår sig och blir ful.

• Grädda brödet tills det fått fin, mörk färg på skorpan, ca 30 minuter.

Solrosor och honung

Några smulor jäst ca 1 tsk

3 dl kallt vatten

1 msk surdegsgrund

2 dl rågmjöl

4,5 dl vetemjöl special

1 tsk salt

1 msk honung

½ dl solroskärnor

Kväll:

• Blanda ut jästen i vattnet

• Rör ihop övriga ingredienser så att de blandas ordentligt. Degen ska vara lite

lös, utan att vara rinnig.

• Plasta in eller täck med en bakduk och låt stå i rumstemperatur över natten.

Morgon:

• Nu har degen bubblat upp sig och det är dags att baka! Sätt ugnen på 275

oC med en plåt i mitten.

• Strö mjöl över bakbordet och skrapa ut degen. Dra ut den till en rektangel

som du sedan viker ihop omlott mot mitten från båda sidor så att den bildar tre

lager. Dela degen i 9 delar och lägg på ett bakplåtspapper ovanpå en skärbräda

eller bricka. Låt jäsa medan du gör dig i ordning för en ny dag.

• När ugnen är varm och degen fått jäsa en stund låter du bakplåtspapperet

glida över på den heta plåten i ugnen. Sänk värmen till 250 oC och grädda i ca

15-20 minuter.

• Ta ut brödet, låt gärna svalna på galler, gör en macka och ta med så kan du

njuta av den till kaffet på i pausen på föreläsningen!

27


HANDELS ENTREPRENÖRER:

GABRIELLA GALL

TEXT: MAXIMILIAN MOHLKERTt

28

I detta nummer är vi på Ekbladet stolta när vi välkomnar Gabriella

Gall. Gabriella är tjejen som har visat alla att det omöjliga

faktiskt är möjligt. Som one and only på Mouse Communication

tar hon sig an kundernas utmaningar och levererar alltid 100%

positivt resultat. Gabriella är från Malmö och går tredje året civilekonomprogrammet

med internationell inriktning här på Handelshögskolan.

Detta är hennes historia.

För det första Gabriella. Hur hamnade du här uppe i Umeå?

- Haha, ja det var inte så svårt. Umeå är enda universitet som har ekonomiutbildningen på engelska. Så genom att

gå här får jag två examens, en som fungerar i Sverige och en för resten av världen. Det var lite som om jag ändå ska

plugga i fyra år varför inte göra det på engelska?

Du driver idag Mouse Communication. Berätta hur det började.

- Allt började med att jag i mars 2010 sökte mig till Uminova Inovation med en affärside för att hitta kompetens och

medarbetare. Under den processen kom det fram att de sökte en informatör mot studenter och forskare. Så jag sökte

och fick det jobbet. Jag jobbade på Uminova hela våren där jag fram emot sommaren sökte en annan tjänst som heter

sommarentreprenören. Det är en tjänst som innebär att man får starta företag med Uminova som stöd i ryggen. De

hjälper en med att få sin första kund. Sen är det bara att köra på. Det är det bästa sommarjobbet som finns och det

som lade grunden till Mouse Communication.

Så Uminova hjälpte dig med din första kund. Vilket företag blev den lycklige?

- Det fanns 25 st uppdrag där jag tilldelades ett från Norrmejerier. Snällt sagt kan man säga att jag jobbade med

marknadsföring och pr. I verkligheten så fick jag planera och sköta en tänkt utlandslansering av Gainomax i Danmark.

Så det var ett sjukt stort och roligt projekt.

Det låter lite stort för att vara det första projektet. Vad mer exakt innebar det?

- Gainomax fanns då i tre exportländer - Norge, Finland och Tyskland. Idag är nästa utmaning Danmark där Gainomax

planeras att lanseras. Inför den kommande lanseringen jobbade jag hela sommaren och skötte någon form av grovjobb.

Jag letade upp återförsäljare, gym och planerade events.

Låter hur mäktigt som helst. Men hur blev resultatet?

- Det gick hur bra som helst. Succé! Detta ledde sedan vidare till att jag fick upp ögonen för marknadsföring, reklam

och pr. Hela den svängen som jag har förkastat ganska så hårt innan. Intåget på Uminova och jobbet för Norrmejerier

öppnade ett kontaktnät som ledde fram till att jobben ramlade in och idag behöver jag inte ens leta upp mina kunder.


Så hur kommer företagandet in i det hela?

- Att starta företag var en förutsättning för sommarjobbet då jag jobbade som konsult hos Gainomax och fakturerade dem. Och för att jag

skulle kunna göra det krävdes att jag hade en F-skattsedel. Så jag startade företaget i juni 2010. Och efter det har det bara rullat på.

Låter lite som en framgångssaga. Men vad var nästa steg efter att succén hos Norrmejerier var avklarad?

- Jag började dra i mitt kontaktnät som hade byggts på under sommaren. Och på Uminova hade mitt arbete med Norrmejerier blivit känt.

Det var roligt då det sitter många små och medelstora företag där som inte har tid att sköta marknadsföringen och heller inte råd att anställa

någon av de stora jättarna. Så där fick jag upp ögonen för ett antal potentiella kunder. Tillsammans med min affärscoach på Uminova jobbade

vi fram en strategi som gick ut på att jag skulle jobba i princip gratis åt ett antal företag som jag sedan skulle få använda som referenser.

Detta var nödvändigt då det är svårt att ta betalt då jag inte var färdigutbildad och utan större erfarenhet. Så jag hade hand om ett projekt

som gick bra och sedan fick jag betalt. Därifrån slussades jag vidare och idag har jag slutat jobbet som informatör på Uminova då jag hinner

inte med allt.

Detta var i höstas. Kan du inte berätta om något projekt som du jobbar med idag?

- I höstas jobbade jag med bland annat Swedish Life. Det är ett företag som jobbar med ”hålla lagom” och tallriksmodellen, där jag var med

en del under lanseringen i höstas och pressrealesen. Revenues är en firma som jag har gjort lite smågrejer åt och i dagsläget hjälper jag till att

ta fram en ny sajt och en ny blogg till exempel. Det blev även klart nu för bara ett par dagar sedan att jag fick ett stort projekt som är hemligt

men som kommer bli så sjukt kul!

Så man kan säga att det rullar på ganska bra för dig? Hur känns det?

- Det rullar på jätte mycket. Det var lite konstigt när det kom igång. För det kändes som om man hade kämpat och drömt så länge inför att

det skulle göra just det. Så när väl jobben började rulla in och jag började få mycket att göra så fick jag känslan att man kanske inte riktigt

var redo, för allt som kom.

Att säga någonting annat än att du har lyckats vore fel. Vad skulle du säga som avslutning till de som sitter

och läser detta och som funderar på att starta företag?

- Jag har glidit lite in på ett bananskal och är kanske inte helt säker på att det jag gjort är att lyckas. Men är det någonting som får en framåt

så är det kontakter och nätverk. Varför det är så otroligt viktigt att vårda dem ömt! Jag tror på att man måste våga. Våga jobba gratis och visa

vad man går för. En chans som annars inte hade uppstått. När du väl fått in foten så blåser man dem av stolen för att sedan få betalt. Det är

ett sjukt sj sjukt bra knep ep och det funkar. Lita på mig. mig ig.

29


30

SPORTKRÖNIKAN

TEXT: GUSTAV SJÖHOLM

Det är säkert ingen av er läsare som missat Ersmarks IKs senaste satsning, nämligen ett farma lag I division 6, Ersmarks BK. Men

för er läsare som I någon sjuk värld missat detta, tänkte jag nu presentera den nya föreningen. Ersmarks BK grundades efter ett

redan nu klassisk möte på Ersmarks Gården den 15 december. Huvudsyftet med farma laget är att ge både ungdomar och andra

Ersmark IK spelare en fortsatt chans att spela fotboll inom föreningen på seniornivå. För ungdomarna är detta en utmärkt chans att

skolas in till seniorfotbollen, och för de spelare som för närvarande inte tar en plats I ett hårdsatsande division fyra lag, en möjlighet

att ta tillbaka sin plats genom bra prestationer I division 6 laget. Det är även ett utmärkt forum för spelare som vill ta lite lättare på

sin fotboll och varva ner, men för den delen inte vara oseriös.

Ersmarks BK består till stor del av spelare från förra årets P17-lag, men man har även inför säsongen gjort en hel del spännande

nyförvärv. Emil Dahl, som föregående säsong var tränare i P17-laget har I år satsat på att spela själv. Han har under för säsongen

sett oerhört stark ut både fysiskt och tekniskt. Han besitter även en vinnarinstinkt som få andra kan mäta sig med. Eric Unander-

Scharin är en partikamrat till mig som I år bestämt sig för att satsa stenhårt på att hjälpa Ersmarks BK till en fin första säsong I

division 6. Han har förutom sina partipolitiska åsikter ett härligt spelsinne och en bra blick för fotboll. Det syns att han gillar att

spela. Det blir kul att se vad han lyckas åstadkomma under våren. Robin Palmgren är en småländsk slitvarg med rutin från division 4

spel I Tranås. Han har hittills under säsongen högst träningsnärvaro I Ersmarks BK och har en fin teknik och en härlig inställning.

I lokalfotbollen är Silly-season inte över utan det finns fortfarande uttalanden och övergångar att rapportera. Daniel Brink är nu helklar

för Sandvik I division 3 medans Oscar Sellhed sägs vara på väg in. Med en klubb som redan har studenterna Hjalmar Söderlund

och Oscar Riby ser nu Sandvik ut att få ett hög intressant lag utifrån en student synvinkel. Rami Ballout är klar för Ersboda och Elias

Kayal stannar i det ny komponerade laget Umeå Norra FF där statistiska instutionens Challe är andra tränare till Stuart Gibson.

Jacob Bergmans framtid är I skrivande stund fortfarande oviss då en full 11-manna gräsplan är på väg in till Ersmark (ingen säker

källa). Utöver det har han även I detta nummer av Ekbladet hunnit med en rad uttalande som kan tolkas till Ersmark IKs fördel. Alla

dessa är tagna ur luncher på Universum, där en vanlig kommentar är ”matlådor är för sossar”. Jacob Bergman ska bland annat ha

sagt att ”Ersmark var mitt femteval till höstens utbytesstudier”, ” Tacka vet jag Ersmark, där finns både närheten till friluftsliv och

storstadsidyll” samt ”Att ta bussen till Ersmark är som att åka utomlands”. Dessa uttalande är på nytt ett tydligt bevis på var Jacob

Bergmans fokus och hjärta finns. Vem lurar han?

I engelska Premier League har det varit ett par intressanta månader sen jag skrev sist. Chelsea tomgång har fortsatt, Manchester

City och Tottenham hänger på I toppstriden och Man United har seglat upp som troliga segrare. Liverpool har under ny gamla managern

Kenny Daglish fått luft under vingarna och är nu sexa I tabellen. Fernando Torres har, för en rekordsumma inom engelsk fotboll,

bytt Liverpool till Chelsea. I min mening kommer den absoluta toppstriden avgöras under februari.


Även om Manchester United förlorade i föregående omgång, mot jumbon Wolves på bortaplan, så tror jag att de kommer hålla

hela vägen och gå mot en nya Premier League titel. I skrivande stund spelar Man United derby mot Man City och ser revanschlystna

ut. Om de vinner och kommer stärkta ur derbyt så är jag övertygad om att de kommer vinna Barclays Premier League. Om de mot

klara odds förlorar så ser jag ändå ingen klar utmanare till dem. Chelsea har visserligen värvat Fernando Torres och Luiz från Benfica,

men de är för långt efter redan och kommer troligtvis satsa på FA-cupen och Champions League. Arsenal ska om lite drygt två veckor

spela Ligacup final och är kvar I både Champions League och FA-Cupen. Jag tror att deras spridda fokus och tajta spelschema gör

att de inte kommer kunna hålla samma takt som Man United. Man City och Tottenham är i likhet med Chelsea redan för långt efter

och dessutom med I två turneringar var.

Bottenstriden I Premier League ser desto intressantare och mer spännande ut. Det skiljer I skrivande stund 7 poäng mellan tionde

placerade Newcastle och jumbon West Ham United. Det kommer bli en rafflande uppförelse de sista omgångarna och det är inte alls

orimligt att målskillnad kommer avgöra.

Vilket lag kommer då ta steget upp till Premier League i år? Queens Park Rangers har hela säsongen legat på uppflyttningsplats

och ser starka ut. Cardiff som för närvarande ligger på en tredje plats, hade redan från start av säsongen ett bra lag, med bland

andra Craig Bellamy som omtalat nyförvärv. Cardiff har under januari fönstret förstärkt med fler klasspelare, exempelvis Carlos Vela

från Arsenal. De har I min mening det bästa lagt på pappret av alla de lag som slåss om en direktplats upp till Premier League. Och

får de bara ihop spelet och att alla olika krafter drar åt samma håll så har de en bra chans. Charmiga lag som Leeds och Nottingham

Forrest är även dem med och slåss om direktuppflyttning. Och vem skulle inte älska ett Leeds I högst divisionen igen?

En outsider I kampen om playoff platser är I min mening, helt opartiskt, Ipswich Town. Under nya managern Paul Jewell har Ipswich

radat upp tre raka segrar och är, tack vare en haltande tabell, bara ett fåtal poäng ifrån en playoff plats. Hemtagandet av lånet Lee

Martin har varit en succe samtidigt som nyförvärvet Jimmy Bullard har spelat fotboll på hans egen högst nivå.

Annan intressant idrott att beröra är Elitserien I ishockey som nu är inne på de sista 4 omgångarna av grundserien. Det ser ut att bli

en rafflande upplösning av vilka lag som går till slutspel och vilka lag som skickas ner till kvalserien. I min mening går MODO Hockey

till slutspel, mycket tack vare speluppläggaren och skönliraren Anton Hedmans spelgeni. För lagen som tvingas spela kvalserien I

år så väntar bland andra ett hungrigt och råstarkt Växjö Lakers. Växjö som varit I kvalserien tre år I rad har byggt upp nödvändig

erfarenhet och kommer I år, med smålands huvudstad I ryggen gå hela vägen upp till Elitserien.

Nu till Handbolls-VM på hemmaplan. Vilken fest det var, handbollen är tillbaka på allvar I Sverige, både på dam- och herrsidan.

Efter handbollsdamernas härliga framgång I Norge/Danmark så var det nu herrarnas tur att glänsa framför en kockande hemmapublik.

Några utropstecken var Ekdah-Du Rietz, Johan Sjöstrand och en pånyttfödd Dalibor Doder. Några frågetecken fanns också,

framförallt för det dåliga mittsexspelet. Vi saknar en skadad Marcus Ahlm. Med han tillbaka behöver vi dels inte byta två killar

anfall-försvar utan det lär räcka med en. Samtidigt som vi får fler alternativt offensivt.

Detta var min sista sportkrönika I Ekbladet och jag skulle bara vilja tacka för visat intresse och överseende med min partiska hållning

till Ersmarks IK och Ipswich Town. Men framförallt fotboll rent generellt. Hoppas nästa sportkrönikör kan vidga sina vyer något

mer!

Tack!

31


Även om Manchester United förlorade i föregående omgång, mot jumbon Wolves på bortaplan, så tror jag att de kommer hålla

hela vägen och gå mot en nya Premier League titel. I skrivande stund spelar Man United derby mot Man City och ser revanschlystna

ut. Om de vinner och kommer stärkta ur derbyt så är jag övertygad om att de kommer vinna Barclays Premier League. Om de mot

klara odds förlorar så ser jag ändå ingen klar utmanare till dem. Chelsea har visserligen värvat Fernando Torres och Luiz från Benfica,

men de är för långt efter redan och kommer troligtvis satsa på FA-cupen och Champions League. Arsenal ska om lite drygt två veckor

spela Ligacup final och är kvar I både Champions League och FA-Cupen. Jag tror att deras spridda fokus och tajta spelschema gör

att de inte kommer kunna hålla samma takt som Man United. Man City och Tottenham är i likhet med Chelsea redan för långt efter

och dessutom med I två turneringar var.

Bottenstriden I Premier League ser desto intressantare och mer spännande ut. Det skiljer I skrivande stund 7 poäng mellan tionde

placerade Newcastle och jumbon West Ham United. Det kommer bli en rafflande uppförelse de sista omgångarna och det är inte alls

orimligt att målskillnad kommer avgöra.

Vilket lag kommer då ta steget upp till Premier League i år? Queens Park Rangers har hela säsongen legat på uppflyttningsplats

och ser starka ut. Cardiff som för närvarande ligger på en tredje plats, hade redan från start av säsongen ett bra lag, med bland

andra Craig Bellamy som omtalat nyförvärv. Cardiff har under januari fönstret förstärkt med fler klasspelare, exempelvis Carlos Vela

från Arsenal. De har I min mening det bästa lagt på pappret av alla de lag som slåss om en direktplats upp till Premier League. Och

får de bara ihop spelet och att alla olika krafter drar åt samma håll så har de en bra chans. Charmiga lag som Leeds och Nottingham

Forrest är även dem med och slåss om direktuppflyttning. Och vem skulle inte älska ett Leeds I högst divisionen igen?

En outsider I kampen om playoff platser är I min mening, helt opartiskt, Ipswich Town. Under nya managern Paul Jewell har Ipswich

radat upp tre raka segrar och är, tack vare en haltande tabell, bara ett fåtal poäng ifrån en playoff plats. Hemtagandet av lånet Lee

Martin har varit en succe samtidigt som nyförvärvet Jimmy Bullard har spelat fotboll på hans egen högst nivå.

Annan intressant idrott att beröra är Elitserien I ishockey som nu är inne på de sista 4 omgångarna av grundserien. Det ser ut att bli

en rafflande upplösning av vilka lag som går till slutspel och vilka lag som skickas ner till kvalserien. I min mening går MODO Hockey

till slutspel, mycket tack vare speluppläggaren och skönliraren Anton Hedmans spelgeni. För lagen som tvingas spela kvalserien I

år så väntar bland andra ett hungrigt och råstarkt Växjö Lakers. Växjö som varit I kvalserien tre år I rad har byggt upp nödvändig

erfarenhet och kommer I år, med smålands huvudstad I ryggen gå hela vägen upp till Elitserien.

Nu till Handbolls-VM på hemmaplan. Vilken fest det var, handbollen är tillbaka på allvar I Sverige, både på dam- och herrsidan.

Efter handbollsdamernas härliga framgång I Norge/Danmark så var det nu herrarnas tur att glänsa framför en kockande hemmapublik.

Några utropstecken var Ekdah-Du Rietz, Johan Sjöstrand och en pånyttfödd Dalibor Doder. Några frågetecken fanns också,

framförallt för det dåliga mittsexspelet. Vi saknar en skadad Marcus Ahlm. Med han tillbaka behöver vi dels inte byta två killar

anfall-försvar utan det lär räcka med en. Samtidigt som vi får fler alternativt offensivt.

Detta var min sista sportkrönika I Ekbladet och jag skulle bara vilja tacka för visat intresse och överseende med min partiska hållning

till Ersmarks IK och Ipswich Town. Men framförallt fotboll rent generellt. Hoppas nästa sportkrönikör kan vidga sina vyer något

mer!

Tack!

31


HHUS VAL 2011

Gör din röst hörd och var med och påverka!

Det är DU som bestämmer vilka som blir

HHUS nya styrelse!

(Du är även med och tävlar om 2 biobiljetter

om du röstar)

Röstning sker:

28 februari- 4 mars i Hörsalsrundan

Glöm inte att ansökan till

ledningsposterna är öppen:

14 februari till 14 mars.

Ansökan sker till valet2011@hhus.se

För att läsa mer om vilka poster du kan söka

besök www.hhus.se för mer information.


S

T

Y

R

E

L

S

E

N

2

0

1

0

2

0

1

1

BOKNINGSANSVARIG

E-PUBEN

Bodil Pettersson

bokning.epuben@hhus.se

VICE ORDFÖRANDE HHUS

Per Abrahamsson

vice_ordf@hhus.se

ORDF. NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Emma Holm

naringsliv@hhus.se

ORDF. MARKNADSUTSKOTTET

Fredrik Wilhelmsson

marknad@hhus.se

EKONOMIANSVARIG

E-PUBEN

Petra Olofsson

ekonomi2.epuben@hhus.se

ORDFÖRANDE HHUS

Daniel Brink

ordf@hhus.se

MARKNADSFÖRINGSAN-

SVARIG

E-PUBEN

Max Nyman

ORDF. EKONOMIUTSKOTTET

Markus Brasch

ekonomi@hhus.se

ORDF. SOCIALA UTSKOTTET

Annette Persson

sociala@hhus.se

mf.epuben@hhus.se

MARKNADSFÖRARE

E-PUBEN

Dennis Fadel

mf2.epuben@hhus.se

LEDAMOT

Aline Erixon

ledamot@hhus.se

ORDF. UTBILDNINGSUTSKOTTET

Jimmy Kindholm

utbildning@hhus.se

ORDF. PUBUTSKOTTET

Eden Berhane

epuben@hhus.se

MARKNADSFÖRARE

E-PUBEN

Anton Olofsson

mf3.epuben@hhus.se

EKONOMIANSVARIG

E-PUBEN

L

E

Martin Henriksson

D

N

I

N

G

E

N

2

0

1

0

2

0

1

1

ekonomi1.epuben@hhus.se


VICE.ORDF.UTBILDNINGSUT-

SKOTTET

Sophie Holmberg

utb_vice@hhus.se

VICE ORDF. EKONOMIUTSKOTTET

Ulrika Bäckman

vice_ekonomi@hhus.se

VICE ORDF. NÄRINGSLIVSUTSKOTTET/

SÄLJKOORDINATOR

Peter Adielsson

sales@hhus.se

MARKNADSFÖRINGSAN-

SVARIG

André Nyström

mf@hhus.se

REKRYTERINGSANSVARIG

E-PUBEN

JONAS OLAUSSON

rekrytering.epuben@hhus.se

KONSULTKOORDINATOR

Erik Alyhr

konsult@hhus.se

FÖRETAGSKOORDINATOR

Sanna Malm

ftgkontakter@hhus.se

REKRYTERARE E-PUBEN

Emil Demirös

PROGRAMBEVAKARE

CEP

Louise Maritz

utb_ce@hhus.se

REKRYTERINGSANSVARIG

Hanna Wallman

rekrytering@hhus.se

rekrytering.epuben@hhus.se

HUSTOMTE E-EPUBEN

Emelie Buller

emelie.epuben@hhus.se

PROGRAMBEVAKARE IBP

Christoffer Löfgren

utb_ibp@hhus.se

JUNIOR CONTROLLER

Cecilia Panth

junior_controller@hhus.se

KLUBBMÄSTARE

Stina Åkerlund

klubb@hhus.se

IT-ANSAVRIG

Victor Jakobsson

it@hhus.se

DJ-ANSVARIG E-PUBEN

Henny Kristoffersson

dj.epuben@hhus.se

PROGRAMBEVAKARE HLP

Sahar Bokharaei

utb_hlp@hhus.se

JUNIOR CONTROLLER

Martin Sandström

junior_controller@hhus.se

SPORTMÄSTARE

Johan Ahlström

sport@hhus.se

CHEFREDAKTÖR EKBLADET

Sebastian Sundewall

ekbladet@hhus.se

SPORTANSVARIG E-PUBEN

Gustav Sjöholm

sport.epuben@hhus.se

PROGRAMBEVAKRE SM

Amanda Lindh

utb_sm@hhus.se

JUNIOR CONTROLLER

Paula Westin

junior_controller_epuben@

hhus.se

EVENTKOORDINATOR

Gabriella Bolin

event@hhus.se

REDAKTÖR EKBLADET

Josefin Häggmark

UNIADENANSVARIG

Carolina Jonsson

redaktion@hhus.se

vice-projektledare@hhus.se


POSTTIDNING

More magazines by this user
Similar magazines