Slut (pdf) - 2000-Talets Vetenskap

2000taletsvetenskap.nu

Slut (pdf) - 2000-Talets Vetenskap

Vetenskap

2000 -Talets

Jubileum

2000-Talets Vetenskap

fyller 10 år!

Sari fick tvillingar tack

vare Iskra Yhrefors

Munhålan i fokus

25 år med HIV/Aids

Tankefältsterapi i

praktiken

Tidningen som talar… …när andra tiger!

Min dotter blev frisk med frekvensmedicin

Alternativa metoder till hälsa

i varje nummer!

Nr 1/2006 mars

Årgång 11

Pris 40 kr


Redaktören har ordet

Bryt yttrandefrihetsvallen

Detta är ett verkligt jubileumsnummer.

Ni kommer

att känna igen flera teman

som vi skrivit om tidigare. I min Jubileumskrönika

på nästa uppslag sätter

jag in våra ämnesval i sitt rätta sammanhang.

Samtidigt hälsar vi Bo

Zackrisson välkommen

redaktör för 2000-Talets

Vetenskap – han behövs

verkligen – för jag måste

erkänna att efter tio års

pennfäktande mot maktens

väderkvarnar så är det

lätt hänt att man drabbas

av en sjusärdeles skrivkramp.

Det är inte lätt att

skriva om alla fantastiska framgångar på

hälsans väg som utförs överallt – då det

nästintill bara är 2000-Talets Vetenskap

som tar tillvara dessa. Vi lider med

Iskra Yhrefors, som i tysthet gör underverk

med sin skicklighet och sin kunskap

och sin variant av frekvensmedicin

– men utan att få någon som helst uppskattning

från det patriarkat som säger

sig måna om folkhälsan.

Vi måste – vi som läser och skriver

den här tidningen vara ännu mer

osvenska och verkligen bryta yttrandefrihetsvallen

och nå ut. Tänk om vi

haft en upplaga i femsiffriga tal – ja

gärna sexsiffriga. Då hade vi varit

betydelsefulla och inflytelserika och

Vi behöver en

annan sorts

yttrandefrihet

än den som Jyllands-Posten

döljer sig bakom…

samhället varit på väg mot en hälsooch

miljöpolitik värd namnet.

Vägen dit är lång – vi har påbörjat den.

Du som läser detta kan också bana väg.

Ett litet men enkelt steg är att värva fler

medlemmar. Ett annat är att se till att

redan tryckt och färdig kunskap hamnar

framför ögonen på

dem som behöver det. Vi

firar våra gångna tio år

med ett jubileumspaket

som alla parter – utom de

som enbart betraktar

patienten som en lukrativ

marknad – kan dra nytta

av. Se nästa sida.

I detta nummer kallas

alla medlemmar till föreningen SARAs

årsmöte där vi drar upp riktlinjerna

för nästa tio år. Vi ses på klassisk

vetenskaplig pionjärmark. I Erik

Enbys mottagning, nyligen skändad

sedan anonyma TV-team försökt

avslöja honom och sedan han personligen

blivit skändad i GT och Expressen

utan möjlighet till genmäle.

Vi behöver verkligen en annan sorts

yttrandefrihet än den som Jyllands-

Posten döljer sig bakom. Alla behöver

2000-Talets Vetenskap.

Ingemar Ljungqvist

chefredaktör

2000-Talets Vetenskap

Omslagsbild: Iskra Yhrefors är fysioterapeut och Biolightterapeut.

Hon har med framgång under tolv år stöttat

patienter på sin mottagning i centrala Södertälje.

Omslagsfoto: Denny Lorentzen

2000-Talets

Vetenskap

Nr 1/2006, mars, årgång 11

– utges av den ideella föreningen SARA

Chefredaktör:

Ingemar Ljungqvist

Gångbrogatan 2, 372 37 Ronneby

Tel/fax: 0457 - 267 49

Träffas säkrast kvällar och helger

kwameingemar@hotmail.com

Redaktör:

Bo Zackrisson

Skebokvarnsv. 332, 124 50 Bandhagen

Tel. 08 - 86 45 05

bo.zackrisson@telia.com

Ansvarig utgivare:

Bengt Larsson

Skiftesvägen 63, 352 53 Växjö

Tel: 0470 - 802 07

Endast kvällar och helger

Policy

2000-Talets Vetenskap är till för att

skapa dialog mellan traditionell, gammal

och ny vetenskap. Innehållet sprider

kunskap om behandlingsmetoder

inom alternativ- och skolmedicinen

samt belyser nya synsätt för att förbättra

människors fysiska och psykiska

hälsa och miljö.

Artiklarna är avsedda endast som

information och tidningens redaktion

tar ej något ansvar för skador som kan

uppkomma genom användning eller

missbruk av informationen. Vi förutsätter

att våra läsare är utrustade med

sunt förnuft och gott omdöme. Den

som har hälsoproblem rekommenderas

att först ta kontakt med fackman.

Åsikter som framkommer i tidningen

är artikelförfattarnas egna.

Artiklarna är skrivna med copyright.

Mångfaldigande av artiklar i tidningen

är tillåtet upp till 100 ex. För

större upplagor, kontakta redaktionen.

Citera oss gärna men ange källan –

2000-Talets Vetenskap.

Besök vår hemsida

www.2000taletsvetenskap.nu

Med färska notiser, artiklar i brännande

ämnen, artikelarkiv m.m. Du

kan även prenumerera på tidningen

och gå med i föreningen SARA via

hemsidan. Läs även om föreningen

SARA och hela programförklaringen

till tidningen.

Webredaktör: Lars Hedström

lars@2000taletsvetenskap.nu

tel. 046- 15 93 45

2 2000-Talets Vetenskap 1/2006


Redaktören har ordet:

Bryt yttrandefrihetsvallen!

Femman och Jubileumspaketet…

Tio år med 2000-Talets Vetenskap:

I skuggan av häxjakter och censur…

Iskra Yhrefors använder ljusterapi

istället för kirurgi:

Sari fick tvillingar tack vare Iskra…

Aids ursprung:

Fakta, villfarelser och konspirationsteorier…

Aidsepidemin började inte i Afrika…

Är Aids medvetet folkmord riktat

mot svarta och homosexuella…?

Sveriges första bloggande doktor…!

Index från A–Ö: artiklar i 2000-

Talets Vetenskap 2005…

2000-Talets Vetenskap 1/2006

INNEHÅLL 2000-Talets Vetenskap Nr 1/2006:

Sprid ringar på vattnet

– använd Femman!

Ett av de viktigaste sättet

att sprida den

information som

finns i tidskriften 2000-talets

Vetenskap har varit Femman.

De medlemmar som funnit

tidningen så läsvärd att de vill

sprida den till en större publik

har kunnat använda sig av

Femman. Istället för bara sitt

enda nummer får man fem ex

av varje nummer under ett

helt år för 400 kronor i medlemsavgift.

Ett behåller man

själv och de fyra övriga säljer

man vidare till andra som man

tror har intresse att läsa tidningen.

Det kan också vara ett bra

alternativ om man har en

besvärlig egen ekonomisk

situation att satsa på Femman.

Om man säljer de övriga, så

2

3

4

6

8

12

13

14

15

har man sitt eget nummer

”gratis”. Vi ser Femman

främst som ett förnämligt sätt

att i vår förening – i vårt nätverk

– få ut viktig information

till vidare kretsar.

Du som redan är medlem

och betalt din medlemsavgift

kan fortfarande pröva på Femman.

Gör så här

Skriv ditt namn och adress på

ett inbetalningskort och fyll i

adressen SARA och postgironummer

429 39 38 – 9 och

fyllnadsinbetala 250 kronor.

Skriv Femman på meddelandesidan.

Då får du kompletterande

fyra nummer till av

denna tidning samt fem ex av

kommande utgåvor under

jubileumsåret 2006.

Årsmöteskallelse i detta nummer!

se sid 14 för tid och plats!

Tankefältsterapi i praktiken: Jan

Uldal visar hur terapin fungerar…

Munhålan i fokus: tandläkare och

läkare måste samarbeta…

Oshercentret för Integrativ medicin:

En astralkropp över Nobel Forum…?

Medicinfilosofisk essä: Människan

är ingen ångmaskin…!

Bokrecensioner: Amalgam - en

demokratisk härdsmälta…

Olja…

Ursprunglig föda…

Toxisk epistel: Vem vinner på att

utmana status qou…?

Beställ tidningar och böcker!

Kalle Hellbergs krönika: Min dotter

blev frisk med frekvensmedicin…

Jubileumspaketet

– köp äldre nummer nu!

Vår tidskrift har under

tio år innehållit

mängder av spännande

artiklar – ja rent av livsviktiga

artiklar. De flesta numren

finns kvar i vårt arkivlager.

Tänk om de istället hamnade

i rätt händer och man kan till

exempel befria sig från en stor

del av astmamedicinen bara

genom att följa andningsinstruktioner

i till exempel

Buteyko-artikeln. Ja, listan

kan göras lång på värdefull

information. Därför ser vi

hellre att den kommer till

bruk.

500 sidor!

Här finns din chans att skaffa

gamla nummer till verkligt

förmånligt pris. Vi säljer stora

paketet, det vill säga 20 stycken

olika gamla nummer för

bara 300 kr (inklusive porto)

ett erbjudande som vi bara har

under vårt 10-årsjubileum –

mer än 500 sidors läsning för

Köp Jubileumspaketet – Nu!

16

18

21

22

23

24

25

26

27

28

bara 300 kronor. Billigare än

att skriva ut från nätet eller

kopiera. Det är också ett

utsökt tillfälle för dig som har

en mottagning att skaffa en

omgång extra exemplar att ha

i väntrummet.

Gör så här

Skriv ditt namn och adress på

ett inbetalningskort för postgiro.

Skriv föreningen SARA

som mottagare. Betala in

beloppet 300 kr till pg. 429 39

38-9 och skriv Jubileumspaketet

så kommer gamla godbitar

strax till dig!

3


Jubileum:

Tio år med 2000-Talets Vetenskap:

På våren 1996 hade Bengt Larsson

från Växjö och jag, då boende på

Sollerön, bestämt oss för att ge ut

viktiga fakta som rörde vår hälsa och vår

miljö och de stora hoten som fanns. En

liten anspråkslös tidskrift på ynka åtta

sidor hade vi låtit trycka upp där vi skrev

om hur man med frekvensmedicin kunde

avhjälpa drogberoende, hur man medvetet

fuskat inom Aids och där vi slog ett slag

för bättre metoder i cancerbehandling –

metoder där patienten också fick välja – till

exempel genom att åka till Polen och Santa

Monica-kliniken. Alltsammans nyheter

för den stora svenska publiken. Därför

hade vi också som inledande devis följande

två meningar:

”Inom de medicinska och biologiska

vetenskaperna finns det en omfattande och

effektiv censur. 2000-Talets Vetenskap kommer

att skriva om det som har tystats ner –

dvs det allmänheten inte ska veta.”

Yttrandefrihet och censur

Idag försvaras yttrandefriheten av ledande

svenska politiker när det gäller Jyllands-

Postens rätt att publicera hädande nidbilder

på det som andra grupper av människor

betraktas som heligt. Den debatten har

rört oss alla. Men det finns en annan sida

av myntet. Varför vägrar samma media att

föra fram de vittnesmål som exempelvis

Alan Cantwell håller fram i detta nummer

och där mycket pekar på att det idag pågår

ett folkmord där vapnet är ett designat

mördarvirus – HIV?

Varför bemöter Dagens Nyheter Kalle

Hellberg med orden “Vi vill inte riskera att

störa branschen”, när de vägrar ta in hans

artiklar om elöverkänslighet.

del 1

I skuggan av häxjakter och censur…

2000-Talets Vetenskap firar sitt 10-årsjubilum. Ingemar Ljungqvist har

under ett decennium verkat som tidningens redaktör och här förklarar

han vad tidningen gjort och varför den behövs.

Och hur står det till med yttrandefriheten

i vårt land? I Norge sändes nyligen ett TVprogram

om hur tandsköterskor drabbats

av olika former av kvicksilverförgiftningar.

Följen blev en våldsam debatt i både

Norge och Danmark ända upp på ministernivå.

Men i Sverige är det tyst. Vilka har

så stort inflytande över svenska medier att

de kan tysta ner vad som diskuteras i våra

grannländer? Varför får den svenska allmänheten

inget veta?

Modern häxjakt i TV3 och TV4

Däremot stället både TV3 och TV4 upp

med yttrandefrihet när det gäller modern

häxjakt. Med dolda kameror lånar sig

Robert Aschberg och hans kollegor till att

hemsöka både läkaren Erik Enby, tandläkaren

Irene Brednert och naturterapeuten

Anette Kozica. Dessa tar vid när skolmedicinen

givit upp. Avsikten tycks vara att bana

väg för vår tids häxtribunaler i form av fällande

domstolsbeslut enligt kvacksalverilagen

eller indragna legitimationer. Vi har

redan skrivit om dessa fall men vi finner att

flera av de föredömen vi hållit fram i 2000-

Talets Vetenskap i dagarna är föremål för

Socialstyrelsens granskning. Myndigheternas

främsta vapen är trollformeln: Vetenskap

och Beprövad Erfarenhet.

Det finns en handfull fler läkare som

figurerat som föredömen i våra spalter som

nu utsätts för denna häxjakt och de jagas

därför att de ställt sig på patientens sida, i

flera fall därför att de tagit deras elöverkänslighet

eller amalgambesvär på allvar

och försökt hjälpa dem med de metoder

de av egen beprövad erfarenhet funnit vara

mest välgörande. Också med vetenskaplig

uppbackning, kanske dock inte alltid den

vetenskap som blir presenterad i de stora

”ansedda” läkemedelsindustrifinansierade

tidskrifterna The Lancet, JAMA och BMJ.

Bakom vår tids häxjakt så skymtar också

representanter för en liten udda förening

som kallar sig för Vetenskap och Folkbildning.

I sin tidning Folkvett bedriver dessa

“folkvättar” förföljelse av alla icke renläriga.

Folkvättarna jagar häxor

Föreningen Vetenskap och Folkbildnings

häxjakt har tydliga paralleller till den riktiga

häxjakt som hemsökte Sverige och

Dalarna på 1660-talet. Jan Guillou har i

en serie TV-program lyft fram gamla obehagliga

fakta i ljuset. Han ser en händelse

som hade sin upprinnelse i ett litet barns

fantasi.

En Mora-kvinna kom till en något

annorlunda slutsats i 2000-Talets Vetenskap

i nr 2/98. Hon betraktade Urban

Hjärne, representanten från Socialstyrelsen,

som dåtidens folkvätte nummer ett.

Hjärne ville bana väg för det då nybildade

läkarskrået och göra sjuka människor till

en monopolistisk marknad för detta läkarskrå.

Läkarna hade 1663 bildat Collegium

Medicum, som sedermera blev Medicinalstyrelsen

för att idag vara uppdelat i två;

Läkemedelsverk och Socialstyrelse. Man

använde sig av folklig vidskepelse för att

brännmärka dåtidens läkeörtskunniga

kvinnor och beröva dem deras värv. Som

ersättning fick vi dåtidens läkare som sysslade

med vetenskap och kraftfulla ”läkemedel”

som kvicksilver och opium. Jämför

det med hur dagens Socialstyrelse fortfarande

försvarar kvicksilvret.

I detta nummer recenserar vi Assar

Fagers bok om kvicksilvret som demokratisk

härdsmälta och tandläkare Karin Öckert

skriver om behovet av att bryta upp

revirtänkandet mellan tand- och kroppshälsa.

I nr 3och 4/05 skrev Janne Larsson

4 2000-Talets Vetenskap 1/2006


Vetenskapen och medicinen är vår tids kyrka. Den utövar makt och tillbedes av de troende. För patienten kan dock skolmedicinens företrädare

upplevas som Gud (t.v) eller Djävul (t.h). Okänd holländsk mästare, 1600-talet.

om ADHD-industrin, hur psykiatri,

industri och patientförening i symbios driver

på utvecklingen mot en allt större förskrivning

– inte med opium – men med

andra narkotiska medel för tusentals busiga

barn i vårt land.

Häxjakten följer ett mönster

Vi försöker också söka mönstren bakom

debatten om yttrandefrihet eller häxjakt i

modern tappning. Två hörnpelare heter

makt och pengar. Att man får yttra sig

hädande om islams heligaste profet följer

ett sådant mönster där det yttersta målet

är att tillförsäkra västvärldens maktcentra

kontrollen av oljefälten i Irak och Iran och

de stora tillgångarna i Centralasien strax

norr om Afghanistan. Irak är redan ockuperat

och där finns också danska soldater

stationerade. I Afghanistan vill man säkra

en pipeline från Centralasien ut till Indiska

Oceanen. Där finns svenska soldater

stationerade. Den svenska fredsperioden

som inleddes 1815 med freden i Kiel, har

förmodligen sett sitt slut. Det är inte under

FN-flagg man med AK-4or och DU-vapen

befinner sig på krigsmark. Orsaksamband

som tigs ihjäl i etablerade tryckalster

Orsaken till att man just nu vill samla

oljetillgångarna under ännu striktare kontroll

av Rockefellerimperiet måste bero på

en enda sak. Oljan är en begränsad naturresurs

och tillgångarna är därmed ändliga.

Flera forskare varnar för att vi inom en

mycket närstående framtid får uppleva när

oljeutvinningen når sin kulmen – sin peak.

Peak Oil kommer att påverka ekonomin,

2000-Talets Vetenskap 1/2006

och därmed levnadsvillkoren för alla som

sitter i något som helst beroende av oljan

och dess biprodukter. Gunnar Lindgrens

och Daniel Behrs faktasammanställningar

har givit upphov till bakgrundsartiklar i nr

2/04 och i detta nummer recenserar vi

Gunnar Lindstedts bok om olja. Se det

som de avgörande förklaringarna till de

krigsförberedelser som västvärldens maktcentrum

nu riktar mot Iran. Man har redan

startat propagandakriget. I Jyllands-Posten

bedrivs krigspropagandan under yttrandefrihetens

täckmantel.

Är frekvensmedicin framtiden?

När vi föreslog en modell av frekvensmedicin

för att bota drogberoende redan för

tio år sedan visste vi inte vilken potential

det skulle finnas i den. När vi beskrev olika

utvecklingar där man faktiskt använder

sig av informationsinnehållet i olika typer

av elektromagnetisk strålning – inte för att

skicka sms eller digitala bilder över 3Gnätet

– utan helt enkelt för att kunna tolka

kroppens eget språk och upptäcka och

diagnostisera brister och obalanser långt

innan en sjukdom, så låg vi rätt. Vi beskrev

Bill Nelsons innovation QXCI redan 2003

och Nesterovs Oberon 2005. Här ska heller

inte glömmas bort närbesläktade Bicom

och Scenar som också arbetar med välgörande

frekvenser. Allt finns samlat i de hittills

nästintill 1000 sidor som producerats

i 2000-Talets Vetenskap under de gångna

tio åren. Det kommer att bli mer om frekvensmedicin

i framtiden inte minst på det

seminarium som hålls i Stockholm i april.

Vi lovar återkomma till metodiken för vi

tror på den. Läs gärna Kalle Hellbergs krönika

på sista sidan i detta nummer.

Får framtidens terapeuter hållas?

Frekvensmedicinen bör ses som en utmaning

för hela skolmedicinen. Här kommer

ett verktyg som är både billigare och effektivare

och förmodligen utan biverkningar.

Den skulle verkligen hjälpa patienten –

men kommer skolmedicinen att tillåta detta?

Den kemibaserade läkemedelsindustrin

skulle tappa i inflytande till förmån för

den enskilde terapeuten, som bakom tangentbordet

hjälper sin nästa.

Ett exempel på en modern terapeut som

verkligen hjälper sin nästa är Iskra Yhrefors

(mer om Iskra på nästa uppslag). Med

elektromagnetisk strålning i form av biolightljus,

men framförallt med alternativmedicinsk

skolning och skicklighet, får

hon kvinnor med bland annat svåra underlivsproblem

att återfå sin hälsa utan biverkningar.

– Inte helt biverkningsfritt dock,

det händer att kvinnorna blir så friska att

de blir gravida. Detta står verkligen i skarp

kontrast till dagens knivglada skolmedicin

där man i tumörförebyggande syfte kastrerar

kvinnor med misstänkta cystor på

äggstockarna. Om detta berättade Jan

Westerström i förra numret 4/05.

Jubileumskrönikan fortsätter i nästa

nummer…!

Ingemar Ljungqvist

chefredaktör

2000-Talets Vetenskap

5


Att se hela människan är en grundtanke i Iskra Yhrefors sätt att behandla sina patienter med ljusterapi.

Iskra Yhrefors använder ljusterapi istället för kirurgi

Sari fick tvillingar tack vare Iskra

I förra numret skrev 2000-Talets Vetenskap om masskastrering av kvinnor.

Nu följer vi upp med en artikel som visar att det finns alternativa

behandlingar som kan vara att föredra. Många gånger handlar det om

personer som efter åratal av misslyckanden inom skolmedicinen äntligen

hittar en alternativ metod som hjälper. Iskra Yhrefors i Södertälje

hjälper sina patienter att återfinna hälsan där den svenska hälso- och

sjukvården har misslyckats.

Iskra Yhrefors är fysioterapeut och har

sin mottagning i Södertälje centrum.

En klart lysande skylt signalerar Cabinet

Iduna, vilket är namnet på Iskras mottagning.

Iskra har haft sin mottagning i

tolv år och sedan starten har hon haft fullt

upp att göra.

– Jag arbetar tio timmar varje dag med

patienter, säger Iskra

Hon är uppvuxen i det kommunistiska

Bulgarien där hon genomgick sin grundutbildning.

Paradoxalt nog anser hon att

det system som reglerar den svenska häl-

so- och sjukvården är mer totalitärt och

toppstyrt än vad det någonsin var i Bulgarien.

Att kunna växa och på allvar få konkurrera

med den offentligt finansierade

sjukvårdsapparaten har hittills inte varit

möjligt. Men att Iskra Yhrefors är duktig

på det hon gör kan hennes aldrig sinande

ström av nöjda patienter vittna om.

Endometrios och fibromyalgi

Iskra har med stor framgång behandlat ett

tiotal kvinnor för endometrios, en kronisk

sjukdom som drabbar 5–15 procent av

Foto: Denny Lorentzen

kvinnor i fertil ålder. Namnet kommer

ifrån "endometrium", namnet på slemhinnan

som täcker livmoderns insida. När

livmoderslemhinna förekommer utanför

livmodern kallas detta endometrios. Det

mest framträdande symtomet från sjukdomen

är svåra buksmärtor.

En av dessa kvinnor är Sari Borg som

1993 drabbades av akuta buksmärtor. Hon

hade svårigheter att sitta och gå. En stor

cysta i äggstocken konstaterades och hormonbehandling

inleddes. 1999 gjordes en

grundlig utredning och Sari fick diagnosen

endometrios. Ett år senare fick Sari

även diagnosen fibromyalgi. Sari hade ont

i magen och i hela övriga kroppen. För att

lindra smärtorna var hon tvungen att äta

stora mängder smärtlindrande medicin. På

grund av elakartade biverkningar av hormonmedicinerna

fick hon testa många olika

typer av hormonmediciner. Biverkningarna

yttrade sig bland annat i kram-

6 2000-Talets Vetenskap 1/2006


Sari Borg hade under över tio års tid försökt

bli fri från sin endometrios. Sjukvårdens

alla insatser i form av starka

mediciner och kirugiska ingrepp hade

varit resultatlös. När Sari behandlades

av Iskra Yhrefors blev hon frisk. Tvillingarna

Elina och Alicia är ett lyckligt bevis

för att behandlingen var framgångsrik!

per, ökad värk i hela kroppen, oro, sömnsvårigheter

och nedstämdhet. Ben, tår, vrister,

knän och fingrar svullnade. Sari har

också genomgått flera operationer där man

avlägsnat och punkterat cystor. På sjukhuset

fick hon klara besked:

– Du kommer aldrig att kunna få barn.

Dina äggledare är helt igentäppta!

Under denna svåra tid var hon heltidssjukskriven

en längre period. Hon försökte

att börja jobba halvtid, men tvingades

snart återgå till heltidssjukskrivning. Skolmedicinens

fruktlösa försök till lindring

och bot hade nått vägs ände. Resultatet

hade blivit ett decennium av elände.

Iskra börjar sin behandling

Efter att utan framgång ha provat ett antal

olika alternativa terapiformer läste Sari

Borg om Iskra Yhrefors i tidningen och

beslutade sig för att besöka henne. Redan

efter andra behandlingen inträdde en klar

förbättring i hälsotillståndet. Ork och

energi återkom successivt samtidigt som

smärtorna avtog.

Den behandling som Iskra Yhrefors

använder sig av är en kombination av gammal

traditionell medicin och modern ljusterapi,

enligt den så kallade Biolight-metoden.

En behandlingsomgång inleds med

att Iskra mäter upp kroppens totala energibalans.

Detta sker med ett speciellt

instrument enligt den så kallade CPRmetoden

(Cell Pump Registration).

Undersökningen resulterar i ett diagram

som visar hur de inre organen mår. På basis

av denna information genomför Iskra sin

2000-Talets Vetenskap 1/2006

behandling. Med hjälp av en datorstyrd

ljusdiod tillförs kroppens celler och inre

organ ljusenergi som stärker kroppens

egen självläkningsförmåga.

Varje behandling skräddarsys för varje

patients problem. En kur omfattar 8 till 12

behandlingar och syftar till att återställa

kroppsbalansen. Varje behandling tar ca

tre timmar. För att ytterligare stödja kroppens

läkning använder sig Iskra även av ett

antal naturläkemedel, som förstärker den

naturliga Biolight-läkningsprocessen.

Efter det att alla behandlingar avslutats gör

Iskra en ny CPR-mätning. Detta för att se

om kroppen svarat på behandlingen.

Som vid alla liknande behandlingar kan

patienten i inledningsskedet uppleva en

viss försämring. Denna försämring beror

på att kroppen inlett sin läkningsprocess

och är i färd med att rensa ut det sjuka. Det

är normalt och ofta förekommande.

Tradition och modernitet i förening

Hemligheten bakom Iskra Yhrefors framgångsrika

behandlingsresultat bygger på

två fundamenta. Dels en grundlig kunskap

om kroppens energisystem, meridianer

och akupunkturpunkter, och dels själva

ljusenergibehandlingen. Det räcker inte

med att behärska den moderna tekniken –

det är den djupa kunskapen om kroppens

energisystem som bygger på mångtusenårig

traditioner, som gör att slutresultatet

ofta leder till lindring och bot.

I grunden handlar det om en form av

frekvensmedicin, om vilken 2000-Talets

Vetenskap skrivit många artiklar, senast i

förra numret (se nr 4/05).

En oväntad biverkan –

tvillingarna Alicia och Elina

Ett utmärkande drag för kvinnor med

endometrios är att de har svårt att bli gravida.

Sari Borg vill ogärna tala om detta,

men berättar att hon och maken försökt få

barn med hjälp av konstgjord befruktning

– IVF.

– Men den medicinering som gavs i

samband med IVF gjorde att mina endometriossmärtor

blev förvärrade, säger Sari.

För Sari Borgs del innebar behandlingen

hos Iskra Yhrefors en högst oväntad

biverkan. Som ett bevis för att behandlingen

varit lyckosam blev Sari gravid och

födde tvillingarna Alicia och Elina för

knappt ett år sedan.

Bo Zackrisson

Den som söker Iskra Yrefors måste betala behandlingen med egna medel. En

behandlingsomgång kan bli dyr. Så kommer det fortsätta att vara så länge den hjälp

och kunskap som Iskra erbjuder inte får samhällets erkännande. Iskra Yhrefors driver

sin mottagning Cabinet Iduna i centrala Södertälje. Adressen är Storgatan 9,

151 72 Södertälje, Tel 08/550 396 06 (endast tidsbeställning). Läs mer om Iskra

Yhrefors i 2000-Talets Vetenskap nr 2/00.

7


Aids ursprung

Fakta, villfarelser och

konspirationsteorier

År 2006 ”firar” Aidsepidemin sitt 25-årsjubileum. Den startade officiellt

i juni 1981 som en mystisk och dödlig sjukdom som uteslutande uppträdde

bland unga, vita homosexuella män från New York och Los Angeles.

En miljoner amerikaner är nu smittade med HIV och nästan hälften

av alla nya fall är afro-amerikaner. Sjukdomen har till idag skördat fler

än 20 miljoner dödsoffer globalt och 40 miljoner människor, de flesta

på den Afrikanska kontinenten, lever infekterade med det Humana

Immunbristviruset – HIV.

Sjukdomen upptäcktes först hos

homosexuella män från Manhattan

och döptes snabbt till Gay cancer.

Kaposis sarkom i skepnad av hudtumörer

var det mest slående kännetecknet på den

nya sjukdomen och man förmodade att

droger, promiskuitet och analsex spelade

en avgörande roll i att immunsystemet

slogs ut. Det blev emellertid snart uppenbart

att sjukdomen inte uteslutande drabbade

homosexuella; det okända smittämnet

fanns i USAs lager av transfusionsblod

och man skulle snart notera att epidemin

dök upp i Centralafrika.

25 år senare är sjukdomens ursprung

fortfarande ett mysterium. Den mest

spridda uppfattningen är att viruset uppstod

i Afrika när ett apvirus sprängde artbarriären

och kunde infektera svarta afrikaner.

Men det är viktigt att notera att det

bara är en teori om uppkomsten – inte ett

bevisat faktum.

Luc Montagnier har klokt sagt att det

är av största vikt att göra en stringent uppdelning

där man å ena sidan undersöker

HIVs förfäder och å andra sidan när man

studerar själva epidemins upptakt. Det

djurvirus som tjänar som förlaga till HIV

kan i själva verket vara hundratals år gammalt

medan själva epidemin hos människor

är helt ny.

Innan man studerar laboratorieteorin

är det viktigt att göra en anmärkning om

att det finns en liten men talför grupp som

tror att orsaken till Aids fortfarande är

okänd, att blodtester för HIV är värdelösa

och att HIV är ett harmlöst virus som inte

kan överföras sexuellt. Denna grupp leds

av retrovirologen Peter Duesberg och

andra välrenommerade vetenskapliga ”dis-

Den världsomspännande aidsepidemin

kan på många sätt liknas vid

ett tragiskt inferno.

De fördömda förpassas till helvetet

(detalj). Fresk av Luca Signorelli,

Orvieto, Italien.

sidenter” och de tror att Aids är ett toxisktoch

näringsbrist-syndrom. De skyller på

drogmissbruk hos homosexuella och fattigdom

och undernäring hos afrikaner som

orsak till Aids.

Som läkare och Aids- och cancerforskare

är jag sannerligen inte överens med

denna grupp, men de har politiskt haft en

viss framgång och påverkat en del politiska

ledare såsom Sydafrikas president Thabo

Mbeko, vilket har varit en nagel i ögat

på WHO. För den som vill veta mer så sök

på www.google.com med sökord som

Virusmyth eller The Perth Group.

Genteknik och aidsepidemin

Det finns ett nära samband mellan kunskapsexplosionen

inom genteknik och

möjligheten att framställa nya hybridvirus

på det tidiga 1970-talet och utbrottet av

Aids på det sena 1970-talet. Detta samband

förstärks genom uppdykandet av fler

oförklarliga sjukdomar orsakade av nya

virus vilket har fortsatt fram till dags dato.

1970 upptäcktes ett enzym i cellen;

omvänt transkriptas av forskarna Howard

Temin och David Baltimore. Upptäckten

möjliggjorde för molekylärbiologerna att

identifiera så kallade retrovirus i ett antal

cancerformer hos djur. Man insåg snart att

retrovirus normalt återfanns inskrivna i

8 2000-Talets Vetenskap 1/2006


arvsmassan i många djurceller och forskarna

kunde manipulera dessa virus för

att åstadkomma skador på immunsystemet

genom att utföra byte av värdart i laboratorieexperiment.

Flertaliga virus tvingades

till att byta värdart och försök utfördes

också för att adaptera dessa till mänskliga

cellkulturer.

Nixons “Krig mot cancer”

Som en del av president Richard Nixons

kampanj ”Kriget mot cancer” så blev genetisk

manipulering en viktig integrerad del

i det mestadels bortglömda projektet ”Special

Virus Cancer Program” som utfördes

i NCIs regi. Nixon överförde också delar

av arméns biologiska vapensmedjor i Fort

Detrick till det civila NCI. Därmed åstadkom

man också att hemlig militär biovapenforskning

kunde utföras under täckmantel

av cancerforskning.

Alla dessa virusmanipulationer och

molekylära förändringar var en tidsinställd

bomb. Vad skulle kunna hända om en av

dessa mycket farliga genetiska skapelser

händelsevis kom ut utanför laboratoriet

och smittade civila? Dessa farhågor kulminerade

i en medicinhistorisk konferens

kallad ”Faror i Biologisk forskning” som

avhölls i Asilomar, Kalifornien 1973. Trots

de faror som fanns med denna forskning

bestämde man sig för att fortsätta.

Vid slutet på 70-talet visade det sig att

det proklamerade kriget mot cancer och

det påkostade Special Cancer Virus projektet

var ett fiasko då man inte funnit

några cancerframkallande virus hos människor.

Programmet började avvecklas

1978 precis vid samma tidpunkt som de

amerikanska hälsovårdsmyndigheternas

forskare engagerade flera tusen homosexuella

män i New York för att tjänstgöra som

mänskliga försökskaniner för att prova ut

ett experimentellt vaccin mot hepatit-B.

Försöket tog sin början vid New York City

Blood Center på Manhattan hösten 1978.

I början på 1979 började de första fallen

av Aids hos homosexuella män rapporteras

från Manhattan. Ett slumpens verk? Jag

tror inte det.

Fem år senare hade Robert Gallo, som

hade arbetat inom Virus-Cancer-projek-

2000-Talets Vetenskap 1/2006

tet, ”upptäckt” retroviruset som orsakar

Aids och Duesberg som också arbetade

inom projektet fortsätter att marknadsföra

tesen att HIV är harmlöst.

Finns det ett samband mellan alla virusmanipulationer

på apvirus utförda i laboratoriet

på 1970-talet och utbrottet av

Aids? Eller var det naturen själv som utförde

detta trick precis samtidigt, så spektakulärt

att det kunde återupprätta anseendet

hos retrovirologin och rädda karriärsmöjligheter

för virologer som exempelvis

Gallo?

Vaccinexperimentet bland

homosexuella

De tidigaste Aidsfallen i USA kan tydligt

spåras tillbaka till den tidpunkt då hepatit

B-programmet tog sin början vid New

York City Blood Center. På blodcentralen

injicerades homosexuella män med multipla

doser av experimentvaccinet i november

1978. Man upphörde med injektionerna

i oktober 1979, mindre än två år

innan Aids blev det officiella namnet på

I början på 1979 började de första fallen av Aids hos homosexuella

män rapporteras från Manhattan. Ett slumpens verk? Jag tror

inte det.

syndromet. Viktigast att bära i minnet var

att vaccinet var utvecklat och testat på

schimpanser – den apa som man nu tror

går och bär på moderviruset till HIV. Vad

man också förtiger är Centrats tidigare förbindelser

med apforskning i Afrika och

med en apstation i New York Citys omgivningar.

Det slutgiltiga experimentvaccinet

var också framställt av Merck och NIH

(National Institute of Health) från en

serumpool av blod från otaliga homosexuella

män som bar på hepatit B-virus.

New York City Blood Center (NYBC)

är den största fristående förmedlare och

distibutören av tranfusionsblod i USA. År

1970 så påbörjade Alfred M Prince, chef

för NYBCs viruslaboratorium, sin gulsotsforskning

med schimpanser som hölls

i fångenskap vid LEMSIP (Laboratoriet

för Experimentell Medicin och Kirurgi) i

Tuxedo, NY. Fram till dess stängning 1997

så försåg LEMSIP forskarna i New Yorkområdet

med apor och organ för transplantation

och virusforskning.

LEMSIP var knutet till New York-universitetets

medicinska center där de första

aidsfallen registrerades 1979. Centrets for-

skare var också djupt involverade i framtagandet

av experimentvaccinet mot hepatit

B och de fick motta anslag och kontrakt

som var kopplade till biologisk vapenframställning

och detta hade man gjort

sedan 1969, enligt Leonard Horowitz, författare

till boken Emerging viruses: Aids

and Ebola.

1974 flyttade Prince med bistånd av

Aaron Kellner, chef för NYBC, schimpansforskningen

med avseende på hepatit-

B till ett primatcenter – VILAB II i

Robertsfield, Liberia, Afrika. Schimpanser

fångades in från skilda områden i västafrika

och forslades till VILAB. Laboratoriet

är också stolta över att de också släpper tillbaka

”rehabiliterade” schimpanser i det

fria. Man kan inte annat än undra om inte

en del av de förmodade förfäder som återfunnits

till HIV i den afrikanska djungeln

just härstammar från de schimpanser som

tidigare varit försöksdjur och utsatts för

vaccinförsök och andra medicinska experiment.

Hepatit B-försöket, där fler än tusen friska

män injicerades, blev en stor succé. 96

procent utvecklade antikroppar mot hepatit

B-viruset. Den höga verkningsgraden

hade inte kunnat uppnås om männen tidigare

haft ett försvagat immunsystem då

människor med immunbrister har svårigheter

att utveckla ett adekvat antikroppssvar

mot smittämnen. Experimentet fortsatte

med liknande försöksserier där man använde

sig av homosexuella män i San Francisco,

Los Angeles, Chicago, Denver och S:t

Louis med början i mars 1980 och avslutade

i oktober 1981, samma år som den nya

sjukdomen officiellt fick namnet Aids.

I mitten av 1980-talet blev i efterhand

de flerfaldiga blodprov som lämnats av de

homosexuella på Manhattan undersökta

med avseende på HIV-infektion av forskarna

på NYBC. Det fastslogs att 6 procent

av de donerade blodproven som lämnats

åren 1978–79 var HIV-positiva. Vid

slutet av undersökninsperioden, 1984, var

40 procent av blodproven positiva.

Uppgifter om det slutgiltiga ödet för de

män som deltog i vaccinationsförsöket har

aldrig lämnats ut. I vilket fall som helst är

det blod dessa män lämnade in de äldsta

HIV-positiva blodtester som är noterade

från USA. Den fullständiga historien om

experimentet och dess följder finns återberättade

i mina två böcker om det artificiellt

framtagna HIV: Aids and the Doctor´s

of Death (1988 ) och Queer Blood

(1993). För mer detaljer, sök på Google på

orden: gay hepatitis B experiment.

9


Ett faktum är uppenbart. Det fanns ingen

Aids i USA förrän just det år då myndigheterna

började experimentera med

homosexuella män.

Vacciner, virus som byter värd

och HIV

Det finns inbyggda risker med vaccinframställning

eftersom vacciner odlas i

levande celler. Kontaminering med bakterier

och virus är konstanta problem vid tillverkningsproceduren.

Tillsatser som ges

cellkulturerna för att hålla dem levande,

som till exempel kalvserum kan också vara

kontaminerat. En del forskare tror att

levande eller avdödade virus som injiceras

i kroppen kan kombineras med andra virus

som vi normalt bär på och som kan resultera

i sjukdomsframkallande ”rekombinanter”.

Vacciner kan också innehålla

komponenter från virus liksom de nyligen

upptäckta nanobakterierna. Halva mängden

av 2004 års produktion av influensavaccin

blev förstört på grund av kontaminering

av sjukdomsframkallande bakterier.

Faran med vaccineringar försöker man

tysta ner i ett försök att försäkra allmänheten

att vacciner är säkra.

Vi får gång på gång höra att HIV är det

första virus som bytt värdart från en apa,

en schimpans till människan. Men aidsepidemin

är åtminstone det andra tillfället

när ett apvirus har överförts till människan

via vacciner. Ett cancerframkallande apvirus

bytte värdart till människan för 50 år

sedan när nedsmutsade poliovacciner injicerades

i miljontals människor, inklusive

halva USAs befolkning. På det tidiga

1960-talet upptäcktes att en del av det

framtagna poliovaccinet som odlats fram

från njurar från rhesusapor under perioden

1955–1963 var kontaminerade med

ett apvirus benämnt SV40 (Simian Virus

40). Detta apvirus hade man konstaterat

kunde orsaka cancer hos försöksdjur. Än

idag så hävdar myndighetspersoner att det

saknas bevis för att SV40 skulle kunna

orsaka cancer hos människor.

Trots avsaknaden av intresse från myndighetshåll

så har det utförts immunologiska

och genetiska studier av oberoende

forskare på SV40-viruset. Dessa försök

visar på att viruset är associerat med vissa

cancertyper med snabba förlopp såsom

lungcancer (mesoteliom), benmärgscancer

(multipelt myelom), hjärntumörer hos

barn och en del andra cancerformer.

I en artikel i Washington Post (21/9

2003) framgår det att ”några av de poliovaciner

som gavs till miljoner amerikanska

barn från 1962 till 2000 kan ha varit kontaminerade

med ett apvirus som man har

identifierat vid vissa cancertyper, enligt de

dokument och vittnesmål som inlämnats.

Vaccintillverkaren säger att sådana påståenden

saknar giltighet och CDC (Center

I början sågs Aids/

HIV som en bögsjukdom

i USA. I Afrika

och Asien har Aidssjukdomen

hittills

skördat 20 miljoner

dödsfall och 40 miljoner

beräknas vara

smittade, enligt

WHO.

En grupp spetälska i

dödens triumftåg.

Okänd mästare. Pisa,

Italien.

for Disease Control) instämmer med tillverkarna.”

För ytterligare information – se

www.SV40cancer.com.

Medicinska experiment och

biovapen

Teorin om att Aids skulle vara en människoprodukt

betraktas ofta som en paranoid

tanke. Varför skulle forskare vilja smitta

ned miljoner med människor? Aidsexperterna

skyller rutinmässigt apor och mänsklig

sexualitet för att HIV uppstod och fortlöpande

sprids, men de tar aldrig med i

beräkningarna möjligheten att HIV kan ha

uppstått i ett cancerviruslaboratorium.

Den trista sanningen är att den amerikanska

regeringen och militären i själva

verket utför experiment på ovetande civila

medborgare. Se även Google: secret

medical experimentation.

Olika virusstammar

Det står helt klart att Aids började som en

”bögsjukdom”. Ett nedtystat faktum är att

den amerikanska varianten av HIV är

annorlunda än de virusstammar som

exempelvis är frekventa i Afrika.

Virologen Max Essex från Harvard,

påstår att de amerikanska HIV-stammarna

smittar enklare via analsex medan de

afrikanska stammarna kan smitta enkelt

via slidväggarna (Google; Max Essex+HIV

strain). Detta skulle kunna förklara varför

10 2000-Talets Vetenskap 1/2006


den amerikanska epidemin sprids huvudsakligen

genom homosexualitet, medan

den afrikanska varianten sprids via vaginalsex.

Att det finns en annorlunda HIV-

typ i USA är ytterligare bevis på att den

amerikanska Aidsepidemin inte hade sitt

ursprung i Afrika.

Sambandet mellan Aids och cancer

Släktskapet mellan Aids och cancer är också

ett förhållande som gängse experter förtiger,

speciellt det historiska sambandet

som går tillbaka till Special Virus Cancer

projektet och utbrottet av den första Aidsepidemin.

Det står utom allt tvivel att folk

med Aids också har en högre förekomst av

cancer, speciellt Kaposis sarkom (KS),

Hodgkins sjukdom, non-Hodgkins lymfom

och livmodercancer.

Syftet med Special Virus Cancer projektet

var dubbelt. Först att upptäcka virus

hos människan som kunde orsaka någon

typ av cancer. För det andra att utveckla

immunnedsättande laboratorievirus som

kan ge försöksdjur cancer för att kunna

använda dessa i laboratorieförsök.

Är HIV den enda orsaken till Aids?

Enligt ovanstående så har HIV blivit det

smittämne som åberopats som den enda

orsaken till Aids, tros att ett antal vetenskapliga

dissidenter tror att HIV är ofarligt.

Vad som mestadels utelämnas av båda

ovanstående grupperingarna är uppkomsten

av den mycket speciella cancerformen

Kaposi´s sarkom, den speciella cancerform

som iakttogs hos homosexuella.

1994 visade forskningsresultat att just

Kaposis sarkom (KS) orsakades av ett nytt

herpesvirus; herpes-8. Före Aidsepoken

var KS en mycket sällsynt typ av cancer,

den diagnostiserades först i slutet på 1800talet.

Före Aidsepoken var KS en icke

smittsam sjukdom som aldrig hade påträffats

i USA hos unga män. Upptäckten av

ett nytt virus förknippat med KS visar bara

på att två stycken olika virus hade introducerats

hos homosexuella män samtidigt

som Aids tog sin början på det sena 1970talet.

Ingen rationell förklaring har kunat

2000-Talets Vetenskap 1/2006

avges till denna egendomliga händelse och

hur detta nya herpesvirus kunde orsaka en

epidemi med KS hos homosexuella män

har aldrig fått en nöjaktig förklaring. Vad

Ett nedtystat faktum är att den amerikanska varianten av HIV är

annorlunda än de virusstammar som exempelvis är frekventa i

Afrika.

som ytterligare komplicerar bilden med

Aids och HIV som enda smittämne, är den

nyupptäckta förekomsten av mycket små

bakterieformer kända som Mycoplasma.

Luc Montagnier tror att dessa mikrober är

mycket viktiga co-faktorer i utvecklingen

av HIV-infektionen mot fullt utvecklad

Aids, även om de flesta aidsforskare ignorerar

mycoplasma.

Cancermikroben och Aids

Trots att den exakta orsaken till cancer är

okänd finns det hundra års forskning på

mikrober som kopplar vissa tuberkelliknande

bakterier till cancer. Denna forskning

är ignorerad som medicinska irrläror

men i mina egna studier av cancer har jag

publicerat artiklar där jag påvisar att så kallade

”syrafasta” bakterier verkligen existerar

i vanliga cancerformer liksom i Kaposi´s

sarkom (Se google: Cantwell+Kaposi´s

sarcoma).

Jag har behandlat dessa bakterier utförligt

i bokform. De bakterier som återfinns

i cancer har karaktäristika som påminner

om både bakterier och virus. Det finns

också likheter med mycoplasma och de

nyupptäckta nanobakterierna, vilka nu

anses vara de minsta formerna av självständigt

liv och som man vet har kontaminerat

flera vacciner. Nanobakterier har

en stor utbredning och de kan vara medföljare

till många sjukdomar om vilka man

idag inte vet orsaken. Denna cancerforskning

om mikrober har blivit ignorerad

både när det gäller Aids och KS. Emellertid

har författaren Lawrence Broxmeyer

gått ännu längre och förklarat att den verkliga

orsaken till Aids är dessa tuberkelosliknande

bakterier. Han tror att Gallo och

Montagnier fann ett retrovirus hos patienter

därför att det var det enda de sökte

efter.

I motsats till Broxmeyer är jag övertygad

om att HIV uppstod från den forskning

man genomförde på cancer med djur-

försök och farliga vaccin- och biovapenförsök

– och att HIV överfördes via experimentvacciner

som injicerades i afrikanska

svarta och amerikanska homosexuella.

Om icke erkända cancermikrober bevisas

att vara en infektiös faktor vid både cancer

och Aids, vilket jag tror de är, så blir detta

ytterligare en viktig faktor att vara uppmärksam

på när det gäller riskerna med

genetisk ingenjörskonst och biovapenframställning.

Jag tror att HIV är av yttersta vikt för

att åstadkomma det sammanbrott av

immunsystemet som är så karaktäristiskt

för Aids men jag anser också att HIV tillsammans

med ännu ej kartlagda cancerbakterier

vara orsaken till Aids.

Ursprunget till Gallos HIV

I april 1984 proklamerade Robert Gallo

från NCI ( National Cancer Institute) att

han upptäckt HIV (då HTLV-III) som

orsak till sjukdomen. Som en följd av det

lämnade den franska gruppen från Pasteur-Institutet

i Paris med Luc Montagnier

som ledare in en stämningsansökan där

han påstod att de varit först och att Gallo

hade stulit originaliteten i deras upptäckt

efter det att Pasteur hade skickat virusprover

till Gallos laboratorium.

Till skillnad från de flesta bakterier, vilka

kan odlas i artificiella näringslösningar,

så måste virus ha tillgång på levande celler

för att tillväxa och föröka sig. Författaren

och journalisten John Crewdson ger en

detaljerad analys av upptäckten av HIV i

Science Fiction: Ett Vetenskapligt mysterium,

en omfattande mörkläggning och

Robert Gallos dunkla arvegods (2002).

Det är ett ytterligt osminkat porträtt av

Robert Gallo och Crewdon följer upp den

stämningsansökan som Pasteurinstitutet

gjorde, där de anklagade Gallo för att ha

stulit originaliteten i virusupptäckten.

Enligt Crewdson isolerades slutligen

HIV i Gallos laboratorium genom att söka

det bland blodets T-celler, som man erhållit

genom att blanda blod från tio patienter.

Utifrån den brygden kunde viruset

odlas i större mängder i så kallade cellinjer

för att användas i kommersiella tester. Dessa

cellinjer i sin tur hade som viktig

beståndsdel vita blodkroppar (T-celler)

som man erhållit från patienter med lymfom.

Denna speciella variant av HIV kom

att tjäna som grund för Gallos patenterade

blodtest och den stämningsansökan

som skulle följa

11


Montagnier å sin sida påstod att hans

grupp varit först med att upptäcka HIV

och när han efter publicering sänt ut virusprover

bland annat till Gallos laboratorium

för bekräftelse, så menar han att Gallo

stal viruset och gjorde det till sin egen

upptäckt. Gallo upprepade gång efter

annan att det rörde sig om två helt skilda

virus.

Det kom emellertid att visa sig att det

verkligen var Montagniers virus som hade

vuxit i Gallos viruskulturer. Varje enskilt

virus har ett signifikant genom, precis som

våra fingeravtryck. Alla virus som isolerades

och kartlades efter gensekvens var lite

olika – utom Gallos HTLV-III och Montagniers

LAV. USAs president Ronald Reagan

och Frankrikes premiärminister Chirac

fick intervenera och tvinga de båda till

en förlikning utanför domstolarna, där de

två forskarna kom överens om att dela på

patentinkomsterna för blodtesterna.

Trots överenskommelsen så fortsatte

den vetenskaplig dispyten, som utmynnade

i ytterligare undersökningar av den

amerikanska forskningelitens etiska råd.

Gallo fick till slut erkänna att Montagniers

virus troligtvis hade smittat ner hans

cellodlingar och det underlag som han

hade för sitt patent egentligen baserade sig

på det virus Montagnier först hade isolerat.

Rådet avslutade sin rapport med kritisk

mot Gallo.

Den exklusiva upptakten av epidemin

som enbart slog mot

den homosexuella minoriteten

i New York är en mycket säregen företeelse

som saknar motstycke i medicinhistorien.

Det bakomliggande fenomenet

har aldrig fått en fullständig vetenskaplig

genomlysning. Det är med säkerhet

så att det inte finns några belägg för att

vita homosexuella var de enda som hade

sexuella kontakter med afrikaner speciellt

inte då sjukdomen var icke-existerande

i Afrika vid den tidpunkten. Hur

kunde HIV dyka upp uteslutande i den

homosexuella subgruppen i slutet på

1970-talet?

Det finns många vetenskapliga egendomligheter

och olösta frågor kring HIV

som ett förmodat laboratorievirus. Detta

tyder på att det finns allvarliga problem

inom virologin. Robert Gallo var under

flera år mycket motstridig när det gällde

att erkänna att det virus han visade upp i

själva verket var Montagniers fynd, trots

att dessa två virus var så identiska man kan

begära. Dessutom visar denna konflikt

också hur enkelt hela laboratorier kan bli

kontaminerade med oönskade virus.

En av grundpelarna i laboratorieterin

om Aids uppkomst är att det experimentella

hepatit-B vaccinet var kontaminerat

med ett immunnedsättande Aids-framkallande

smittämne, tillsammans med det

virus som ger upphov till Kaposis sarkom.

Denna teori har blivit förkastad som en

konspiratonsteori. Förvisso skiljde sig vaccinet

på ett avgörandes sätt då det var framställt

utifrån blod från homosexuella män

som bar på hepatit-B virus. Under själva

testet på NYBC fanns det farhågor att

något gått snett och att vaccinet var förorenat.

1975, fyra år före upptäckten av de första

aidsfallen, hade Gallo rapporterat om

ett mänskligt virus HL-23 som för vissa

forskare visade sig bestå av en blandning

av tre laboratorievirus med cancerframkallande

virus från apor. Gallo påstår att

han inte har någon aning om hur dessa tre

Aidsepidemin började inte i Afrika!

De första aidsfallen upptäcktes på Manhattan i New York och året

var 1979. Vid den tidpunkten fanns inga afrikanska fall. I själva verket

fick Afrika sina första fall först på hösten 1982.

Det är helt enkelt en ren biologisk

omöjlighet för ett förmodat sexuellt

överförbart och blodburet ”virus från

Afrika” att uteslutande infektera enbart

unga, vita, friska män på Manhattan!

Ändå, det omöjliga inträffade. Trots dessa

fakta så blir vi hela tiden matade med

att Aids började i Afrika – även om den

amerikanska epidemin startade nästan

fyra år före den afrikanska.

Uppblandningen av fakta och bedrägerier

har länge varit uppenbart för forskare

som jag själv, som är övertygade

om att viruset inte var Naturens skapelse

som genom en händelse råkade byta

värdart, utan mest sannolikt infördes

virus kunde smitta ned hans laboratorium.

1988 rapporterade Max Essex också om ett

nytt aidsvirus vilket emellertid visade sig

vara ett apvirus som man tidigare hanterat

på hans laboratorium. Trots dessa kontamineringar,

lade både Essex och Gallo

skulden för Aids på apor som levde i djungeln

och blev engagerade språkrör för Afrika-teorin!

Alan Cantwell

Med dr

Hollywood, LA

genom nedsmittade vacciner för att uteslutande

slå hårt mot svarta afrikaner

och det amerikanska gaysamhället.

När Gallo annonserade sin upptäckt

av HIV 1984 så kallade han det först för

cancerframkallande virus ”leukemi/

lymfom”. L:et i namnet HTLV-III kom

snabbt att ändras till Lymfotropt virus

och därmed hade man också dolt det

samband som fanns mellan den nya

”bögpesten” och cancer. Virologerna

övertygades snabbt om att viruset härstammade

från apor och både Gallo och

Essex var de som starkast föreslog den

afrikanska apteorin, där en grön markatta

fick skulden. Ett årtionde senare

blev de gröna markattorna utbytta mot

schimpansen som det mest favoriserade

djuret bakom HIV.

Alan Cantwell

12 2000-Talets Vetenskap 1/2006


Är AIDS medvetet folkmord riktat mot

svarta och homosexuella?

Skapades Aids-viruset i ett laboratorium? Teorin är väl känd i USA och

bland forskare. Det finns rader av bevis för denna laboratorieteori, men

det är bara en bråkdel av den dokumentationen som nått allmänheten.

Det är min övertygelse att aidsepidemins

början i USA, som uteslutande

drabbade den mest

hatade minoriteten, inte orsakades av apor

i den afrikanska djungeln. Min övertygelse

stärks av det faktum att aids-epidemin

Västerländskt förhållningssätt till de svarta i Afrika.

tog fart omedelbart efter experimenten på

homosexuella. Varför skylla på vilda apor

i Afrika när tiotusentals apor i fångenskap

vid viruslaboratorier världen över hade blivit

utsatta för infektiösa virus och cancervävnad

under mer än ett århundrade?

Varför drabbades svarta afrikaner?

Många svarta afrikaner och amerikaner tror

att Aids är ett experiment för att rensa världen

från den svarta populationen, som ett

led i ett regeringssanktionerat program för

att reducera världsbefolkningen.

Amerikanska homosexuella var den perfekta

gruppen för att testa ett nytt retrovirus.

En majoritet av allmänheten skulle lätt

acceptera HIV-infektion hos homosexuella

eftersom den skulle vara resultatet av

deras påstådda promiskuitet och drogmissbruk.

Få skulle våga tänka tanken att USAs

Läs- och söktips om Aids ursprung

Alan Cantwell har skrivit två böcker om

Aids ursprung: Aids and the Doctor´s of

2000-Talets Vetenskap 1/2006

regering i hemlighet skulle testa nya biologiska

vapen på allmänheten, trots att det

finns en väldokumenterad historisk följd av

hemliga oetiska experiment som går tillbaka

till 1950-talet och innefattar den amerikanska

regeringens skrämmande strål-

ningstester under Manhattanprojektet. Jag

kan inte förstå eller förklara den tystnad och

apati runt dessa frågeställningar vare sig

från den homosexuella gruppen eller från

det svarta amerikanska samhället. Folk verkar

inte bry sig så mycket om folkmord såvida

inte deras egna är involverade och de

flesta finner det bekvämast att sätta på sig

skygglapparna och vill förneka verkligheten

och vill inte höra talas om att Aids kan

komma från människans hand. Många

Aidsaktivister ser helt enkelt på laboratorieteorin

som ett villospår för att förhindra

tillgången på tester och behandling och

som skulle störa i jakten på ett botemedel.

Aids hemliga historia

Historieskrivningen runt Aids har omsorgsfullt

blivit ”green washed” för att

skymma möjligheten att HIV är en labo-

Death och Queer Blood.

Ingemar Ljungqvists bok Aids Tabu är

nödvändig läsning för att sätta sig in i frågan

om Aids ursprung.

ratorieprodukt. Kunskapen man hade om

HIV och andra retrovirus kom direkt från

de nästintill okända erfarenheter man hade

från Special Cancer Virus projektet från

1970-talet. Fler än ett virus introducerades

bland de amerikanska homosexuella på

det sena 1970-talet och mycoplasma och

andra cancermikrober är ytterligare infektiösa

smittämnen som blivit ignorerade när

det gällt att proklamera HIV som den enda

orsaken till Aids.

Hemlig biovapenforskning med det

som till ytan verkade vara grundforskning

på cancer hade blandats ihop på NCI

under hela det decennium som föregick

Aids och den sammanblandningen fortsätter

fram till idag. Aids i USA exploderade

när statliga forskare började experimentera

på homosexuella och använde sig

av ett experimentvaccin framställd utifrån

chimpanser – precis de djur som vi ska tro

bar moderviruset till HIV. Aids i USA kom

inte från Afrika. HIV slog ner uteslutande

bland de homosexuella därför att virus

hade inplanterats där av människohand.

Våld på Moder Natur

Moder Natur har på ett vist sätt delat in de

levande efter arter men årtiondet före Aids

så gjorde genforskarna upprepade gånger

våld på denna artbarriären genom att med

tvång överföra cancerframkallande virus

från den ena djurarten till den andra, skenbart

för att gynna människans hälsa.

Laboratorieteorin om Aids ursprung

baseras inte på någon konspiration. Teorin

kräver en fullständig vetenskaplig genomlysning.

Den hemliga historien bakom

HIV och Aids behöver komma fram ur

garderoben.

Alan Cantwell

Samtliga Cantwells texter är översatta av

Ingemar Ljungqvist.

På sid 27 kan du beställa dessa böcker.

Andra författare som uttömmande skrivit

om ämnet är Leonard Horwitz och professor

Robert E Lee.

13


Annika Dahlqvist

Sveriges första bloggande doktor!

Annika Dahlqvist är allmänläkare i Njurunda. Sedan oktober har hon en

egen blogg på nätet. Hon torde därmed vara landets första bloggande

doktor. Nästan varje dag skriver hon om lågkolhydratkostens hälsobringande

effekter på kroppen och kommunicerar med sina läsare.

Annika Dahlqvist sprider ett budskap

som går stick i stäv mot livsmedelsverkets

och ”läkarvetenskapens” gängse

dogmer och passar ofta på att gissla fetmaforskare

och företrädare för den nyckelhåls-modell

som faktiskt inneburit att

svenska folket blivit allt tjockare och sjukare

i främst diabetes. Hon gör det i sin

blogg som tillhör en av de mest besökta på

yahoo.

Full av energi

Annika har under decennier varit överviktig,

trött och sjuk. Förgäves försökte hon

följa de gängse kostråden – att äta lite fett

och mycket kolhydrater. Effekten blev

kortvarig och hungern drev henne till vansinne.

När hon för ca två år sedan la om

kosten blev hon normalviktig, frisk och

full av energi. Ledproblem och värk, magproblem,

humör, hud och hår – hela kroppen

påverkades i positiv riktning – det

låter nästan som en slogan från en reklam-

Chalmersprofessor gör tummen

ner för Sukralos och Becel

Göran Petersson, professor

på Chalmers, har

nyligen kritiserat två av livsmedelsindustrinsohälsosamma

produkter. I det ena fallet

handlar det om det nya sötningsmedlet

sukralos, som

marknadsförs som ett naturligt

sötningsmedel men som i

själva verket är en klorförening

med outforskade effekter

på vår hälsa.

I det andra fallet handlar

det om bordsmargarinet Becel

som enligt marknadsföringen

ska vara speciellt nyttigt. En

film. Successivt har hon läst in sig och kritiserar

nu myndigheternas och etablissemangets

kostråd. Varje dag kommunicerar

hon med diabetiker, överviktiga och

andra om hur man med ganska enkla

metoder kan förbättra sin hälsa. En dag

uppfattning som professorn

inte delar.

Göran Petersson har författat

två lättbegripliga skrivelser

om sukralas och Becel

där han mycket pedagogiskt

och klart motiverar sin kritik.

Båda skrivelserna finns att läsa

2000-talets Vetenskaps

hemsida. Göran Petersson

fick 2005 det Miljömedicinska

priset för sin mångåriga

forskningsinsats mot miljögifter

och för en hälsosammare

miljö.

2000-Talets Vetenskap/BZ

Följ vår dagliga nyhetsförmedling på hemsidan!

www.2000taletsvetenskap.nu

Annika Dahlqvist, allmänläkare, Njurunda

– landets första doktor med blogg!

publicerade hon en lång lista på sjukdomar

och symtom som blivit klart bättre

efter kostomläggningen.

Hennes kollegor i Njurunda är med på

noterna. Högre upp i beslutshierarkin är

motståndet större. Det har även hänt att

hon fått förtäckta hotelsebrev från myndighetspersoner.

Att göra folk friska med

metoder som strider mot överhetens bud

ses nämligen inte med blida ögon.

Runt om i landet pågår dock en gerillaverksamhet

på vårdens verkstadsgolv.

Allt fler läkare och dietister inser att det är

nåt grundläggande fel på de kostråd som

getts under flera decennier. Men man får

gå försiktigt fram för att inte tillsynsmyndigheten

ska få för sig att slå till. Annika

Dahlqvist skriver rakt och klart, helt utan

läkarspråkets tillkrånglade retorik.

Vi rekommenderar ett besök på Annikas

blogg. Gå in på www.google.se och sök

på “Dr Dahlqvists blogg” eller skriv in

denna adress:

http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika

Bo Zackrisson

Kallelse till Föreningen SARAs Årsmöte

Tid: lördagen den 22 april 2006, klockan 13.00–16.00

Plats: Karl-Johansgatan 49 i Göteborg. Vid Erik Enbys

mottagning. Hållplats Chapmans torg

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

• Det blir föredrag om Tankefältsterapi av psykolog

Ann-Mari Brevik Adiels

• Siv Wernborg, cancerpatient hos Erik Enby berättar om

offentlig vård contra livsräddande terapier.

• Vår nye redaktör Bo Zackrisson presenterar sig för medlemmarna.

För fler föredrag – se vår hemsida www-2000taletsvetenskap.nu

• Workshops: pröva tankefältsterapi eller se dina mikrober i munhålan

via Erik Enbys mikroskop.

• Fika

• Anmälan till ordförande Carl-Eric Ohlsson

tel 0500- 48 19 89 eller mail: freds@ardtech.se eller till

Siv Wernborg tel 031 – 56 49 12 eller mail

siv.wernborg@telia.com

Välkomna!

Styrelsen för Föreningen SARA

14 2000-Talets Vetenskap 1/2006


Index – Innehållsförteckning från A–Ö

artiklar i 2000-Talets Vetenskap år 2005

ADHD – Industrin av Janne Larsson.

Del 1,2005;3:21–25,

Del 2,2005;4: 14–15.

AJKON av Ingemar Ljungqvist.

2005;2:26–27.

Alternativmedicinens stora nav – om

Världskongressen på Sri Lanka

av Ingemar Ljungqvist

2005;1:3–7.

Aspartam är skyldigt till dödsfall och

kroniska sjukdomar av Robby Curdorf

2005;1:18–20

Ayur-Veda på hemmaplan

av Ingemar Ljungqvist

2005;2:8–11

Conrad i Asarum och salvan mot

psoriasis av Ingemar Ljungqvist

2005;3:10–11

DU ( Utarmat uran ) och Domedagen

av Gabor Tiroler

2005;2:12–17

EpiGenetik: Lamarcks återkomst

av Herman Holm

2005;4:8–9

Energibrist – Om Qi och ATP

och behovet av ett paradigmskifte

av Sigbritt Starzmann

2005; 2: 20 – 23

Golfströmmen och växthuseffekten

av Ingemar Ljungqvist

2005;1:10–11

Gräv där du står

2005;3:10–20

Gua Sha av Ingemar Ljungqvist

2005;3: 4–17

Gynekologi

Masskastrering av kvinnor – En modern

skandal med gamla anor av Jan Westerström

2005;4:4–7

HAARP och Tsunamin

av Ingemar Ljungqvist

2005;1:8–9

Huskurer inför fågelinfluensan

av Bengt Larsson

2005;4:3

I Irakkrigets skugga av Ingemar

Ljungqvist

Använd sökfunktionen på vår hemsida: Om Du söker en specifik

artikel eller ett ämnesområde är det smart att använda den

sökmotor som finns på vår hemsida. Scrolla till botten av sidan,

skriv in ett sökord, ett begrepp, ett författarnamn osv och klicka

2000-Talets Vetenskap 1/2006

2005;1:23

In Memoriam:

Charles Ssali – Anton Jayasuriya

2005;2:3

Kosttillskott och näring. unskaper som

kan förbättra din hälsa, samt rädda dit

och dina käras liv efter Dr Joel Wallach

2005;1:12–17

Leifing – en blekingsk variant av Qi

Gång av av Ingemar Ljungqvist

2005;3:19–20

Medias ansvar/oansvar av Ingemar

Ljungqvist

2005;2:18–19

Medicina Alternativa träffas i Österrike

av Ingemar Ljungqvist

2005;3: 3–9

Millimetervågsterapi – ny rysk teknik

för alternativ behandling av Bo

Zackrisson

2005;4:18–19

Oberon – Introspect – Ett ryskt svar

inom frekvensmedicinen av Ingemar

Ljungqvist

2005;2:4–7

Ove Svensson – akupunktör och

författare av Ingemar Ljungqvist

2005;3:12–13

Proteiner kan ge upphov till DNA

av Ingemar Ljungqvist

2005;4:10–11

Richard Smith, redaktör inom etablissemanget

talar klarspråk

2005;3:26

SARAs årsmöte

2005;2:27

TFT – Tankefältsterapi

Mot fobier och bristande självkänsla

av Ingemar Ljungqvist

2005;4:16–17

Tyst Vår på nytt av Ingemar Ljungqvist

2005;3:18–19

Bokrecensioner

Berättelsen om Bertil. Bertil Pettersson

och virvlat vatten. Förf. Leif Börje-Frid

2005;2:25

Cancer och jakten på mirakel

Förf.: Stig Bruset

2005;1:26

Den tilbageholdte viden om helbredelser

Förf. Robby Curdorf

2005;1:21–23

Fettskrämd

Förf. Lars-Erik Litsfeldt

2005;4:20

Friskare barn – konsten att lyckas som

förälder. Förf. Peter Wilhelmsson

2005;3:27

Lys som Helbreder

Förf. Wilhelm Schjelderup

2005;2:24

Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2005

2005;2:25

Spelet om 3G

Förf. Mona Nilsson

2005;4:21

Syndrom X, om sambandet mellan GI,

övervikt och din hälsa Förf. Eva Bladh

2005;1:24–25

Ät dig ner i vikt

Förf. Sten-Sture Skaldeman

2005; 4: 20

Debatt och krönikor

Sockerberoendet gör oss feta

av Sten-Sture Skaldeman

2005;4:24

Toxisk epistel av Bo Zackrisson

Vad kan jag tillföra 2000-Talets Vetenskap?

2005;4:22

Öppet brev till Sveriges Läkarförbund

från Gunnel Wallin

2005;3:26

INDEX - Innehållsförteckning

över de artiklar som publicerades år 2004

i 2000-Talets Vetenskap

2005;1:27

2000-Talets

Vetenskap

– tidningen som talar när andra tiger

på Google-sökningen. På så sätt hittar Du enkelt och snabbt

artiklar som vi publicerat ända från starten 1996. Denna metod

använder vi själva när vi vill återvända till gamla artiklar.

Pröva genom att gå in på www.2000taletsvetenskap.nu.

15


Tankefältsterapi i praktiken

Mats Uldal visar hur terapin fungerar

I förra numret av 2000-Talets Vetenskap publicerade vi en uppdaterad

bakgrundsartikel om tankefältsterapi. För en tid sedan besökte Mats

Uldal Sverige, vilket gjorde det möjligt att att närmare studera denna

kontroversiella och spännande terapiform. Metoden kännetecknas av

sin snabbt insättande effekt och av sitt breda tillämpningsområde.

Möteslokalen är full av förväntansfulla

besökare. Vi väntar

alla på Mats Uldal, skandinaviens

mest kände tankefältsterapeut. Flyget

från Oslo är något försenat men enligt

uppgift befinner sig Mats Uldal i en taxi

någonstans mellan Arlanda och Stockholm.

Håkan Wiklund, en av de drivande personerna

för tankefältsterapi i Sverige och

en av arrangörerna för mötet , råder oss att

ställa in förväntningarna på hög nivå.

Det tar bara någon minut innan Jan

Uldals kroppshydda gör entré i rummet.

Bot bättre än lindring

Mats Uldal börjar direkt att berätta om vad

som är så speciellt med just tankefältsterapi,

TFT.

– Teorin bakom TFT är inte det viktigaste,

säger Jan. Det mest anmärkningsvärda

är att effekten av terapin ofta kan ses

så snabbt. Redan efter bara några minuter

kan en person under behandling märka

att det händer saker i både hjärnan och

kroppen.

Den traditionella psykiatrin lindrar,

men löser sällan de underliggande problemen

för individen. De moderna och inom

psykiatrin så populära antidepressiva läkemedlen

har viss effekt, men behandlingen

är ibland förnippade med biverkningar.

Läkemedelsindustrins preparat har inte

som främsta syfte att bota patienten. Däremot

kan en skicklig TFT-terapeut faktiskt

bota en person som under åratal av olika

anledningar mått dåligt.

Mats Uldal anser att samhället bör sträva

efter att finna former för en behandling

som faktiskt botar. Och här kan tankefältsterapin

i många fall vara ett bra alternativ

till traditionella terpaiformer.

TFT behandlar ofta irrationella känslor,

det vill säga fobier av olika slag. Meto-

För en tid sedan var Mats Uldal inbjuden

till Sverige för att föreläsa om tankefältsterapi

och leda utbildning av blivande

svenska terapeuter.

Uldal leder utvecklingen av terapiformen

i Norge, där metoden befinner sig i

ett expansivt skede.

Foto: Bo Zackrisson

den fungerar också mycket väl i behandlingen

av rationella känslor – trauman. I

Norge har man med framgång behandlat

personer med grav dyslexi. Även personer

med diagnostiserad ADHD har behandlats.

Svåra beroendetillstånd (narkomani)

är också lämpliga områden där TFT kan

användas. Liksom vid svåra smärttillstånd.

Rytmisk bearbetning

Med hjälp av ett väl genomtänkt terapeutiskt

samtal fås den behandlade personen

att hitta den känsla som är upphovet till

exempelvis ett smärtfyllt spänningstillstånd.

Tanken har i sig en helande kraft.

Traditionell terapi handlar ofta om att en

person ska lära sig att stålsätta sig mot till

exempel en handikappande fobi. TFT

söker roten till det onda och syftet är att

utplåna orsaken. Metoden är en kombination

av det terapeutiska samtalet under

samtidig massage eller upprepad bearbetning

av kroppens akupunkturpunkter.

Inga nålar används, endast terapeutens

hand eller fingrar som rytmiskt bearbetar

en punkt på kroppen. Den punkt som i

första hand bearbetas sitter på ovansidan

av handloven. Vid behov och beroende på

hur personen reagerar kan terapeuten bear-

16 2000-Talets Vetenskap 1/2006


Ovan: Rytmisk bearbetning av handloven.

T.h: Håkan Wiklund, TFT-Sverige, övervakar behandlingen

av en frivillig person under utbildningsdagen

om tankefältsterapi och dyslexi.

beta andra punkter på kroppen. Även

ansiktet kan bli föremål för terapeutens

rytmiska och försiktiga knackande.

För mig som för första gången lyssnar

till dessa ord från en norsk terapeut kan

hela framställningen förefalla vara en aning

konstig.

Tankefältsterapi i praktiken

Under den närmaste timmen får vi vara

med när Mats Uldal behandlar ett antal av

mötesdeltagarna för diverse krämpor.

Genom att med egna ögon se hur tankefältsterapin

går till förstår man bättre innebörden

av metoden och hur personerna

påverkas av terapin som sådan.

En medelålders man med besvärande

smärtor och stelhet i nacken blir den förste

frivillige som Mats Uldal utsätter för

behandling. Mannen får försöka beskriva

smärtan – vilken form har den, vilken färg,

hur ont gör det på en skala mellan ett och

tio. Uldal samtalar hela tiden med mannen

och efter ca fem minuter inträder en

märkbar förändring i mannens upplevelse

av sin smärta. Behandlingen fortsätter

under ytterligare några minuter och smärtan

har fallit på skalan, från åtta till under

fem. Under hela behandlingen har Mats

2000-Talets Vetenskap 1/2006

Uldal bearbetat olika punkter på mannens

kropp.

En yngre kvinna med svårartad social

fobi tas fram i lokalen. Hon känner sig

mycket obekväm i situationen. Mats Uldal

genomför samma procedur. Eftersom det

här är fråga om irrationella känslor försöker

Uldal få kvinnan att söka i sitt förflutna.

Det framgår att fobin utvecklades

under kvinnans skoltid då hon utsattes för

kollektiv mobbning. Genom att fokusera

den känsla och på den specifika upplevelsen

under skoltiden och samtidigt återvinna

makten över känslan inträder ett

lugn hos kvinnan. Den irrationella känsla

som varit förknippad med den sociala

fobin rinner av. Under hela sessionen samtalar

terapeuten och kvinnan med varandra.

Uldals försiktiga beröring pågår oförtrutet.

Det tredje exemplet blir det mest påtagliga.

En medelålders kvinna har under

många år lidit av en snedställning av huvudet.

På fackspråk kallas tillståndet för cervikal

dystoni. Orsaken är okänd men antas

bero på någon slags felfunktion i hjärnans

styrning av nackmuskulaturen. Under det

terapeutiska samtalet försöker Uldal söka

i kvinnans förflutna. Det visar sig att ett

Faktaruta om TFT i Skandinavien

Tankefältsterapin är sedan länge etablerad i Skandinavien.

2000-Talets Vetenskap skrev redan 1997 om metoden.

I förra numret av 2000-Talets Vetenskap publicerade vi

en uppdatering. Norge får betraktas som det land i Skandinavien

där etableringen gått längst. I Sverige finns ca 70 TFTterapeuter.

Metoden betraktas ännu inte som vetenskaplig i

skolmedicinsk mening (se artikeln om Oshercentret på sid

21). Vi kommer under året att publicera ytterligare artiklar i

känslomässigt trauma kan vara ursprunget

till tillståndet. Uldal ber kvinnan att

fokusera på den känsla som hon förknippar

på traumat. Långsamt försjunker kvinnan

i ett halvvaket tillstånd. Med hjälp av

Uldal ska kvinnan försöka förändra känslan

för att förmå tanken att följa efter.

Under några minuter är det knäpptyst i

lokalen. Det enda som hörs är Uldals rytmiska

bearbetning av kvinnans handlov.

Plötsligt händer något märkligt – kvinnans

huvud börjar röra sig mot neutralläget.

Spänningen i halsen tycks mer eller mindre

vara borta. Som närvarande undrar

man om detta verkligen kan vara sant.

Några dagar senare håller Mats Uldal

vidareutbildning för svenska tankefältsterapeuter.

Temat för utbildningen är

behandling av dyslexi, som visat sig vara

ett handikapp som lämpar sig mycket väl

för TFT. Flera dyslektiker är på plats och

en efter en får de genomgå en strukturerad

modell som tydliggör metodens effektivitet.

Tankefältsterapin är naturligtvis omtvistad.

Allt fler terapeuter utbildar sig och

etablerar sig på olika orter i Sverige.

Bo Zackrisson

ämnet. Värdefulla hemsidor för den som vill veta mer om tankefältsterapi:

Tankefältsterapi i Norge: http://www.tftnorway.com

Tankefältsterapi i Sverige: http://www.tftsverige.com

http://www.tft.se

Roger Nilssons hemsida: http://www.mentalkraftab.se

Roger Callahans hemsida: http://www.tftrx.com

17


Munhålan i fokus

– tandläkare och läkare måste samarbeta över revirgränserna

Effektiv behandling av många kroniska sjukdomar kräver ett samarbete

mellan läkare och tandläkare som inte finns idag. Munhålan är förmodligen

det organ i kroppen som innehåller flest sjukdomsframkallande

agens, såväl toxiska, allergiska som bakteriella. Eftersom symtomen

oftast uppträder systemiskt, det vill säga i kroppen, är det av stor

vikt för våra patienters hälsa att vi medicinska och odontologiska terapeuter

tar del av varandras kunskaper. Karin Öckert, tandläkare från

Göteborg, inleder här en artikelserie.

Kausal terapi riktad mot patienternas

kroniska symtom och sjukdomar

måste alltid vara läkarens första

val därför att den är den enda som leder

till verklig hälsa. Eftersom hälsa är ett tillstånd

som styrs av genetiska, fysiologiska,

psykologiska och miljömässiga faktorer är

uppgiften att bota patienterna naturligtvis

inte lätt. Men arvet styr våra sjukdomar till

endast 25-30 procent, vilket den stora

svenska tvillingstudien visade. Vi får inte

glömma att det är omgivningsfaktorer som

styr huruvida genbudskapet ska aktiveras

eller stängas av. Alltså har den entusiastiske

läkaren ändå 70-75 procents chans att

lyckas vid en behandling koncentrerad på

livsstils- och miljöfaktorer.

Det funktionsmedicinska synsättet

vinner terräng

Att skapa hälsa innebär att uppnå balans

mellan de faktorer som interfererar med

kroppens kemi (våra fiender) och de system

som skyddar oss, alltså immunförsvar,

avgiftningsförsvar och det antioxidativa

försvaret. För läkaren innebär det att lära

patienten att förse kroppen med alla de

näringsämnen som krävs för att optimera

systemen samt att agera medicinsk detektiv

med uppgift att spåra upp den enskilde

patientens fiender. Ett behandlingskoncept

baserat på dessa riktlinjer, som

haft stor framgång under de senaste 12

åren, är det funktionsmedicinska som startades

1993 av biokemisten Jeffrey Bland

(en av Linus Paulings medarbetare inom

molekylär medicin) och ett antal pionjärläkare

i USA. En explosionsartad spridning

av konceptet har därefter skett internationellt

till både läkare och olika alternativa

terapeuter.

Man kan se hälsotillståndet som en

balansvåg (Figur 1). I den ena vågskålen

finns allt det som skyddar oss, såsom god

kost, motion, glädje, positiv livssyn och

avslappning. I den andra finns våra fiender

till exempel skräpmat, gifter, allergener,

stress, sorger och patogena mikroorganismer.

När ohälsa uppstår har fel vågskål

blivit tyngst. Som terapeut bör man

Kroppslig ohälsa beror ofta på dålig tandhälsa.

Denna otrevliga bild vill illustrera

detta. Ändå är det vattentäta skott mellan

tandläkare och läkare.

Karin Öckert, tandläkare med över 40 års

erfarenhet, menar att revirtänkandet måste

brytas och en ökad förståelse av sambanden

mellan mun- och kroppshälsa etableras.

då arbeta med bägge vågskålarna, det vill

säga fokusera på att stärka kroppens egna

läkprocesser likaväl som att avlägsna det

som belastar den.

Jag ska här inte behandla det förstnämnda

ämnet, till exempel betydelsen av

en näringsrik kost, eftersom intresset under

de senaste åren koncentrerats mycket

intensivt på just detta, vilket lett till många

intressanta böcker och artiklar i ämnet.

Mitt fokus ska i stället riktas mot våra fiender,

var och hur man hittar dem och hur

man eliminerar dem. Min kunskap bygger

mycket på egna kliniska erfarenheter (40 år

som tandläkare) kombinerat med litteratur

och föreläsningar av framför allt funktionsmedicinska

pionjärer. Resultaten kan

inte sammanställas i vetenskapliga rapporter

så länge fallpresentationer inte accepteras

som fullvärdig forskning. Varje individ

är unik och behandlingen måste därför

skräddarsys individuellt.

Våra fiender

Våra mest frekventa fiender utgörs av patogena

mikroorganismer samt toxiner och

allergener. Det finns två platser i kroppen

där chansen att hitta dessa fiender är störst,

nämligen munhålan och tarmen. Speciellt

i munhålan är risken att de förblir oupptäckta

mycket stor av följande skäl. Fiender

i munhålan (tandläkarnas revir) ger

huvudsakligen upphov till systemiska

symtom (läkarnas revir). För en framgångsrik

terapi är det alltså absolut nödvändigt

med ett samarbete mellan läkare

18 2000-Talets Vetenskap 1/2006


och tandläkare, vilket knappast existerar

idag beträffande diagnostik och behandling

av kroniska sjukdomar. Den alltmer

specialiserade medicinen med uppdelning

i olika organsystem medför som nackdel

att helhetssynen förloras. Särskilt tycks

läkarnas kunskap om munhålan och dess

sjukdomspanorama vara mycket begränsad.

Men även tandläkarnas brist på medicinsk

helhetssyn gör att insikten att dentala

sjukdomar och våra behandlingsåt-

gärder i munhålan kan leda till mycket allvarliga

systemiska sjukdomstillstånd är

dåligt förankrad inom kåren bland såväl

vetenskapsmän som kliniker.

Toxiner i munhålan

Toxiner är ämnen som är skadliga för oss

alla, men oftast först i större mängder.

Dock är detta endast en relativ sanning,

eftersom ämnets skadlighet beror på individens

förmåga att utsöndra gifterna och

de individuella variationerna är stora.

Dagens miljömedicinska koncept bygger

på begreppet ”total body load”. Man kan

jämföra en persons kapacitet att tolerera

toxiska kemikalier med kapaciteten hos en

regntunna att ta emot vatten. Sedan gifttunnan

väl är fylld kan den allra minsta

mängd toxiska kemikalie utlösa akuta symtom,

liksom droppen får tunnan att rinna

över. Hade denna kunskap funnits hos våra

odontologiska auktoriteter hade vi inte

behövt ha en sådan långdragen och infekterad

amalgamdebatt med resulterande

2000-Talets Vetenskap 1/2006

psykfallsetikett på våra amalgamförgiftade

patienter. Försvårande faktor har naturligtvis

varit att patienternas symtom är av

systemisk natur (läkarens område) medan

orsaken till symtomen finns inom tandläkarens

område. Min egen 16-åriga erfarenhet

av amalgamsanering är, att av alla

de framgångsrika behandlingar som jag

kunnat notera efter egna och andra terapeuters

insatser, så finns det ingen som

överträffar amalgamsanering i antal bota-

Det finns två platser i kroppen där chansen att hitta dessa fiender

är störst, nämligen munhålan och tarmen. Fiender i munhålan

(tandläkarnas revir) ger huvudsakligen upphov till systemiska

symtom (läkarnas revir).

Försvar

• God kost

• Motion

• Glädje

• Positiv livssyn

• Aslappning

• Vänliga mikroorganismer

de eller kraftigt förbättrade patienter.

Sedan många generationer tillbaka har

vi tandläkare betraktat munhålan som vår

egen domän där vi kan få utrymme för vår

tekniska skicklighet och experimentlusta.

Historiskt sett har vi inte varit rädda för att

använda de allra potentaste toxiner som

finns, såsom arsenik, kvicksilver och paraformaldehyd.

Under det senaste decenniet

har vi dock alltmer skaffat oss en biologisk

syn på vår verksamhet och vårt profylaktiska

arbete kan vi med rätta känna

stolthet över. Men vi har inte till fullo lärt

oss acceptera att munhålan är en del av

kroppen och därmed tagit ett bredare

medicinskt ansvar för våra odontologiska

åtgärder. Så länge kvicksilver och diverse

giftiga rotfyllningsmaterial används inom

tandvården kan vi inte göra anspråk på att

syssla med biologisk tandvård.

Allergener i munhålan

Ungefär 40 procent av våra barn och ungdomar

i Sverige är allergiker och ett obe-

Hälsotillstånd i balans

Belastning

• Dålig kost

• Stress

• Droger

• Toxiner

• Allergener

• Sorg

• Patologiska mikroorganismer

kant antal därtill har en icke diagnostiserad

överkänslighet. Hur många av dessa

som reagerar på någon beståndsdel i sina

tandfyllnadsmaterial har vi ingen aning

om, ty okunskapen är stor inom området

dentala intoleransreaktioner. Men att de

medicinska konsekvenserna kan bli mycket

allvarliga för allmänhälsan har jag sett

åtskilliga exempel på bland mina patienter.

Den stora svårigheten ligger i att ställa

diagnosen. Den vetenskapliga litteraturen

berör i stort sett enbart lokala reaktioner,

oftast lickenoida slemhinneaffektioner.

Enligt existerande konsensus är de flesta

reaktionerna på dentala material subkliniska,

det vill säga omärkliga reaktioner,

som inte gör inskränkningar i individens

dagliga liv. Enligt min långvariga kliniska

erfarenhet är dock systemiska intoleransreaktioner

betydligt vanligare än lokala

slemhinneaffektioner. I mitt klientel har

jag flera hundra patienter som har reagerat

med kraftiga systemiska reaktioner på

”fel” tandfyllnadsmaterial. Det handlar

om kliniska symptom som i många fall

inneburit avsevärda lidanden och även

sjukskrivning.

Vanliga allmänsymtom är muskelvärk,

huvudvärk, abnorm trötthet, tachycardianfall,

mag- tarmproblem och sällsyntare

yrsel och astma.

En noggrann anamnes kan ibland

avslöja eventuella samband mellan tandläkarbesök

och symtomdebut, men eftersom

symtomen ofta kommer långsamt smygande

är det sällan självklart. Tyvärr är inte

epikutant hudtest ett bra diagnostiskt redskap.

Det resulterar i alldeles för många

falskt negativa. Uppenbarligen är inte alla

patienter så lyckliga att de har huden som

sitt chockorgan där det syns vad de reage-

Figur 1.

19


ar på. I stället tycks det vara så att ett och

samma material kan ge symtom i olika

organsystem hos olika patienter. Den bästa

metoden är enligt min erfarenhet ett

provokationstest, där man etsar fast testmaterialet

vid en tand. Tål inte patienten

det får hon i regel en försämring av befintliga

symtom inom två dygn.

Patogena mikroorganismer

i munhålan

Att infektiösa tillstånd i munhålan ibland

kan leda till akuta och rent av livshotande

tillstånd har nog de flesta tandläkare kunskap

om. Men det är effekten på hälsan av

kroniska infektioner som är svår att utvärdera.

Idén om ett samband mellan orala

infektioner och systemiska sjukdomar föddes

redan 1891 och den s.k. fokalinfektionsläran

var kontroversiell under många

år. Den hade ett stort inflytande på medicinska

terapival fram till cirka 1940.

Anledningen till att den kom i vanrykte

var att den tillämpades på ett felaktigt sätt.

Eftersom en del patienter blev friska från

sin reumatoida artrit efter extraktion drog

man den förhastade slutsatsen att dentala

foci alltid var orsaken till artriter, vilket ledde

till en extraktionsorgie. Många patienter

stympades genom att alla tänder drogs

ut oavsett om de var infekterade eller inte.

Så slog pendeln över åt det motsatta hållet.

Det blev skamligt att ens fundera på

extraktion av medicinska skäl.

Bakterierna i fördjupade tandköttsfick-

Referenser

1. Page R. The pathobiology of periodontal

disease may affect systemic diseases:

inversion of a paradigm . Ann Perio-

20

Symtomförbättring efter amalgamsanering av 127 patienter

C

F

E

D

A

B

A)

B)

C)

D)

E)

F)

or misstänks numera starkt som orsak till

hjärt-kärlsjukdomar [1]. Man har funnit

ett samband mellan parodontit och ökad

risk för ateroskleros, infarkt, stroke, diabetes,

lunginflammation, graviditetskomplikationer

och låg födelsevikt hos barn,

vars mödrar har parodontit [2]. Men de

bakterier som finns i alla rotfyllda tänder

negligerar vi aningslöst som orsak till hälsoproblem.

Enligt Ingrid Brynolfs doktorsavhandling

1967 omgavs 93 procent

av alla rotfyllda tänder på ett obducerat

material av patologiska processer i käkbenet

[3]. Att rotfyllda tänder kan ge upphov

till mycket allvarliga hälsoproblem

trots att inga lokala symtom föreligger och

den röntgenologiska bilden ser perfekt ut,

har jag många exempel på bland mitt klientel.

Exempel på symtom som försvunnit

efter extraktion av rotfyllda tänder är ledoch

muskelvärk, huvudvärk, abnorm

trötthet, frekventa övre luftvägsinfektioner,

högt blodtryck, yrsel, tachycardi,

diverse ögonproblem och colon irritabile.

Samarbetet läkare - tandläkare

Att utforma det praktiska samarbetet läkare

– tandläkare bör inte vara svårt. De patienter

som läkaren inte lyckas diagnostisera

eller behandla med framgång bör remitteras

till en tandläkare för fortsatt detektivarbete

i munhålan. Här uppstår tyvärr

svårigheterna. Våra akademiska auktoriteter

vill inte föra en dialog med oss kliniker

om våra erfarenheter angående hälsoförbättringar

efter avlägsnande av infektera-

dontol 1998;3:108-120.

2. Li X, Kolltveit K, Tronstad L, Olsen

I. Systemic diseases caused by oral infection.

Clin Microbiol Rev 2000;13:547-

558.

de tänder eller tandfyllnadsmaterial med

toxiner och/eller allergener. Vi allmänpraktiserande

tandläkare har i motsats till

de flesta läkare möjlighet att ständigt övervaka

våra patienters hälsoförändringar

genom att vi träffar våra patienter regelbundet

oavsett om de är friska eller sjuka.

Vi är dessutom de enda läkare som har

möjlighet att se samband mellan munhålans

och övriga kroppens status. Vi borde

med andra ord vara en ovärderlig resurs för

att hjälpa till att förbättra folkhälsan. Men

för detta behöver vi utbildning med odontologisk

– medicinsk helhetssyn och den

ges inte idag. Akademisk utbildning måste

bygga på vetenskaplig grund. Alltså är

en fördomsfri forskning på området byggande

på samarbete mellan tandläkare och

läkare mycket angelägen för att skapa ett

nytt holistiskt konsensus.

I kommande nummer av 2000-Talets

Vetenskap kommer jag att ingående belysa

munhålans patologiska triad – toxiner,

allergener och patologiska mikroorganismer

samt deras följdverkningar på hälsan.

Karin Öckert

Privattandläkare,

specialist i parodontologi och

näringsterapeut (NMTF)

karin@ockert.com

Läs även resensionen av Assar Fagers bok om

Amalgam som demokratisk härdsmälta på sid

23 i detta nummer.

3. Brynolf I. A histological and roentgenological

study of the periapical region

of human upper incisors. Thesis Umeå:

Umeå University, 1967.

2000-Talets Vetenskap 1/2006


Oshercentret för Integrativ medicin på Karolinska institutet

En astralkropp över Nobel Forum?

I augusti förra året offentliggjordes att Osher Foundation donerat 43

miljoner kronor till Karolinska institutet för att tillskapa ett forskningscenter

för integrativ medicin. I början av december kallades pressen till

Nobel Forum för att närvara vid den högtidliga invigningen.

Syftet med donationen är att alternativmedicinens

metoder ska granskas

vetenskapligt. I samband med invigningen

hölls en välbesökt presskonferens

där tre svenska professorer i styrgruppen

beskrev vad man ville uppnå. Efter styrgruppens

åsiktsförklaring var det många

veck i pannorna hos det samlade pressuppbådet.

Det framgick att det saknades

kunskap om alternativmedicinens traditioner

och själ i styrgruppen. Trots att det

sedan länge finns ledande företrädare

bland läkare för en alternativ och komplementär

syn på medicinsk vetenskap hade

ingen av dessa konsulterats. Karolinska

institutet har av tradition haft svårt att förlika

sig med metoder som ligger utanför

skolmedicinens paradigm. Nu har man

fått 43 miljoner kronor i knät och vet inte

riktigt hur man ska hantera detta.

Hur formuleras uppdraget?

Det finns självklart anledning att inte kräva

för mycket av ett nyinrättat center.

Ännu finns bara övergripande målsättningar

i stil med att centret ska bedriva

forskning, utbildning och information

inom integrativ medicin. Formuleringar

av typen att verksamheten “kräver en bred,

tvärvetenskaplig ansats där både medicinska,

psykologiska och sociala aspekter är av

betydelse” förekommer, vilket borde vara

en självklar utgångspunkt för all modern

medicinsk forskning. Vidare ska centret

främja hälsa genom utveckling och integration

av evidensbaserad kunskap från

olika discipliner och traditioner för att

komplettera den etablerade medicinen.

Genomgående ska en strikt vetenskaplig

2000-Talets Vetenskap 1/2006

metodik tillämpas i syfte att utvärdera

mekanismer, behandlingseffekter, effektivitet

och användning i samhället.

Upplagt för frontalkollission

Det övergripande uppdraget såsom det

formulerats väcker ett antal frågor. Vilka

alternativa och komplementära metoder

kan inrymmas i detta uppdrag? Går det

över huvud taget att tillämpa skolmedicinens

analysverktyg på alternativmedicinens

helhetssyn på människan? Manegen

är krattad för veritabla frontalkollisioner

när man inte ens är överens om vad en

människa är, vilka energier som påverkar

vårt allmäntillstånd. Det är svårt att förena

skolmedicinens mekanistiska syn på

människan med den traditionella medicinens

mångtusenåriga historia av fält, frekvenser

och energibalanser.

Det finns naturligtvis en risk att de

alternativa metoder som visar sig hålla

måttet vid en granskning övertas av skolmedicinen.

De framgångsrika terapeuter

som använt sig av dessa metoder, lär få sluta

eller erbjudas godkänd utbildning inom

skolmedicinens skrankor.

Som centret presenterats hittills liknar

Invigningmingel. Barbro Osher var närvarande

när Centret för Integrativ Medicin

invigdes på Nobel Forum i början av

december. Tillsammans med sin make

har hon donerat 43 miljoner kronor för att

Karolinska institutet ska utvärdera alternativmedicinska

metoder.

Foto: Bo Zackrisson

Följ Oshercentrets utveckling på KI: www.ki.se/ocim

Bernard Osher Foundation: www.osherfoundation.org

Osher Center for Integrative Medicine, UCSF: www.osher.ucsf.edu

Harvard Medical School Osher Institute: http://www.osher.hms.harvard.edu

det i mångt och mycket en domstol där,

från alternativmedicinen utomstående

granskare, ska bedöma om en alternativmedicinsk

metod ska införlivas i skolmedicinens

regelsystem.

Karl-Otto Aly har inga

förväntningar alls

2000-Talets Vetenskap kommer med

intresse att följa och rapportera om det

svenska Oshercentrets vidare öden och

äventyr. Centret har ännu ingen vetenskapligt

operativ ledning, eftersom den

professur i integrativ medicin som ska leda

verksamheten ännu inte är tillsatt. Det

innebär att centret ännu befinner sig som

en fritt svävande alstralkropp på en obestämd

plats ovanför takåsarna på Nobel

Forum.

En av legenderna inom svenska alternativmedicin

är läkaren Karl-Otto Aly. Jag

ringer upp honom för att fråga vilka förväntningar

han har på det nya centret.

– Jag har inga förväntningar alls, säger

Aly. Man har inte ens konsulterat mig som

rådgivare, trots att man nog inte har den

insikt och förståelse om alternativa

behandlingar som krävs.

Att kritisera en verksamhet som inte har

kommit igång är måhända orättvist. Vi får

istället tillämpa ett slitet begrepp inom

skolmedicinen – watchful waiting.

Bo Zackrisson

21


Medicinfilosofisk essä


Människan

är ingen

ångmaskin!

Biologiska varelser är inga ångmaskiner,

även om energi in och ut

har visst fog för sig och också ofta

används för att försöka förstå människans

komplicerade metabolism. Har ni

sett ångmaskiner ”som går in i väggen”?

Och har ni sett ångmaskiner som höjer

sin verkningsgrad högst avsevärt genom

tillslag av placeboeffekten. Vi är ju lika

olika på insidan av vår kropp, som på

Det är Newtonskt att tro att molekyler

simmar omkring för att vid rätt tidpunkt

träffa på sin receptor.

utsidan (titta på din nästa!).

Vår fysiologi och biokemiska metabolism

är väldigt varierande människor

emellan. Det är också därför som vi reagerar

så olika på läkemedel. På en del har

medlet ingen effekt, på några fungerar

det ganska bra och en del blir sjuka och

spyr, om dom inte är allergiska och får

väldigt kraftiga, ibland livshotande

biverkningar.

Läkemedel tredje största

dödsorsaken

I USA (som ofta är min referensram) är

läkemedel och kombinationer av läkemedel

den tredje största dödsorsaken efter

hjärtsjukdomar och cancer.

Vi tänker ofta efter det gamla paradigm

från 1687 som Newton lämnade

Homo Vitruvianus. Leonardo da Vincis berömda studie, ca 1490.

efter sig – men så tänker de flesta medicinska

forskare också (åtminstone på

Karolinska). När jag skrev studentfysiken

gällde enbart Newton (lutande plan,

acceleration och fritt fall för att nämna

några). Albert Einstein hade då funnits i

50 år och lagt grunden till satellitnavigering,

krökta rum, atombomber etc.

Så länge det rör sig om normala hastigheter

som vi kan se med blotta ögat

fungerar Newton bra. Blanda-

ren hade tidigt greppat det

hela: Om du färdas fortare än

ljuset svartnar det för ögonen.

Det kunde man ju förstå – ja,

det verkade ju rätt klart.

Idag vet kvantfysiken att

med scalarvågor (gravitationsvågor som

postulerades redan av Einstein) kan man

förflytta frekvenser (tankar?) i universum

mycket snabbare än ljuset.

Heisensbergs osäkerhetskonstant

Det är Newtonskt att tro att molekyler

simmar omkring för att vid rätt tidpunkt

träffa på sin receptor. I kvantfysiken kan

man inte samtidigt se en partikel och

dess förlopp – och om det blir partiklar

eller frekvenser (vågrörelser) avgörs bland

annat av Heisenbergs osäkerhetskonstant.

Inom kvantfysiken kan man inte

göra några experiment utan att påverka

experimentet. Översätt gärna detta till

vår dubbelblinda forskarvärld!

Kvantfysiken lär oss om elementarpartiklar

som svänger och kommer i reso-

nans och styr och aktiverar själva livet.

Man kan idag mäta energifält, som

medicinarna aldrig har hört talas om.

Visste ni att man till exempel kan

aktivera en akupunkturpunkt i foten i

syfte att behandla en synförändring och

samtidigt visuellt registrera aktiveringen

i hjärnans syncentrum med hjälp av

funktionell MRI (Magnetic Resonans

Imaging). MRI fick Nobelpriset 2004 i

Fysiologi eller Medicin.

Förbered er för det kommande

paradigmskiftet inom medicinen

Flera Nobelpristagare i kvantfysik har

uttryckt en stark önskan att biologer och

medicinare borde ta med frekvenser i

tänkandet: vi ser med frekvenser, färger

är frekvenser, vi hör med frekvenser, vi

minns med frekvenser och vi skapar

hologram i minnet. Vi kan ju precis se

matsalsbordet och gå runt det även om

vi inte är där.

Medicinarna har inte med frekvenser

eller ens energi i förhållningssättet till

människan i forskningtänket.

Allt detta kan man utveckla vidare,

men vi tar det en annan gång. Jag förbereder

nämligen några föredrag om det

kommande paradigmskiftet i vår medicinska

vetenskap.

Karl E. Arfors

professor, Uppsala

karl.arfors@ccmi.salk.edu

22 2000-Talets Vetenskap 1/2006


Bokrecensioner

Värdefull vitbok om amalgamet som

demokratisk härdsmälta

Den relevant formulerade rubriken

”demokratisk härdsmälta” avslöjar

innehållet i Assar Fagers

genomgång av beslutsprocesserna och

deras verkställande. Det vill säga demokratins

företrädare, de folkvalda, deras

åsikter, intentioner och beslut har helt

smulats och smälts samman till en giftig

Ny bok:

Assar Fager: Amalgam - en demokratisk härdsmälta.

röra – precis som föremålet för deras beslut

– det likaledes giftiga amalgamet. Det är

mellanhänderna; Socialstyrelsen med

deras ombud, medicinalråd och sakkunniga,

som torpederat den ena intentionen

efter den andra. Resultatet har inneburit

ett elände för den grupp som varit allra

mest utsatt; de människor som fått problem

med sina tandfyllningar.

Under en tidsepok som omfattar mer

än tjugo år har Assar Fager ställt samman

den debatt som varit runt amalgamfrågan

och hur den har nått fram till beslutande

instans. Men han går ett steg längre än riksdagsledamöterna

själva. Han granskar

nämligen hur riksdagsbesluten följts upp i

realiteten.

Författaren Assar Fager är själv amalgamskadad

boende i Tavelsjö, Västerbotten

och han har medverkat som flitig skribent

i Tandvårdsskadeförbundets tidning.

Dessutom har han en egen mycket gedigen

erfarenhet hur det är att ha blivit

bemött av den offentliga vården, speciellt

i sitt eget hemmalän som han betecknar

som ett av de värre. I korthet blir den

betygssättning som Assar Fager i sin

genomgång av riksdagsledamöterna ger att

dessa fullföljt sitt demokratiska ansvar. De

har tagit intryck av den lobbyverksamhet

som enskilda patienter, läkare, tandläkare

och tandvårdsskadade organisationer

genomfört och följt upp den med skrivningar

i form av motioner, interpellationer

Amalgam – en demokratisk härdsmälta är en sammanställning

på cirka 90 sidor och kan beställas från Tandvårdsskadeförbun-

2000-Talets Vetenskap 1/2006

och inte minst beslut i dessa frågor. Beslut

som skulle underlätta situationen för de som

redan skadats av kvicksilvret och också beslut

som skulle fasa ut kvicksilveranvändningen

inom tandvården.

Men det stora misstaget har förekommit

när man sedan gett departement och

främst Socialstyrelse i uppdrag att genom-

föra besluten. Där har deras medicinalråd

snarare gjort motsatsen till riksdagsledamöternas

beslut. Istället för att underlätta

för de skadade har deras situation förvärrats.

Ett exempel är hur dåvarande miljöminister

Görel Thurdin i den så kallade

kretsloppspropositionen från 1993, som

antogs av riksdagen 1994 slog fast att

”regeringen betonar vikten av att samtliga

vårdgivare och andra berörda organ inom

tandvården medverkar i att åstadkomma

en så snar avveckling som möjligt … dock

senast 1997.” Här kontrade Socialstyrelsen

sex månader efter beslutet med sin

”expertrapport” : ”Blir man sjuk av amalgam?”

I den rapporten hade man med sitt

tendentiösa urval av referenser klart nedskrivit

eller negligerat riskerna med amalgam.

Mats Hansson – tidig pionjär

Assar Fager tar också upp fallet med hur

Mats Hansson, forskare knuten till Zoofysiologin

på Lunds universitet gjort egna

mätningar av kvicksilveravgången från

fyllningar. Mätningar som visade att de

uppgifter myndigheterna använde var felaktiga.

Och han var en forskare som tidigt

aktivt marknadsförde sina studier i olika

fackpublikationer jämte de förmodade

konsekvenser detta kunde få för bärare av

amalgamfyllningar. Konsekvenserna var

sådana att Mats Hansson tidigt krävde att

bland annat gravida och ammande kvin-

nor inte skulle ges amalgamfyllningar.

Mats Hansson agerande utlöste en mängd

reaktioner från Socialstyrelsen som slutligen

utmynnade i att han avskedades från

Lunds universitet. Det är idag slående att

samma saker som Hansson krävde på tidigt

1980-tal idag undan för undan också håller

på att bli Socialstyrelsens råd.

Ofta återkommer Fager till hur patienterna

blivit lidande då behandlingar som

amalgamsanering, som enligt all kunnig

expertis varit välgörande för det stora flertalet

av amalgamskadade, i Socialstyrelsens

tappning blivit förhalat och ersatt med

verkningslösa metoder som psykoterapi –

ja rent av terapi som ytterligare strött salt

i såren på de drabbade.

Revision nödvändig

Sammanfattningsvis så har Fager gjort det

arbete som egentligen riksdagens revisorer

skulle utfört fortlöpande för att undvika

den härdsmälta hela amalgamproblematiken

förvandlats till. Assar Fager har föredömligt

visat hur ett mäktigt patriarkat

utifrån sin fyrkantiga syn på vetenskap och

erfarenhet har försvarat sin egen prestige

och de stora penningintressen som figurerar

bakom. Det har varit viktigare än att

värna folkhälsan, de direkt drabbade och

de folkvaldas genuina intresse.

Än är kampen dock långtifrån över.

Därför är det viktigt att åstadkomma en

förändring, inte minst ur demokratins synvinkel.

Därför borde den här artikeln läggas

under näsan på våra folkvalda med krav

på en kraftfull revision av hela Socialstyrelsens

handlingsmönster. Det är en uppgift

för dig som läsare att agera och inte låta

Fagers skrift bli till enbart en handling

bland de andra dokumenten.

Det pågår just nu en livlig debatt i Norge

och Danmark om amalgamets skadeverkningar.

Detta sedan TV-program i

våra grannländer verkligen åstadkommit

en debatt.

Ingemar Ljungqvist

dets Informationstjänst, Bergssundsstrand 9, 117 38 Stockholm.

Telefon 08- 428 92 42, fax. 08- 641 90 81. Besök www.tf.nu

23


Bokrecensioner

Spännande om oljan

och den politiska

aningslösheten

Isomras satt en upprörd Göran Hägglund,

kristdemokraternas partiledare,

i SVT:s morgonsoffa. Bensinpriset

hade stigit till över tolv kronor litern och

Hägglund menade att folk tvingades gå

från hus om hem. Regeringen måste sätta

en gräns för bensinpriset – vill minnas att

pristaket skulle läggas kring elva kronor

litern. Om några år torde detta politiska

utspel höra till de bevingade på grund av

sin naiva aningslöshet

Ny bok:

Gunnar Lindstedt: Olja, Bokförlaget DN

Under de senaste åren har uppgifter om

den förestående bristen på olja – peak oil

– kunnat läsas på internet. Informationen

om detta har sparsamt sipprat ut i de breda

medierna. En anledning till den relativa

tystnaden är att ingen vet hur oljan ska

ersättas. Plockar man in oljebristen i företagens

och samhällets kalkyler, spricker

dessa som troll i solen. G8-länderna klagar

ständigt på det höga oljepriset som hotar

tillväxt och vinster.

Om detta har Gunnar Lindstedt, prisbelönad

reporter, skrivit den spännande

boken Olja.

Oljan har lagt grunden till de se senaste

hundra årens enorma tillväxt. Industriländernas

ökning av BNP följer parallellt

med den ökade produktionen av olja.

Det övergipande problemet är vad som

kommer att hända när oljeproduktionen

inte längre kan möta den ökande efterfrågan.

Vilka konsekvenser får det för sam-

24

hället i de rika länderna. Enligt vissa bedömare

kommer flyget att bli den första krisbranschen,

eftersom flygbränslet inte kan

ersättas med andra drivmedel. Hur många

har råd att betala en flygbiljett över Atlanten

för 50 000 US dollar?

Oljan bildades under två perioder för

90 och 150 miljoner år sedan. Det första

oljeborrfyndet gjordes av Edward Drake år

1859 i USA. Sedan dess har man hittat

ungefär 50 000 oljefält, men det är endast

ca 40 oljefält som är så stora att de har en

avgörande betydelse för världens oljeförsörjning.

65 procent av världens oljereserver

finns i Mellanöstern, vilket gör området

till en krutdurk. Irak anses ha världens

näst största oljereserver efter Saudiarabien.

Gunnar Lindstedt ser USA:s invasion av

Irak som ett försök av supermakten att ta

sig in i detta viktiga område och rucka på

maktbalansen. USA är oerhört beroende

av oljeimport numera.

Lindstedt upprörs över den kortsiktighet

som idag präglar den internationella

energipolitiken. Idag konsumeras 80 miljoner

fat olja om dagen och konsumtionen

väntas öka till 120 miljoner fat år 2020.

Med denna enorma konsumtionökning

kommer oljereserverna att vara uttömda

inom 20 år.

Idag tillverkas konstgödsel och bekämpningsmedel

av olja. Enorma arealer odlas

med hjälp av konstbevattning. Fram till år

2050 beräknas jordens befolkning att öka

med 2,5 miljarder människor. Kampen för

överlevnad och kampen om naturresurser

blir oförsonlig. Avsnittet om den kinesiska

tillväxtmaskinen som nu kräver sin del av

kakan är mycket spännande.

Förgrundsgestalten inom peak oil teorin

är Colin Cambell, veteran inom oljeletningen

och initiativtagare till ASPO, en

sammaslutning av forskare som försöker få

världens beslutsfattare att förstå vad som

håller på att ske. Cambell har under två

decennier varnat för den kommande oljebristen.

Att han ropat på vargen i så många

år har legat honom i fatet, vilket hans kritiker

inte försummat att utnyttja.

Lindstedt går igenom oljans historia på

ett överskådligt sätt. Han lyckats komprimera

viktig information på relativt få sidor

och på ett enkelt språk, vilket är en prestation.

Författaren är utan tvekan en av

samtidens stora svenska reportrar. Dessutom

lyckas han flika in skildringar av sin

barndom och sin uppväxt och hur han

under resans gång förändras från vänsterradikal

till värdekonservativ. Författaren

beskriver sin egen anpassning till en tillvaro

under knappa omständigheter. Eller

som en av personerna i boken uttrycker

det: – Vi måste gå tillbaka till kärnverksamheten.

Cyklar, hästar och båtar kommer

åter att få sköta transporterna.

Många borde läsa denna bok. Den ger

kunskap som vi bör känna till för att kunna

möta framtidens påfrestningar samt

underlag för att förstå bakgrunden till de

politiska motsättningarna i världen.

Bo Zackrisson

2000-Talets Vetenskap 1/2006


Bokrecensioner

Mycket talar för

ursprunglig

föda

Staffan Lindeberg gjorde i sin bok

Maten och folksjukdomarna en

resumé av väsentligen samlad kunskap

kring vår föda och dess betydelse för

vår hälsa. Huvudintrycket efter att ha läst

den boken är att det idag finns en ökande

vetenskaplig grund för att rekommendera

den kost som människan ätit före jordbrukets

intåg. Dessutom framkommer att

de kostrekommendationer som idag ges

vilar på bräcklig vetenskaplig grund. 1985

kom den första betydande artikeln om

optimal kost utifrån ett evolutionsperspektiv

- genom Eaton och Konner i New

England Journal of Medicine. Idag 20 år

senare är frågorna kanske fler än svaren.

Staffan Lindeberg tillsammans med

arkeologen Bo Gräslund vill med sin bok

ge svar på många av de frågor som väckts

och peka på rimliga samband. Den

ursprungliga kosten var olika beroende på

plats på jorden men där den gemensamma

nämnaren är avsaknad av bl.a. mejerivaror

och cerealier. Bönor och raffinerat socker

faller också utanför den evolutionära kostcirkeln

av samma skäl som bröd och mjölk

– det är mat som den mänskliga kroppen

inte blivit anpassad till i nämnvärd grad.

2000-Talets Vetenskap 1/2006

Den ursprungliga kosten är mättande, ej

fetmabildande och innehåller de näringsämnen

vi behöver. Den är i princip omöjligt

att överäta på grund av sitt fiberinnehåll

och andra egenskaper som mättar trots

färre kalorier.

I ett kapitel ”Varför vi äter det vi inte

borde äta” granskar författarna den grund

vi idag står på i vår kunskap och pekar

bland annat på att utbildningen är brist-

Ny bok:

Staffan Lindeberg & Bo Gräslund: Ursprunglig föda, Natur & Kultur

Vi uppmanar dig att skriva en artikel eller en recension för publicering

i 2000-Talets Vetenskap. Tag kontakt med någon av redaktörerna

om du har en viktig sak du vill berätta eller skriva om: Kon-

fällig om kostfrågor. Sjukvården svarar inte

upp mot allmänhetens behov av råd om

hur man själva kan göra för att hålla sig

frisk. Därmed skapas stort spelrum för

självutnämnda experter.

Bristen på förankring i evolutionsbiologin

avspeglas naturligtvis i allmänna kostråd

som blir slumpartade och förvirrande.

Förhållningssättet till dagens ohälsa är

vanligen ”den ofullkomliga människan”

som behöver draghjälp av kosttillskott och

läkemedel. Mervärdesmaten (functionalfood)

omsätter idag en tredjedel av vad

läkemedlen kostar – och saknar väsentlig

vetenskaplig dokumentation.

Inom den biologiska forskningssfären

har det evolutionsmässiga perspektivet

funnits med alltsedan Darwin varför bio-

Till Dig som vill medverka i 2000-Talets Vetenskap

logerna idag blir förvånade över att evolutionsmedicinen

först nu börjar tas på allvar

– 150 år senare!

Vår tröghet i att ta till oss ny kunskap

är ett problem. Självfallet reagerar en kostexpert

negativt på om hans karriärbygge

om hälsoeffekter av fett, protein, kolhydrater,

fibrer, mineraler och vitaminer blir

ifrågasatt. Dessa faktorer är kanske inte de

viktigaste att förklara varför nästan alla

svenska blir åderförkalkade och drabbas av

minst en allvarlig folksjukdom?

Boken vänder sig till alla som vill förändra

sin kost och må bättre, men också

till dietister, läkare, annan vårdpersonal

med flera som behöver mer bakgrundskunskap

för att möta de allt mer aktuella

folkhälsofrågorna.

Boken har ett behändigt format, är lättläst

och borde ge även de oinitierade en

god grund att stå på i sitt framtida kostval.

De avslutande 106 frågorna med uttömmande

svar fyller både kunskapsluckor och

inspirerar till egen livsstilsförändring.

Ursprunglig föda blir sannolikt välläst av

många – en bok att gå tillbaks i för fördjupning.

Lämpligare läsning till vårdpersonal

är svår att finna.

Sören Kerslow

distriktsläkare

Mora

takta Ingemar Ljungqvist: kwameingemar@hotmail.com eller ring:

0457 – 267 49 eller kontakta Bo Zackrisson: bo.zackrisson@ telia.

com eller ring: 08 – 86 45 05.

25


Vem vinner på att utmana status quo?

Ingen kan ifrågasätta att den moderna

hälso- och sjukvården gör en del

nytta. Man är bra på att åtgärda akuta

problem. Benbrott, infarkter, stroke,

grå starr och andra akuta tillstånd. Värre

är det med våra kroniska sjukdomar.

Nyligen slog Socialstyrelsen larm om

att 4000 människor i Sverige dör varje år

på grund av felaktig behandling. Siffran

är förmodligen tilltagen i underkant.

Hur många som dör till följd av rätt “evidensbaserad”

behandling vet vi nämligen

inte. Däremot vet vi enligt amerikanska

undersökningar att den tredje

största dödsorsaken är biverkningar från

läkemedel.

Flest går en för tidig

död till mötes på grund av

sjukdomar i hjärta och

kärl. Sedan kommer cancersjukdomarna

där det i

Sverige varje år dör drygt

20 000 personer efter att

ha genomgått bästa möjliga

vård.

Våra hälsovårdande

myndigheter i form av

Livsmedelsverk, Socialstyrelse,

Folkhälsoinstitut, Överviktsenheter,

otaliga centrumbildningar för näring

och folkhälsa och så vidara delar ut kostråd

som är sjukdomsgenererande.

Lyckligtvis är människan en tålig

varelse – vi dör inte i morgon efter att ha

satt i oss en pizza Vesuvio i dag. Inte heller

dör vi akut efter att ha druckit en och

Ett medlemsskap i föreningen SARA

kostar 150 kr för år 2006 inom Norden.

Utanför Norden är medlemsavgiften

190 kr eller 20 euro. Då erhåller man ett års

tidningsutgivning/fyra nummer av 2000-

– om det vårdindustriella komplexet

De personer som

försöker jobba

på ett annat

sätt, med enkla

biverkningsfattiga

metoder,

utgör ett hot…

Toxisk epistel

en halv liter Cocacola och stoppat i oss

två påsar chips framför dumburken. När

kroppen efter ett antal decennier säger

ifrån blir vi föremål för hälso- och sjukvårdens

symtomlindrande insatser.

Väl i händerna på hälso- och sjukvårdens

professionella utövare inträder nästa

behandlingsfas. Alla de livsstilsrelaterade

krämporna ska inte bekämpas

genom att på ett verksamt sätt förändra

livsstilen. Vi ska fortsätta att äta allt det

som gjort oss sjuka – fast inte alltid. 6–8

brödskivor dagen, pasta, ris och potatis.

Gröt, flingor och flarn. Även rent socker

är okej – ingen kan ju bestrida att socker

är en ren naturprodukt. Ovanpå detta

ska vi öka intaget av grön-

saker och frukt. Efter denna

hormonstimulerande och

fettbildande dunderkur,

rekommenderas vi att med

buken sprängfylld av kolhydrater,

sätta på oss träningsoverallen

och med tunga

steg driva ut överflödsdjävulen

ur kroppen. Denna

helvetesregim ska enligt

gängse vetenskapliga dogmer

leda till hälsa och välbefinnande.

Att svenska folket gör sitt bästa för att

följa råden visar sig i statistiken. Under

de senaste 20 åren, sedan nyckelhålsmärkningen

introducerades (sic), har

svenska folket blivit allt fetare, allt sjukare

i diabetes, hjärtkärlsjukdomar, cancer

och andra sjukdomar.

För att säkert få 2000-Talets Vetenskap

– bli medlem i föreningen SARA!

Talets Vetenskap. Medlemsskapet är individuellt.

Med medlemsskapet följer inga

andra åtaganden, utöver medlemsavgiften,

än att vi förväntar oss att man efter förmåga

försöker sprida de kunskaper tidskriften

Denna mångmiljonhövdade människomassa

erbjuder en profitabel marknad

för läkemedelsindustrins potenta läkemedel.

Genom att förse oss med nya

innovativa läkemedel lyckas vi till och

med hålla oss vid liv allt längre. Denna

ordning är en genial tillväxtgenererande

skapelse. Hälso- och sjukvården har fullt

upp att göra, läkemedelsförsäljningen

slår ständigt nya rekord, alzheimers- och

strokedrabbade människor sätter snurr

på samhällets vårdinstitutioner. Reumatiska

besvär i alla former, benskörhet,

mag-tarmproblem, cancersjukdomar,

elöverkänslighet, giftsjuka från miljögifter

i miljö, mat och tandlagningsmaterial

bidrar till att göda det vårdindustriella

komplexet. Hundra tusentals människor

får sin ut- och inkomst av detta komplex.

Vem har egentligen något att vinna på

att på allvar ifrågasätta denna ordning?

Vem skulle tjäna på att försöka rucka på

status quo?

De personer som försöker jobba på ett

annat sätt, med enkla biverkningsfattiga

metoder, utgör ett hot mot systemets

bevarande. Är de alltför duktiga rycker

tillsynsmyndighetens tjänstemän ut och

sätter stopp.

Bo Zackrisson

redaktör, 2000-Talets Vetenskap

Sätt in 150 kr på pg. 429 39 38-9 eller gå med via hemsidan www.2000taletsvetenskap.nu

bo.zackrisson@telia.com

förmedlar. Man har självklart rätt att deltaga

på föreningens årsmöte. Enbart prenumeration

kostar 190 kr inom Norden och

250 kr utanför Norden.

2000-Talets Vetenskap/Föreningen SARA

26 2000-Talets Vetenskap 1/2006


Beställ tidigare årgångar av 2000-Talets Vetenskap samt våra böcker

Vår tidning står sig – vi skriver tidlöst. Kvar i lager

finns många läsvärda tidningar.

Vi fyller 10 år och erbjuder nu Jubileumspaketet –

20 gamla nummer för endast 300 kr!

Läs mer om Jubileumspaketet på sid 3.

Vill du beställa enstaka årgångar gäller följande

prislista:

• Årgång 2005: fyra nummer. Pris 140 kronor.

• Årgång 2003–04: fem nummer, Pris 150 kronor.

(OBS! flera nummer håller på att ta slut, därav detta urval).

• Årgång 2002: fyra nummer, Pris 120 kronor.

• Årgång 2001: fyra nummer, Pris 120 kronor.

• Årgång 2000: fyra nummer, Pris 110 kronor.

• Årgång 1999: fyra nummer, Pris 100 kronor.

• Årgång 1998: fyra nummer, Pris 90 kronor.

Alla våra priser är inklusive porto.

Beställningsinformation

För dig som beställer – redovisa noggrant på postgirotalongen

vad din beställning avser. Vårt pg-nummer är 429 39 38 - 9.

Adress: SARA, 372 37 Ronneby.

Vill du beställa enstaka nummer – ring 0457 – 267 49.

2000-Talets Vetenskap 1/2006

Föreningen SARA rekommenderar varmt följande

böcker:

• Stig Bruset: Cancer och jakten på mirakel,

390 sidor, inb. Vårt pris inkl porto: 95 kr

• Alan Cantwell: Aids and the doctors of death,

240 sidor på engelska, hft. Vårt pris inkl porto: 125 kr

• Ingemar Ljungqvist: Aids Tabu,

255 sidor, hft. Vårt pris inkl porto: 135 kr

•Josef Östlund: Kan rätt kost bota cancer och andra sjukdomar?

110 sidor, hft. Vårt pris inkl porto: 155 kr

• Peter Wilhelmsson: Friskare Liv,

336 sidor, inb. Vårt pris inkl porto. 265 kr

• Torsten Schönfeldt: Finn Dina Vägar till Bättre Hälsa,

712 sidor, hft. Vårt pris inkl porto: 465 kr

• Lilly Maria Bengtsson: Oraffinerat,

166 sidor i storformat, inb. Vårt pris inkl porto: 245 kr

När du beställer böcker, ange även ditt telefonnummer. Då kan

vi kontakta dig vid ev restnotering.

27


Namn:.........................................

Adress:.........................................

Postadress:....................................

Avsändare: Föreningen SARA, Gångbrogatan 2, 372 37 RONNEBY

Kalle Hellbergs KRÖNIKA:

Den senaste tiden har jag

ägnat mycken tid åt min

dotters sjukdom. Kuskat

runt till olika sjukhus för att söka lindring

och bot. Jag har fått många goda

råd och tips från vänner och bekanta,

vilket jag är mycket

tacksam för.

Under sju år har min

dotter behandlats för

svåra tarmproblem.

Olika typer av läkemedel

och antibiotika,

röntgenundersökningar,

operationer, ryggmärgsbedövningar

och

hundratals olika starka

preparat hade gjort

henne mycket nedgången.

Alla behandlingar

hon fick genomgå

kom slutligen i konflikt med hennes

kropp. Vid två tillfällen var hon

nära att dö.

När hon i stort sett blivit ett apatiskt

kolli, orsakat av totalt inkompetenta

läkare (de skulle vara de främsta läkarna

i Sverige på barnmagar), så meddelade

de oss föräldrar att de inte kunde

göra nå´t mer. Min dotter hade då

mycket kraftiga kramper 4–10

ggr/dygn som bara kunde lösas med ett

kraftigt gift som kunde ”döda en häst”.

”Hon får nog finna sig i dessa fruktansvärda

magkramper hela livet”, sa

läkarna. ”Hon har ett fel i tunntarmen

som inte går att bota”, sa de.

Jag har hela tiden försökt att tala med

läkarna. Lagt fram mina egna synpunkter

om min dotterns sjukdom.

Detta har tyvärr bara resulterat i ett

stort fiendeskap mellan oss (mina

påståenden att det handlar om felaktiga

signalsystem i nervbanorna till

tunntarmen bemöttes

med stor ilska).

För ca tre månader sedan

tog vi dottern till en biopat

som innehade en

elektronisk utrustning

(SCIO – en utveckling av

QXCI) som kan avläsa de

kemisk-elektriska signaler

som strömmar mellan

hjärnan och kroppens

alla delar och också kan

återföra signaler och hjälpa

hjärnan att ”självreparera”

kroppen (jag har de senaste åren

läst mycket om denna teknik). Vi

människor är ju elektriska varelser och

som sådana påverkas vi självfallet av

utifrån kommande elektromagnetisk

strålning, som kan ”krocka” med kroppens

interna system. Vissa av oss kan

till och med bli elöverkänsliga. Denna

datorutrustning matar in signaler i harmoni

med hjärnans normala signaler

och stärker dessa. Behandlingen syftar

till att återställa den naturliga balansen

i kroppens energier.

Efter 3:e behandlingen så har hennes

kramper försvunnit. Hon rider nu dagligen

på sin häst och kör minimotorcykel

som en ”galning” varje dag. Vi har

Nästa nummer av 2000-Talets Vetenskap

utkommer i juni!

PORTO

Efter sju års fruktlös behandling

Min dotter blev frisk med frekvensmedicin

Därför får du aldrig

höra på radio eller

se på tv om hur

våra kroppar med

dess elektriska system

egentligen fungerar

och hur relativt

enkelt det kan

vara för de flesta

att hålla sig friska.

fått tillbaka den levnadsglada tjej (nu

15 år) vi hade för sju år sedan. Den

elektroniska utrustningen föreslår även

vilka mineraler och grundämnen som

dottern behöver för att stärka sitt

immunförsvar, något som läkarna

aldrig sysslade med.

Jag har för avsikt att sammanställa ett

häfte om dessa erfarenheter under året.

Häftet kommer att likna det jag skrev

om ”Strålande tillvaro”, som jag skickat

ut i över 4000 exemplar i landet.

Sedan ska åtskilliga oförstående läkare

tvingas läsa detta och också se resultatet

av frekvensmedicinen eller energimedicin

som det också kallas. I häftet

kommer jag givetvis att referera till

många fler fall än min dotter.

Om medborgarna skulle förstå och

använda sig av så enkla medel som en

datorutrustning för att hålla sig frisk,

så skulle våra sjukhus kunna avlastas

och läkemedelsnotan krympa. Stora

penningsummor står på spel och därmed

förstås starka intressen som kämpar

för att upprätthålla status qou. Vi

är ju alla upplärda att tro på skolmedicinen

och på alla potenta läkemedel.

Därför får du aldrig höra på radio eller

se på teve om hur våra kroppar med

dess elektriska system egentligen fungerar

och hur relativt enkelt det kan

vara för många att hålla sig friska eller

bli botade från en sjukdom.

Kalle Hellberg

vd, Maxicom AB i Borås

kalle@maxicom.se

28 MEDIKAMENT 3-01

MEDIKAMENT 3-01

28

More magazines by this user
Similar magazines