broshyr - AB Johan Hansson

johanhansson.se

broshyr - AB Johan Hansson

EDEL VEGA- ett foder i din närhet!

EDEL VEGA är vårt alternativ till dem som vill ha ett foder till idisslare med råvaror odlade i närområdet.

I våra Vegafoder förekommer inga sojaprodukter eller produkter med ursprung från oljepalm. Genom att

använda närodlade råvaror minskar vi behovet av långa transporter och bidrar även till ett ökat

miljötänkande.

EDEL Vega 200 är vårt färdigfoder som passar till ett

grovfoder av normal till god kvalitet. Används som enda

kraftfoder eller tillsammans med ett toppfoder.

EDEL Topp Vega 290 är vårt toppfoder som används

tillsammans med grovfoder av normal kvalitet och

spannmål alternativt färdigfoder.

EDEL FUFO Topp Vega 400 är vår proteinmix till

fullfoderanvändare och gårdar med mixervagnar som

behöver ett högvärdigt protein- och energitillskott.

Kompletteras med grovfoder av normal kvalitet samt

spannmål och mineralfoder.

EDEL FUFO - fullfoder

EDEL FUFO är speciellt framtaget för att passa fullfodergårdar. EDEL FUFO erbjuder för dessa en enkel

lösning som ger strålande resultat. Våra färdigfoder i FUFO-sortimentet innehåller alltid tre spannmålsslag

korn, havre och vete, KHV. Oavsett om du köper färdigfoder eller har egen spannmål så har vi fodret som

hjälper dig att optimera produktionen.

EDEL FUFO KHV 215 är framtaget och komponerat efter förhållanden där höga ensilagegivor önskas.

Sammansättningen gör också att det går utmärkt att använda i foderstater där innehållet av energi i ensilaget

är lågt.

EDEL FUFO KHV 220 är ett färdigfoder avsett för att blandas med grovfoder av normal kvalitet. Blandas

med gårdens ensilage – klart för utfodring.

EDEL FUFO KHV 230 är ett färdigfoder till proteinfattigt men energirikt ensilage. Blandas med gårdens

ensilage – klart för utfodring.

EDEL FUFO TOPP 335 är en proteinmix som kompletteras med spannmål, mineraler, vitaminer och ett

grovfoder av hög kvalitet.

EDEL FUFO TOPP 400 är en energi och proteinstark mix som kompletteras med spannmål, mineraler,

vitaminer och ett grovfoder av normal kvalitet.

EDEL FUFO TOPP 450 är en proteinstark mix med hög smältbarhet. Används framförallt i foderstater

med majsensilage, helsädesensilage eller HP-massa. Komplettera med spannmål, mineraler, vitaminer och

grovfoder.

Similar magazines