Compact

tifab.eu

Compact

3.3.1 Brandvarnare.

Det finns många olika typer av detektorer för rök och/eller

brand på marknaden. För installationer i normal hemmiljö

kan, i de allra flesta fall, typer liknande brandvarnarna oftast

vara tillräckliga. Om miljön är speciell, som i kök eller

dammiga eller fuktiga utrymmen, måste speciella typer av

detektorer användas för att undvika falska larm. Tänk på att

falska brandlarm inte bara kan kosta dig stora pengar i

utryckningsersättning till Brandkåren utan också tar resurser

från dem som kanske behöver dem i just det tillfället.

3.3.2 Montering av brandvarnare.

Börja med att montera detektorn i taket. Välj en plats med

god luftcirkulation och så centralt placerad i taket som

möjligt. Skruva fast monteringsstycket i taket med de

medföljande pluggarna och skruvarna.

Brandvarnaren måste anslutas med kabel på två ställen, på

plintarna i detektorn samt i centralapparaten. För detta

ändamål använder du en kabel med 4 ledare med en area av

min. 0.25 mm.

Anslut nu varsin ledare till plintarna för matningsspänning

som oftast är märkta 12 VDC, + resp. - och plintarna märkta

c respektive n.o. Håll reda på, och skriv gärna upp, färgen på

varje kabel.

I centralapparaten ansluts motsvarande kablar till plintarna

märkta '12V' + resp. - och plintarna märkta 'In2'.

3.3.3 Flera detektorer eller flera ingångar.

Om du vill ansluta flera branvarnare till samma ingång kan

du seriekoppla dessa. Man bör inte ansluta fler än två

detektorer till samma ingång då det annars kan vara svårt att

analysera problem med falska larm.

Vid seriekoppling dras en ledare från ena plinten på centralapparatens

ingång till c. på första detektorn. Från n.c. på

samma detektor dras en ledare till c på andra detektorn och

från n.c. på andra detektorn dras en ledare tillbaka till

ingångens andra plint. På samma sätt kopplas matningsspänningen

vidare från den första detektorn till nästa. Innan

seriekoppling av detektorer tas i drift måste nu centralen

programmeras om. Då måste du tala med din återförsäljare.

Om du vill använda fler detektorer än vad vi rekommenderat

ovan och har ingångar lediga kan du använda dessa till att

ansluta flera detektorer. Din återförsäljare kan hjälpa dig att

'döpa om' ingången så att den passar ihop med larmtypen.

Installationen

6

3.4 Larm Till och Från.

En av de saker som man som anläggningsinnehavare bör

lägga ner extra mycket tid och resurser på är hur larmet

skall manövreras. De allra flesta falska larm orsakas av

hanteringsfel och dominerande är att larmet inte slagits från

innan någon gått in i larmat område. Detta kan skapa stora

problem och minska din egen och andras respekt för anläggningen.

I Compact finns det flera sätt att manövrera larm till och

från. Alla sätt är så kallat händelsestyrda, dvs. den senaste

manövreringen gäller.

Du kan alltid ringa ditt larm och slå till och från. Du kan

installera en nyckelförbikopplare vid eller innanför ytterdörren

eller låta installera en liten brytare i låset eller

använda en nyckeln som förbikopplare i kapslingen på

centralapparaten. Vad du än väljer bör du noga läsa igenom

fördelar och nackdelar nedan. Och du kan alltid ändra dig

den dag det passar dig eller din plånbok bättre.

Närvarolarm är den enda larmtyp som stängs av när larmet

slås från. Brandlarm och trygghetslarm är alltid aktivt.

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand

More magazines by this user
Similar magazines