Produktblad Kompetensutveckling i finska - Mälardalens högskola

mdh.se

Produktblad Kompetensutveckling i finska - Mälardalens högskola

För personal inom vård och omsorg:

Kompetensutveckling i fi nska

Genom att förstärka kunskaper

och färdigheter i

fi nska kan personalens

resurser bättre tas tillvara!

Mälardalens högskola är mer än bara en

kunskapsleverantör. Vi är en partner som

hjälper till att utveckla både skolor, företag

och organisationer på lång sikt. Det kan vi

göra tack vara närheten till den senaste

forskningen. Vi bygger all vår uppdragsutbildning

kring teorier och fakta från

forskning inom våra egna kompetensområden.

Börja arbeta aktivt med er kompetensutveckling!


KOMPETENSUTBILDNING I FINSKA

Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg

som talar finska i olika vårdsituationer. Genom att förstärka

kunskaper och färdigheter i finska kan personalens resurser

bättre tas tillvara och samhällets krav på service på finska kan

tillgodoses.

Den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

(SFS 2009:724) ställer nya krav på förvaltningsmyndigheterna

inom det utvidgade förvaltningsområdet för

finska språket. Enskilda medborgare ska kunna använda

finska i kontakter med myndigheterna. Myndigheterna är

skyldiga att ge information om rätten att använda finska i

olika offentliga sammanhang. Därför krävs goda kunskaper

i finska som är anpassade för ändamålet.

Syft e

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha förbättrat

sin förmåga att på finska kommunicera, informera och

korrespondera om ärenden som faller inom ramen för

vårdsituationen och yrkesrollen. Deltagarna ska efter

utbildningen kunna använda lämpliga termer i konversationer

med vårdtagare. Deltagarna skall också ha tillägnat

sig kunskaper om den nya lagen om minoriteter och

minoritetsspråk

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som i sin yrkesroll talar

finska och arbetar med vård och omsorg.

Innehåll

Kursen är praktiskt inriktad och övningarna i kursen

baseras på verkliga fall/situationer som personalen har

haft eller kan tänkas ha. Fokus ligger på den muntliga

delen, men kursen tar även upp vissa grundläggande

skrivregler. På finska skriver deltagarna korta brev, meddelanden

och sammanfattningar, vars innehåll anknyter

till vård och omsorg.

• Yrkesrelaterade muntliga och skriftliga övningar

• Terminologi

• Översikt över lagen om nationella minoriteter och

minoritetsspråk

• Presentation av de verktyg som kan utgöra ett stöd

för kursdeltagarna att lösa praktiska terminologi- och

språkproblem

Låter det intressant?

Tarja Soutolahti

Kontaktperson och ansvarig lärare för kursen

tarja.soutolahti@mdh.se

016-153418

Kursupplägg

Undervisningen bygger på aktivt deltagande och består av

lektioner och seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter,

grupparbeten och muntliga övningar. Undervisningsspråket

är finska.

Kurstart

Enligt överenskommelse.

Förkunskapskrav

Utöver kunskaper i svenska krävs praktiska kunskaper i

finska.

Examination

För deltagare som så önskar erbjuds möjlighet att erhålla

7,5 högskolepoäng genom en särskild muntlig och skriftlig

tentamen.

För alla deltagare utfärdas kursintyg.

Kursavgift

Begär offert.

Kursens lärare

Tarja Soutolahti, FM,

universitetsadjunkt och

ämnesföreträdare för finska.

Hon undervisar i finska

såväl campus- som nät-

kurser. Sedan 2010 utför

Tarja språkkurser i finska

i form av uppdragsutbildningar

för offentlig sektor i

kommuner som hör till det

finska förvaltningsområdet.

Tarja är utbildad översättare och tolk och har mångårig

erfarenhet av tolkuppdrag inom offentlig sektor. Dessa

kunskaper och erfarenheter har Tarja kunnat omsätta

praktiskt vid genomförandet av uppdragsutbildningar vid

Mälardalens högskola

Tarja har deltagit som forskningsassistent i det 3-åriga EUprojektet

Mercator, vars syfte var att skapa webbaserad information

om forskning och undervisning om minoritetsspråken

i Europa.

Mälardalens högskola

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Box 325, 631 05 Eskilstuna

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. VI utbildar flest entreprenörer i Sverige. Högskolan kännetecknas av nära samarbete

med företag och offentlig sektor i regionen och en tydlig miljöprofil. Besök gärna: www.mdh.se/samverkan/kompetens/Kurser

More magazines by this user
Similar magazines