Rejlers fortsatt bra köp till p/e 12 för 2007 The Empire ... - Mynewsdesk

resources1.mynewsdesk.com

Rejlers fortsatt bra köp till p/e 12 för 2007 The Empire ... - Mynewsdesk

eQuoted nyhetsbrev nr 30 2007

beQuoted nyhetsbrev 21 augusti 2007

Hej,

Vi har analyserat tre företag, det första en teknikkonsult, det andra ett

rederi samt till sist ett detaljhandelsföretag som är storsäljare av kända

köksprodukter.

I dagens nummer kan Du därför läsa om Rejlers, Svithoid Tankers och

The Empire.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren

Rejlers fortsatt bra köp till p/e 12 för 2007

» Rejlers kommer med ännu en stark rapport. Omsättningen ökar med 19

procent under andra kvartalet, precis som under första kvartalet. beQuoted

tror att Rejlers kan tjäna 4,61 kronor per aktie under 2007. Till aktiekursen 54

kronor blir p/e-talet 11,7 och det är ett bra köp.

The Empire till p/e 9 på 2007 års vinst

» Andra kvartalet blev starkt för The Empire. Rörelseresultatet fördubblades

till 5 miljoner kronor. beQuoteds vinstprognos innebär att aktien handlas till

p/e 9 för 2007. För 2008 sjunker p/e-talet till under 7. Vi tror att aktien blir en

vinnare de närmaste 18 månaderna.

Biobränsle driver Svithoid Tankers

» Svithoid Tankers växer med biobränslemarknaden. Expansion kostar dock

pengar och synlig soliditet är låga 17,4 procent, men 30 procent beräknat på

fartygens marknadsvärde. Enligt vd Fredrik Nygren skall dock resultatet snart

vara positivt. Någon nyemission är inte aktuell.

Tidigare från beQuoted

2007-08-09 Stilles nyemission värd att teckna

2007-08-08 Börsentré för uppmärksammat Scandinavian Healthy

Brands

2007-07-31 PV Enterprise snabbväxare inom solenergi

2007-07-18 Nyemission väntas i TagMaster

2007-07-06 Lönsam service ny prioritet för Enaco

2007-07-04 TracTechnologys ryska patent i linje med president

Putins önskemål

2007-06-21 Annehem exploaterar expansivt Malmö

2007-06-20 ICT Sweden Holding är ett fastighetsbolag i en

attraktiv nisch

2007-06-19 LinkTel har fått en bra start hos Office Provider

2007-06-14 MetroMark Hotels lanserar nytt hotellkoncept

2007-06-14 Xtracom visar på fortsatt hög tillväxt

2007-06-13 Eurocine Vaccines vill vara med och förändra

vaccinindustrin

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm

I detta nummer

Rejlers

Svithoid Tankers

The Empire

Rejlers

The Empire

Svithoid Tankers

Sök i beQuoteds arkiv

Sida 1 av 9

2007-08-21


eQuoted nyhetsbrev nr 30 2007

beQuoted nyhetsbrev 14 augusti 2007

Rejlers fortsatt bra köp till p/e 12 för

2007

Rejlers kommer med ännu en stark rapport. Omsättningen ökar med 19

procent under andra kvartalet, precis som under första kvartalet.

beQuoted tror att Rejlers kan tjäna 4,61 kronor per aktie under 2007.

Till aktiekursen 54 kronor blir p/e-talet 11,7 och det är ett bra köp.

Tillväxttakten håller i sig, + 19% även under Q2

Tillväxttakten är jämn för Rejlers. Även för andra kvartalet blev det en

omsättningsökning på 19 procent.

Jämfört med årsskiftet har antalet anställda ökat med knappt

hundratalet ingenjörer (34 genom förvärv och 58 genom nyrekrytering)

till 799 anställda vid periodens slut.

Ökningen i antalet anställda är 13 procent sedan årsskiftet och 18

procent jämfört med exakt ett år tillbaka i tiden.

Jämför vi ökningstakten i antalet anställda (18 procent) är således

ökningstakten i omsättningen (19 procent) inte så hög, men beQuoted

tror att detta kan förbättras något under andra halvåret.

Eftersom en ganska stor andel nyrekryterats, inklusive direkt från

högskolan, kan vi anta att omsättningen för dessa nyrekryteringar når

fullt utslag tidigast under andra halvåret 2007.

Siffrorna för första halvåret blev enligt följande:

• Omsättning: 329,4 Mkr (276,6)

• Resultat efter finansnetto: 34,8 Mkr (26,7)

• Vinst per aktie: 2,30 kr (1,80)

För andra kvartalet isolerat blev siffrorna följande:

• Omsättning: 167,7 Mkr (140,9)

• Resultat efter finansnetto: 14,0 Mkr (11,1)

• Vinst per aktie: 0,93 kr (0,78)

Nya förvärv kan ge högre tillväxt andra halvåret

I beQuoted nyhetsbrev nr 22 2007 berättade vd Peter Rejler att det

pågår fler förvärvsprocesser än normalt för närvarande.

Under andra kvartalet blev det inte så stort utslag, dock förvärvades

automationsföretaget Creon i Kalmar med en omsättning på 3 miljoner

kronor.

beQuoted tror att det kan bli fler förvärv under andra halvåret.

Kombinerat med nyrekryteringar och en fortsatt god konjunktur

bedömer vi att omsättningen kan öka väl så snabbt som under första

halvåret.

För att omsättningen för helåret skall bli 700 miljoner kronor behöver

den bli 370 miljoner kronor under andra halvåret (281,7). Det skulle

innebära en ökning med drygt 31 procent, vilket är ambitiöst, men inte

omöjligt. beQuoted tror att omsättningen kan bli 690 miljoner kronor.

P/e-tal 12 på vinsten för 2007

Första halvåret var rörelsemarginalen 10,6 procent (9,7). Andra

kvartalet isolerat blev den 8,3 procent (7,8).

För helåret tror beQuoted att marginalen kommer att ligga kvar på en

nivå överstigande fjolårets. Vår bedömning är att rörelsemarginalen för

helåret kan ligga minst en procentenhet över fjolårets, då den blev 9,0

procent.

De förbättrade marginalerna understöds av följande tre faktorer:

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm

Marknadsplats

Stockholmsbörsen

Peter Rejler

VD Rejlerkoncernen

- Tidigare har vårt eget mål

varit att ligga på 7 procent i

vinstmarginal.

- Nu ser vi en strukturell

ökning av lönsamhetsnivån i

branschen.

- Realistiskt skall vi

framöver kunna sikta på 10

procent vinstmarginal över en

konjunkturcykel.

Under andra kvartalet har

Rejlers fått nya uppdrag för

projektering av Citybanan

genom Stockholm.

Sida 2 av 9

Citybanan innebär att två

nya spår dras genom centrala

Stockholm, vilket fördubblar

kapaciteten.

2007-08-21


eQuoted nyhetsbrev nr 30 2007

• Prisökningar (nämndes i beQuoted nyhetsbrev nr 22 2007)

• Bättre debitering hos nyrekryterade

• Högre tillväxt i den finländska verksamheten

I Finland var rörelsemarginalen första halvåret 12,6 procent mot 9,6

procent i Sverige. Högre tillväxt i Finland stärker alltså marginalerna i

koncernen som helhet. Å andra sidan lär en del av den möjliga

marginalförstärkningen försvinna genom löneökningar.

Med en vinstmarginal på minst 10 procent (9,0) och en omsättning på

690 miljoner kronor blir vinsten efter schablonskatt 4,61 kronor per

aktie. Vid aktiekursen 54 kronor blir p/e-talet 11,7.

beQuoteds bedömning är att Rejlers är ett kvalitetsföretag, men prissatt

som ett ganska normalt företag, inte minst med hänsyn taget till

tillväxttakten. Därför är det utan problem möjligt att lämna en fortsatt

långsiktig köprekommendation på Rejlers.

CHRISTER JÖNSSON

christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Rejlers:

» Rejlers spänner bågen för högre marginaler

» På östfronten en hel del nytt för Rejlers

» Stockholmsbörsen en kvalitetsstämpel för Rejlers

» Rejlers marginaler imponerar

» Ingen avmattning för Rejlers

» Rejlers spår fortsatt goda tider för branschen

» Enastående kvartalsvinst för Rejlers

» Lyckade förvärv stärker Rejlers tillväxt

Börsveckan har länge haft

Rejlers som en

återkommande

köprekommendation.

I en färsk analys av Björn

Davegårdh anses Rejlers vara

lågt prissatt jämfört med

konkurrenterna Sweco och

Ångpanneföreningen.

Nästa händelse

2007-10-23

Delårsrapport Q3 2007

Mer info

Läs mer på beQuoted

Hemsida

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm

Sida 3 av 9

2007-08-21


eQuoted nyhetsbrev nr 30 2007

beQuoted nyhetsbrev 20 augusti 2007

The Empire till p/e 9 på 2007 års vinst

- Siktar på Stockholmsbörsen under 2008

Andra kvartalet blev starkt för The Empire. Rörelseresultatet

fördubblades till 5 miljoner kronor. beQuoteds vinstprognos innebär att

aktien handlas till p/e 9 för 2007. För 2008 sjunker p/e-talet till under 7.

Vi tror att aktien blir en vinnare de närmaste 18 månaderna.

Drygt dubblad vinst under första halvåret

The Empire har kommit med sin rapport för första halvåret 2007.

Försäljningen av SodaStream ökar starkt. Bolaget är självt överraskat

över att resultatet är så starkt, eftersom första och andra kvartalet

normalt är årets svagaste kvartal:

• Försäljning till butik: 113,9 Mkr (68,6), +66%

• Nettoomsättning: 94,5 Mkr (47,8), +98%

• Resultat efter finansnetto: 7,2 Mkr (3,4), +116%

• Vinst per aktie: 0,56 kr (0,27), +107%

För andra kvartalet 2007 isolerat blev siffrorna enligt följande:

• Försäljning till butik: 66,4 Mkr (49,5), +34%

• Nettoomsättning: 60,7 Mkr (37,9), +60%

• Resultat efter finansnetto: 5,0 Mkr (2,6), +91%

• Vinst per aktie: 0,39 kr (0,20), +95%

Värt att påpeka är att andra kvartalet 2007 belastats med kostnader på

1,9 miljoner kronor för uppstarten i Finland, anpassningar i

datasystemet och satsningar på att utveckla egna varumärket C3.

beQuoted bedömer dock att detta kommer att vara återkommande

affärskostnader och vi tar ingen hänsyn till det i våra beräkningar.

På sikt kommer dessutom The Empire att råka ut för nedskrivningar på

satsningar som går fel. Det kommer att vara ett normalt inslag i en

verksamhet som kontinuerligt måste prova nya spår för att växa.

beQuoted höjer prognosen för SodaStream

Under andra kvartalet 2007 har The Empire blivit distributör för

SodaStream, istället för agent.

Det betyder att från och med tredje kvartalet 2007 slipper vi dela

försäljningen i "Försäljning till butik" och

"Nettoomsättning" (kommission). Allt blir "Försäljning till butik".

- Som distributör räknar vi med att kunna nå en uthållig vinstmarginal

12 - 13 procent för SodaStream, berättar Johan Kalling, vd för The

Empire för beQuoted.

beQuoted har ägnat en del av sommarledigheten att traska runt i ett

femtontal butiker där man säljer SodaStream, bland annat ONOFF,

SIBA, El-Giganten, Electrolux Home, Hemmabutikerna och Elkedjan, och

frågat hur det går. I samtliga butiker verkar det gå lysande.

Försäljningen ligger på mycket högre nivåer än för 2006. Särskilt från

och med juli (Q3) verkar det ha tagit fart på allvar. Ibland har det till

och med talats om en fördubbling jämfört med 2006.

Inklusive Finland, som fått en bra start med en försäljning på 1,2

miljoner kronor första månaden i 150 butiker, och Danmark, tror vi på

en försäljning på 140 miljoner kronor för SodaStream. Det är högre än

vår tidigare prognos. Därmed blir täckningsbidraget också högre.

beQuoted tror att SodaStream kommer att nå en bättre vinstmarginal

än normalt. Vinstmarginalen kan bli 14 procent för 2007. Detta belastas

med engångskostnader för uppstart i Finland och Danmark.

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm

Marknadsplats

AktieTorget

Johan Kalling

VD The Empire

- Vår målsättning är att

starta en process för notering

på Stockholmsbörsen i januari

för att ha noteringen klar i

december 2008.

SodaStream har öppnat

starkt i Finland.

Redan finns man i 150

butiker och första månaden

blev försäljningen starka 1,2

miljoner kronor.

Ansvarig för lanseringen i

Finland är landschef Markus

Lassila.

Sida 4 av 9

2007-08-21


eQuoted nyhetsbrev nr 30 2007

Omsättning 320 miljoner kronor för 2007

Samtidigt är målet för Gerby att på sikt nå en vinstmarginal på 10

procent. Där är man dock inte ännu.

- Implementeringen av vårt nya datasystem SAP går enligt plan och

kommer på sikt att ge en resultatförstärkning i Gerby, men en del

återstår att göra. Först mot slutet av året lär vi märka synergieffekterna

i förbättrade marginaler, säger Johan Kalling.

beQuoted räknar med ganska små intäkter från det nya

dryckessystemet Bevyz och nya hårvårdsserien C4 under 2007.

Samtidigt räknar vi med fortsatta engångskostnader för datasystem

samt satsningar på egna varumärket C3 och de nya produktlinjerna.

beQuoted tror att Gerby stannar på 7 procents vinstmarginal under

2007. Omsättningen tror vi blir 180 miljoner kronor, en liten ökning

jämfört med vår tidigare prognos på 175 miljoner kronor (se beQuoted

nyhetsbrev nr 12 2007).

The Empires egen målsättning är att omsätta minst 300 miljoner kronor

under 2007. beQuoted tror att den starka försäljningen för SodaStream i

Sverige och Finland gör att prognosen kommer att överskridas. Vi tror

på en omsättning på 320 miljoner kronor för 2007.

Totalt bedömer beQuoted att vinstmarginalen kan bli minst 9 procent,

vilket ger ett resultat efter finansnetto på 28,8 miljoner kronor och en

vinst på 2,25 kronor per aktie efter schablonskatt (2,16 kronor efter full

utspädning, se beQuoted nyhetsbrev nr 20 2007).

Vinsten 3 kronor per aktie under 2008

För 2008 tror vi att SodaStream kommer att fortsätta att utvecklas väl,

inte minst i Finland och Danmark. Kanske även i Norge. Vi tror också att

vi får se ökade intäkter från Bevyz och C4, med Laperle Haircare.

- Vår målsättning är att växa organiskt med 25 - 30 procent per år,

upplyser Johan Kalling.

beQuoted tror att The Empire kan nå en försäljning på minst 400

miljoner kronor under 2008. Det motsvarar en organisk tillväxt på 25

procent.

Vinstmarginalen bör öka till minst 10 procent, som en följd av en högre

andel omsättning från SodaStream (där marginalerna är högre) och

stärkta marginaler i Gerby. Vinsten bör inte understiga 40 miljoner

kronor efter finansnetto, eller 3,00 kronor per aktie efter schablonskatt.

Eget kapital per aktie var vid ingången till 2007 ganska låga 4,00

kronor. En vinst på 2,25 kronor under 2007 och 3,00 kronor under 2008

gör att eget kapital per aktie bör stiga till 9,25 kronor vid ingången till

2009. En klart förbättrad siffra på bara två år.

Vill till Stockholmsbörsen under 2008

beQuoted har tidigare berättat att The Empire på sikt vill byta lista från

AktieTorget till Stockholmsbörsen Smallcap.

- Min ambition är att vi skall kunna starta en process för notering på

Stockholmsbörsen under första halvåret 2008, berättar Johan Kalling för

beQuoted.

Om processen kommer igång bedömer beQuoted att The Empire kan

vara inne på Stockholmsbörsen mot slutet av 2008 eller i början av

2009.

Nyckeltalen kan då komma att se ut så här, i början av 2009:

• Omsättning: 400 miljoner kronor (2008)

• Vinst per aktie: 3,00 kronor (2008)

• Eget kapital per aktie: 9,25 kronor

• Avkastning på eget kapital: cirka 40 procent

• Tillväxt: minst 20 procent (25 - 30 procent kan bli väl tufft)

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm

I Sverige går försäljningen

av SodaStream urstarkt.

The Empire har under andra

kvartalet blivit distributör för

SodaStream istället för agent.

Distributionsavtalet gäller

till 2012 och planeras därefter

att förlängas i perioder om

fem år.

Vinstmarginalen för

SodaStream tror The Empire

uthålligt kommer att ligga på

12 - 13 procent.

C4 Hårvårdsserie från Gerby

i samarbete med Laperle

Haircare

C4 Hårvårdsserie är en ny

produktlinje för Gerby. C4

skyddar mot färgavmattning,

yttre miljöpåverkan, värme

och UV-strålning.

The Empire har genom

dotterbolaget Gerby

rättigheterna till BaByliss. C4

är en komplementprodukt till

BaByliss.

Bevyz är ett nytt unikt

dryckessystem för

företagsmarknaden

Bevyz hemsida

Bevyz gör både varma och

kalla drycker, samt med och

utan kolsyra, från en enda

maskin.

Under andra kvartalet har

Sida 5 av 9

2007-08-21


eQuoted nyhetsbrev nr 30 2007

Dessutom finns möjligheterna att omsättningen och vinsten kan

förbättras ytterligare, via förvärv under 2008. Under 2007 tror vi dock

inte att något större förvärv är aktuellt.

Kan bli uppskattad nykomling på Stockholmsbörsen

Tar man hänsyn till The Empires tillväxt, höga vinstmarginaler och

stabila kassaflöden, tror vi att bolaget kan bli en uppskattad nykomling

på Stockholmsbörsen, om noteringen blir av.

Något klockrent jämförelseobjekt finns inte, men några exempel på

noterade detaljhandelsföretag med ungefär samma tillväxtnivåer som

The Empire följer nedan (uppgifter från Affärsvärlden):

Swedol (First North):

P/E: 26

P/S: 2,48

Avkastning eget kapital: 41,7%

P/JEK: 10,8

Hemtex (Stockholmsbörsen Midcap):

P/E: 21,9

P/S: 2,48

Avkastning eget kapital: 32,9%

P/JEK: 7,2

Till kursen 20 kronor och baserat på vår prognos handlas The Empire till

följande nyckeltal för 2007:

The Empire:

P/E: 8,9

P/S: 0,58

Avkastning eget kapital: >40%

P/JEK: 3,2

För 2008 handlas The Empire till p/e 6,7. P/s-talet (price/sales,

börsvärde dividerat omsättning) blir 0,48 och p/jek blir 2,2.

The Empire är ett fynd på dagens nivåer. beQuoted bedömer att

utsikterna är mycket goda att vi får se en rejäl uppvärdering av

företaget över den närmaste 18-månadersperioden, till mars 2009.

CHRISTER JÖNSSON

christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om The Empire:

» Stark start på 2007 för The Empire

» Svag avslutning på 2006 för The Empire

» Export av C3 kan ge ytterligare lyft i The Empire

» Egna varumärket C3 ska ge bättre marginaler i The Empire

» Gerby ett kanonförvärv för The Empire

» The Empire laddar upp inför julhandeln

» Detaljhandeln draglok för The Empire

» The Empires satsning i Norge bär frukt lagom till sommaren

» Insiderrapport från The Empires årsstämma

» Resultatökning förväntas i The Empire

» Fler starka varumärken till The Empire

The Empire startat en egen

avdelning för Bevyz.

Första maskinerna räknar

The Empire med att ha ute på

marknaden under fjärde

kvartalet.

Saeco kaffemaskin

Saeco är Europas största

varumärke inom

kaffemaskiner.

Gerby har agenturen för

Saeco i Sverige, Finland och

Norge.

Allt fler svenskar väljer att

skaffa en egen kaffemaskin

för hemmabruk och Saeco har

blivit en storsäljare.

Nästa händelse

2007-10-29

Delårsrapport Q3 2007

Mer info

Läs mer på beQuoted

Hemsida

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm

Sida 6 av 9

2007-08-21


eQuoted nyhetsbrev nr 30 2007

beQuoted nyhetsbrev 21 augusti 2007

Biobränsle driver Svithoid Tankers

Svithoid Tankers växer med biobränslemarknaden. Expansion kostar

dock pengar och synlig soliditet är låga 17,4 procent, men 30 procent

beräknat på fartygens marknadsvärde. Enligt vd Fredrik Nygren skall

dock resultatet snart vara positivt. Någon nyemission är inte aktuell.

Flottan uppgår nu till 16 fartyg

Svithiod Tankers verkar inom två fartygssegment:

• 2.000 - 5.000 dwt

• 5.000 - 10.000 dwt

Sedan kvartalsrapporten Q2 har man knutit två nya fartyg till sig genom

att hyra in dem:

• Mt Vedrey Kattegatt (2000): 2.802 dwt

• Mt Vedrey Heimer (2004): 3.400 dwt

Hyrestiden för Mt Vedrey Heimer är sju år. Hon är systerfartyg till tre

andra fartyg i Svithoid Tankers flotta.

Under hösten 2007 kommer ytterligare fyra nybyggen att levereras och

därefter två under 2008. Totalt har rederiet då 16 fartyg.

Biobränsle driver marknaden

Det som driver behovet av utökad fartygskapacitet är den snabba

utvecklingen på biobränslemarknaden.

- Biodieselproduktionen i Europa hade redan vid halvårsskiftet passerat

produktionen för hela 2006 och ökningen accelererar, berättar Fredrik

Nygren, vd för Svithoid Tankers.

- Till skillnad från oljemarknaden, där det tar lång tid att slå sig in som

ny transportleverantör, har den snabba tillväxten gett oss möjligheter

som vi inte hade förväntat oss. Det tänker vi dra nytta av.

- Vi har lyckats vinna kontrakt med flera av Europas ledande

biodieselproducenter. Det är vi ganska ensamma om bland våra

konkurrenter och därigenom har vi lyckats nå en mycket intressant

position. Vår strategi är att befästa den ställningen.

Marknadspositionen är en anledning till att Svithoid Tankers nu väljer att

hyra in båtar istället för att köpa dem:

- Vi börjar bli stora och har så goda kundrelationer att vi kan växa

genom att chartra in båtar, berättar Fredrik Nygren. Vi kan garantera

sysselsättning för mindre aktörer, för vi sitter på transportvolymerna.

- Den stora fördelen med att hyra in båtar är naturligtvis att vi kan

fortsätta växa utan att ta in mer kapital.

Fortsatta förluster eroderar soliditeten

Svithoid Tankers börjar få upp omsättningen i takt med att allt fler båtar

tas i drift. Men för första halvåret 2007 gör rederiet fortsatt ganska stora

förluster efter finansnetto:

• Omsättning: 49,4 Mkr (18,8)

• Resultat efter finansnetto: -15,3 Mkr (-12,4)

• Vinst per aktie: -0,98 kr (-2,41)

Eget kapital per aktie uppgår till 10,82 kronor (15,46), medan

substansvärdet uppgår till 22 kronor.

Om vi tittar på andra kvartalets resultat fortsätter omsättningen att

stiga snabbt, men resultatet är inte lysande:

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm

Marknadsplats

Stockholmsbörsen

Fredrik Nygren

VD Svithoid Tankers

- Vi har lyckats vinna

kontrakt med flera av Europas

ledande biodieselproducenter.

Det är vi ganska ensamma

om bland våra konkurrenter

och därigenom har vi nått en

mycket intressant position.

- Vår marknadsposition gör

att vi kan chartra in båtar från

mindre aktörer, för vi sitter på

transportvolymerna. På så vis

kan vi fortsätta att växa utan

att ta in mer kapital.

Mt Vedrey Kattegatt

Vedrey är det fornnordiska

namnet på Hallands Väderö.

Efter första kvartalets

utgång har rederiet knutit

ytterligare två fartyg till sig,

båda genom charteravtal, så

kallade bareboat-avtal.

Mt Vedrey Kattegatt på

2.802 dödviktston har

chartrats in från Rederi AB

Vädertank.

Sida 7 av 9

Mt Vedrey Heimer på 3.400

dödviktston har chartrats in

2007-08-21


eQuoted nyhetsbrev nr 30 2007

• Omsättning: 27,3 Mkr (10,0)

• Resultat efter finansnetto: -8,3 Mkr (-5,6)

• Vinst per aktie: -0,67 kr (-1,83)

Soliditeten blir 17,4 procent. Den har sjunkit fort det senaste året efter

att så sent som vid årsskiftet 2007 ha legat på 24,5 procent. För exakt

ett år sedan låg den på 33,2 procent.

Rederiets eget uttalade finansiella mål är att soliditeten inte skall

understiga 30 procent, så frågetecken uppstår:

- Justerar vi balansräkningen för marknadsvärden ser det bättre ut,

säger Fredrik Nygren. Att ta in mer kapital ingår inte i våra planer.

Räknar vi ut soliditeten baserat på ett substansvärde per aktie på 22

kronor stiger den till 30,0 procent. Det är en bättre siffra, men för ett

rederi under uppbyggnad och som gör förluster är det lite lågt.

Företaget har konvertibla förlagslån som, om vi också skulle drista oss

till att behandla dem som eget kapital, skulle höja soliditeten till 35,2

procent.

Beräknas nå lönsamhet strax

Även om Svithoid Tankers vill expandera via inhyrning av fartyg, måste

resultatet snart bli positivt för att den synliga soliditeten inte skall

sjunka till alltför låga nivåer.

I beQuoted nyhetsbrev nr 22 2007 berättade Fredrik Nygren att rederiet

snabbt närmar sig den kritiska massa när företaget täcker sina fasta

kostnader och blir lönsamt. Nu är han mer specifik:

- På månadsbasis kommer vi att nå lönsamhet efter finansnetto under

2007.

Vi berättade även att eget kapital plus ackumulerade förluster uppgår till

15,25 kronor per aktie, vilket Svithoid Tankers lovat att avkasta 20

procent på.

Som Fredrik Nygren då berättade finns det ingen anledning att ompröva

detta. Det skulle på sikt ge en vinst på över 3 kronor per aktie. Dagens

aktiekurs 13 kronor framstår då som låg.

beQuoted tror fortsatt på Svithoid Tankers. Utvecklingen på

biobränslemarknaden är en bonus. Men ett varnande finger måste höjas

för den krympande soliditeten.

CHRISTER JÖNSSON

christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Svithoid Tankers:

» Satsning på mindre fartyg för Svithoid Tankers

» Svithoid Tankers ökar flottan till 14 fartyg

» Svithoid Tankers nya fartyg kräver rejäla tester

» Svithoid Tankers förvärvar två nya fartyg

» Svithoid Tankers i trafik på O-listan

» Potential i Svithoid Tankers nyemission

» Rysk oljeexport bakom satsning på större fartygsflotta

på ett sjuårsavtal.

Mt i fartygsnamnen är

förkortning för Motor Tanker.

Mt Vedrey Fram

Mt Vedrey Heimer är

systerfartyg med Mt Else

Theresa, Mt Vedrey Fram och

Mt Vedrey Ydrehall.

Därigenom uppgår flottan till

16 fartyg, varav sex är

nybyggen som skall levereras

under 2007 - 2008.

Svithoid Tankers beställer

inga nya fartyg med mindre

än att företaget har avtal med

befraktare som möter

rederiets avkastningskrav.

Avkastningskravet är 12%

på sysselsatt kapital eller

20% på eget kapital.

Nästa händelse

2007-10-25

Delårsrapport Q3 2007

Mer info

Läs mer på beQuoted

Hemsida

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm

Sida 8 av 9

2007-08-21


eQuoted nyhetsbrev nr 30 2007

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och

investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få

mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,

riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och

garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs

oberoende av erhållen ersättning.

Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

beQuoted AB

Sveavägen 31

111 34 Stockholm

Tel 08-692 21 90

Fax 08-506 533 99

info@beQuoted.com

www.beQuoted.com

Synpunkter och kommentarer uppskattas

Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm

Sida 9 av 9

2007-08-21

More magazines by this user
Similar magazines