loggbok betyg.pdf

fc.guc.se

loggbok betyg.pdf

Svenska B

VT12

EX2/RTV2B

Bedömningsunderlag för loggbok för momentet familj och familjerelationer

Loggbok G VG MVG

Helhet

Loggar

Du lämnar in en

fullständig loggbok där

du loggar om utdragen

från Förbjuden kärlek,

Hamlet, Romeo och

Julia, Kejsaren och

Portugallien och

Egalias döttrar.

Dina loggar innehåller

en kort presentation av

texten.

I loggboken reflekterar

du över texten samt

diskuterar texten

Du redovisar dina egna

tankar kring texten.

Du lämnar in en

fullständig loggbok.

Du visar genom dina

loggar att du kan

analysera och tolka

texter.

Du tolkar och analyserar

utdragen.

Du diskutera textens

giltighet idag.

Dina loggar har

kopplingar till temat.

Du visar att du kan

tillämpa litterära

begrepp.

Du lämnar in en

fullständig loggbok.

Du visar genom dina

loggar att du kan

analysera och tolka

texter utifrån i vilken

miljö, text och

samhälle som texten

har uppstått.

Du tolkar och

analyserar texter

utifrån den tid, miljö

och samhälle de har

uppstått i.

Du visar att du kan

dra egna slutsatser

utifrån texterna.

Du visar att du kan

tillämpa litterära

begrepp.

Dina loggar har en

1


Svenska B

VT12

EX2/RTV2B

Loggbok G VG MVG

Språk

Du har flyt i språket.

Ditt språk är lätt

förståligt och anpassat

till redovisningsformen.

Du har bra flyt i språket.

Ditt språk är välanpassat

till redovisningsformen.

Du har en tydlig

disposition.

röd tråd.

Dina loggar har en

tydlig koppling till

temat och kan även

visa på motiv.

Du har väldigt bra

flyt i språket.

Ditt språk är mycket

välanpassat till

redovisningsformen.

Du har en tydlig

disposition och en

röd tråd som är lätt

att följa.

2

More magazines by this user
Similar magazines