Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese ... - Upplev Sverige

upplevsverigemassan.se

Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese ... - Upplev Sverige

ResoR, mat, attRaktioneR & utmaningaR

Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig

rese- och upplevelsemässa!

www.upplevsverigemassan.se


Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor

och evenemang. De senare två kan definitivt passa in här.”

Tiina Mykkänen, VD Destination Uppsala

www.upplevsverigemassan.se


Upplev Sverige är en ny publikmässa och en mötesplats som

lyfter fram svenska destinationer, högkvalitativa resmål,

attraktioner, evenemang och utmaningar.

Här visar vi upp det allra bästa Sverige har att erbjuda gästen

på ett nytt, alltigenom professionellt sätt med hög kvalitet

och värdskap i tydligt fokus.

Med ett tydligt framtidsfokus och spektakulärt ”nytänk”

ges här smakprov på nya och framtida svenska rese-

upplevelser och evenemang, kittlande attraktioner

och utmaningar.

Mässan erbjuder inspiration och försäljning av svenska resor

och attraktioner – allt från storstadsupplevelser till äventyr

och kulturattraktioner – med syfte att öka närturismen med

positiva effekter på ekonomi och miljö. Mässan ska bli ett

starkt bidrag till att många fler upplever Sverige och blir

www.upplevsverigemassan.se

www.upplevsverige.se

goda ambassadörer, vilket stärker Sverige som besöksland

med ökad lönsamhet för svensk besöksnäring och upplevelseindustri.

Upplev Sverige erbjuder plats för Sveriges samtliga turist-

destinationer, andra starka resmål och attraktioner,

evenemang och utmaningar, hotell och andra boende-

anläggningar, starka svenska varumärken inom bl a design

och mode. Här välkomnas också reseproducenter, transportörer,

anläggningar, leverantörer av digitala och andra

resetjänster och kringutrustning.

Mässan får en tydlig värdskapsprofil - Sverige lyfts fram som

värdskapsnation genom alla de medverkande destinationer

och företag som arbetar aktivt med värdskap.

Utöver resor och upplevelser får besökarna också möjlighet att

ta del av kulinariska upplevelser på mässan.

Foto: Sturebadet


www.upplevsverigemassan.se


upplev sverige presenterar resor, attraktioner, mat

och utmaningar.

teman som planeras är;

• Evenemang

• Kulturupplevelser och historisk turism

• Utmaningar

• Tillgänglig turism

• Matturism

utställare

• Svenska destinationer

• Högkvalitativa besöksmål

• Evenemang - kultur, nöje och utmaningar

• Anläggningar för boende, evenemang och sport

• Researrangörer och transportörer

• Branschorganisationer

www.upplevsverigemassan.se

www.upplevsverige.se

Besökare

• Målgrupperna WHOPs (wealthy, healthy older

people), DINKs (double income, no kids) och Active family.

• Primärt - Boende, besökare och företag i

Stockholm–Mälardalsregionen, Norrköping,

Uppsala, Gävle och övriga Mellansverige.

Sekundärt - besökare från övriga Sverige och andra länder.

• 500 mediarepresentanter bjuds in


- Att vi välkomnar våra gäster är helt avgörande för

framgång i turismen, den nya svenska basnäringen.

Därför välkomnar vi Upplev Sverige - en mässa med

ambitionen att göra varje gäst till ambassadör för

turistlandet Sverige.

Jan Gunnarsson, VD för VärdskapetEn mässa för ett fantastiskt unikt land, gott värdskap och enorma

naturrikedomar, ett land att vara stolt över. ICEHOTEL levererar

livsberikande ögonblick i Jukkasjärvi, en del av Sverige.

Kerstin Nilsson, hotelldirektör Ice Hotell

www.upplevsverigemassan.se


marknadsföring

Marknadsföringen för Upplev Sverige sker med både

stor bredd och spets. Besökare bearbetas på en rad

olika effektiva sätt. Med riktad marknadsföring uppvaktar

vi målgrupperna och en bred annonskampanj

kommer att rullas ut i fackpress, dagspress, online,

samt i sociala medier. Till utställare erbjuds rabatterade

inbjudningar till bl a VIP-kunder.

Mässans hemsida utvecklas kontinuerligt, och självklart

får alla utställare eget login för att kunna marknadsföra

sig på mässhemsidan. Kraftfulla PR-aktiviteter bidrar till

att Upplev Sverige får bästa mediala effekt.

Partners

Upplev Sverige arrangeras av Artexis och genomförs

tillsammans med starka och attraktiva partners.

monterpriser

Grundavgift 4 000 kr

0–24 m2 1 390 kr/m2 25 m2 och uppåt 990 kr/m2 *

Medutställare 2 500 kr

Monterskiljande väggar ingår.

www.upplevsverigemassan.se

www.upplevsverige.se

* I grundavgiften ingår listning i digital och tryckt mässkatalog, gemensam

marknadsföring i utvalda kanaler samt exponering i besökarappen.


Datum

26-28 april 2013

Plats

Kistamässan

Arne Beurlings Torg 5

Box 1128

164 22 Kista

08-506 650 00

info@artexis.se

www.artexis.se

kontakt

Karin Moberg, projektledare

08-506 650 04

karin.moberg@artexis.se

Susanne Nyström, projektkoordinator

08-506 651 07

susanne.nystrom@artexis.se

Joanna Tenggren, projektsäljare

08-506 650 66

joanna.tenggren@artexis.se

Annica Norström, projektsäljare

070-241 20 95

annica.norstrom@artexis.se

Pernilla Lorentzen, projektsäljare

08-506 650 40

pernilla.lorentzen@artexis.se

Kistamässan

Kistamässan är en av Sveriges mest centrala och flexibla mäss-

och eventanläggningar, strategiskt placerad i hjärtat av den företagsexpansiva

regionen Kista Science City i Stockholm. Den direkta

anslutningen till E4, pendeltåg och tunnelbana gör Kistamässan lättillgänglig

oavsett färdmedel och närheten till Arlanda och Bromma

flygplats skapar gynnsamma förutsättningar även för långväga och

internationella besökare.

• 9 km från Bromma flygplats

• 31 km från Arlanda flygplats

• 12 minuter med pendeltåg från Stockholms Central

• 17 minuter med tunnelbana från T-Centralen till Kista

GPS-koordinater

Lat: N 59o 24´ 21.26”

Long: E 17o 57´ 24.42”

Läs mer på: www.kistamassan.com

”Vi är med! En sådan mässa behövs i Stockholm.

Maria Hellman, marknadschef, Eckerölinjen

www.upplevsverigemassan.se

B Sverige porto betalt

Similar magazines