Lösningsfokuserat professionellt team och ledarskap - Clues

clues.se

Lösningsfokuserat professionellt team och ledarskap - Clues

Lösningsfokuserat Professionellt

Team och Ledarskap

Block 1. Resursstarka engagerade

team

Lär känna lösningsfokus genom ett resursstarkt

och engagerat teamarbete, där du kommer att

kunna upptäcka mer om dina egna kvaliteter,

potentialer och målsättningar. Utveckla dina

verktyg för att skapa engagemang och drivkraft i

teamen. Träna på att designa upplägg och leda

grupper i utveckling och förändring.

• Ett lösningsfokuserat förhållningssätt

• Starta, utveckla och följa upp

förändringsprocesser i teamet

• Verktyg och idéer för att fokusera på resurser

och ambitioner inom teamet.

• Samsyn i utvecklingsarbetet

• Dina egna målsättningar

• Designa och konstruera upplägg för

förändring

Block 2. Coachande konversationer

I detta block kommer du att kunna praktisera och

utveckla dina färdigheter i lösningsfokuserade

coachande samtal. Upptäck mer om den

fantastiska kraft som ligger i språket och hur

detta kan underlätta konstruktiv förändring och

samarbetsinriktade relationer med kollegor och

medarbetare. Träna konkreta verktyg för att

utveckla mål, skapa framtidsperspektiv, nyttja det

som redan sker och göra förändring spännande,

konkret och enkel.

• Lösningsfokuserad coaching

• Språket i arbete

• Att utveckla sammanhangsrelaterade mål

• Konstruera framtidsperspektiv med

ambitioner och tilltro

• Upptäck mer om färdigheter som skapar ett

direkt samarbete.

• Tillämpning i olika slags medarbetarsamtal

Block 3. Vidga perspektiven och

utveckla din ledarroll

Upptäck mer om hur du kan använda lösningsfokus

i olika sammanhang som exempelvis

möten, konflikter och verksamhetsutveckling.

Fokusera på ditt eget professionella framträdande,

dina färdigheter och hur dina unika

resurser, befrämjar kvaliteten i det du gör.

Fördjupa dig i tekniker och tillvägagångssätt för

att möta och leda grupper, som skapar engagemang,

drivkraft och gör skillnad. Förbered ett

projektarbete i reell miljö.

• Ett bredare perspektiv på tillämpning i ledarrollen.

• Verktyg, metoder och tekniker för hållbar

utveckling och implementering.

• Utveckla ditt professionella framträdande och

din pedagogik.

• Upptäck mer om dina ledarfärdigheter och

potentialer.

• Hantera konflikter, svårigheter och utmaningar.

• Projektarbete.

Block 4. Framträdande, Praktisk

redovisning & Examination

Fortsätt utveckla ditt ledarskap. Låt dig imponeras

av ditt eget och dina kurskamraters projektarbeten

och redovisningar. Upptäck ännu mer

om detaljer, pedagogik och finesser i framträdande,

tillvägagångssätt och användandet av

lösningsfokus. Du kommer att kunna summera

din utveckling och skapa dig en inspirerande och

attraktiv planering för att fortsätta att utveckla

ditt ledarskap.

• Praktisk redovisning av projektarbete,

examination och diplomering

• Feedback, reflektioner och utvärdering

• Summera din utveckling som ledare

• Skapa en fortsatt attraktiv utveckling av dig

själv och dina nätverk

Similar magazines