Näringslivet på Tjörn 2012_1.pdf - Tjörns kommun

tjorn.se

Näringslivet på Tjörn 2012_1.pdf - Tjörns kommun

Nyhetsbrev för företagare Tjörn Nr 1/2012

Näringslivet

Tjörn

KALENDARIUM – vårens företagsträffar

Klädesholmen

Kyrkesund

Skärhamn

Åstol

Rönnäng

Dyrön

Kållekärr

Myggenäs

Höviksnäs


Nyhetsbrev

– för dig som är företagare Tjörn

Ny näringslivsstrateg i kommunen

Hej alla företagsamma

människor Tjörn!

Jag heter Helene Evensen och är

sedan i höst ny näringslivsstrateg

i Tjörns Kommun. Jag kommer

närmast från Svenskt Näringsliv

Göteborg där jag har arbetat som

biträdande regionchef.

Dessförinnan agerade jag näringslivsansvarig

i Härryda kommun

samt Lilla Edet. För övrigt har jag

en bakgrund som marknadschef och

kommunikationsstrateg. Det känns

spännande att börja min tjänst här

Tjörn. Jag ser fram emot att föra

dialog mer er företagare!

Företagare Tjörn nr 1/2012

Kommunen har omorganiserat

näringslivsarbetet och som närings-

livsansvarig har jag till uppgift att

jobba strategiskt och långsiktigt

med de lokala näringslivsfrågorna.

Ett näringlivsprogram som presenterar

långsiktiga mål och strategier

för att utveckla näringslivet Tjörn

är gång.

Väl mött i vår.

Några projekt som kommer

att prioriteras under året:

• Inköp av mark för näringslivet när så är möjligt.

Ny översiktsplan och flertalet nya detaljplaner

kommer att antas under året.

• Branschunika projekt. Vi börjar med handeln och

fiskerinäringen. Läs mer om detta i nyhetsbrevet.

• Lovande turistutvecklingsprojekt flera ställen

runt om Tjörn.

Nytt nyhetsbrev

Redaktör/layout: Helene Evensen, helene.evensen@tjorn.se Tjörns kommun

Omslag foto: Maria Johannessen Krokdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn

Layout/tryck: Boab Tryckeri, Skärhamn 0304-60 10 00

Upplaga: 2 000 exemplar kommun@tjorn.se

www.tjorn.se

Helene Evensen, näringslivsstrateg, Tjörns kommun

Foto: Maria Johannessen

I detta årets första nyhetsbrev för det lokala näringslivet

kan du läsa om aktiviteter och annat smått och gott.

Under våren kommer månatliga, digitala nyhetsbrev att

skickas ut via mejl. Nästa nummer kommer redan sista

veckan i februari.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Vill du ha näringslivsinformation en gång i

månaden mejlen, så anmäl dig till:

helene.evensen@tjorn.se


Aktuellt

Söker du en ny lokal för din

verksamhet? Det finns flera

fastighetsägare som har

lediga lokaler Tjörn. Ett urval

presenteras i lokalregistret till höger.

Nystartade företag

Under året har 110 företag registrerats Tjörn.

Några av dem är:

Alex Consulting AB Skärhamn

Andersson, Daniel Albert Höviksnäs

Backstream Productions Bleket

Edvardsson, Stig Uno Tomas Skärhamn

Eriksson, Thomas Mikael C. Kållekärr

Hallberg, Laura Maria G L Kållekärr

Hansson, Hilda Karolina Skärhamn

Holmgren, Stig Reine Robert Skärhamn

Juristbyrån Eklövet AB Kållekärr

Löfgren, Bo Klas Axel Kyrkesund

Olausson, Sanna Pia Susanne Kyrkesund

Olsson, Stina Anita Myggenäs

Peters, Edward Alfred Kållekärr

Rådström, Niclas Victor S. Höviksnäs

Svensson, Raimond Gunnar Klövedal

Tjörns Hyrmaskiner Klövedal

Öfverström, Julia Synnöve Myggenäs

Källa: WebSelect sept – dec, 2011

Industrimark i Vallhamn

Tjörns kommun har tagit fram en ny detaljplan för

att möjliggöra utökning av befintligt industriområde

i Vallhamn. Tjörns kommun säljer cirka 5,5 hektar

för olika verksamheter. Exempel verksamheter är

marin anknytning, kontor och hantverk. Detaljplanen

är antagen och tomterna är nu till salu. Tomterna är

ännu inte avstyckade och kan i viss mån avstyckas

efter kundernas önskemål. Är du intresserad?

Skicka en intresseanmälan snarast till Ulla Janson,

ulla.janson@tjorn.se, 0304-60 10 34.

Tjörns Hamnar

Wallhamnbolagen AB byter namn till Tjörns Hamnar

AB. Namnbytet gäller från 1 januari 2012.

Lokalregister

Lokalyta: 120 kvm i Skärhamn

Ändamål: Kontor/handel

Kontakta: Bengt-Arne Andersson, 0733-33 01 59

Lokalyta: 200-250 kvm i Södra hamnen,

Skärhamn (ytorna kan delas upp i

mindre enheter)

Ändamål: Anges ej

Kontakta: Fastighets AB Måseskär,

Peter Skanse, info@batdok.com

Lokalyta: 600 kvm (kan delas upp i upp till

4 delar) + 155 kvm, Strandvägen

i Skärhamn

Ändamål: Kontor

Kontakta: Mona, 031-24 23 00,

mona@lokallots.se

Lokalyta: Anges ej, Strandvägen i Skärhamn

Ändamål: Kontor

Kontakta: Bo Lindholm, 070-69 73 305,

bo.lindholm@marginalen.se

Lokalyta: Drygt 2.000 kvm i Vallhamn

Ändamål: Kontor

Kontakta: Berndt Grönlund, 0304-60 14 90,

berndt.gronlund@tjorn.se

Lokalyta: 316 kvm + 43 kvm i Vallhamns industriby

Ändamål: Lager/butik

Kontakta: Zayda Sanchez, 031-80 07 80,

zayda.sanchez@vasterstaden.se

Lokalyta: 450 kvm, Myggenäs, vid Almö Livs

Ändamål: Kontor

Kontakta: Patrick Hermansson 0304-67 86 01.

Nybyggnation, lokalerna planeras vara

inflyttningsbara nov 2012.

Lokalyta: 240 m2, kan även delas upp,

Myggenäs gård

Ändamål: Varmförråd, även handel (kontor)

Kontakta: Thomas Hagberg, 070-66 19 111.

thomas@myggenasgard.se

Är du fastighetsägare och har lediga lokaler?

Mejla till kommunens näringslivsstrateg och ange

uppgifter om lokalen (läge, storlek, ändamål, kontakt-

uppgifter) så lägger vi ut den i listan.

Läs mer om lediga lokaler www.tjorn.se.


VÅREN 2012

Projekt

Handelsutveckling i Skärhamn

På sitt månatliga medlemsmöte i november diskuterade

Skärhamns småföretagarförening möjligheterna att

utveckla och öka flödet av kunder mellan Nordiska

Akvarellmuseet och torget i Skärhamn. Man beslöt att

gå vidare med frågan och har nu bjudit in Ove Krafft,

ekonomie dr, detaljhandelsexpert och handelsanalytiker

från Handelshögskolan i Göteborg.

Ove har bistått ett stort antal mindre kommuner t.ex.

Åmål, Öckerö, Motala, Tidaholm och Säter med råd

och stöd i den långsiktiga handelsutvecklingen. Ove

kommer och inspirerar oss i frågan den 14/3 kl. 18.30

i kommunhuset. Välkomna!

Tillväxtprojekt fiske

Tjörn finns det drygt ett 50-tal yrkesfiskare. Flera

av dessa vill bilda en förening. Verksamhetsledaren för

Terra et Mare berättar över en lunch om vilka möjlig-

heter Leader har att bidra med för att utveckla fiskeri-

näringen.

Fredag 24/2, Hotell Nordevik, kl 11.30 – 13.00.

Föranmälan krävs till helene.evensen@tjorn.se.

Expedition Framåt

Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt,

icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Kommunala

Förvaltnings AB, vilket i sin tur är helägt av

Göteborgs Stad. BRG arbetar för ökad tillväxt och

sysselsättning i Göteborgsregionen. Företaget hjälper

såväl befintliga företag som nyetableringar i deras

ambitioner att växa.

I Expedition Framåt får ditt företag hjälp att gå mot nya

mål. Vi erbjuder fyra etapper som möter ditt företags

tillväxtbehov med skräddarsydda kurser där du möter

andra spännande företag och företagsrådgivare av

toppklass. BRG kommer frukostmötet den 10/2

Nordiska Akvarellmuseet och berättar mer om

Expedition Framåt.

Läs mer om konceptet www.businessregion.se under

Företagsutveckling.

Utbildningar

Starta eget-kurs Tjörn

Mind your own business är en del av det icke vinst-

drivande, kommunala bolaget Business Region

Göteborg. Tjörns kommun och BRG planerar att

starta en kurs den 18 april (med förbehåll att det

blir minst 10 anmälda).

Kursens innehåll, sju kurstillfällen:

1) Lär känna dig själv och din idé

2) Grundläggande ekonomisk förståelse

3) Ditt affärserbjudande

4) Vilka är dina rätta kunder?

5) Säljprocessen

6) Företagarens vardag

7) Summering, finansiering och framtida planering

Kursstart: 18/4, kl 17.30 – 20.30

Övriga kurstillfällen: 25/4, 2/5, 9/5, 14/5, 23/5 och 30/5

Plats: Lekanders Bär och Boende.

Pris för kursen: 995 kr inkl moms.

Kursdokumentation och arbetsmaterial ingår.

För information och anmälan:

www.businessregion.se under Företagsutveckling.

Värdskapsutbildning

Start av värdskapsutbildning under vecka 24 tre orter

i Södra Bohuslän. Lokal och datum kommer inom kort.

”Värdskap är konsten att få människor att känna sig

välkomna... oavsett om de är kunder, klienter, patienter,

studenter... eller kollegor. Ett gott värdskap rymmer

begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap

och gästfrihet. Ett välkomnande förhållningssätt skapar

mervärde i våra arbeten. Vi lever i ett relationssamhälle,

där vår förmåga att samverka med kunder och kollegor

är en nyckel till framgång. Ett välkomnande förhållningssätt

innebär att man kan realisera den fulla

potentialen i människor och verksamheter”.

(källa: www.vardskapet.se)

Arrangör: Södra Bohuslän Turism & Värdskapet AB.


Mer dialog!

Ät frukost med Martin,

Bosse & Helene

Vid ett par tillfällen under våren åker kommunal-

rådet Martin Johansen, kommunchef Bo Svensson

och näringslivsstrategen Helene Evensen runt en

miniturné i kommunen för att försöka träffa de

företagare som annars inte har möjlighet att medverka

de större företagsträffarna. Detta gäller kanske

framförallt byggbranschen där företagarna är ute

byggen. Men många i branschen äter frukost

Dramaten i Kållekärr (vid Statoil) och Almö Livs i

Myggenäs. Vi vill gärna komma till tals med er och

höra era tankar om näringslivet. Vi äter frukost

Almö Livs den 16/2 och Dramaten i Kållekärr

den 18/4 (kl 7.30).

Väl mött där, tveka inte att ta kontakt med oss för

frågor och funderingar!

Fler företagsbesök

Nytt för våren är att kommunalråden, kommunchefen

och näringslivsstrategen gör gemensamma företagsbesök

varje månad. Vill du ha besök från kommunen?

Tag gärna kontakt med helene.evensen@tjorn.se.

Under november månad har bl.a följande

företag besökts:

Myggenäs Gård, Salt o Sill, Skärhamns Frys,

Klädesholmen Seafood, Elji, Bergabo, Almö Livs,

Wallhamn AB, Tjörns Sparbank, Träningskliniken,

Västkust Innovation och Boab Tryckeri.

MÅNADENS BOKTIPS

Starta & driva företag

Av Björn Lundén och Ulf Svensson. Denna bok är

en praktiskt utformad handbok för dig som startat

ett företag. Innehåller allt från Affärsidé till

marknadsföring och skatteplanering. Senaste upplagan

är från 2011.

Boktips från Áslaug Myhrberg, Bibliotekarie/utvecklings-

ansvarig vid Tjörns bibliotek.

Lära för livet

Jonas Dantzar och Charlotte Vadvik har träffat

Mikaela Sjögren som är handledare för en FFG-elev

i åk 3. Arbetsplatsen är Zookompaniet i Göteborg.

Mikaela har varit handledare FFG:s handelsprogram

i 2 år och hon tycker att det är väldigt roligt

att handleda elever.

– En elev kan tillföra mycket till en arbetsplats. Har

de en viss mognad och är litliga så kan de vara

med det mesta. Det är dessutom roligt att kunna

lära ut och få dem att förstå hur ett arbete fungerar.

Mikaela Sjögren tillsammans med sin FFG elev, Gustav Olsson.

Foto: Charlotte Vadvik

Det är intressant att se hur de utvecklas och växer.

Gustav till exempel har vuxit jättemycket under

sin APL-tid, säger Mikaela. Vidare berättar hon att

Zookompaniet har elever från både gymnasiet och

arbetsförmedlingen. En del elever är lätta att ha

medan andra är mer ”bångstyriga”.

– Det viktigaste, säger Mikaela, är att man som

handledare måste kunna ge eleverna lite fria tyglar

samtidigt som man är tydlig med att det finns regler

en arbetsplats.

Kontakten med FFG upplever Mikaela som positiv.

– När Malin kommer får man reda hur skolan

gör och då kan man lättare ta in det i sitt eget

arbete. Jag träffar Malin ungefär varannan månad.

Till sist undrar vi om Mikaela har några tips till nya

eller blivande handledare. Hon funderar en stund

och säger sedan:

– Var naturlig, inte för sträng. Var ödmjuk men visa

samtidigt att det är en arbetsplats!

Är ditt företag intresserade av en lärling?

Kontakta Malin Haugen

Företagsförlagda gymnasiet

0304-60 13 91, malin.haugen@tjorn.se


Leader Terra et Mare har flera gående utvecklingsprojekt

där Tjörn ingår. Framförallt är det turistnäringen som

har nyttjat Leader som en möjlighet vid delfinansiering av

utvecklingsprojekt.

Under 2012 hoppas man att även fiskerinäringen och jordbruket i

större utsträckning än tidigare vänder sig till Leader när man

tänker utveckling och tillväxt. Leaderkontoret i Stenungsund

bistår gärna och berättar mer om möjligheterna!

Några aktuella projekt

Cykelturism i Södra Bohuslän

Södra Bohuslän Turism vill skapa en cykelvänlig region genom

att kartlägga befintliga cykelvägar alternativt cykelvänliga vägar,

identifiera sträckor där cykelvägar saknas, ha en dialog med

berörda kommuner om möjliga investeringar i cykelvägar, utbilda

företag i värdskap för cyklister samt paketera och marknadsföra

området som en cykeldestination.

Projektperiod: 110101 – 131231

3 142 430 kr (varav egen finansiering 1 470 070 kr)

Trädgård Sundsby säteri – förstudie Tjörns kommun

Projektet ska undersöka vilka förutsättningar det finns att anlägga

en köksträdgård Sundsby säteri. I projektet ingår bl a att ta

fram kostnadsunderlag, samarbetspartners, finansiering och plan

för hur verksamheten Sundsby kan utvecklas med ex. seminarier,

studiecirklar och marknader.

Projektperiod: 111001 – 120131

70 300 kr (varav egen finansiering 20 300 kr)

Säbygården – från dåtid till framtid

Stiftelsen Säbygården vill utveckla platsen till ett attraktivt besöksmål

genom att få möjlighet att arbeta med ett antal uppslag

som togs fram i samband med en workshop i vänföreningen och

stiftelsen. Man vill bland annat försöka utöka antalet konstutställningar,

utveckla kvällsarrangemang och teateruppsättningar.

Projektperiod: 111001 – 121031

203 050 kr (varav egen finansiering 63 000 kr)

Kontakta programkontoret i Stenungsund:

Verksamhetsledare: Ulrika Holmgren

0702-94 02 03, ulrika.holmgren@terraetmare.se

Vad är Terra

et Mare?

Terra et Mare är ett LEADER –

område i Västra Götaland.

LEADER är en samarbetsmetod

inom landsbygdsprogrammet med

syfte att utveckla landsbygden inom

EU. Terra et Mare-området består

av kommunerna Uddevalla, Orust,

Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö

samt Göteborgs Södra Skärgård.

Terra et Mares uppgift

Föreningen har som mål att genomföra

EU-programmet LEADER Terra

et Mare och i detta arbete främja

utvecklingen av en levande och

fungerande landsbygd, kust och

skärgård i programområdet. För att

landsbygden ska sägas leva ska där

finnas en helårsboende befolkning

och för att fungera bör landsbygden

rymma både arbetstillfällen och

service.

Föreningens arbete inriktas att

utveckla området i samverkan med

landsbygdsbefolkningen och med

hänsyn tagen till lokala förutsättningar.

En attraktiv livsmiljö, ett

mångfacetterat näringsliv och en

hållbar utveckling utgör strategier

för föreningens arbete.

Föreningen har som syfte att stödja

olika projekt och initiativ som förbättrar

möjligheterna att bo, verka

och leva i området, utveckling av

idéer som ger fler arbetstillfällen,

nyetableringar eller utveckling av

företag eller förbättrad samhällsservice.

Läs mer:

www.terraetmare.se


FÖRETAGSORGANISATIONER PÅ TJÖRN

Stenungsund & Tjörn

Företagarna skapar bättre förutsättningar att starta, driva,

utveckla och äga företag i Sverige. Deras arbete är att

verka för företagande, företagares rättigheter och bidra

till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva

företag.

Företagarna har förhandlat fram bra priser och rabatter

det mesta du behöver som företagare.

Ordförande: Göran Roos

0708-70 12 20, goran.roos@reladvance.se

Läs mer : www.foretagarna.se.

Nominera Årets

Företagare

Vem vill du nominera till Årets Företagare Tjörn?

Årets Företagare måste uppfylla följande…

äga företaget • aktivt driva företaget • ha företaget som

sin huvudsakliga sysselsättning • gott ledarskap • en

god förebild och ambassadör för företagare • visa prov

att vara extra kreativ och företagsam ett sätt

som bör premieras • ha god lönsamhet • inte ha några

betalningsanmärkningar

Mejla namnförslag och motivering till:

Lennart Jansson, lennart.j@elji.se, senast 1/3 vill vi

ha ditt tips. Årets Företagare utses Galan 2012,

Stenungsbaden den 11 maj.

Företagarforum

Företagarforum är en styrgrupp bestående av företagarna

Tjörn. Fokus i företagarforum är att ge uppmärksamhet

åt vad som händer inom näringslivsområdet och att

ge support till utvecklingsaktiviteter. Just nu håller man

att formge styrgruppen. Mer information om Företagarforums

sammansättning och mål presenteras i

kommande nyhetsbrev och www.tjorn.se under våren.

Ordförande: Torbjörn Wedebrand, VD Wallhamn AB,

0304-67 99 51, torbjorn.wedebrand@wallhamn.com

Skärhamns

småföretagarförening

Skärhamns småföretagare har ett 50-tal medlemmar

med verksamhet i centrala Skärhamn. En majoriet av

medlemmarna driver butik eller handel.

Under året genomför föreningen ett antal profilskapande

aktiviteter och marknadsföringsåtgärder där ett viktigt

mål är att verka för ett brett utbud och mångfald av

butiker, serveringar, nöjen etc i Skärhamn.

Några av de planerade aktiviteterna under 2012:

Alla Hjärtans Dag, Påsk, Träbåtsfestivalen i juli, Höstmarknad,

Båtmässan, Julmys, Handelsutvecklingsprojekt.

Ordförande: Mikael Ward

0706-67 06 89, mikael@fendermedia.se

Företagsamma kvinnor

Tjörn – Orust – Stenungsund

Företagsamma Kvinnor är en ideell förening som vänder

sig till alla kvinnliga företagare i Tjörn, Orust och

Stenungsunds kommuner. Föreningen fungerar som ett

modernt nätverk med syftet att stärka rollen som företagare.

Man träffas sina månadsmöten och förkovrar sig

och utbyter erfarenheter med varandra. Men framförallt,

största fördelen är givetvis nätverkets härliga gemenskap!

Läs mer : www.foretagsammakvinnor.info

Södra Bohuslän Turism

Södra Bohuslän Turism AB är ett turismutvecklingsbolag

bestående av näringsliv och kommun. Bolaget ansvarar

för turistverksamheten i Stenungsund, Orust, Tjörn och

Kungälvs kommuner. Målet är att göra dessa 4 kommuner

till Sveriges mest attraktiva besöksdestination. Tillsammans

med Västsvenska Turistrådet och Visit Sweden

jobbar Södra Bohuslän Turism främst mot den nordiska,

engelska och tyska marknaden. Södra Bohuslän Turism

AB ägs till 100 % av det lokala näringslivet genom en

ekonomisk förening. Läs mer www.vastsverige.com.

Tjörns kommun har dessutom en egen turistorganisation

där Lena Karlstedt ansvarar för verksamheten. Hon

kommer inom kort ut med en inbjudan för vårens

turistnätverksträff. I Tjörns kommunhus hittar man

numera också turistbyrån. Läs mer www.tjorn.se.


KALENDARIUM*

Företagsträffar våren 2012

* Med reservation för ändringar i programmet!

FEBRUARI

Ons 8/2, kl 18 – 19.30 Sociala medier för företagare

En introduktion för dig som vill kommunicera och mark-

nadsföra ditt företag. Anmälan till biblioteket telefon:

0304-60 11 64, aslaug.myhrberg@tjorn.se. Kostnadsfritt.

Fre 10/2, kl 7.30 – 9.30, Nordiska Akvarellmuseéet

Tillväxt och utveckling: Expedition framåt

Business Region Göteborg berättar hur de kan bistå näringslivet

Tjörn med branschprojekt, internationella nätverk

och utbildningar. Kostnadsfritt.

Tor 16/2, Frukost med Martin, Bosse & Helene, Almö Livs

Kommunalrådet Martin Johanssen, kommunchef Bo Svensson

och näringslivsstrategen Helene Evensen äter frukost

Almö Livs kl 7.30. Väl mött där, tveka inte att ta kontakt

med oss för frågor och funderingar!

Fre 17/2, kl 11.30 – 13, Hotell Nordevik

Lunchmöte för byggbranschen

Vad händer Tjörn, aktuell information om planerad

bebyggelse. Kostnadsfritt, men föranmälan krävs.

Arr: Ett samarrangemang mellan Tjörns Kommun och

Företagarna Stenungsund & Tjörn.

Fre 24/2, kl 11.30 – 13, Hotell Nordevik

Regionalt, lokalt EU stöd: fokus fiskenäringen

Hur kan EU och Leaderprojekt Terra et Mare stötta verksamhetsutveckling

och nya företagsprojekt inom fiskerinäringen?

Kostnadsfritt, men föranmälan krävs.

MARS

Ons 14/3, kl 18.30 – 21, Kommunhuset, Skärhamn

Hur skapa lokal handelsutveckling?!

Ove Krafft, ekonomie dr, detaljhandelsexpert och handelsanalytiker

från Handelshögskolan i Göteborg kommer och

inspirerar och ger oss idéer om hur vi kan gå vidare.

Arr: Skärhamns småföretagarförening & Tjörns kommun

15 – 16/3, Kompetensdagar turism, Göteborg

Tis 22/3, kl 18 – 21, Bergabo Hotell & Konferens, Rönnäng

Starta eget och köpa företag

Information från Skatteverket, Mind your own business och

Almi. Dessutom minimässa med banker, företagsorganisationer.

Kostnadsfritt, men föranmälan krävs.

Fre 23/3, kl 7.30 – 9, Hotell Nordevik

Tillgång till bredband Tjörn

Kommunens IT-chef Göran Engblom berättar hur bredbandsutvecklingen

ser ut Tjörn. Kostnadsfritt.

APRIL

Ons 18/4, kl 17.30 – 20.30, Lekanders Bär och Boende,

Fagerfjäll

Starta egetkurs

Mind your own business/Business Region Göteborg och

Tjörns kommun planerar att starta en starta egetkurs (med

förbehåll att det blir 10 anmälda). Pris för kursen: 995 kr

inkl moms, kursdokumentation och arbetsmaterial ingår. Läs

mer om kursen i nyhetsbrevet. Information och anmälan:

www.businessregion.se under Företagsutveckling.

Ons 18/4, Frukost med Martin, Bosse & Helene,

Dramaten, (vid Statoil) i Kållekärr

Kommunalrådet Martin Johanssen, kommunchef Bo

Svensson och näringslivsstrategen Helene Evensen äter

frukost Dramaten kl 7.30. Väl mött där, tveka inte att

ta kontakt med oss för frågor och funderingar!

Tor 19/4, kl 18 – 21, Säbygården

Nätverk och nya kontakter

En presentation av samtliga företagsorganisationer och

nätverk Tjörn. Dessutom Speed business dating, där du

kan träffa nya möjliga leverantörer, kunder, partners och

kollegor! Kostnadsfritt, men föranmälan krävs.

MAJ

Tor 3/5, kl 11.30 – 13, Hotell Nordevik

Regionalt, lokalt EU stöd: fokus jordbruk

Hur kan EU och Leaderprojekt Terra et mare stötta verksamhetsutveckling

och nya företagsprojekt inom jordbruksnäringen?

Kostnadsfritt, men anmälan krävs.

Tor 3/5, kl 17 – 20, Kommunhuset Skärhamn,

Stora Tjörnsalen. Starta eget-information från

Skatteverket

Kostnadsfritt, men föranmälan krävs.

Fre 11/5, Stenungsbaden

Gala 2012

En av årets mest intressanta kvällar. Intressanta seminarier,

galamiddag, Företagarna utser bl.a Årets Företagare.

Föranmälan och biljett krävs. Mer info kommer.

JUNI

Fre 15/6, kl 7.30 – 9.30, Kommunhuset Skärhamn, Stora

Tjörnsalen. Att köpa företag

Att köpa företag kan vara den enklaste och snabbaste

vägen att bli egen företagare eller att utveckla det företag

du redan har. Under de närmaste åren kommer ett stort

antal småföretag att vara till salu. Almi Väst kommer och

berättar mer om hur man kan gå tillväga.

Vecka 24 Värdskapsutbildning.

Lokal och datum kommer inom kort.

Fler företagsträffar: Skärhamns Småföretagarförenings

månadsmöten. Företagsamma Kvinnors månadsmöten.

Läs mer:

www.foretagarna.se

www.foretagsammakvinnor.info

www.tjorn.se

ANMÄLAN!

För de företagsträffar som kräver anmälan mejla till

helene.evensen@tjorn.se, minst tre dagar innan

arrangemanget äger rum.

More magazines by this user
Similar magazines