Flaskposten - Sällskapet livbojen Göteborg

livbojengbg.se

Flaskposten - Sällskapet livbojen Göteborg

Det började med

en flaskpost...


Sällskapet Livbojen Göteborg

Lilla Torget 1 (gården)

411 18 GÖTEBORG

Bg 5546-3285


Sällskapet Livbojen

Göteborg

- Grundat 1911 -

SYFTE

Sällskapet Livbojen Göteborg har till ändamål att insamla medel till stöd

för Sjöräddningssällskapet SSRS och utveckla sjöräddningsväsendet i

Sverige. I händelse av katastrofsituation kan ändamålet utvidgas till att

även omfatta rätt att disponera medel för att bistå nödställda.

Hennes Majestät Drottning Silvia är Sällskapet Livbojen Göteborgs

beskyddarinna och dess hedersmedlem.

VERKSAMHETSIDÉ

Sällskapet Livbojen riktar sig till alla som är intresserade av att

• stödja genom medlemskap

• deltaga aktivt i våra aktiviteter

• arbeta för Sällskapet Livbojen.

Du är välkommen som medlem aktiv eller passiv.

Det är Ditt stöd som behövs!

Låter det intressant?

Kontakta vår medlemsansvarige om Du önskar mer uppgifter!


Vad sysslar Sällskapet

Livbojen med?

Vårt program är omväxlande

Exempelvis

• kulturella evenemang som konst- och litteraturkvällar

samt diverse studiebesök

• utflykter, gärna med båt

• frivilliga arbetskvällar inför basaren

• deltagande i övriga för Sällskapet Livbojen

lämpliga aktiviteter.

Vi börjar arbetsåret med att delta i den årliga båtmässan i Göteborg

och vi avslutar arbetsåret med en stor traditionell julbasar.


Hur fungerar Sällskapet

Livbojen?

1 Anmälan genom anmälningsblankett på sista sidan.

2 Betalning av årsavgiften. Bankgiroinbetalningskort

kommer efter anmälan.

Du kan även bli ständig medlem.

3 Aktivitetsprogram för det planerade verksamhetsåret

utsändes två gånger/år.

4 Arbetsgrupper anordnas dag- och/eller kvällstid.

Du som önskar arbeta aktivt har här ett bra forum!

Du som önskar arbeta aktivt

har här ett bra forum!


Historisk tillbakablick

1911 ”Det började med en flaskpost” berättar fru Ulla Rinman, initiativtagare

till Sällskapet, i en tidningsintervju på fyrtiotalet.

Flaskan hade flutit iland vid Öland och innehöll 100 kronor och

en sista hälsning från en sjöman på ett förlist fartyg.

”Det var samma eftermiddag, när vi läste om detta, som tanken

kom upp att kvinnorna borde göra något för att stödja verksamheten

för räddning av skeppsbrutna” fortsätter fru Rinman

sin berättelse.

Det var alltså detta år, med en stormig och svår höst för allt

sjöfolk, som SÄLLSKAPET LIVBOJEN kom till under parollen

för svenska kvinnor att genom eget frivilligt arbete söka bidraga

till en effektivare svensk sjöräddning.

Ett femtiotal damer var närvarande vid starten. Man beslöt

om utsändande av teckningslistor för bidrag, om symöten, om tillverkning

av kläder och artiklar i övrigt, lämpade för försäljning.

Även styrelse utsågs.

Sammanträdet hölls i landshövdingeresidenset.

Landshövdingskan, friherrinnan Lagerbring valdes till ordförande,

fru Bell Dickson till vice ordförande medan övriga styrelseledamöter

enligt protokollet blev: fru doktorinnan Gust. Ekman,

fru överstinnan Gust. Åhlund, fruarna Ernst Kjellberg, C.A.E.

Gobom, Axel Carlander, Dan Broström, Jan Peterson,

Axel Rinman, W.R. Lundgren, Edw. Lithander, Bernh. Lindelöf,

Thorsten Rinman och Sten Isberg.

Damernas förnamn fick alltså hålla sig i skymundan – det var

ju så på den tiden – kvinnan hade ju inte ens allmän rösträtt.

Listan ger dock bra uttryck för hur representativ för göteborgsk

sjöfartsnäring styrelsen var, naturligtvis av stor betydelse för

verksamheten.

Så satte man igång.

Pressen aktiverades, man sydde och stickade, basarer och fester

arrangerades och pengar flöt in.

Första arbetsåret gav ett överskott på 7.000 kronor.

Att det var en stor summa på den tiden kanske inte behöver

påpekas.


1913 Livbojen kunde detta år visa upp ett netto på hela 8.175 kronor.

Att resultatet blev så bra berodde kanske mycket på den tillställning

som Folkteaterns dåvarande chef, Axel Engdahl ordnade

på sin teater. Han förblev genom åren Livbojens synnerlige vän

och gynnare och skulle senare återkomma med ytterligare arrangemang

till Sällskapets stöd.

1914- Åren under första världskriget minskades eller slopades helt alla

1918 festarrangemang, men försäljningarna fortsatte och gav goda

resultat. Tiden var ju sådan att man med ännu mer realistisk bakgrund

kunde vädja om medel till sjöräddningsverksamheten.

1920 Vännen Axel Engdahl ordnade detta år den kanske största föreställningen

för allmänheten där Livbojen varit engagerad. En fest

på Cirkus gav ett för den tiden fantastiskt resultat och Livbojen

kunde leverera 20.000 kronor till SSRS. Det skulle dröja många

år innan detta rekord slogs.

1924 Till sammanträdet 15 februari detta år meddelade Hennes

Kungliga Höghet Kronprinsessan Louise att hon åtagit sig att

fungera som Sällskapets höga beskyddarinna.

Verksamheten fortsatte genom åren under ungefär samma

arbetsformer och varje år kunde man leverera en summa av

varierande storlek till SSRS.

1926 Ett rekord slogs detta år då Livbojen kunde leverera hela

102.400 kronor. Detta hade blivit möjligt genom en donation

från fru Martina Lundgren. Hon önskade att pengarna till SSRS

skulle förmedlas genom Sällskapet Livbojen.

1930 Även detta år blev ett märkesår i Livbojens historia. Då fick man

låna Kungsholm för en fest som samlade mycket folk. Den gav

Livbojen mycket pengar och blev ett samtalsämne av stora mått.

Samma år ”livräddade” man också på Lorensberg med Karl

Gerhards medverkan – en lika hängiven supporter till Livbojen

som Axel Engdahl.


1939- Ett nytt krig kom och med det delvis nya linjer inom verk-

1945 samheten.

Stadgarna ändrades så, att de influtna medlen kunde användas

även till att lindra sjöfolkets bekymmer för sina hemmavarande.

År 1940 började ett energiskt arbete för att minska de materiella

bekymren hos anförvanterna till av sjökriget hemsökta sjömans-

och fiskarefamiljer. Fadderbarn adopterades också bland familjer

som mist försörjaren.

1940-talet Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Sibylla blev Sällskapets

beskyddarinna.

Aktiviteterna efter kriget fortsatte under en vänligare atmosfär

med höstbaler, luciaaftnar, arbetskvällar, försäljningar, soaréer och

underhållningsaftnar – man försummade inte att höra goda föredragshållare

och lyssna på uppläsningar och musik.

1953 Då och då måste man emellertid sätta igång med något större.

På hösten arrangerades tillsammans med Svenska Amerika Linjen

visning av deras nybyggda kryssningsfartyg M/S Kungsholm.

Det var en fin ide och en lysande tillställning, som förresten kanske

ingen annan sammanslutning kunde realisera. Arrangemanget

gav hela 17.000 kronor i utdelning och man kunde detta år överlämna

den aktningsvärda summan av 30.000 kronor till SSRS.

1958 Nu måste Livbojen lämna Palace Hotel som skulle byggas om, men

erbjöds istället att hålla till på Park Avenue Hotel, där man sedan

dess haft samma goodwill som förut på Palace.

1960 Hitintills hade insamlade medel gått till Sjöräddningssällskapets

allmänna kostnader, men nu beslöts om en verklig storaktion, insamling

till en egen räddningskryssare, vilken enligt insamlingens

målsättning skulle förläggas på Västkusten.

Aktiviteter tillsammans med Marinen på Västkusten, fester

tillsammans med GKSS och lotterier på båtutställningar samlade

många sköna tusenlappar.

Större och mindre donationer samt ytterligare ett båtlotteri förstärkte

fonden till den planerade räddningskryssaren.


1961 Ett märkesår – Livbojen firade sitt 50-årsjubileum med fest och

glans på Park Avenue. Hela tiden pågick insamlingar av skilda

slag till det stora målet, ”Projekt KRYSSAREN”.

1970 Så äntligen, efter flera års kapplöpning med inflationen levererades

den nya räddningskryssaren i maj månad.

Den 20 maj, ute i Långedrag, förrättades dopet av Ruth

Westerström, maka till den nya kryssarens befälhavare SSRSflaggskeppare

Erik Westerström.

Kryssaren fick namnet ”ULLA RINMAN” efter Sällskapet

Livbojen Göteborgs stiftare. Hon har sedan dess troget och väl

fyllt sin uppgift på sin stationeringsort Rörö.

1979 Hennes Majestät Drottning Silvia blev Sällskapet Livbojen

Göteborgs beskyddarinna och hedersmedlem nr 1.

1986 Sällskapet firade detta år 75 år. Jubileet avhölls med stor fest på

Börsen.

1987 Årets många aktiviteter har tillsammans med medlemmarnas

insatser haft till resultat att Sällskapet den 11 december kunde till

SSRS verksamhet överlämna 300.000 kr, vilken summa var

rekordstor.

1988 Sällskapet uppnådde detta år ett medlemsantal över 1000 medlemmar.

1994 Göteborgshistoria – Restaurang Trägårn brann!

Historia även för Sällskapet som under många år hade årligen

återkommande modevisningar och julbasar på Restaurang

Trägårn. Nu flyttades dessa evenemang till Hotel Sheraton.

1996 Sällskapet lämnade liksom SSRS den gamla fastigheten på

Skräddaregatan. Livbojen fick hyra en egen lokal i centrala

Göteborg med adress Lilla Torget 1, över gården.

SSRS flyttade till Långedrag.


Så har arbetet fortsatt genom åren med ständigt ökad förståelse från

allmänhetens sida.

Varhelst aktiviteter av något slag arrangeras upplevs allmänhetens

inställning till Sällskapet Livbojen Göteborg som mycket positiv.

Detta har resulterat i frikostiga gåvor till basarer och lotterier.

Vi gläds åt varje ny medlem, både aktiv och passiv som gör att

Sällskapet kan arbeta vidare för SSRS.

Till Sjöräddningssällskapet, SSRS, har överlämnats

År 1980 100.000 kr År 2000 320.000 kr

År 1981 130.000 kr År 2001 300.000 kr

År 1982 150.000 kr År 2002 350.000 kr

År 1983 155.000 kr År 2003 260.000 kr

År 1984 170.000 kr År 2004 .................

År 1985 175.000 kr År 2005 .................

År 1986 280.000 kr År 2006 .................

År 1987 300.000 kr År 2007 .................

År 1988 300.000 kr År 2008 .................

År 1989 230.000 kr År 2009 .................

År 1990 250.000 kr År 2010 .................

År 1991 250.000 kr År 2011 .................

År 1992 250.000 kr År 2012 .................

År 1993 250.000 kr År 2013 .................

År 1994 275.000 kr År 2014 .................

År 1995 273.000 kr År 2015 .................

År 1996 160.000 kr År 2016 .................

År 1997 250.000 kr År 2017 .................

År 1998 250.000 kr År 2018 .................

År 1999 340.000 kr År 2019 .................


MEDLEMSKAP

Ansökan till Sällskapet Livbojen Göteborg

Efternamn: Förnamn:

Bostadsadress:

Postnr och postadress:

Telefon:www.tuvemark.se

Sällskapet Livbojen Göteborg

Lilla Torget 1 (gården)

411 18 Göteborg

Plats

för

porto

Similar magazines