palme internat pensionsforum

pensionsforum.nu

palme internat pensionsforum

REDAKTÖRENS FÖRORD

Pensionsforum har sedan det bildades tagit olika initiativ till att

granska och belysa den svenska pensionsreformen. Ett sätt har varit

att ge ett internationellt perspektiv på pensionsreformer. Forskare

från olika länder har inbjudits att skriva om pensionsreformer i sina

egna och andra länder. Det handlar om reformer av såväl lagstadgade

som privata system, och av förändringar som flyttat gränserna

mellan privat och offentligt. Föreliggande skrift är den andra av två

antologier som Pensionsforum ger ut under hösten 2001. I den första

skriften med titeln Privata och offentliga pensionsreformer i

Norden – slut på folkpensionsmodellen?, granskades utvecklingen i

våra nordiska grannländer. I den föreliggande skriften vidgar vi det

geografiska perspektivet till såväl Europa som Nord- och Latinamerika.

Syftet är i grunden det samma; att ge perspektiv på den

svenska utvecklingen, bl a för att se att det finns olika handlingsalternativ

när det gäller att möta gemensamma utmaningar.

Varför skall vi svenskar intressera oss för vad som händer i vår

omvärld? Räcker det inte om omvärlden intresserar sig för oss?

Särskilt nu när vi genomfört en sådan fin pensionsreform som givit

oss världens mest stabila offentliga pensionssystem i en värld som

åldras allt snabbare? Tvärtom tycker jag att det nu liksom tidigare

finns starka skäl att lyfta blicken mot andra länder. Hur kan vi

annars värdera våra egna system? På vilken grund kan vi säga att

3

More magazines by this user
Similar magazines