Trimmat Empire rustat för 2010 Välkommet gensvar ... - Mynewsdesk

resources1.mynewsdesk.com

Trimmat Empire rustat för 2010 Välkommet gensvar ... - Mynewsdesk

eQuoted nyhetsbrev nr 10 2010

beQuoted nyhetsbrev 5 maj 2010

Hej,

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett

detaljhandelsföretag med flera kända varumärken inom hem- och

hushållsprodukter.

Det andra är ett medicintekniskt bolag som är i färd med att lansera en

ny produktgeneration av sin egenutvecklade elektroniska

tablettdoserare. Det tredje är ett finans- och fastighetsföretag som lagt

ett fientligt bud på ett fastighetsbolag på AktieTorget.

I dagens nummer kan Du läsa om Empire, MedicPen och Fundior.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren

Trimmat Empire rustat för 2010

» Med ett grepp om marginalerna, en trimmad organisation och ett nedskalat

sortiment blickar Empire framåt. Nu görs en storsatsning på det egna

varumärket C3 samtidigt som Revlons hårvårdsprodukter lanseras i Danmark.

Välkommet gensvar på MedicPens nya

produktgeneration

» MedicPen har fått en första order om hundra enheter på sin nya produkt

Medimi. Beställaren har valt ut produkten för samtliga sina läkemedelsprogram.

Det innebär att ordern kommer att utvecklas till betydligt fler enheter, säger

MedicPens vd Cristian Hallin till beQuoted.

Fundiors bud möter motstånd från ICTs

aktieägare

» Fundior har lämnat ett bud på aktierna i ICT Fastigheter. Repliken kom

omedelbart. Ägare med 39,5 procent av rösterna och kapitalet i ICT meddelade

att de tänker nobba budet. beQuoted har talat med Fundiors vd Reijo Kirstua

och ICTs vd Jan Wilhelmsson.

Tidigare från beQuoted

2010-04-16 Confidence kopplar upp GöteborgsPasset

2010-04-09 Unlimited Travel Group välpositionerat när

marknaden vänder

2010-03-26 AllTele lägger ett händelserikt år bakom sig

2010-03-24 Stark kyla och höga elpriser naggade på Elverkets

resultat sista kvartalet 2009

2010-03-22 Botnia Exploration slutför förvärv

2010-03-17 Intensivt år väntar Metromark Hospitality Group

2010-03-16 Vita Nova Ventures flyttar fram positionerna på CROmarknaden

2010-03-11 Säljmål i fokus för C2SAT

2010-03-09 Railcare ser bättre tider bortom första kvartalet

2010

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-10/bbb-2010-10.htm

I detta nummer

Empire

Fundior

MedicPen

Empire

MedicPen

Fundior

Sök i beQuoteds arkiv

Sida 1 av 8

2010-05-05


eQuoted nyhetsbrev nr 10 2010

beQuoted nyhetsbrev 5 maj 2010

Trimmat Empire rustat för 2010

- Satsar stort på det egna varumärket C3

Med ett grepp om marginalerna, en trimmad organisation och ett

nedskalat sortiment blickar Empire framåt. Nu görs en storsatsning på

det egna varumärket C3 samtidigt som Revlons hårvårdsprodukter

lanseras i Danmark.

En trimmad organisation

Dagens Empire är en trimmad organisation. Efter förlustkvartalen

under 2008 och 2009 har personalstyrkan reducerats, liksom

sortimentet. Flera varumärken och olönsamma produkter har rensats

ut.

Sett tillbaka ett år har kostnadsmassan reducerats rejält. Bolaget har

arbetat ned varulagervärdet med ungefär hälften. Det tidigare

problemet med inkuranta smaker uppges vara löst. Vid årsskiftet

uppgick värdet på varulagret till 55 miljoner kronor.

- Nu börjar vi fokusera lite mer aggressivt ut på marknaden med alla

våra dotterbolag på bred front. Vi har en stabil grundbas att stå på,

säger Empires vd Per Björkman till beQuoted.

Närmast gäller det Revlons hårvårdsprodukter i Danmark, samtidigt

som en storsatsning görs på det egna varumärket C3:

- Vi har bytt brand image på C3 och utökat sortimentet med flera nya

produkter. Varumärket har mottagits väl på våra nordiska marknader,

säger vd Per Björkman.

Söker innovativa varumärken

I dagsläget står Empire på tre ben, dryckesmaskinerna med

framförallt SodaStream, hårvårdsprodukter med Babyliss och Revlon,

samt det egna varumärket C3. Några ytterligare utrensningar från

nuvarande sortiment är enligt Per Björkman inte aktuella:

- Nej, det tror jag inte just nu. Men däremot att hitta nya, innovativa

varumärken.

Per Björkman beskriver arbetet med att lokalisera för bolaget

attraktiva varumärken som krävande.

- De varumärken vi erbjuds handlar ofta om varumärken som har haft

problem, som måste hitta nya sätt att få igång sig själva. Hellre än att

problemet hamnar hos oss köper jag loss ett bra varumärke eller en

bra agentur, säger han.

Flera nyheter inom SodaStream-konceptet

Empire kommer att lansera flera nya SodaStream-maskiner under

året. Bland nyheterna finns Fizz, med en digital mätanordning som

visar hur mycket kolsyra som finns kvar i cylindern.

Samtidigt har smaksortimentet utökats med vad Per Björkman

beskriver som vuxna smaker, kallade Clear. Och med nästan en miljon

sålda SodaStream-maskiner i Sverige har försäljningen av smaker

kommit att växa över Empires förväntan:

- Vi fick nyligen uppgifter på att våra SodaStream-smaker ligger på

tredje plats efter BOB och Fun Light i Sverige vad gäller försäljning av

safter och koncentrat, fortsätter Per Björkman.

Miljö- och tidsvinster med ny gaspåfyllningsfabrik

I veckan inviger Empire en ny gaspåfyllningsfabrik för de

kolsyrecylindrar som används i SodaStream-maskinerna. Fabriken

drivs av Soda-Club och ligger vägg i vägg med Empires lagerlokal i

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-10/bbb-2010-10.htm

Marknadsplats

AktieTorget

Per Björkman

VD Empire

Sida 2 av 8

- Vårt fokus är på

marginalerna och

lönsamheten. Det tar lite tid

innan våra prishöjningar slår

igenom men under

innevarande kvartal kommer

vi att få en effekt av

kronförstärkningen.

SodaStream Fizz är en

nykomling i Empires

sortiment. Maskinen håller

reda på och visar återstående

mängd kolsyra i

kolsyrecylindern.

2010-05-05


eQuoted nyhetsbrev nr 10 2010

Löddeköpinge.

- Vi spar transsporttid på cylindrarna, ökar nyttjandegraden av dem

och spar också på miljön, säger Per Björkman och utvecklar:

- I dagsläget kör vi två lastbilar i veckan fulla med tomma cylindrar.

Påfyllning sker utanför Frankfurt. Med alla transporter handlar det om

10 dagars ledtid när cylindrarna är borta. Nu kommer vi att kunna

rulla en pall 20 meter, börja påfyllningen och få tillbaka cylindern

samma dag.

Ser positivt på 2010

Under fjolåret backade Empires försäljning 13 procent till 361 miljoner

kronor. Rörelseförlusten blev -18 miljoner kronor och resultatet per

aktie -1,82 kronor (0,36).

Utvecklingen var svag inom samtliga produktområden utom Babyliss

hårvårdprodukter, där en negativ trend bröts och bolaget ökade sina

marknadsandelar. Hårvårdsprodukterna stod för nästan en femtedel

av fjolårsförsäljningen.

Efter fyra förlustkvartal i rad kom så en vändning under sista kvartalet

2009. Försäljningen fortsatte även då att vika men resultatet vände

upp och landade på 6,7 miljoner kronor (-6,5).

Resultatförbättringen hänförs till att personalneddragningarna fått

effekt och att finansnettot påverkats positivt av en värdeförändring av

valutaterminerna och en lägre skuldbörda. Drygt 19 miljoner kronor av

de medel som frigjordes under arbetet med att minska varulagret har

använts till amorteringar.

Per Björkman talar om en turnaround och menar att bolaget nu inte

bara lyckats få ned kostnaderna men att man också fått kontroll på

dem. Samtidigt säger han att marginalerna kommer att stärkas

ytterligare, i takt med att kronförstärkningen och prishöjningarna slår

igenom.

- Vårt fokus är på marginalerna och lönsamheten. Det tar lite tid innan

våra prishöjningar slår igenom men under innevarande kvartal

kommer vi att få en effekt av kronförstärkningen.

Samtidigt kan bolaget få lite draghjälp av konjunkturen. HUI har

rapporterat en svagt positiv försäljningsutveckling i

sällanköpsvaruhandeln under årets första månader.

- Summan är att jag ser positivt på 2010. Men man bör beakta att vår

omsättning är cyklisk där det första kvartalet är det klart sämsta,

såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt, avslutar han.

Rapporten för första kvartalet 2010 väntas imorgon, den 6 maj.

JOHAN NYGREN

johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Empire:

» Förlusttyngt Empire ska återta marginalerna med kraftfulla åtgärder

» Välfyllda lager hos Empire

» Empire laddar för hösten

» Empire hoppas på fortsatta framgångar med ny kaffemaskin

» Empire fortsatt bra, trots osäkerheten i detaljhandeln

» The Empire ökar vinsten i snabb takt

» The Empire till p/e 9 på 2007 års vinst

» Stark start på 2007 för The Empire

C3 är Empires eget

varumärke.

- Vi har bytt brand image

på C3 och utökat sortimentet

med flera nya produkter.

Hårvårdsprodukternas

andel av Empires försäljning

växte till nästan 20 procent

under fjolåret.

Empire har agenturen för

Revlon i Danmark.

Nästa händelse

2010-05-06

Delårsrapport Q1 2010

Mer info

Läs mer på beQuoted

Hemsida

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-10/bbb-2010-10.htm

Sida 3 av 8

2010-05-05


eQuoted nyhetsbrev nr 10 2010

beQuoted nyhetsbrev 27 april 2010

Välkommet gensvar på MedicPens nya

produktgeneration

- Viktiga produktförbättringar bakom

intresset, enligt bolaget

MedicPen har fått en första order om hundra enheter på sin nya produkt

Medimi. Beställaren har valt ut produkten för samtliga sina

läkemedelsprogram. Det innebär att ordern kommer att utvecklas till

betydligt fler enheter, säger MedicPens vd Cristian Hallin till beQuoted.

Viktigt gensvar

Nyligen meddelades att MedicPen tecknat ett avtal med amerikanska

Healthprize om leveranser av bolagets nya produkt Medimi. Avtalet ger

inte Healthprize någon exklusivitet på Medimi. MedicPen för samtal med

andra nordamerikanska återförsäljare.

Vd Cristian Hallin är mycket nöjd med utvecklingen:

- Om man jämför med hur mycket resurser vi lade ner på den förra

produkten, utan att lyckas generera någon större omsättning, måste jag

säga att försäljningen går fantastiskt bra nu, säger han och pekar på vad

han menar är tre bakomliggande drivkrafter:

- Dels ser vi att konjunkturen vänt lite grann, dels att marknaden för

produkter inom telemedicin (vård på distans) ökar explosionsartat över

hela världen. Vår produkt passar perfekt in i det här segmentet, säger

han och fortsätter:

- Viktigast är nog ändå att vår nya produkt har mer datorkraft. Det gör

den mer flexibel och lämpad att existera i telemedicinska vårdssystem.

Detta har gett oss en och kanske två affärsmöjligheter till, fortsätter han

och utvecklar:

- Dels har vi det vi kallar värdehöjande återförsäljning. När vi stoppar in

vår produkt i ett sådant här system, så ökar värdet på både vår produkt

och värdet på vårdgivarens system. Sedan har vi den rena oemförsäljningen.

Flera nyheter i produkten

Medimi är i likhet med föregångare MedicPen Classic en så kallad

automatiserad tablettdispenser som håller reda på tid, mängd och typ av

medicin patienten ska ta.

- Bortsett från utseendet har Medimi tre nya finesser som innebär riktigt

stora skillnader jämfört med föregångaren. Den hanterar flera olika

mediciner och datorkraften och anslutningsmöjligheterna har förbättrats,

säger Cristian Hallin och fortsätter:

- En annan viktig nyhet är tablettmagasinet. Det är en extern enhet.

Man kan ladda upp till 50 stycken sådana här för en patient. Det blir då

väldigt enkelt för patienten att sköta sin medicinering men den utgör

också ett väldigt bra mätverktyg för kliniska prövningar.

Redo för serietillverkning

I det avtal med Healthprize som kommunicerats fakturerar MedicPen för

utvecklings- och anpassningskostnader av produkten. Men Cristian Hallin

säger att det inte kommer att komma större utvecklingskostnader för

Medimi framöver:

- Konstruktionsmässigt är den helt färdig. Ytterligare

utvecklingskostnader kan komma men inte i någon större utsträckning.

Sedan pressreleasen har vi levererat tre produkter till Healthprize som

de har testat. Produkterna har motsvarat alla deras förväntningar.

Cristian Hallin berättar att serietillverkningen startar i juni och att det

kommer att tillkomma merkostnader i samband med olika tester och

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-10/bbb-2010-10.htm

Marknadsplats

AktieTorget

Cristian Hallin

VD MedicPen

Sida 4 av 8

- Sedan ordern

presenterades har vi

levererat tre produkter till

Healthprize som de har testat.

Produkterna har motsvarat

alla deras förväntningar..

MedicPen Medimi är

uppföljaren till bolagets

tidigare MedicPen Classic.

Medimi hanterar flera

tablettsorter parallellt och har

mer datorkraft än sin

föregångare.

2010-05-05


eQuoted nyhetsbrev nr 10 2010

utvärderingar av produkten.

Lärt sig av problemen med MedicPen Classic

Samtidigt säger han att bolaget lärt sig av de misstag som gjordes vid

framtagningen och lanseringen av den första generationen

tablettdoserare, MedicPen Classic.

- Den blev inte alls den framgång som vi hade prognoser på. När vi

därtill fick några bakslag inom tillverkningen fattade vi helt enkelt

beslutet att ersätta den med en ny produktgenerationen, berättar han.

- Den ursprungliga tanken var att entablettsdoseraren skulle följas upp

med en fem- och en tiotablettsdoserare. Under arbetet med de

modellerna gjorde vi ett antal användarstudier. Resultaten landade i en

ny produktspecifikation som senare blev Medimi.

- Vi har flyttat hela utvecklings- och tillverkningsprocessen närmare oss.

Det mesta görs i Sverige idag, för att vara snabbare och för att vi ska

kunna hålla bättre koll på kvaliteten. Tillverkningskostnaden har stigit

något till följd av det, fortsätter han.

Medel för året ut

I början av april erhöll MedicPen ett nytt lån från Almi om 2 miljoner

kronor. Trycket på bolagets kassa lättar därmed något, i väntan på att

försäljningsintäkterna börjar ticka in. Men bolagets finansiella situation

är alltjämt pressad.

- Vår plan ger att vi har kapital för mellan sex månader och året ut. Då

tar planen inte hänsyn till den likviditetsförstärkning som försäljningen

innebär. Vi vet redan att vi kommer att sälja ganska bra under

sexmånadersperioden, avslutar Cristian Hallin.

JOHAN NYGREN

johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om MedicPen:

» MedicPen nära kommersiellt genombrott

» Break-even nås nästa år tror MedicPen

» MedicPen redo för marknaden

MedicPen Medimis

tablettmagasin håller reda på

upp till 60 stycken tabletter

och 4 olika sorter.

Nästa händelse

2010-05-19

Delårsrapport Q1 2010

Mer info

Läs mer på beQuoted

Hemsida

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-10/bbb-2010-10.htm

Sida 5 av 8

2010-05-05


eQuoted nyhetsbrev nr 10 2010

beQuoted nyhetsbrev 22 april 2010

Fundiors bud möter motstånd från ICTs

aktieägare

- Budet kom som en blixt från klar himmel,

uppger ICTs vd

Fundior har lämnat ett bud på aktierna i ICT Fastigheter. Repliken kom

omedelbart. Ägare med 39,5 procent av rösterna och kapitalet i ICT

meddelade att de tänker nobba budet. beQuoted har talat med Fundiors

vd Reijo Kirstua och ICTs vd Jan Wilhelmsson.

Budpremie på 21 procent

Fundior har lämnat ett offentligt bud till ICTs aktieägare. För varje 2

aktier erbjuds 11 nyemitterade Fundior-aktier. Sett till slutkurserna den

14 april, dagen innan budet offentliggjordes, innebär erbjudandet en

budpremie om drygt 20 procent.

Budet är villkorat av en acceptgrad som ger Fundior mer än 30 procent

av aktierna i ICT. Samtidigt framgår av erbjudandet att Fundior avser att

avlista ICT från AktieTorget i det fall att mer än 50 procent av aktierna

förvärvas.

Om budet skulle accepteras till fullo kommer ICTs aktieägare att ha 49

procent av aktier och röster i det framtida, sammanslagna företaget.

Fundior, som själv är storägare i ICT med 20 procent av aktierna, menar

att budet är en reaktion på den svaga kursutvecklingen i ICTs aktie.

Lönsam fastighetsförvaltare med svag kursutveckling

ICT har ett fastighetsbestånd med tonvikt på bostadsfastigheter. Det

handlar om 39 fastigheter i Örebro- och Lindesbergstrakten. Det

bokförda värdet på fastigheterna uppgår till 180 miljoner kronor.

Företaget bildades 2006 och har varit lönsamt sedan 2007. Under förra

året uppgick hyresintäkterna till 23 miljoner kronor. Årsresultatet efter

finansnetto landade på 2,6 miljoner kronor. Vinsten blev 4 öre per aktie.

Enligt bokslutskommunikén för 2009 låg substansvärdet på ICTs

fastigheter på 80 öre per aktie, samtidigt som aktien har pendlat runt 60

öre under våren.

Fundiors vd ser utvecklingspotential i ICT

- ICT behöver en ledning som är mer aktiv i verksamheten och som

driver på tillväxten. Företaget måste växa, säger Fundiors vd Reijo

Kirstua till beQuoted.

Enligt budet ska han ta vd-posten i det sammanslagna företaget och

ICTs vd posten som vice vd.

- Som storägare i ICT anser vi att något måste hända och därför går vi

ut med det här erbjudandet. Vi vill hitta en framtida situation där ICT

kan växa med lönsamhet och vi tror att aktieägarvärdet kan öka i takt

med att företaget utvecklas, fortsätter han.

Tror på en annan finansiell modell

Reijo Kirstua säger att Fundior har ett finansiellt kontaktnät som är

värdefullt för ICT. Han menar att det kan utgöra en betydligt bättre

finansieringsmodell än den kombination av nyemitterade aktier och

banklån som ICT hittills använt sig av.

- ICT befinner sig i en marknad där finansieringen är ett stort bekymmer

i nuvarande marknadsläge. Vi tror att om vi kombinerar Fundiors

finansiella resurser med ICTs kunskaper om fastighetsförvaltning så

kommer det att gynna båda parter.

Trög ägarlägenhetsmarknad bromsar Fundiors affär

Fundior har en brokig historia. Företaget bildades 2005 med affärsidén

att tillhandahålla spar- och investeringstjänster. Listning på AktieTorget

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-10/bbb-2010-10.htm

Marknadsplats

AktieTorget

Reijo Kirstua

VD Fundior

Fundior har lämnat ett

offentligt bud på aktierna i

ICT Fastigheter.

Jan Wilhelmsson

VD ICT Fastigheter

Sida 6 av 8

Ägare med 39,5 procent av

rösterna och kapitalet i ICT

har meddelat att de tackar nej

till Fundiors erbjudande.

2010-05-05


eQuoted nyhetsbrev nr 10 2010

följde 2007. Mot slutet av 2008 tvingades företaget till en

företagsrekonstruktion som pågick större delen av 2009.

I samband med rekonstruktionen ändrade bolaget inriktning till att bli en

aktör på fastighetsmarknaden. Genom en apportemission tillkom då

bolagets aktiepost i ICT. Det nya Fundior ska bygga en affär kring så

kallade ägarlägenheter, en ny upplåtelseform i Sverige sedan 2009.

Tidigare i år genomfördes en nyemission om 6,5 miljoner kronor.

Intresset var ljumt, aktier för 2,8 miljoner kronor tecknades. Kort

därefter genomfördes en riktad emission som säkrade återstoden av det

ursprungliga emissionsbeloppet.

Men ägarlägenhetsaffären står och stampar. Reijo Kirstua menar att det

beror på att svenska banker ännu inte har några finansieringsmodeller

för den nya upplåtelseformen.

På några års sikt vill bolaget ha ett bestånd på ett par tusen

ägarlägenheter, en expansion som ska finansieras genom den

inlåningsverksamhet bolaget planerar för.

Som en blixt från klar himmel

ICTs nuvarande vd Jan Wilhelmsson har varit med i bolaget sedan

starten, men tillträdde vd-posten först i slutet av 2008. Med sina 23,9

procent av röster och kapital är han den enskilt störste ägaren i ICT. Han

är mycket förvånad över Fundiors bud:

- Det kom som en blixt från klar himmel, säger han till beQuoted men

vill inte ge några ytterligare kommentarer kring budet eller den replik på

budet som ICT publicerade samma dag som budet offentliggjordes.

Enligt ICTs styrelse har aktieägare som kontrollerar 39,5 procent av

aktiekapitalet meddelat att de inte kommer att acceptera budet. ICT

meddelar att bolaget kommer att offentliggöra sin uppfattning om budet

skriftligen, efter att erbjudandehandlingen släppts.

Enligt Fundiors tidsplan väntas erbjudandehandlingen den 25 maj. Vid

månadsskiftet maj - juni kan vi således få ICTs styrelses syn på budet

och också besked om hur man tänker tillvarata aktieägarnas intressen.

JOHAN NYGREN

johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Fundior:

» Emissionsaktuella Fundior vill bygga fastighetsaffär på ägarlägenheter

ICT Fastigheter har ett

fastighetsbestånd med tonvikt

på bostadsfastigheter.

Merparten av ICTs 39

fastigheter finns i Örebro-

och Lindesbergstrakten.

Nästa händelse

Uppköpserbjudande

Acceptperiod

2 jun - 23 jun 2010

Mer info

Läs mer på beQuoted

Hemsida

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-10/bbb-2010-10.htm

Sida 7 av 8

2010-05-05


eQuoted nyhetsbrev nr 10 2010

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och

investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få

mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,

riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och

garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs

oberoende av erhållen ersättning.

Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

beQuoted AB

Sveavägen 31

111 34 Stockholm

Tel 08-692 21 90

Fax 08-506 533 99

info@beQuoted.com

www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:

Thomas Lindgren

Synpunkter och kommentarer uppskattas

Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-10/bbb-2010-10.htm

Sida 8 av 8

2010-05-05

More magazines by this user
Similar magazines