Max Klimatbokslut 2011.pdf

max.se

Max Klimatbokslut 2011.pdf

Klimatbokslut 2011


Max is a great example of a company taking bold steps

to move the sustainable consumption debate forward –

particularly refreshing as it’s operating in the world of fast food.

It was great to hear Max share lessons from it´s journey to

the staff here at Forum for the Future recently and to see Max

convene a breakfast meeting of senior opinion formers at the

Planet Under Pressure Conference. We need more brands like

Max actively pushing for positive change in the food system.”

Dan Crossley - Principal Sustainability Advisor

Forum for the Future


”Genom att klimatmärka våra produkter ger vi våra

gäster en medvetenhet om effekten de har på klimatet.”

Richard Bergfors, VD Max

2007 var året vi ställde oss själva mot väggen

gällande klimatfrågan. Efter rapporter om hur den

globala uppvärmningen påverkade vår planet

ville vi ta reda på vad Max kunde göra för att

bidra till en förbättring. Vi förstod att vi var en

del av problemet men ville också vara en del

av lösningen. Vi började med att ta in externa

experter från Det naturliga steget och U&W vars

uppgift var att utifrån ett kritiskt perspektiv se

över hela vår verksamhet och komma fram till vad

som skulle vara våra viktigaste klimatåtgärder.

Snabbt fick vi klart för oss att det var köttet i våra

hamburgare som orsakade mest utsläpp i vår

verksamhet. Det var alltså inte transporter, papper

eller något annat vi tidigare misstänkt. Där och då

tog vi det kanske viktigaste beslutet vi någonsin

tagit på Max - vi ville bli klimatneutrala.

Max har alltid varit ett företag där miljötänk

är lika viktigt som att lägga på toppbrödet

på våra hamburgare. Under 2008 tog vi vårt

miljöarbete till en ny nivå. Vi började med att

klimatdeklarera alla våra produkter med hur

mycket koldioxidutsläpp de genererade. Vi

exponerade även de klimatvänliga produkterna

på en separat menytavla så att våra gäster enkelt

skulle kunna välja klimatsmart. Samtidigt förstod

vi att många av våra gäster skulle fortsätta äta

våra hamburgare gjorda på svenskt nötkött.

Därför valde vi att gå steget längre och till 100

% kompensera för hela vår verksamhet från jord

till bord genom trädplantering i Afrika. Parallellt

med detta påbörjades ett arbete att ständigt

minska våra utsläpp. Vi har till exempel infört

100 % vind-el på samtliga restauranger och tagit

fram en helt ny restaurangtyp där materialvalen

är miljömedvetna och som vi nu bygger

som standard. Vidare har ett flertal av våra

restauranger solceller på taket som alstrar energi

till driften av grillarna.

Richard Bergfors

VD, Max Hamburgerrestauranger

Det kan låta som att 2008 inte var så länge sedan

men det har hänt mycket sedan starten av vårt

klimatarbete. Till en början förstod nog inte våra

gäster varför vi gjorde allt detta. Men snart blev det

allt klarare och många företag har faktiskt sagt i

efterhand att vi varit en inspirationskälla till deras

miljöarbeten. Det känns så klart oerhört bra. Målet var

också att ge ringar på vattnet och få andra företag

att arbeta mer med hållbarhet. Och vi berättar gärna

hur vi gör och vilka beslut vi stod inför om det kan

göra att andra tänker om och faktiskt vågar utmana

sig själva. För alla kan faktiskt göra nytta. Vem trodde

till exempel för fem år sedan att en hamburgerkedja

år 2012 skulle bli omnämnd som föregångare med

att arbeta för miljön? I en undersökning från 2011 där

svenska folket spontant fick berätta vilket företag de

främst kopplar ihop med miljön så vann Max. Före

Greenpeace till exempel. Det säger mycket. Läs mer

om denna undersökning i detta klimatbokslut.

2011 planterade Max mer än 70 000 träd i Uganda.

Det ger inte bara fler träd utan också arbetstillfällen

för bönder. Vi på Max har själva varit där och sett det

med egna ögon. Det känns mycket bra. Våra insatser

har i år redan uppmärksammats med en utmärkelse

som branschens mest hållbara varumärke. Det är

Sustainable Brands som gett oss den äran och det

ger oss än mer energi att sträva mot våra mål av

klimatneutralitet.

Att vara klimatneutrala är något vi idag inte vet när vi

kommer att uppnå. Men ordets betydelse fungerar

som en ledstjärna och vi arbetar med det varje dag,

året runt och i allt vi gör.

Vi är inte klara än. Vi tar ständigt in information för

att kunna bli bättre. Och tycker du att vi kan arbeta

annorlunda med något så vill vi att du berättar det för

oss. Miljön får vi inte hålla hemlig för varandra, utan

istället dela med oss av för att kunna göra verklighet

av vårt mål - att vår planet ska leva vidare i många

tusen år framöver.

Christoffer Bergfors

Vice VD, Max Hamburgerrestauranger


Max är branschetta enligt

Sustainable Brands 2012

Under våren 2012 genomförde Ipsos/Synovates för andra året i rad

undersökningen Sustainable Brands. Med sitt ihärdiga strävande mot en

hållbar verksamhet utnämndes Max till branschetta och återfanns på 18:e

plats i den totala rankingen. Det var 16 branschkategorier som korades varav

Max toppade Restaurangkategorin.

Grunden i undersökningen var FN:s riktlinjer Global Compact som

anger hur företag skall arbeta med miljöansvar, för mänskliga rättigheter,

bättre arbetsförhållanden och motverkan av korruption. Vidare gjordes

undersökningen med 8000 deltagare som valts ut för att representera

svenska folket i en konsumentroll.


Max miljöarbete

i tre steg

FÖR ATT LYCKAS med vårt miljöarbete måste gäster och leverantörer ges chansen

att vara med på resan mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Denna inställning har varit

a och o för oss sedan starten.

1. Vi analyserar och klimatmärker.

e

Precis som många andra är vi på Max oroliga över växthuseffekten. Vi inser

att vi är en del av problemet men vi vill också vara en del av

lösningen. Vi har analyserat vår totala klimatpåverkan från jord till

bord och redovisar den öppet för att skapa dialog.

Med klimatmärkning av våra produkter blir vi och våra gäster

uppmärksamma. Vi får en debatt – och det vill vi ha!

2. Vi minskar vår klimatpåverkan.

Vi gör allt vi kan för att minska vår klimatpåverkan. Bland annat använder

vi endast vindkrafts-el vilket har sänkt vårt totala koldioxidutsläpp

väsentligt. Läs mer om alla våra åtgärder på max.se.

3. Vi kompenserar vår klimatpåverkan till

100% genom trädplantering i Afrika.

Vi planterar träd som kompensation för den

koldioxid som bildas när vår mat produceras.

Träd som växer upp binder nämligen koldioxid

och släpper ut syre vilket motverkar

växthuseffekten. Träden planteras i afrikanska

länder och ger även ökad sysselsättning.

Vindel


Resultatet

> 70 000 träd


%

%

80

70 70

60 60

50 50

40 40

30

30

20

20

10

10

0

0

Diagram 1

Max klimatpåverkan (inklusive leverantörer)

Max klimatpåverkan inkl. leverantörer

77%

Nötkött

4%

Övrigt

animaliskt

1%

Bröd, mjöl,

etc

Pommes,

potatisprodukter

Grönsaker,

läsk, övrigt

vegetariskt

Nötkött Övrigt Bröd, mjöl, Pommes, Grönsaker,

animaliskt etc potatis- läsk, övrigt

produkter vegetariskt

2%

11%

2%

Förpackningar

Förpackningar

1% 1% 1%

Transporter

Producentrestaurang

Transporter,

producent,

restaurang

El, värme

Resor

El, värme Resor

< 0,1%

Elverk

El-verk

Diagram 2

Max klimatkompensation (Max och leverantörer 2011)

Ton CO 2e

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

1299

53 403

54 702 54 702

Från lantbrukarens jord till gästens bord släpper maten ut ca 54 702 ton koldioxidekvivalenter (CO 2e ).

2,4 procent av dessa utsläpp kommer från Max egen verksamhet och 97,6 procent kommer från våra leverantörer.

Genom trädplanteringar i Afrika klimatkompenserar Max för både våra egna och våra leverantörers

påverkan. Så vitt vi vet är vi ensamma i världen inom restaurangbranschen om att göra detta. Vi arbetar

tillsammans med våra leverantörer för att minska matens klimatpåverkan.

Max

Leverantörer

Max kompensation


Max Miljöarbete

Målet med vårt klimatarbete är att du som konsument ska kunna äta hos oss utan att påverka den globala

uppvärmningen negativt. Vi arbetar hela tiden för att minska vår klimatpåverkan. Då vi inte nått ända fram till

att bli klimatneutrala väljer vi att kompensera för hela vår påverkan till 100 procent, från bondgård till bord,

genom trädplantering i Afrika. Vill du bidra till minskad klimatpåverkan kan du kolla in vår klimatmärkning på

menyn och välja produkter som är bättre för vårt klimat. Smaklig måltid!

Vårt arbete består av tre delar; minska påverkan, klimatmärka för att underlätta för gästen och kompensera

genom trädplantering i Afrika.

Delar av klimatkompensationen

gör att barnen får utbildning.

Max bonde i samtal med

trädkontrollant.

Här visar den första Max bonden

i Uganda upp sin kaffeodling.

Endast vindkraft och vi minskar förbrukningen!

Alla Maxrestauranger får sin elförsörjning från vindkraft

och målsättningen är att varje år minska elförbrukningen.

Smarta IT-lösningar ser till att vår förbrukning alltid är på

ett minimum.

Förpackningar

Mängden kartong minskar vi genom att vi främst

serverar hamburgarna i wrap-papper. Undrar ni varför

vi serverar läsk utan lock och sugrör? Vi vill minska

mängden förpackningar.

Matsvinn

När det gäller klimateffekten av maten har vi lagt

stor vikt vid att minimera svinn vid vår tillagning.

Nu är vi nere på 1-2 %.

Källsortering

Vi sorterar vårt avfall i många fraktioner där

allt återvinns. Plåt som fraktion verkar vi för

att helt ta bort.

Frityrolja

Frityroljan återvinns och blir till biodiesel. Det

minskar användningen av fossilt bränsle.

Svenskt nötkött och kyckling

Svenskt lokalt nötkött och kyckling minskar mängden

transporter. Vi sympatiserar med svensk djurhållning

och känner oss trygga med den noggranna kontroll

som finns hos våra svenska leverantörer.

Laddstolpar för elbilar

24 laddstolpar från Ystad i söder till Haparanda i

norr och antalet växer hela tiden. Genom gratis

laddning vill vi stimulera användningen av elbilar.

Vatten

Vatten är en bristvara i världen och kommer bli nästa

stora klimatfråga. Vi snålspolar och har effektiva

maskiner, allt för att minska förbrukningen av vatten.

Transporter

Vi kortar ner transportkedjan genom att använda

lokala grossister. Dessutom försöker vi alltid samordna

alla transporter.

Inga batterier i våra leksaker

Batterier i Maxbox-leksaker är bannlysta. Därmed

minskar vi hanteringen av det skadliga kvicksilvret.

Maxbox - utan låda eller påse

Genom att ta bort lådan och påsen till barnens

måltid minskar vi användningen av onödiga

förpackningar och fler träd får stå kvar.

Klimatsmart ventilation

Klimatstyrd ventilation i alla nya restauranger

känner av hur många gäster vi har och optimerar

värme och luft för minskad energiförbrukning.


”Försäljningen av

klimatvänliga produkter

har ökat med 28%

sedan vi introducerade

märkningen 2008”

Max Fiskburgare

0,2 kg CO 2e/mål

Kycklingburgare Classic

0,4 kg CO 2e/mål

Max Greenburgare

0,3 kg CO 2e/mål

Delifresh Kycklingburgare

0,4 kg CO 2e/mål


Några genomförda

åtgärder

• Endast svenskt nötkött och svensk kyckling. I Sverige ställs det högre krav på bönder och

uppfödare av nötkreatur och fågel. Svenskproducerat betyder också kortare transporter.

Tips för den som vill vara med och påverka: Fråga din restaurang var köttet kommer ifrån. 90%

av svenska restauranger serverar utländskt kött.

Max serverar endast svenskt bacon.

• 100 procent vind-el på samtliga restauranger.

• Samtliga tjänstebilar är miljöbilar.

• 90 procent av glödlamporna har bytts ut till lågenergibelysning.

• Ett så kallat ”slå på/slå av” schema har införts på samtliga restauranger för köksutrustning. Detta gör

att vi optimerar användningen av köksutrustningar och därmed minskar energianvändningen.

• LED-belysning på alla nya restauranger istället för neon.

• Vi återvinner energin i mat, papper och plast.

• Vi återvinner materialet i papp, fett, plåt och elektronik.

• Vi har tagit bort palmoljan eftersom den oftast produceras på bekostnad av regnskogen.

• Transfetter i oljan har tagits bort.

• Vi har gått igenom alla våra produkter för att säkerställa att vi inte har några produkter som

innehåller GMO.

• Våra brickunderlägg är FSC- och Svanenmärkta.

• Vår fisk är miljöcertifierad av MSC för att säkerställa att utfiskning inte sker.

• Kaffet är KRAV- och UTZ-märkt. Då bidrar vi till mindre spridning av konstgödsel och

bekämpningsmedel.

• Mjölken är ekologisk och KRAV-märkt.

• Alla nya medarbetare genomgår en introduktionsutbildning i Max miljöarbete.

• Ett internt miljöpris har instiftats och går till den restaurang som ger det bästa tipset för

att förbättra miljön. 2011 tog Östersund hem priset.

• Fokus på energibesparingar när vi bygger framtidens restauranger.

• För att minska belastningen på miljön har vi tagit bort papperslådan till vår barnmåltid Maxbox.

Max nya restauranger består av återvinningsbart material. Läs mer om Max miljöhus på

nästa uppslag.

Max erbjuder sina gäster att gratis ”tanka” sina elbilar genom laddstolpar i anslutning till

restaurangerna. Totalt har 24 laddstolpar uppförts från Haparanda i norr till Malmö i söder.

• Dagens lunch utökas och nu finns alltid ett vegetariskt alternativ.

• Nya servetter och servettdispensoarer i alla restauranger besparar miljön.


Max Miljöhus

Hamburgare med smak av sol? Det kanske man kan säga om

produkterna som tillagas i Max miljöhus. Med gräs på taket påminner

miljöhuset om gamla tiders husbyggen, fast i ultramodern tappning där

maximal energiåtervinning är målet. Huset lever på ett sätt sitt eget liv,

där bl a ventilationen anpassar sig efter hur många gäster som vistas i

byggnaden. Nedan kan du läsa mer om husets egenskaper.

Vind–el

Laddstolpar för elbilar

Berg- eller fjärrvärme

Solenergi

Sedumtak

En del restauranger har utrustats med solceller som alstrar tillräckligt med

energi för att grilla våra hamburgare.

Skyltarna har LED eller longlife lysrör, och alltså ingen neon.

Belysningens energianvändning är reducerad med 50 procent.

Byggnaden är värmetrög vilket ger lägre energiförbrukning vid uppvärmning

och nedkylning.

Byggnaden är miljöklassad enligt svenskt miljöklassningssystem.

Ventilationssystemet styrs av antal gäster i restaurangen, vilket ger optimal

energiförbrukning.

Laddstolpar för elbilar finns tillgängliga utanför restaurangen.

Byggnaden består av betong, glas och aluminium vilket minskar mängden

byggavfall.

Uppvärmningen styrs av fjärr- eller bergvärme = ingen elektrisk uppvärmning.

Taket är täckt med sedum som ger liten belastning på takavvattningen,

isolerar byggnaden samt återskapar markvegetationen.

Allt material är fritt från bly, halogen och Ftalat.


Kommande åtgärder

Vi har skapat en plan för hur Max ska bli ett mer ekologiskt och

socialt hållbart företag. I den sociala hållbarheten lägger vi in

ansvaret för våra gästers välbefinnande.

För vår personal vill vi att arbetsmiljön ska vara både trygg och

säker samt att de ges möjlighet att växa som individer.

I den ekologiska hållbarheten jobbar vi brett med hälso- och

miljöfrågor men ansvaret för klimatet är särskilt prioriterat. I Max

vision för ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk:

1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden.

T ex olja, kol och tungmetaller från konstgödsel.

2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.

T ex bekämpningsmedel och städkemikalier.

3. Undanträngning med fysiska metoder.

T ex genom utrotning av arter och utfiskning.

Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt:

4. Från att tillgodose sina behov. T ex ohälsosam mat eller dålig

arbetsmiljö på restaurangerna eller hos våra leverantörer.

Max hållbarhetsvision kommer inte att nås imorgon. De åtgärder

som vi genomfört under året tar oss ändå i rätt riktning - mot

hållbarhet!

Detta ska Max arbeta med framöver

I framtiden ska vi fokusera på följande sex huvudområden:

Gästen

Ledarskap

Hälsa

Mångfald

Miljö (inklusive klimat)

Leverantörer

Konkreta exempel på vad miljöarbetet innebär:

Max fortsätter att samarbeta med de svenska bönderna för att tillsammans

finna en hållbar riktning för framtidens mat.

• Tillsammans med LRF arbetar Max vidare med hur vi ska få fram ett klimat-

vänligare nötkött. Under kommande år ska vi gå steget längre och involve-

ra hela industrin, det vill säga hela varukedjan för att skapa en gemensam

syn.

• Vi kommer under 2012 att återvinna allt mer. Målet med att minst 90 % ska

materialåtervinnas närmar sig, trots att detta än så länge är en långsiktig

målsättning.

Max arbete med att klimatkompensera fortsätter. Målet är att fortfarande

vara ledande inom näringslivet som trädplanterare inom Plan Vivo-meto-

den.

• Som en del i miljöarbetet använder Max ett servettsystem från Tork, som

ger gästen en servett åt gången. Detta minskar förbrukningen med upp till

25 % vilket ger mindre avfall och färre transporter.

Max är hyresgäst hos Vasakronan i en riktig flaggskeppsbyggnad för mil-

jön. Byggnaden är inte enbart Green building utan är dessutom LEED cer-

tifierad på guldnivå. Även taket är grönt som på flertalet av Max byggnader.


Erkännanden

Stephen M.R Covey kommer ut med sin nya bok –

Smart Trust.

Max är med som enda svenska exempel i boken

och ett av få europeiska bidrag. Det är Max

klimatdeklaration som är i fokus och hur Max under

så många år fått gästernas förtroende som Sveriges

bästa snabbmatskedja.

Ett flertal internationella medier uppmärksammar Max

under 2011, däribland japansk och tysk TV samt CNN:s

nyhetsankare Richard Quest.

Max blir 2011 etta i hållbarhets-Sverige inom hotell-

och restaurangbranschen enligt undersökningen

Sustainable Brands.

Som en följd av Max närvaro vid Planet Under Pressure-

konferensen fick TIME Magazine upp ögonen för Max

och gjorde en djupdykning i Max klimatarbete. Artikeln var

en av TIME Magazines primära artiklar från bevakningen

av Planet Under Pressure-konferensen.

Max får som ett av få företag tala under Planet Under

Pressure-konferensen i London, en vetenskapskonferens

om hur planeten mår som hålls vart 10:e år.

Nobelpristagare, ministrar och forskare fick tillfälle att

lyssna på Max anförande rubricerat ”Bridges to the Future.

Enligt en Novus-undersökning från Juni 2011 fick

svenska folket spontant svara på vem som tar störst

ansvar för klimatet i Sverige. I gruppen upp till 29 år

svarade svenska folket enligt tabellen bredvid.

Richard Bergfors talade i oktober 2011 vid New York Green

Summit – From Farm to Fork. Åhörare som mediamogulen

Martha Stewart, minister Eskil Erlandsson och HKH Prins Daniel

var på plats för att ta del av Max hållbarhetsarbete.


Samarbetspartners

SAMARBETET MELLAN MAX och Det Naturliga Steget har varit inriktat på att skapa strategier och handlingsplaner

för ett hållbart Max. Analysen av matens klimatpåverkan från bondens jord till gästens bord genomfördes under 2007

och 2008 i nära samarbete mellan Max, Det Naturliga Steget och U&W. Klimatkompensation i form av trädplantering

till 100 procent i Afrika har skett i samarbete med U&W.

Det Naturliga Steget...

…är en icke vinstdrivande organisation som hjälper organisationer

och företag som vill vara föregångare inom

hållbar utveckling. Det Naturliga Steget grundades i

Sverige 1989 av läkaren Karl-Henrik Robèrt. Idag har

organisationen kontor i elva länder som ägnar sig åt rådgivning,

utbildning och forskning.

Max hållbarhetsarbete har tagits fram med stöd av The

Natural Step Framework - en metodik för hållbara beslut

som används av företag som Starbucks, Nike, Interface

och Scandic.

Max klimatinitiativ är, så vitt jag kunnat utröna, ledande

bland världens alla restaurangkedjor. Ju fler som får

kännedom om Max arbete desto bättre eftersom vi alla

behöver den här typen av positiva nyheter i vår annars så

klimatdeprimerande vardag, säger Kaj Török, projekt-

ledare för samarbetet mellan Max och Det Naturliga

Steget.

U&W [you&we]...

… är ett konsultföretag som anser att det inte finns någon

motsättning mellan ett gott ekonomiskt resultat och att

bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. U&W har arbetat

med CSR och hållbar utveckling i 15 år och idag består

företaget av åtta konsulter med olika kompetenser som

arbetar med klimat- och miljöanalyser, strategier för

hållbar utveckling, affärsutveckling, processledning och

utbildning. Förutom MAX arbetar U&W med kunder som

COOP, Duni och Arla Foods.

Max är en organisation med starka värderingar precis

som U&W. Samarbetet har varit mycket stimulerande

och ytterligare stärkt oss i vår uppfattning om att det är

värderingsstyrda organisationer som har allra lättast med

att lyckas nå sina mål, säger Peter Wrenfelt, konsult och

delägare på U&W.

Besök www.thenaturalstep.org och www.uwab.se för mer

information.


Fakta om analysen

FRÅN 2007 TILL 2011 har Max genomfört en

klimatinventering som också inkluderade våra

leverantörer. Vi tog hjälp av Det Naturliga Steget och

U&W för att analysera hela produktionskedjan. Den

direkta klimatpåverkan har analyseras utifrån The

Greenhouse Gas Protocol, som också utgör grunden

för den internationella ISO-standarden 14.065.

Resultatet av klimatanalysen är en konsekvens av

rådande kunskapsläge varför det kan förväntas vissa

korrigeringar i framtiden när kunskapen är större och

mer säker.

Där forskningsresultaten varit olika har vi antingen

utgått från ett medelvärde mellan studierna eller valt

ett högre värde för att vi ska känna oss trygga med

att vi i varje fall inte medvetet underskattat matens

klimatpåverkan.

Analysen har omfattat energianvändning i lokaler,

resor, transporter, förpackningar samt klimatpåverkan

från respektive ingående råvaror. De huvudsakliga

systemavgränsningar som vi använt för analysen

redovisas i figuren till höger.

I livsmedelsproduktionen är det framförallt koldioxid

(CO 2 ), metan (CH 4 ) och lustgas (N 2 O) som utgör det

största potentiella bidraget till växthuseffekten. Både

metan och kväveoxider har räknats om till CO 2 -

ekvivalenter så att det sammanlagda bidraget kan

beskrivas.

Det som ligger utanför beräkningen är hur personal

och gäster tar sig till och från restaurangen och

det avtryck som Max sophantering utgör. Råvarans

belastning finns redan beräknad i framställningsledet,

därför är den inte beräknad ytterligare en gång i

avfallshanteringen.

Läs gärna hela metodrapporten under Max & Miljö

på www.max.se.

Totalt koldioxidavtryck

Totalt Totalt koldioxidavtryck

Lantbruket

Lantbruket

Produktion av

råvaror

Produktion av

råvaror

Hygglig

datakvalitet

Hygglig

datakvalitet

Transporter och förädling Max egen verksamhet

Transporter och förädling Max egen verksamhet

Producent

Förädling

Producent

Förädling

Svårbedömd

datakvalitet

Svårbedömd

datakvalitet

Beräknas

inte

Beräknas

inte

Terminal

Terminal

Max

Resor

Max

Resor

Max

Lager

Max

Lager

Max

avfall

Max

avfall

Max

Kontor

Max

Kontor

Max

Restauranger

Max

Restauranger

Resor mellan

hem och jobb

Resor mellan

hem och jobb

Max har beräknat belastningen av sina samtliga produkter från värdekedjans start tills det att produkten serveras till

gästen. Det som ligger utanför beräkningen är hur personal och gäster tar sig till och från restaurangen och det

avtryck som Max sophantering utgör. Råvarans belastning finns redan beräknad i framställningsledet, därför är den

inte beräknad ytterligare en gång i avfallshanteringen.

Gästens

resor

Gästens

resor

Gästens

avfall

Gästens

avfall


Har du några frågor om Max miljöarbete?

Kontakta vår hållbarhetschef, Pär Larshans: par.larshans@max.se

eller läs mer på vår hemsida www.max.se.

More magazines by this user
Similar magazines