Views
5 years ago

Renal dysplasi – en kronisk njursjukdom - Specialklubben för Shih Tzu

Renal dysplasi – en kronisk njursjukdom - Specialklubben för Shih Tzu

Renal dysplasi – en kronisk njursjukdom - Specialklubben för Shih

Renal dysplasi en kronisk njursjukdom Bild: Lotta Lantz från foto av Åsa Lindholm, Text: Katarina Tengvall & Maria Hurst Renal dysplasi är en medfödd njursjukdom som drabbar unga hundar. Den går inte att bota och hundarna dör oftast före två års ålder av kronisk njursvikt. Sjukdomen kan drabba många olika hundraser, men är betydligt mer förekommande hos vissa raser och uppträder där ofta inom vissa familjer. Vi forskar på renal dysplasi hos i första hand boxer, med målet att identifiera den genetiska förändring som antas ligga till grund till sjukdomen. Vår förhoppning är att arbetet ska leda fram till ett gentest som ska kunna användas vägledande i avelsarbetet.

Jaktprov 2007 - Specialklubben för skällande fågelhundar
Kroniska sjukdomar hos barn- odontologiska konsekvenser
En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom - Hjärt-Lungfonden
Kronisk obstruktiv lungesygdom - Patientpjecen
Kronisk njursjukdom - Dialäsen
Heilstollen”-terapin är effektiv vid kroniska sjukdomar - Gasteiner ...
Kronisk hypertoni och graviditet - SFOG
Diagnos och behandling av kronisk traumatisering - ett ... - Kris
SST - Specialklubben för Shih Tzu
Protokoll domarkonferens 2008 - Specialklubben för Shih Tzu
L/lilt tYd - Specialklubben för Shih Tzu
Rasspecifik avelsstrategi - Specialklubb inom Svenska ...
avelspolicy & rasspecifik avelsstrategi för - Specialklubben för ...
Rasen - Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige
Rasspecifik avelsstrategi - Specialklubb inom Svenska Kennelklubben
Läs gärna mera i ”Avelsmål/RAS” - Specialklubben för Västgötaspets
AVELSPOLICY & RASSPECIFIK - Specialklubben för Bearded Collie
Cystnjurar eller polycystisk njursjukdom
Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom - BADA
Kronisk Lymfatisk Leukemi - Om regionala cancercentrum
En utvärdering av avelsprogrammet mot Kronisk ... - Epsilon - SLU
Rasens namn *Specialklubb *Rasens historia, hemland ...
Raskompendium - Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige
PM - Specialklubben för Bearded Collie
Ögonpolicy - Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel Framtagen ...
Tobaksrökning och kronisk destruktiv parodontal sjukdom
Kronisk Lymfatisk Leukemi- Utredning och behandling
Systemsjukdomar och kronisk inflammation i orala vävnader
Serotonin och kronisk muskelsmärta - Tandläkartidningen
Infektion vid KOL och Kronisk Bronkit