Programblad december 2012 - februari 2013 - Ölmstad ...

olmstadpingst.com

Programblad december 2012 - februari 2013 - Ölmstad ...

Församlingens Gudstjänster

Du är välkommen att dela gemenskapen i Gudstjänster och olika grupper,

utan att för den skull ha alla svar om tron solklara. Vi är själva på väg och hela

livet innebär nya upptäckter inom trons område.

Söndagar, med både Gudstjänst och Glädjelandet för barnen, är hjärtpunkten

i vår församling. Första söndagen varje månad är det Församlingssöndag.

Den Gudstjänsten är mest inriktad till församlingens medlemmar, även om

alla är välkomna.

Två söndagar varje månad har vi Söndag 16. Det är Gudstjänster som

är utformade för mindre vana kyrkbesökare. Det är fika efter alla våra

Gudstjänster. Du är mycket välkommen till alla våra samlingar!

Bönesamlingar är viktiga kraftsamlingar för oss, och f ler och f ler upptäcker

detta. I vår församling erbjuder vi också smågrupper som en andlig gemenskap.

Gudstjänster Tror du att den formen & passar Samlingar dig bäst, så tag kontakt med oss så ska vi

hjälpa dig att hitta en grupp som passar ditt behov.

Bön & Lovsång

“Var uthålliga i bönen, vaka och be under

tacksägelse.”

(Kolosserbrevet 4:2)

“Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna.

Bulta, så skall dörren öppnas.”

(Matteus 7:7)

“Prisa Herren, ty han är god,

lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.”

(Psaltaren 135:3)

Tisdagar 19:00

Bön- och lovsångssamling.

Söndagar

Bön en timma innan Gudstjänsten.

Tredje tisdagen varje månad är det bön med nattvardsfirande, övriga

tisdagar har vi vanlig bönesamling. Välkommen att vara med!

- 6 -

More magazines by this user
Similar magazines