så ladda ned vår prislista - Göteborg

goteborg.com

så ladda ned vår prislista - Göteborg

org.com

tEBorg

81 10 48

rg.CoM

SLISTA 2012

göteborgs officiella turistguide What´s on

PRISLISTA

göteborgs

2012

officiella turistkarta

göteborgs officiella riv-av-karta

göteborg & Co’s Broschyrställ

göteborgs officiella turistguide What´s on

göteborgs officiella turistkarta

göteborgs officiella riv-av-karta

göteborg & Co’s Broschyrställ


PRISLISTA2012

PRISLISTA

götEBorgs oFFiCiElla

turistguiDE – WHat´s on

Göteborgs Officiella Turistguide -What´s On är en trycksaksprodukt i två delar – en

grundguide som är konstant hela året, samt tilläggsdelen What’s On som byts ut 4 ggr

per år och limmas in i guiden.

Guiden delas in i följande rubriker och era annonser placeras enligt dessa:

BOende

MAT & dRycK

ShOppinG

KulTuR & SeväRdheTeR

SKäRGåRd & uTflyKTeR

SpORT & AKTiviTeTeR

KOMMuniKATiOneR & KARTOR

pRAKTiSK infORMATiOn

WHat’s on

Tilläggsdelen What’s On innehåller information om vad som händer ”här och nu”

i form av kalendarium och redaktionell text, m.m. Den ger därför en möjlighet att

säsongsanpassa annonseringen.

DistriBution

Göteborgs Officiella Turistguide – What’s On distribueras till alla Göteborg & Co’s

broschyrställ som bl.a. är placerade på:

• Skolor & universitet

• Ankomstterminaler

• Hotell

• Campingplatser & vandrarhem

• Museer

• Stena Lines personfärjor & terminaler

• Evenemang

• Arenor

• Liseberg

• Universeum

• Svenska Mässan

• Turistbyråerna i Nordstan, på Kungsportsplatsen &

vid GöteborgsHjulet

Guiden distribueras även till taxi, turistbyråer runt om i Sverige, Norge, Danmark,

m.m. På vissa av Göteborgs hotell ligger den även på rummen.

MålgruPPEr

Besökare till Göteborg; mäss-/kongressbesökare, familje-, singel- och parturister,

studenter, affärsresenärer, m.fl.

CARIN BOUVIN

Mobil: 0707-85 11 08

E-Post: carin.bouvin@goteborg.com

annonsForMat

helsida, 132 x 184 mm

utfallande helsida, 148 x 210 mm

halvsida, liggande 132 x 91 mm

halvsida, stående 65 x 185 mm

Kvartssida, 65 x 91 mm

åttondelssida, 65 x 45 mm

annonsPlatsEr PrisEr (Exkl. MoMs oCH rEklaMskatt På 8%)

GöteBorGs officiella turistGuide, helårsBasis

helsida (132 x184 mm/148 x 210mm) .....................................................................44.500:halvsida

(132 x 91 mm/65 x 185 mm) .....................................................................34.500:-

Kvartssida (65 x 91 mm) ......................................................................................... 25.500:åttondelssida

(65 x 45 mm).................................................................................... 16.500:-

WhAT´S On TilläGGSdel. 4 GGR/åR

1. januari–april helsida (132 x 184 mm/148 x 210mm) ....................... 15.000:-

2. maj–juni helsida (132 x 184 mm/148 x 210mm) ....................... 15.000:-

3. juli–september helsida (132 x 184 mm/148 x 210mm) ....................... 15.000:-

4. oktober–december helsida (132 x 184 mm/148 x 210mm) ....................... 15.000:-

GöteBorGs officiella turistGuide, tysK utGåVa (70.000 ex/år)

helsida (132 x184 mm/148 x 210mm) ..................................................................... 10.000:-

MässANs gAtA 8 / BOx 29 / 401 20 götEBORg

tEl: +46 31 368 40 00 / FAx: +46 31 81 10 48

ORg NR: sE 556428-0369 / gOtEBORg.COM


PRISLISTA2012

PRISLISTA

götEBorgs oFFiCiElla

turistkarta

Göteborgs Officiella Turistkarta kommer ut i en utgåva per år. Kartan innehåller en

stor översiktskarta, gaturegister, tips om sevärdheter på engelska och svenska samt

kommunikationsinformation. Registersidan är en översiktskarta på närregionen som

visar sevärdheter i km avstånd.

DistriBution

Kartan distribueras bl.a. via

• Skolor & universitet

• Taxi

• Ankomstterminaler

• Hotell

• Campingplatser & vandrarhem

• Museer

• Stena Lines personfärjor & terminaler

• Evenemang

• Arenor

• Liseberg

• Universeum

• Svenska Mässan

• Turistbyråerna i Nordstan, på Kungsportsplatsen &

vid GöteborgsHjulet

uPPlaga

400 000 exemplar per år.

MålgruPPEr

Besökare till Göteborg; mäss-/kongressbesökare, familje-, singel- och parturister,

studenter, affärsresenärer, m.fl.

annonsPlatsEr PrisEr (Exkl. MoMs)

Kartsidan

Modulannons, 54 x 52 mm ..................................................................................... 18.700:-

Modulannons stående, 54 x 106 mm .................................................................... 34.650:-

Modulannons liggande 110 x 52 mm ..................................................................... 34.650:-

CARIN BOUVIN

Mobil: 0707-85 11 08

E-Post: carin.bouvin@goteborg.com

götEBorgs oFFiCiElla

riv-av-karta

Göteborgs Officiella Riv-Av-Karta ges ut i en utgåva per år. Kartan ligger i block –

gästen river av en karta och tar med sig. Den är dubbelsidig och har en översiktskarta

på ena sidan och en större centrumkarta på andra. Riv-Av-Kartan är ett viktigt

arbetsverktyg för frontdeskpersonal att kunna ge Göteborgs besökare en snabb och bra

överblick över stan.

DistriBution

Riv-Av-Kartan ligger på receptionsdiskar bl.a. på:

• Skolor & universitet

• Ankomstterminaler

• Hotell

• Campingplatser & vandrarhem

• Museer

• Stena Lines personfärjor & terminaler

• Evenemang

• Arenor

• Liseberg

• Universeum

• Svenska Mässan

• Turistbyråerna i Nordstan, på Kungsportsplatsen &

vid GöteborgsHjulet m.m.

uPPlaga

650 000 exemplar per år.

MålgruPPEr

Besökare till Göteborg; mäss-/kongressbesökare, familje-, singel- och parturister,

studenter, affärsresenärer, m.fl.

annonsPlatsEr PrisEr (Exkl.MoMs)

Modulannonser ligger som en ram runt kartorna på båda sidor.

Modulannons, stående 41x47 mm.........................................................................23.900:-

Modulannons, liggande 86x47 mm .......................................................................43.900:-

Modulannons, stående 41x96 mm ........................................................................43.900:-

MässANs gAtA 8 / BOx 29 / 401 20 götEBORg

tEl: +46 31 368 40 00 / FAx: +46 31 81 10 48

ORg NR: sE 556428-0369 / gOtEBORg.COM


PRISLISTA2012

PRISLISTA

BrosCHYrställEn

90 stycken broschyrställ är placerade på 80 platser i Göteborg bl.a:

• Hotell

• Campingplatser & vandrarhem

• Ankomstterminaler

• Museer

• Stena Lines personfärjor och terminaler i Sverige

• Arenor

• Liseberg

• Universeum

• Svenska Mässan

Göteborg & Co’s turistservice distribuerar broschyrerna till broschyrställen under året.

Broschyrplatserna förutsätter formatet a65, 100x200 mm.

DistriBution PrisEr (Exkl. MoMs)

helår (januari–december) .................................................................... 42.300:-/broschyr

Vår (januari–april) ................................................................................. 12.500:-/broschyr

sommar (maj–augusti) .......................................................................... 32.500:-/broschyr

höst (september–december) ................................................................ 12.500:-/broschyr

CARIN BOUVIN

Mobil: 0707-85 11 08

E-Post: carin.bouvin@goteborg.com

Göteborgs Officiella Turistguide – What’s On

Göteborgs Officiella Turistkarta

Göteborgs Officiella Riv-Av-Karta

MässANs gAtA 8 / BOx 29 / 401 20 götEBORg

tEl: +46 31 368 40 00 / FAx: +46 31 81 10 48

ORg NR: sE 556428-0369 / gOtEBORg.COM

More magazines by this user
Similar magazines