Rekordår för antal TBE-fall ”Sköra bör vaccinera sig mot influensa”

crucell.se

Rekordår för antal TBE-fall ”Sköra bör vaccinera sig mot influensa”

Ges ut av SBL Vaccin AB • Nummer 1, juni 2009

Rekordår för antal TBE-fall

One World One Vaccine

Dukoral ® räddar liv - och din semester

”Sköra bör vaccinera

sig mot influensa”

100 spännande och framgångsrika år på SBL


2

Innehåll

3 ”Sköra bör vaccinera sig mot influensa”

Inflexal ® V – höggradigt renat och högre antikroppssvar

...........................................................................................................................

4 Rekordår för antal TBE-fall

5 Encepur ® ger signifikant högre antikroppsnivåer

...................................................................................................................

7 17 hepatit A-utbrott på förskolor

...........................................................................................................................

8 100 spännande och framgångsrika år på SBL

...........................................................................................................................

10 One World One Vaccine - Dukoral ® räddar liv - och din semester

Dukoral ® godkänt inom EU under obegränsad tid

...........................................................................................................................

12 Bergsbestigarexpedition ska bli första finländarna på Mount

Everest topp

...........................................................................................................................

13 Vivotif ® , det enda orala vaccinet mot tyfoidfeber

...........................................................................................................................

14 Välbesökt Dukoral ® -dag på CityAkuten i Göteborg

Inom kort kan du följa kolerautbrotten på dukoral.se

Magasin Vaccin ges ut av SBL Vaccin AB, 105 21 Stockholm, telefon 08-735 10 00, e-post: info@crucell.se, www, sblvaccines.se

Ansvarig utgivare: Jonas Bengtsson. Redaktör och prenumeration: Annelie Lindwall. Tryckeri: Modintryckoffset, Stockholm.

ISSN 1103-7903. Citera oss gärna men ange vänligen källan. Omslagsbild och bild på sid 2, nr 1/2009: Getty Images.

Magasin Vaccin 1/2009


”Sköra bör vaccinera sig mot influensa”

Allt fler vaccinerar sig mot

influensa. Under hösten 2008

levererade SBL Vaccin hela 1,6

miljoner doser influensavaccin i

Sverige. Men vilka är det egentligen

som väljer att vaccinera sig

mot influensa?

För att ta reda på det har Smittskyddsinstitutet,

SMI, skickat ut en enkät till

5000 personer i Sverige i alla åldersgrupper.

Resultaten beräknas bli klara

inom kort.

Sverige var tidigare sämst i Europa på

att vaccinera mot influensa. Men sedan

i början av 2000-talet har Sverige klättrat

upp från bottenplats till någonstans

i mellanklassen.

– I år kanske vi har gått framåt ytterligare

eftersom så mycket vaccin

distribuerats. En orsak till att det blivit

lyckat är att vi hade en central upphandling

av influensavaccin förra året.

Det var väl organiserat och jag tror att

det har gynnat vaccinationstäckningen,

säger Annika Linde, statsepidemiolog

på SMI.

2000-4000 döda per år

I USA och Kanada har myndigheterna

utvidgat rekommendationerna till att

omfatta personer från 50 års ålder.

De båda länderna vaccinerar också

barn och från och med i år har Finland

infört influensavaccination i sitt

barnvaccinationsprogram. Men det är

ingenting som Annika Linde rekommenderar

för Sveriges del.

– Socialstyrelsen kommer att utreda

rekommendationerna för Sverige, men

jag tror ändå att 65 år fortsatt är en

ganska bra ålder för att börja vaccinera

alla, säger Annika Linde.

– Men jag tycker att det är mycket

viktigt att de som är sköra på olika sätt

tänker på att vaccinera sig. Det är svårt

att få ut det budskapet. Det är nästan

lättare att få ut budskapet till allmänheten

än till doktorerna, som tycks vara

resistenta mot att man bör vaccinera

mot influensa, fortsätter hon. Varje år

dör i medeltal cirka 2000 personer i

Sverige till följd av influensa.

Referensgruppen för vaccinationsfrågor,

Refvac, har haft flera diskussioner

om influensavaccination av barn i Sve-

Magasin Vaccin 1/2009

rige, men i nuläget är det inte aktuellt.

– För att kunna införa influensavaccination

av barn måste man få en attitydförändring,

som medför att föräldrar

tycker att det är bra och att de

verkligen vaccinerar sina barn. På den

punkten har man inte lyckats i USA,

där täckningen för influensavaccination

hos barn är mycket låg, berättar

Annika Linde.

Den nya influensan

Säsongens influensa var relativt tuff

för Sveriges del, med flest rapporterade

fall under den senaste femårsperioden.

Precis när den var slut överraskades

världen i april av den nya influensan,

som skördat många dödsfall bland

unga individer i Mexico. I skrivande

stund har endast fyra fall verifierats i

Sverige. Hur rädda ska vi vara för den

nya influensan?

– Vi ska ha respekt för den nya influensan

och framförallt ska vi på berörda

myndigheter mycket strikt övervaka

vad som händer. Det verkar ändå som

om de många dödsfallen bland unga

i Mexico inte är något som ser ut att

bli verklighet utanför Mexico. Men influensavirus

har en fantastisk förmåga

att mutera och förändra sig. Det gäller

framför allt när virus precis har passerat

från gris till människa och från fågel

till människa. Då är viruset som mest

förändringsbenäget, förklarar Annika

Linde.

Den nya influensan kan komma tillbaka

i höst som en andra våg. Hur all-

Inflexal ® V – höggradigt renat och högre antikroppssvar

Under kommande influensasäsong

marknadsför och distribuerar SBL

Vaccin bland annat Inflexal ® V, ett influensavaccin

som tillverkas av moderbolaget

Crucell.

Inflexal ® V är ett virosomalt influensavaccin,

som är sammansatt med

virosomer som bärare/adjuvanssystem.

Inflexal ® V är höggradigt renat

och innehåller inget formaldehyd eller

kvicksilver. Mängden äggprotein är

också mindre än i de traditionella influensavaccinerna

1 . Studier visar att Inflexal

® V ger ett högre antikroppssvar

– Om Sverige skulle drabbas av en pandemi

är vi oerhört mycket bättre förberedda

nu än vad vi var för fem år sedan då

fågelinfluensan kom, säger statsepidemiolog

Annika Linde, Smittskyddsinstitutet.

varlig sjukdom den då ger är det ingen

som vet.

– Den kan komma tillbaka som en

mild sjukdom, men det kan finnas risk

för att virus har förändrats och ger svår

sjukdom, säger Annika Linde.

Något vaccin mot den nya influensan

är ännu inte tillgängligt. Men enligt

Annika Linde har Sverige en bra

beredskap om vi skulle drabbas av en

pandemi.

– Vi är oerhört mycket bättre förberedda

nu än vad vi var för fem år sedan

då fågelinfluensan kom, avslutar hon.

Text: Annelie Lindwall

Foto: Karl Erik Sundqvist

hos äldre och barn jämfört med traditionella

split och subunit-vacciner 2,3 .

Vaccinet är registrerat i 43 länder

och sedan lanseringen 1997 har drygt

40 miljoner doser givits.

Efterfrågan på influensavaccin kan

bli hög inför kommande säsong. SBL

Vaccins Kundservice tar redan nu

emot era beställningar av influensavaccin,

telefon 08-735 12 50.

För referenser och mer information

om Inflexal ® V, se sid 15.

Text: Annelie Lindwall

3


4

Rekordår för antal TBE-fall

Under 2008 smittades 224 personer

i landet av TBE. Det är en

ökning med 42 fall jämfört med

året innan. TBE-smittade fästingar

fortsätter att spridas över

landet, både norr- och västerut.

Det konstaterade experterna på

SBL Vaccins TBE-dag i Stockholm

i februari 2009.

Den 18 februari arrangerade SBL Vaccin

en TBE-dag i Stockholm. Professor

Björn Olsen, Akademiska sjukhuset,

Uppsala, professor Lars Lindquist, Karolinska

Universitetssjukhuset Huddinge,

epidemiolog Marika Hjertqvist,

Smittskyddsinstitutet, smittskyddssjuksköterska/epidemilog

Mona Insulander,

Smittskyddsenheten, Stockholm,

dr Erik Ekwall, Karolinska

Universitetssjukhuset Huddinge och

dr Peter Nolskog, bitr smittskyddsläkare

Västra Götaland redogjorde för den

aktuella TBE-situationen i Sverige.

Första TBE-fallet i Västerbotten

Under hela 2000-talet har antal TBE-fall

ökat. Totalsiffran för landet, 224 fall, är

den hittills högsta siffra som har registrerats.

Även för Stockholms del är det ett

rekordår, med 119 diagnostiserade fall.

– Ökningen är säkert en kombination

av flera faktorer som klimatförändringar,

och en ökad observans, både bland

läkare, allmänhet och media. Ökat antal

fästingar, större andel TBE-smittade fästingar

och fler värddjur kan också vara

möjliga orsaker till ökningen, säger Marika

Hjertqvist.

De flesta smittades i Stockholms och

Sörmlands skärgårdar, kring sydöstra

Mälaren och i Uppland. Smittan finns

också längs kusten från Kalmar mot Blekinge

och nordöstra Skåne, på Västkusten

från Göteborg mot Uddevalla, längs

Vätterns och Vänerns södra stränder, i

Östergötland och på öarna utanför Gotland.

Området längs Bohuskusten, mellan

Fjällbacka och Grebbestad är det

senaste att klassas som ett riskområde

för TBE av SMI, efter att fyra personer

i området fick TBE under fjolåret.

Enstaka fall har även rapporterats

från inlandet och 2008 rapporterades

två TBE-fall i södra Dalarna.

Det mest spektakulära från 2008 är

att en person från Västerbotten, som

endast befunnit sig inom länets gränsen

insjuknade. Aldrig tidigare har

TBE observerats så långt norrut i Sverige,

enligt Smittskyddsinstitutet.

TBE finns inte bara i Sverige. Risk för

smitta finns även på Åland, i Finland

och i de baltiska länderna samt i Kroatien,

Slovakien, Slovenien, Schweiz,

Tyskland, Polen och Österrike.

Text: Annelie Lindwall

Foto: Thom Öhlin

Magasin Vaccin 1/2009


Den 18 februari arrangerade SBL Vaccin en TBE-dag i Stockholm, där Svergies TBEexperter

redogjorde för situationen i landet. Programmet avslutades med en paneldiskusson

med publikfrågor.

Encepur ® ger signifikant

högre antikroppsnivåer

Den ökade geografiska spridningen av

TBE-fall i landet gör att allt fler nu rekommenderas

att vaccinera sig.

Smittskyddsinstitutet, SMI, rekommenderar

alla som bor och vistas i riskområden

att vaccinera sig mot TBE.

Även resenärer som ska vistas på

Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden

i Central- och Östeuropa bör

vaccineras.

Också i år kan SBL Vaccin, i samarbete

med Novartis Vaccines, erbjuda

TBE-vaccinet Encepur ® . Det behövs

tre sprutor för bästa möjliga skydd.

Encepur ® ges med tre doser enligt

det traditionella grundvaccinationsschemat;

dag 0, 1–3 månader och

9–12 månader. Ett snabbvaccinations-

Magasin Vaccin 1/2009

schema finns också, där tre doser ges

dag 0, 7 och 21 och som följs upp med

en dos 12–18 månader senare.

Encepur ® ger ett immunsvar i nivå

med en naturlig infektion 1 .

En nyligen genomförd klinisk studie

av 334 barn visade att Encepur ® Barn

ger signifikant högre antikroppsnivåer

än FSME-IMMUN ® Junior 2 .

För referenser och mer info om Encepur ® ,

se sid 15.

Text: Annelie Lindwall

Infektionsläkare Per Arne Parment fanns

på plats för att vaccinera mot TBE.

Fästingen (Petra Månsson) minglade

bland deltagarna på den välbesökta

TBE-dagen.

Foto: Karl Erik Sundqvist

Informationsmaterial om Encepur ® finns att beställa från SBL Vaccin.

Du kan också låna material; disk, roll-up, fästingdräkt och ”trottoarpratare”

för att arrangera en egen TBE-dag på din mottagning.

Kontakta SBL Vaccins kundservice för mer information.

5


De valde mellan

Thailand och Indien.

Nu är beslutet ditt.

Vi gör alla val, stora som små. Ditt val av hepatit

A-vaccin är ett exempel. Epaxal är ett biologiskt

nedbrytbart vaccin. 1 Det innehåller inga tillsatser

av aluminiumsalt eller konserveringsmedel.

Vad väljer du till din nästa resenär?

Vaccin mot hepatit A (inaktiverat, virosom)

ETT MEDVETET VAL

Epaxal ®

Inaktiverat virosomalt vaccin mot hepatit A. J07BC02, Rx . Beredningsform: Injektionsvätska, emulsion, förfylld spruta (klar, färglös). 1 vaccindos (0,5 ml) innehåller minst 24 IE

inaktiverat hepatit A-virus (stam RG-SB), producerat i humana diploida (MRC-5) celler. Indikation: Aktiv immunisering mot hepatit A för vuxna och barn från 1 års ålder. Varningar och

försiktighet: Liksom för alla injicerbara vacciner bör lämplig medicinsk behandling och övervakning fi nnas tillgänglig i händelse av sällsynt anafylaktisk reaktion som följd av vaccineringen.

Infl uensahemagglutinin som fi nns i Epaxal ®

utgör inget alternativ till infl uensavaccination. Immunbristtillstånd kan nedsätta immunsresponsen. Hos splenektomerade patienter

bör boostervaccinationen ges 1 till 6 månader efter primär immunisering pga att lägre titrar uppnås hos dessa personer. Detta gäller även ändra patienter med immunbristtillstånd.

Erfarenhet av vaccination av barn under 1 år och personer över 60 år är begränsad. Överkänslighetsreaktioner relaterade till äggallergi har ej noterats efter vaccination med Epaxal ®

.

Som en säkerhetsåtgärd bör dock individer som haft tidigare anafylaktisk reaktion mot ägg ej vaccineras. Förpackningar: Förfylld spruta 1 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml förfylld spruta. Epaxal ®

ingår ej i läkemedelsförmånen. Texten är baserad på produktresumé 2007-08-27. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Referens: 1. R Glück et al. New technology platforms

in the development of vaccines for the future. Vaccine (2002);20:B10–B16.

SBL Vaccin AB · Gunnar Asplunds allé 16 · 105 21 Stockholm · 08-735 10 00 · www.sblvaccines.se

heart.se


17 hepatit A-utbrott på förskolor

Hepatit A smittar inte

bara utlandsresenärer

utan personer kan också

bli smittade innanför

Sveriges gränser.

En enkät till landets smittskyddsläkare

visade att hepatit A uppträder också på

förskolor. Mellan åren 2000-2007 har 17

utbrott inträffat på olika förskolor. Sammanlagt

smittades 97 personer, varav 76

barn och 21 vuxna.

Smittskyddsinstitutet, SMI, poängterar

att det är viktigt att också barn har fullgott

vaccinationsskydd mot hepatit A när de

reser till länder med hög smittrisk.

Magasin Vaccin 1/2009

Små barn insjuknar sällan i klinisk

hepatit men just för att förhindra

vidare smittspridning är vaccination

viktig.

Smittrisk i turistländer

SMI rapporterar en ökning av antal

hepatit A-fall i Sverige under 2008.

Antalet fall av hepatit A var 79

stycken år 2008 jämfört med 69

stycken år 2007.

De vanligaste smittländerna mellan

år 2000–2007 har bland annat

varit populära turistländer som

Spanien, Turkiet och Jugoslavien

och dessutom Syrien och Irak.

Vad gäller andra länders rekommendation

för vaccination, har man i USA

valt att rekommendera hepatit A vaccin

till hela befolkningen.

I Sydkorea och Israel vaccineras alla

barn.

I delar av Spanien och Italien vaccineras

också alla barn.

Källor:

EPI-aktuellt 2009-01-22,

EPI-aktuellt 2008-04-10

REFVAC 2008-02-27

Text: Anna-Lena Lundgren

Foto: IBL

7


8

100 spännande och framgångsrika år på SBL

I år kan SBL Vaccin AB, som har

sitt ursprung i Statens Bakteriologiska

Laboratorium, SBL, blicka

tillbaka på ett århundrade där

många av de största medicinska

framgångarna gjorts. Här följer

några milstolpar med tonvikt på

vaccinutveckling från SBLs resa

genom historien.

År 1909 startade Statsmedicinska

Anstalten sin verksamhet med tolv

anställda, i en vindslokal på Regeringsgatan

18, med tillhörande stallar. Fyra

år senare flyttade man till Vasagatan

15-17, 5 tr, med tillhörande vindsvåning.

Hörnpelarna i verksamheten var

diagnostiska undersökningar för att

upptäcka smittsamma sjukdomar och

framställning av bakteriologiska preparat

som difteri-tetanusserum, smittkoppsvaccin

och tuberkulin.

Verksamheten utvecklades långsamt

men stadigt de första åren. 1905 och

1913 års polioepidemier, epidemierna

i första världskrigets spår samt utbrottet

av spanska sjukan 1918 visade hur

sårbart samhället var för dessa sjukdomar.

Det bidrog till att Statsmedicinska

Anstalten fick utökade resurser så

att verksamheten kunde byggas ut.

Statsmedicinska anstalten gjorde

till en början också rättsmedicinska,

rättskemiska och farmacevtiska undersökningar.

I samband med att dessa

undersökningar avknoppades till egna

enheter 1918, bytte myndigheten

namn till Statens Bakteriologiska Laboratorium.

Verksamheten fortsatte att växa och

djuren var utspridda över stora delar

av centrala Stockholm. Lokalerna blev

snart för trånga och 1937 gick flyttlassen

till nya och moderna lokaler i

Solna. SBL Vaccin är än idag beläget i

samma område.

40-talet

Vaccin mot difteri och stelkramp

Vaccin mot influensa

50-talet

Vaccin mot polio

Trippelvaccin (kikhosta, difteri & stelkramp)

SBLs ursprung, Statsmedicinska

Anstalten, startade sin verksamhet

1909 i en vindslokal på Regeringsgatan

i Stockholm.

SBLs roll var att förebygga och

bekämpa infektionssjukdomar. Här

bedrevs diagnostik, epidemiologisk

övervakning och produktion av bakteriologiska

preparat.

SBLs vaccin utrotade polio i

Sverige

Under de första årtiondena tillverkades

preparat huvudsakligen inom bakteriologins

område. Utvecklingen inom

virologin tog fart på 40-talet. Då startades

även tillverkning av vaccin mot

influensa och på 50-talet utvecklades

vaccin mot polio.

År 1953 upplevde Sverige sin största

polioepidemi med 3 500 förlamningar.

Arbetet med att utveckla ett poliovaccin

fick högsta prioritet. En provisorisk

produktionslokal uppfördes i ilfart på

några månader.

1957 gick startskottet för de första

vaccinationerna i landet med SBLs

Vacciner som tillverkats vid SBL

60-talet

Vaccin mot smittkoppor

Vaccin mot influensa

Vaccin mot katarrala luftvägsinfektioner

Vaccin mot stafylokocker

vaccin mot polio. Det blev en stor

utmaning för SBL, som planerade,

koordinerade och övervakade vaccinationerna.

Kraftfulla vaccinationsinsatser

ledde till att inget inhemskt fall av

polio har rapporterats i Sverige sedan

1977.

70-talet

Parenteralt koleravaccin

Vaccin mot tyfoid-paratyfoid

Vaccin mot mässling

Magasin Vaccin 1/2009


Massiv vaccinationskampanj mot

smittkoppor

Genom vaccination lyckades SBL

också bidra till att utrota smittkoppor

i världen. På våren 1963 fick Sverige

sitt senaste smittkoppsutbrott, som orsakade

fyra dödsfall. SBL distribuerade

drygt en miljon doser smittkoppsvaccin

i Sverige.

En enkät visade att 420 000 personer

vaccinerades i Storstockholmsområdet

mellan den 14 maj och 31 juli. Den

5 augusti deklarerades Stockholm åter

vara fritt från smittkoppor.

Dukoral ® i världen

I början av 1970-talet startade professorerna

Jan Holmgren och Ann-Mari

Svennerholm arbetet med att utveckla

ett oralt vaccin mot kolera. Göteborgsforskarna

var först i Sverige med att

utveckla ett oralt vaccin.

SBL började tillverka vaccinet 1988.

Tre år senare godkändes Vaccin mot

kolera. 1995 bytte vaccinet namn till

Dukoral ® .

Bytte namn gjorde också det gamla

Statens Bakteriologiska Laboratorium

80-talet

Oralt vaccin mot kolera börjar tillverkas

1988.

90-talet

Vaccin mot kolera godändes 1991 och

1995 bytte vaccinet namn till Dukoral ® .

Magasin Vaccin 1/2009

SBL började tillverka vaccin mot polio på

50-talet. Kraftfulla vaccinationsinsatser

ledde till att inget inhemskt fall av polio

har rapporterats i Sverige sedan 1977.

1993, då myndigheten omstrukturerades

till SBL Vaccin AB och Smittskyddsinstitutet.

Tillverkningen vid SBL Vaccin har

sedan dess moderniserats och övergått

till storskalig produktion.

Idag är Dukoral ® godkänt i 59 länder.

Under åren har Dukoral ® använts

flitigt av både resenärer och av WHO,

som rekommenderar Dukoral ® mot

kolera. De senaste åren har vaccinationskampanjer

genomförts bland annat

i Uganda, Mayotte, Moçambique,

Darfur, Myanmar och Zanzibar.

SBL tillhandahåller, nu liksom tidigare

genom åren, vacciner, immunglobuliner,

serum och allergenpreparat,

från både egen tillverkning och import,

direkt till sjukvården.

För mer information om Dukoral ® , se

sid 15.

Text: Annelie Lindwall

Foto: Arkiv, Karl Erik Sundqvist

Källa: Statens bakteriologiska laboratorium

1909-1993,

SBL Handboken 1968

Vacciner som tillverkas vid SBL

2000-

Storskalig produktion av Dukoral ® , som

idag är godkänt i 59 länder.

SBL var den naturliga platsen i landet för

utbildning av bla a laboratorieassistenter,

mikrobiologer och läkare. Många av er

som arbetar inom hälso- och sjukvården

har tidigare varit en tid vid SBL. Vi har

ställt frågan:

Vad gjorde du på SBL?

Annika Linde, statsepidemiolog,

Smittskyddsinstitutet:

– 1979 började jag arbeta på virologiska

avdelningen med influensadiagnostik.

På kvällarna läste jag ”snorprover” och

ringde ut svar. Jag började forska på

antikroppssvar mot olika typer av infektioner

och disputerade 1987. Sedan

fortsatte jag att lägga mig i det mesta på

virussidan, men avstod mycket medvetet

från hiv/aids, eftersom flera andra

redan var starkt engagerade och jag

kände att någon måste finnas kvar för

övriga virusinfektioner. Att arbeta på

SBL var mycket lärorikt, väldigt trevligt

och stämningen var mycket familjär.

l

Erik Ekvall, överläkare, Inf klin, Karolinska

Universitetssjukhuset Huddinge:

– Under åren 1980-83 arbetade jag

som klinisk bakteriolog på salmonella-

och antigensektionen, där professor

Alf Lindberg var chef. Samtidigt deltog

jag i ett forsknings- och utbildningsprogram

i Hanoi, Vietnam. Jag

började arbetet med min avhandling

om shigellos på SBL, i samarbete med

en institution i Hanoi. Det var en rolig

tid med trevliga medarbetare och bra

stämning. Vi hade nära kontakter mellan

de olika enheterna och man lärde

känna de flesta. l

Anders Nauclér, docent i infektionssjukdomar,

CityAkuten, Malmö:

– I slutet av 80-talet gjorde jag min

avhandling, som var en klinisk, epidemiologisk

studie på hiv-2 i Guinea

Bissau. Professor Gunnel Biberfeld,

immunlogiska avdelningen på SBL var

min handledare. Jag var på SBL i cirka

ett halvår och det var väldigt trevligt.

Chef för SBL under den tiden var Lars

Olof Kallings, som hade ett starkt aidsengagemang.

Jag höll också en presentation

på den stora, internationella

aids-konferensen, som hölls i Stockholm

1988 i SBLs regi. l

Text: Annelie Lindwall

9


Tack vare att resenärer i västvärlden

betalar för koleravaccin

kan SBL Vaccin fortsätta att

stödja internationella hjälporganisationer

i deras arbete mot

kolera. I våras massvaccinerades

invånarna på den afrikanska ön

Zanzibar mot kolera. Svenska

resenärer räddar semestern med

koleravaccin, i utvecklingsländer

kan det rädda liv.

När du reser till ett exotiskt land kan

du råka ut för bakterier, som din kropp

inte är van vid. En av dessa är kolerabakterien,

som kan orsaka turistdiarré

1-4 . För dig kan sjukdomen innebära

förlorade semesterdagar. För lokalbefolkningen

kan den vara livshotande.

Internationellt samarbete

SBL Vaccin samarbetar sedan 1990-talet

med flera internationella hjälporganisationer

som Världshälsoorganisationen

(WHO), Unicef och International

Vaccine Institute (IVI). Dukoral ® är

det enda koleravaccinet i världen som

är kvalificerat för användning av WHO

och all tillverkning sker i Sverige.

SBL Vaccin bistår genom att tillhandahålla

stora mängder vaccin, ofta med

kort varsel. Distributionen av koleravaccin

görs av hjälporganisationerna

och olika lokala aktörer.

Samarbetet sker både vid katastrofer

och planerade insatser. När Burma

drabbades av en cyklon i maj 2008,

omdirigerade SBL Vaccin all sin produktion

av Dukoral ® för att tillverka

de 137 000 doser som behövdes akut

till insatsen.

Resenären bidrar

I april startade SBL Vaccin informationskampanjen

One World One Vaccine

på vaccinationsmottagningar runt

om i landet. Syftet är att ge information

om företagets internationella

hjälparbete.

– Vi vill visa att svenska resenärer,

när de vaccinerar sig, indirekt bidrar

till att möjliggöra koleravaccinationer

i utvecklingsländerna, säger Marianne

Sidenmark, nordisk produktchef för

Dukoral ® .

10

One World One Vaccine

Dukoral ® räddar liv - och din semester

Massvaccination i drabbade

länder

Den afrikanska ön Zanzibar vid Tanzanias

kust drabbas sedan många år

av återkommande kolerautbrott. Den

hygieniska standarden på ön är mycket

bristfällig. Utbrotten orsakas av brister

i hygienen och hör samman med de

regnperioder som inträffar två gånger

om året.

Myndigheterna på Zanzibar är måna

om att hitta effektiva metoder för att

motverka spridningen av kolera och

minska utbrottens omfattning. Efter

flera mindre lyckade försök med olika

metoder har man nu valt att pröva

massvaccination med koleravaccin.

I december 2008 skickades 100 000

doser Dukoral ® till Zanzibar genom

ett samarbete mellan SBL Vaccin och

WHO.

I samband med detta studerades effekterna

av massvaccination mot kolera

i Zanzibar. Studien är ett samarbete

mellan Bill och Melinda Gates Foundation

och WHO. Syftet är att vaccinera

högriskgrupper med Dukoral ® för

att studera så kallad ”herd protection”,

det vill säga om även ovaccinerade

personer i de vaccinerades omgivning

skyddas. Studien ska även utvärdera

Dukorals effekt och undersöka om

vaccinet tillsammans med förbättrad

vattenförsörjning kan minska utbredningen

av kolera och diarrésjukdomar

på ön.

En utförligare beskrivning av studien

finns att läsa på amerikanska National

Institute of Health (NIH) hemsida:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/

NCT00709410.

Kolerautbrott i Burma

Cyklonen som drabbade Burma i maj

2008 orsakade omfattande förödelse

och tog många människors liv. Kolerautbrott

följde i spåren av förstörda

vattenledningar och bristande tillgång

till rent vatten.

För att minska antalet kolerautbrott i

landet kontaktades SBL Vaccin av IVI.

137 000 doser Dukoral ® skickades till

Burma i augusti 2008. Det räcker till

att vaccinera minst 65 000 personer

mot kolera.

IVI:s uppdrag är att stödja vaccinutveckling

och vaccinationsprogram

i utvecklingsländerna och bildades på

uppdrag av FN.

Enligt WHO drabbades över 2,4

miljoner människor av cyklonen.

Kolera är endemiskt i Myanmar (f d

Burma) och vanligen säkra vattenkällor

blev kontaminerade på grund av

översvämningarna.

Flera insatser mot kolera

SBL Vaccin har på olika sätt bidragit

med koleravaccinet Dukoral ® till flera

internationella insatser i Uganda,

Mayotte, Moçambique, Indonesien

och Darfur.

För referenser och mer info om Dukoral ® ,

se sid 15.

Text: Charlotte af Klercker

Foto: Jürg Draeyer, WHO

Dukoral ® godkänt inom

EU under obegränsad tid

SBL Vaccin har fått förnyat godkännnande

för Dukoral ® i EU. Vårt

ursprungliga godkännnande var på

fem år och gick ut 3 maj 2009.

Vi har nu fått ett godkännade på obegränsad

tid baserat på slutsatsen att

risk/nytta profilen för Dukoral ® är

fortsatt gynnsam.

”Läkemedelsmyndigheten anser att

kvalitet, säkerhet och effekt av läkemedlet

är fortsatt styrkt på ett godtagbart

och tillräckligt sätt och att därför

nytta/riskprofil för Dukoral ® fortsätter

att vara gynnsam”.

Text: Gerd Hallnemo

Magasin Vaccin 1/2009


Magasin Vaccin 1/2009

One world – One vaccine

När du reser till ett exotiskt land kan du råka ut för bakterier som din kropp inte är van vid.

En av dessa är kolerabakterien, som i sin milda form inte kan skiljas från annan turistdiarré. 1–4

För dig kan sjukdomen innebära förlorade semesterdagar. För lokalbefolkningen kan den

vara livshotande.

När du tar det drickbara resevaccinet Dukoral får du ett effektivt skydd mot kolera.

Och tack vare att du vaccinerar dig kan vi hjälpa till att skydda lokalbefolkningen. Det gör

vi genom att stödja internationella folkhälsoorganisationer som arbetar med att förebygga

kolerautbrott. Så genom att skydda din egen mage hjälper du till att skydda någon annans

liv. Läs mer om vårt engagemang på www.dukoral.se.

Helcell/rekombinant B-subenhet (WC/rBS) oralt koleravaccin

RESEVACCINET MOT KOLERA

Dukoral ® Helcell/rekombinant B-subenhet (WC/rBS) oralt koleravaccin, J07AE01 R X . Beredningsform: Suspension och brusgranulat till oral suspension. Vaccinet innehåller hela avdödade Vibrio

cholerae O1-bakterier och koleratoxinets rekombinanta icke-toxiska B-subenhet (CTB). Vaccinet verkar genom att inducera antikroppar mot både de bakteriella komponenterna och mot CTB.

Indikation: Aktiv immunisering mot sjukdom orsakad av Vibrio cholerae serogrupp O1 hos vuxna och barn från 2 år, som ska besöka endemiska/epidemiska områden. Varningar och försiktighet:

Använd inte Dukoral ® om du är överkänslig mot något innehållsämne i vaccinet. Ej heller om du är magsjuk eller har en infektion med feber (vaccinationen ska då uppskjutas). Var särskilt försiktig med

Dukoral ® om du är allergisk mot formaldehyd. Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar Dukoral ® om du är gravid eller ammar. Dukoral ® rekommenderas inte till barn under två år. Dukoral ®

ingår ej i läkemedelsförmånen. Texten är baserad på produktresumé 2005-08-16. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Referenser: 1. WHO 2000. Tillgänglig på http://www.who.

int/mediacentre/factsheets/fs107/en. 2. http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Diarrhea.aspx. 3. Zuckerman JN, et al. Lancet Infectious Diseases, 2007;7:521–30. 4. Sack DA, et al. Cholera.

Lancet. 2004;363:223–33. www.crucell.com, telefon +31 (0) 715 199 100. SBL Vaccin AB · 08-735 10 00 · www.sblvaccines.se

11

heart.se


12

Bergsbestigarexpedition ska bli första

finländarna på Mount Everest topp

I slutet av maj beräknar The Airborne

Ranger club of Finland genomföra

en lyckad toppbestigning

av Mount Everst från den Nepalesiska

sidan av berget. Under ledning

av Tomi Myllys, reste gruppen

i mitten av mars till den tibetanska

huvudstaden Katmandu, för

att påbörja förberedelserna inför

den kommande toppbestigningen.

Gruppen The Airborne Ranger Club

of Finland består av elva erfarna finska

äventyrare samt ett stödteam. Om expeditionen

lyckas bestiga toppen blir

det den första finska gruppen som sätter

sina fötter på världens högsta topp.

Expeditionen gav sig iväg den 21 mars

och i slutet av maj planerar de att nå

toppen.

– Den största utmaningen kommer

att bli fysisk. Kroppen måste anpassa

- Skyddar sig med Dukoral ® -

sig till de extrema förhållanden som

hög höjd och stark kyla innebär, vilket

är krävande. Även mentalt blir

det tufft. Två månaders konstanta

ansträngningar och vedermödor kan

bli psykiskt kännbart. Med vår finska

uthållighet, ett gediget förberedelsearbete

och en stark vilja finns en god

chans att vi lyckas nå toppen, berättar

Heikki Karinen, läkare, expeditionsdeltagare

och ansvarig för deltagarnas

hälsa i samband med expeditionen.

Tuffa utmaningar

Mount Everest är världens högsta berg

med sina 8848 meter. Gruppen har

tidigare bestigit Mount Everest systertopp

Shisha Pangma på 8012 meter.

Förutom toppbestigningen utfördes

vetenskaplig forskning kring akut

höjdsjuka, som uppstår vid tunn luft.

De samlade också in erfarenheter och

kunskap om extrema bergsmiljöer.

Noggranna förberedelser är nödvändiga

förutsättningar för en lyckad expedition.

The Airborne Ranger Club

of Finland reste till Tibets huvudstad

Katmandu i mars för att efter några dagar

fortsätta till Lukla, för att påbörja

acklimatiseringen till hög höjd och

tunn luft.

Det första baslägret på Mount Everest

ligger på 5200 meters höjd. Det

avancerade baslägret i Nepal på 6300

meter är sedan själva utgångspunkten

för starten på klättringen mot toppen.

Ytterligare tre läger nås under bestigningen,

som beräknades ta ungefär en

månad. Gruppen planerar att genomföra

klättringen utan bärare eller lokala

guider.

– Alla i expeditionen är mycket erfarna

och entusiastiska, men vi kommer

självklart stöta på medicinska utmaningar.

De vanligaste åkommorna

vid den här typen av klättringar är

höjdsjuka och olika magåkommor som

diarré och kräkningar. Vi har skyddat

oss bland annat genom att ta Dukoral ®

i god tid innan klättringen. Vi hade

också antibiotika och annan medicinsk

utrustning med oss, säger Heikki Karinen.

För mer information om Dukoral ® ,

se sid 15.

Text: Annelie Lindwall

Foto: Getty Images

Magasin Vaccin 1/2009


Data, huvudsakligen från Asien,

Afrika och Latinamerika visar

att tyfoidfeber fortfarande är

ett folkhälsoproblem i många

utvecklingsländer. Den globala

incidensen är uppskattningsvis

21 miljoner fall årligen. Vaccination

kan erbjudas resenärer till

områden med hög risk för tyfoidfeber.

Det skriver WHO i ett s k

”postion paper” från 2008. 1

Jorden upplevs som mindre i takt med

att vi reser allt mer. Betydligt fler ger

sig idag ut på resor till destinationer

som tidigare betraktades som rena

expeditionsmål. Detta ökar risken för

att drabbas av smittsamma sjukdomar.

Vanligast drabbas resenären av sjukdomar

som sprids med mat och vatten.

En av dessa är tyfoidfeber.

Tyfoidfeber finns över hela världen

men är vanligare i fattigare länder. I

Sverige är sjukdomen ovanlig. Varje år

rapporteras cirka tio fall och i stort sett

alla är smittade utomlands.

Svår sjukdom som i regel

kräver sjukhusvård

Tyfoidfeber orsakas av Samonella

Typhi. Bakterien förekommer endast

hos människa och utsöndras med avföringen.

Bakterien kan föröka sig i olika födoämnen

och sjukdomen sprids via

mat och vatten. Infektionsdosen är låg,

cirka 100 bakterier räcker för att ge

sjukdom. Därför kan smitta från person

till person förekomma.

Magasin Vaccin 1/2009

Vivotif ®

Det enda orala vaccinet mot tyfoidfeber.

Ger god boostereffekt.

Inkubationstiden är relativt lång,

vanligen 10–14 dygn, ibland upp till

fyra veckor eller längre.

Patienten är ofta smittsam i 5–6

veckor. Cirka tio procent av de obehandlade

fallen blir bärare i upp till tre

månader. Kroniskt bärarskap ses i 2–5

procent av fallen. Det är inte ovanligt

att bärarskapet hos dessa varar i 20 år

eller mer.

Tyfoidfeber - en blodförgiftning

Till skillnad från de vanliga salmonellainfektionerna,

som också förekommer

hos djur, är tyfoidfeber en blodförgiftning

(sepsis). Sjukdomen börjar med

feber, som under den första veckan stiger

till cirka 40°C eller mer.

Vanliga symtom är huvudvärk, hosta

och muskelvärk. Röda utslag på bålen

är ett ganska typiskt tecken. Förstoppning

är inte ovanligt under första veckan.

Diarré uppträder vanligen under

andra sjukdomsveckan.

Utan behandling är dödligheten hög

och patienten kan avlida av till exempel

blödning eller tarmbristning med

bukhinneinflammation.

Skydd mot fler antigen

Tyfoidvaccinerna som finns på marknaden

har olika verkningsmekanismer

och bygger på immunitet mot olika

antigen på tyfoidbakterien. Vivotif ®

skyddar mot O- och H-antigen, till

skillnad mot de parenterala (injektabla)

tyfoidvaccinerna, som skyddar

mot Vi-antigen. Stammar utan Vi-an-

tigen har påvisats hos tyfoidfebersjuka

personer. 2,3,4

Vivotif ® ger god boostereffekt

Vivotif ® ger ett immunologiskt minne

vilket innebär att det ger, i motsats till

det parenterala vaccinerna, god boostereffekt

vid upprepade vaccinationer. 5,6

Det är känt att polysackaridvacciner

inte ger bestående immunologiskt

minne. Vid förnyad immunisering ser

man därför inte heller någon boostereffekt,

vilket innebär att andra dosen

inte ger större immunsvar än första 7 .

Vivotif ® är enkelt att använda. Resenären

tar själv de tre kapslarna, som

fördelas över fem dagar.

Referenser

1. WHO position paper No. 6, 2008, 83,

49-60- http://www.who.int/wer

2. Germanier R and Fürer E. Dev Biol

Stand 1983; 53:3-7.

3. Sztein MB. Clin. Inf. Diseases 2007;

45:15-19.

4. Baker S, Sarwar Y, Aziz H et al. J Clin.

Microbiol. 2005; 43:4418–4425.

5. Kantele A and Mäkelä PH. Vaccine

1991; 9:423-427.

6. Whitaker JA, Franco-Paredes C, del Rio

C et al. J Travel Med 2009; 16:46–52.

7. Kaijer B. Vaccinationer i Sverige och övriga

Norden, andra upplagan, s. 41.

För mer information om Vivotif ® , se sid

15.

Text: Annelie Lindwall

13


14

Välbesökt Dukoral ® -dag på CityAkuten i Göteborg

I år har CityAkuten i Göteborg

25 års jubileum. Firandet, med 10

procents rabatt på alla vaccinationer,

blev en succé.

Verksamheten vid CityAkuten i Göteborg

startade 1984. Då fanns mottagningen

på Drottninggatan 45 i centrala

Göteborg, men idag huserar de i

fräscha, moderna och mer funktionella

lokaler i Nordstan.

Den 19 mars firade mottagningen

med att arrangera en Dukoral ® -dag.

Carl Sköld och Gustav Bengtsson,

produktspecialister på SBL Vaccin, var

inbjudna.

Förutom rabatt på vaccinationer

bjöds kunderna på kaffe och svalkande

dryck.

– Vi hade länge pratat om att vi

ska arrangera en Dukoral ® -dag och

vi tyckte det var lämpligt att göra det

nu, i samband med att vi firar 25 års

jubileum i år, berättar Ingrid Gyllsten,

sjuksköterska på CityAkuten.

En jämn ström av kunder passade

på att vaccinera sig inför kommande

resor.

Ingrid Gyllsten och Malin Lilienberg på CityAkuten samt Carl Sköld, SBL Vaccin,

bjöd besökarna på svalkande dryck.

– Det hela blev mycket lyckat. Vi

hade omkring ett hundratal besök

under dagen. Vi ska försöka göra om

detta i höst, säger en mycket nöjd Ingrid

Gyllsten.

Du kan också låna material; disken

och roll-up med mera, för att arrangera

en egen Dukoral-dag på din mottagning.

Kontakta din produktspecialist

för mer information.

Text: Annelie Lindwall

Foto: Gustav Bengtsson

Inom kort kan du följa kolerautbrotten på dukoral.se

I oktober 2008 lanserade vi

hemsidan dukoral.se

Sidan, som utvecklats främst för resenärer

kommer inom kort att uppdaterats

med en del som är riktad till dig

som vaccinerar, med en speciell del om

kolera. Där kommer du att kunna följa

kolerautbrotten och sjukdomens utbredning

i världen.

Dessutom ska sidan kompletteras

med en lista över vaccinationsmottagningar.

Kontakta din produktspecialist

om du vill att din mottagning ska finnas

med på listan.

För mer information om Dukoral ® , se sid

15.

Magasin Vaccin 1/2009


Dukoral ®

Helcell/rekombinant B-subenhet (WC/rBS)

oralt koleravaccin, J07A E01 Rx.

Beredningsform: Suspension och brusgranulat

till oral suspension. Vaccinet innehåller

hela avdödade Vibrio cholerae O1-bakterier

och koleratoxinets rekombinanta icke-toxiska

B-subenhet (CTB). Vaccinet verkar genom att

inducera antikroppar mot både de bakteriella

komponenterna och mot CTB. Indikationer:

Aktiv immunisering mot sjukdom orsakad av

Vibrio cholerae serogrupp O1 hos vuxna och

barn från 2 år, som ska besöka endemiska/epidemiska

områden. Varningar och försiktighet:

Det finns endast begränsade data gällande

säkerheten och immunogeniciteten hos barn

mellan 1 och 2 år och skyddseffekten har inte

studerats. Dukoral® rekommenderas därför

inte till barn yngre än 2 år. Data gällande vaccinets

skyddseffekt hos personer över 65 år är

mycket begränsade. Det finns inga kliniska data

gällande skyddseffekten av Dukoral® mot kolera

efter administration av booster-doser. Dukoral®

skyddar specifikt mot Vibrio cholerae

serogrupp O1. Immuniseringen skyddar ej mot

V. cholerae serogrupp O139 eller andra arter av

Vibrio. Endast begränsade data finns rörande

immunogeniciteten och säkerheten av vaccinet

vid användning till HIV-infekterade personer.

Skyddseffekten av vaccinet har inte studerats.

Immunisering av HIV-infekterade personer kan

medföra en övergående ökning av virusmängd.

Eventuellt inducerar inte Dukoral® skyddande

antikroppar hos personer med långt framskriden

HIV-sjukdom. Formaldehyd används under

tillverkningsprocessen och spårmängder

kan förekomma i slutprodukten. Försiktighet

skall iakttagas vid vaccination av personer med

känd överkänslighet mot formaldehyd. Vaccinet

ger inte ett fullständigt skydd och det är

viktigt att vidta normala skyddsåtgärder för att

undvika kolera. Förpackningar: 1 x 1 dos, 2 x

1 dos(er), 20 x 1 dos(er). Dukoral® ingår ej i

läkemedelsförmånen. Texten är baserad på produktresumé

2005-08-16. För fullständig information

och pris, se www.fass.se

Encepur ®

Vaccin mot fästingburen virusencefalit (TBE).

J07B A01 Rx.

Beredningsform: Injektionsvätska, suspension.

1 endosspruta (0,5 ml suspension) innehåller

inaktiverat TBE virus/stam K23 1,5 mikrogram

(odlad i kycklingfibroblastcellkulturer).

Aluminiumhydroxid (adjuvans), formaldehyd,

natriumklorid, sackaros, vatten för injektionsvätskor.

Indikationer: Aktiv immunisering

mot fästingburen virusencefalit (TBE) för

personer från och med 12 år. Varningar och

försiktighet: Nödvändigheten av att vaccinera

personer med tidigare hjärnskador bör övervägas

noga. Som alltid vid injektion av vacciner

skall sedvanlig övervakning och lämplig medicinsk

behandling finnas tillgänglig i händelse

av anafylaktisk reaktion efter administrering av

vaccinet. Spårmängder av neomycin, gentamycin

och klortetracyklin ingår i vaccinet. Försiktighet

bör iakttagas vid vaccination av mycket

känsliga personer. Förpackningar: 1x0,5 ml

förfylld spruta, 10x0,5 ml förfylld spruta. Encepur®

ingår ej i läkemedelsförmånen. Texten

är baserad på produktresumé 2006-10-25. För

fullständig information och pris, se www.fass.

se

Magasin Vaccin 1/2009

Produktinformation

Epaxal ®

Inaktiverat virosomalt vaccin mot hepatit A.

J07B C02, Rx.

Beredningsform: Injektionsvätska, emulsion,

förfylld spruta (klar, färglös). 1 vaccindos (0,5

ml) innehåller minst 24 IE inaktiverat hepatit

A-virus (stam RG-SB), producerat i humana

diploida (MRC-5) celler. Indikationer: Aktiv

immunisering mot hepatit A för vuxna och

barn från 1 års ålder. Varningar och försiktighet:

Liksom för alla injicerbara vacciner bör

lämplig medicinsk behandling och övervakning

finnas tillgänglig i händelse av sällsynt anafylaktisk

reaktion som följd av vaccineringen.

Influensahemagglutinin som finns i Epaxal®

utgör inget alternativ till influensavaccination.

Immunbristtillstånd kan nedsätta immunsresponsen.

Hos splenektomerade patienter

bör boostervaccinationen ges 1 till 6 månader

efter primär immunisering pga att lägre titrar

uppnås hos dessa personer. Detta gäller även

andra patienter med immunbristtillstånd. Erfarenhet

av vaccination av barn under 1 år och

personer över 60 år är begränsad. Överkänslighetsreaktioner

relaterade till äggallergi har ej

noterats efter vaccination med Epaxal®. Som

en säkerhetsåtgärd bör dock individer som haft

tidigare anafylaktisk reaktion mot ägg ej vaccineras.

Förpackningar: Förfylld spruta 1 x 0,5

ml, 10 x 0,5 ml förfylld spruta. Epaxal ingår

ej i läkemedelsförmånen. Texten är baserad på

produktresumé 2006-05-05. För fullständig information

och pris, se www.fass.se

Inflexal ® V

Vaccin mot influensa (ytantigen, inaktiverat,

virosom). J07BB02 Rx

Beredningsform: Injektionsvätska, suspension.

Inaktiverat influensavaccin bestående

av högrenade ytantigener av typ A och B från

influensavirus, som odlats i befruktade hönsägg,

formulerat med virosomer som bärare/

adjuvantsystem. Natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat,

kaliumdivätefosfat, lecitin, vatten

för injektionsvätskor. Indikation: Influensaprofylax,

särskilt för personer med ökad risk för

influensarelaterade komplikationer. Varningar

och försiktighet: Liksom för alla injicerbara

vacciner bör lämplig medicinsk behandling och

övervakning alltid finnas tillgänglig i händelse

av en anafylaktisk reaktion, som kan uppträda

efter administrering av vaccinet. Inflexal ® V får

under inga omständigheter administreras intravaskulärt.

Antikroppssvaret kan vara otillräckligt

hos patienter med endogen eller iatrogen

immunsuspension. Förpackningar: 0,5 ml

suspension i förfylld spruta (glas typ 1), försedd

med gummikolv (klorbutylgummi) och nål, i

förpackning om 1 eller 10 sprutor. Inflexal ® V

ingår ej i läkemedelsförmånen. Texten är baserad

på produktresumé 2008-07-15. För fullständig

information och pris, se www.fass.se

Vivotif ®

Levande försvagat oralt helcellsvaccin mot tyfoidfeber.

J07A P01 Rx.

En kapsel innehåller minst 2x109 levande, frystorkade

mikroorganismer av den försvagade

stammen Salmonella typhi Ty 21 a. Indikationer:

Aktiv immunisering mot tyfoidfeber

av person som skall vistas i områden där stor

risk att smittas med tyfoidfeber föreligger. Varningar

och försiktighet: Vid akut sjukdomstillstånd

med feber samt vid akut tarminfek-

tion bör vaccinationen uppskjutas. De levande

mikroorganismerna i Vivotif® har in vitro visat

känslighet för antibiotika- och malariapreparat.

För att säkerställa skyddseffekten rekommenderas

ett intervall av 3 dygn mellan intag

av Vivotif® och sådana preparat. Intervallet

gäller såväl före intag av den första Vivotifkapseln

som efter avslutad behandling med Vifotif®.

Andra vacciner (orala och parenterala)

samt gammaglobulin kan ges samtidigt med

Vivotif®. Förpackningar: Enterokapsel, 3 st

blister. Vivotif® ingår ej i läkemedelsförmånsnämnden.

Texten är baserad på produktresumé

2006-03-24. För fullständig information och

pris, se www.fass.se

Referenser

Refeenser till artikeln ”Inflexal ® V - höggradigt

renat och högre antikropssvar”, sid 3:

1. O. Kürsteiner, C. Moser, H. Lazar, P. Durrer.

Inflexal ® V - The influenza vaccine with the

lowest ovalbumin content. Vaccine 24 (2006)

6632-6635.

2. P. Conne, L. Gauthey, P. Vernet, B. Althaust,

J.U. Que, B. Finkel, R. Glück, S.J. Cryz Jr. Immunogenicity

of trivalent subunit versus virosome-formulated

influenza vaccines in geriatric

patients. Vaccine 1997;15:1675-9.

3. G. Kanra, P. Marchisio, C. Feiterna-Sperling,

G. Gaedicke, H. Lazar, P. Durrer, O. Kürsteiner,

C. Herzog. A. Kara, N. Principi. Comparison

of immunogenicity and tolerability of a virosome-adjuvanted

and a split influenza vaccine in

children. Pediatr Infect Dis J 2004;23:300-6.

Referenser till artikeln ”Encepur ® - inaktiverat

TBE-vaccin” sid 5:

1. Witterman C, Nicolay U, Schoendorf I. Tickborne

encephalitis (TBE) vaccines for children:

data on safety and immunogenicity using different

immunisation schedules and vaccines.

Poster presented at 25th Annual Meeting of

ESPID, Porto, Portugal, May 2-4, 2007.

2. Schöndorf I, Beran J, Cizkova D, et al. Tickborne

encephalitis (TBE) vaccination: applying

the most suitable vaccination schedule. Vaccine

2007;25:1470-5.

Referenser till artikeln ”One World One Vaccine

- Dukoral ® räddar liv - och din semester,

sid 10:

1. WHO 2000. Tillgänglig på http://www.

who.int/mediacentre/factsheets/fs108/en.

2. http://wwwn.cdc.gov/travel/yellow-

BookCh4-Diarrhea.aspx.

3. Zuckerman JN, et al. Lancet Infectious

Diseases, 2007;7:521-30.

4. Sack DA, et al. cholera. Lancet.

2004;363:223-33.

15


16

RELEVANS.NET

Vivotif ® . Levande försvagat oralt helcellsvaccin mot tyfoidfeber. J07A P01 Rx. En kapsel innehåller minst 2x109 levande, frystorkade

mikroorganismer av den försvagade stammen Salmonella typhi Ty 21 a. Indikation: Aktiv immunisering mot tyfoidfeber av person som

skall vistas i områden där stor risk att smittas med tyfoidfeber föreligger. Varningar och försiktighet: Vid akut sjukdomstillstånd med

feber samt vid akut tarminfektion bör vaccinationen uppskjutas. De levande mikroorganismerna i Vivotif har in vitro visat känslighet för

antibiotika- och malariapreparat. För att säkerställa skyddseffekten rekommenderas ett intervall av 3 dygn mellan intag av Vivotif och

sådana preparat. Intervallet gäller såväl före intag av den första Vivotif-kapseln som efter avslutad behandling med Vifotif. Andra vacciner

(orala och parenterala) samt gammaglobulin kan ges samtidigt med Vivotif. Förpackningar: Entero kapsel, 3 st blister. Vivotif ingår

ej i läkemedelsförmånssystemet. Texten är baserad på produktresumé 2006-03-24. För fullständig information och pris, se www.fass.se.

SBL Vaccin AB, Gunnar Asplunds allé 16, 105 21 Stockholm, telefon 08-735 10 00. www.sblvaccines.se.

Om adressaten är okänd, returnera till:

SBL Vaccin AB

Annelie Lindwall

SE-105 21 Stockholm

B Porto

betalt

Magasin Vaccin 1/2009

Similar magazines