Jordgubbar och bekämpningsmedel - Naturskyddsföreningen

www2.naturskyddsforeningen.se

Jordgubbar och bekämpningsmedel - Naturskyddsföreningen

Jordgubbar och

bekämpningsmedel

Matens värstingar


Bekämpningsmedel och matval

Varje svensk äter årligen ca 4 liter jordgubbar eller ca 15 000 ton tillsammans.

Jordgubbar är svåra att odla eftersom de lätt angrips av

gråmögel, kvalster och insekter. Svenska jordgubbar besprutas i

genomsnitt 7,8 gånger under växtsäsongen.

I Sverige ökar dessutom användningen av bekämpningsmedel i jordbruket,

mätt i aktiv substans per hektar. I frukt- och trädgårdsodling

används ca 100 gånger mer aktiv substans per hektar än i åkerjordbruket.

Rester av bekämpningsmedel följer också med frukt och grönt som

importeras till Sverige. Det rör sig ibland om medel som inte är tillåtna

här, men som alltså ändå hamnar i vår mat. Dessa bekämpningsmedel

leder dessutom till stora problem både för miljö och

hälsa i producentländer. Vi vet lite om de långsiktiga effekterna av

bekämpningsmedel på hälsa och miljö, framför allt när flera olika

medel används tillsammans.

Vid ekologisk odling av frukter och grönsaker används inga

kemiska bekämpningsmedel. Odlarna utnyttjar istället förebyggande

metoder samt mekanisk och biologisk bekämpning. Utsläppen

av kemikalier i miljön och därmed också påverkan på vår hälsa

och miljö minskar.

Välj:

1. Frilandsodlade, ekologiska jordgubbar från Sverige under sommaren.

2. Frilandsodlade, ekologiska jordgubbar från Europa under säsong

mars-april, eller ekologiska växthusodlade jordgubbar från Sverige (från

växthus som använder förnybar energi) under säsong maj-augusti.

lÅT BlI:

Konventionellt odlade jordgubbar från alla länder under lågsäsong

nov-mars, speciellt flygtransporterade.

STÅende alTernaTIV:

Ekologisk jordgubbssylt

Ekologiska svenska hallon (färska, frysta eller som sylt) Ekologisk kiwi

(gärna från Italien).


Dina val påverkar

Naturskyddsföreningen uppmanar såväl producenter som

konsumenter att ta ställning för ekologiskt. Konsumenternas ökade

efterfrågan driver på en snabbare omställning till ekologisk odling.

På så sätt kan vi bidra till ett hållbart jordbruk där man har tagit

avstånd från användningen av bekämpningsmedel.

Konsumentråd

• Ät mer ekologiskt och rättvisemärkt.

• Ät mer av säsongens lokala grönsaker och frukter och mindre

växthusodlat.

• Ät mer baljväxter som ärtor, bönor och linser och mindre kött.

• Ät mer grövre grönsaker som morötter, ärtor, broccoli, purjolök,

vitkål och lök och mindre tomat, gurka och isbergssallad som kräver

mer energi i produktionen.

• Välj svenskt naturbeteskött som lamm och nöt så gynnas

landskapet och dess vilda växer och djur, den biologiska mångfalden

och det öppna landskapet.

• Ät mindre gris och kyckling som inte bidrar till den biologiska

mångfalden.

• Ta till vara – släng mindre mat.

Foto: www.fotoaktuten.se


Varunr 79140

Matens värstingar är ett projekt som Naturskyddsföreningen arbetar

med för att ge konsumentvägledning om vilka val som gynnar

miljö, djuromsorg, hälsa och global solidaritet. Genom våra val kan

vi bidra till att påverka jordbruket i riktning mot ökad hållbarhet,

såväl nationellt som internationellt. Konsumentmakt är ett bra

komplement till politik, men ofta saknas bra och lättillgänglig

konsumentinformation. Därför arbetar Naturskyddsföreningen

på olika sätt med att erbjuda lättillgänglig konsumentvägledning

och tips på hur vi, var och en, kan bidra till ett mer miljövänligt

jordbruk.

Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691 Stockholm.

Tel 08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation

med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger

miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och

myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Föreningen har ca 170 000 medlemmar och finns i

lokalföreningar och länsförbund över hela landet.

Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning

Bra Miljöval.

www.naturskyddsforeningen.se

Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se

More magazines by this user
Similar magazines