Donne sa ja till sin död – som Jesus” - Dagen

bilder.dagen.se

Donne sa ja till sin död – som Jesus” - Dagen

Foto: JohaN NilssoN, sCaNPiX

Foto: EriC risbErg

Nyheter 8

Svenska

muslimer

vänder sig

till FN

Vardag 1011

Ny SErIE:

om andens

frukter

■ Glädje, frid och kärlek

ska prägla kristna

i vardagen, men hur

lätt är det?

Nyheter

Svenska

kyrkans ras

fortsätter

■ En tredjedel av

befolkningen står nu

utanför kyrkan. 6

Foto: hENriK MoNtgoMErY

mindre

bistånd

till fattiga

■ Finansminister Anders

Borg vill flytta

pengar till flyktingmottagning.

7

marcus Birro

åter aktuell

inom kD

■ Debattören är nominerad

till KD:s lista till

EU- och riksdagsval.

Jag är förvånad. 9

Debatt 3

Vi kristdemokrater

är garanten för

att religionsfrihet

står högt

på agendan.

Desirée Pethrus,

riksdagsledamot och

utrikespolitisk talesperson

onsdag

6 mars

2013

Årgång 68

Nr 37

Pris 14 kr

Det rätta, endast det

rätta, skall vara din

strävan. Då får du leva

och ta i besittning det land

som Herren, din Gud, vill ge

dig. 5 Moseboken 16:20

Dagen.se

Lärare: Svårt att

lära ut evolution

Naturvetenskap och religion orsakar konflikt på biologilektioner

■ Erfarna biologilärare på gymnasiet

anser att det kan vara svårt att undervisa

om evolutionsteorin. Det framgår

Krönika 13

Donne sa ja till sin

död som Jesus”

av en ny avhandling som Maria Petersson

vid Karlstads universitet har gjort.

Dessutom fanns det enstaka lärare

Maria Küchen, författare

som i sin undervisning valde att poängtera

att det finns alternativa skapelseberättelser,

säger hon till Dagen. 45

Insikt 1213

Ny kLocka kLämtar. Nio nya klockor för totalt 17 miljoner kronor välsignades under en mässa när världsberömda Notre Dame firade 850-årsjubileum.

Foto: KaJ aalto

Katedralen Notre Dame i Paris fyller 850 år

POSTTIDNING A


2 DAGEN onsdag 6 mars 2013

opinion Ledare Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund 08-619 24 73, elisabeth.sandlund@dagen.se

Debattredaktör: Hasse Boström 08-619 24 41, hasse.bostrom@dagen.se

vi har fortfarande

råd med bistånd

Regeringens uttalande signalerar att Sverige drar sig tillbaka

finansminister Anders Borg

(M) vill betala en del av flyktingmottagningen

med bistånd. Han

vill även minska Sveriges bidrag

till FN:s arbete med tio procent.

Det framgick av uttalanden och

medieuppgifter i går.

utspelet har inte oväntat kritiserats

av biståndets försvarare.

Dit hör normalt Kristdemokraterna,

men i det här fallet

försvarar deras utrikespolitiska

talesperson, Desirée Pethrus,

systemet att använda biståndspengar

för flyktingmottagning.

Även om hon i sin kommentar

till TT också säger att om partiet

fått styra själv hade man kanske

lagt kostnaden på den vanliga

budgeten.

Det kanske inte är de enskilda

summorna som är det viktiga i

det här sammanhanget utan vilka

signaler vi sänder ut.

Signaler från regeringen till

de egna medborgarna. Och från

Sverige till världen.

Signaler som handlar om att vi

behöver tänka mer på oss själva.

Se om vårt eget hus.

Kriserna i världen har inte

obunden på

kristen grund

utspel. Migrationsverket behöver mer pengar och då är det lämpligt att ta dessa från biståndet, sa finansminister Anders Borg i en

intervju i går, ett uttalanden som väckt irritation. Foto: MAJA SUSLIN, SCANPIX

I korthet

trossamfund har lättare nå papperslösa

■ Det är bra att Sveriges kristna råd (SKR) demonstrerar

mot Reva-projektet, som går ut på att hitta

människor som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd.

Men SKR, samt företrädare för muslimer

och buddhister, har också ett konstruktivt bidrag:

Många av de papperslösa vill inget hellre än att

återvända till hemlandet. Trossamfund kan bli

minskat. Det är sant att fattigdomen

har motverkats i en rad

länder. Det har bland annat den

entusiastiska professorn Hans

Rosling visat oss. Många av de

länder som vi vant oss vi att betrakta

som fattiga har en ekonomisk

utveckling som lyft miljoner

människor ur direkt fattigdom.

men det betyder inte att fattigdomen

är avskaffad.

I Sverige har biståndet nu diskuterats

länge. Som Dagen tidigare

påpekat har det skapat stor

osäkerhet om vad regeringen

vill. Säkert skapar det ännu större

osäkerhet i de mottagande

länderna om vad Sverige vill.

Jan Berninger är aktuell med

en bok som granskar biståndet,

enligt honom själv kritiskt men

med en positiv utgångspunkt.

Han skriver i ett inlägg på sajten

Biståndsdebatten.se: ”Jag och

många, som liksom jag har praktisk

erfarenhet av utvecklingssamarbete,

tycker att biståndet

ger viktiga, positiva resultat

som har förändrat många fattiga

människors verklighet i rätt riktning;

resultat som gett utsatta

kvinnor och män bättre instru-

ment för att förbättra sin situation.

Just detta är ju målet för

det svenska biståndet!!”

När Anders Borg gjorde sitt

utspel befann sig Gunilla Carlsson

på Afrikaresa och kunde eller

ville inte kommentera. Men

hon lär inte ha några större invändningar.

Regeringen anser inte att flyktingmottagande

och utvecklingshjälp

till fattiga länder är två

olika saker. Visst kan man säga

att det finns en koppling mellan

dessa. Det mest egoistiska motivet

för fattigdomsbekämpning

är ”om vi inte hjälper de fattiga

startar de krig mot oss, eller flyr

till våra länder”.

Är det så illa att det är det senare

som styr regeringens handlande?

Vägledande borde istället vara

insikten om att vi alla har samma

värde och rättigheter. Det

handlar alltså om solidaritet och

rättvisa. De orden har varit vägledande

för svenskt bistånd förr.

Men de hörs inte så ofta i biståndsdebatten.

Duger de inte längre?

Hasse Boström

bättre på att stötta människor i det beslutet, konstaterar

de.

Samfunden har här klara fördelar, både genom

sina internationella kontakter och i det faktum att

de inte är myndigheter, och därmed har lättare att

möta den papperslöse.

Hasse Boström

Läs mer

på sid 7:

Anders Borg:

Mer bistånd

till flyktingmottagande

Gäst-

krönika

Ulf Sundkvist,

pastor i Pingstkyrkan

i Karlskrona

Att få barn är

inte en rättighet

Jag brukar inte hålla med Jonas Sjöstedt. Hans

parti har både historiskt, med sina kommunistiska

rötter och nu på senare år så tydligt distanserat sig

från mina värderingar att jag aldrig skulle komma

på tanken att ge vänstern min röst.

Det ska nog sägas i sammanhanget att jag är ganska

påverkad av tiden med Gudrun Schyman och

hennes ”död åt familjen”. Vid ett möte på Stora torget

i Sundsvall skällde hon faktiskt mer eller mindre

ut mig för att jag öppet ifrågasatte hennes syn

på kärnfamiljen. Det var som hon inte bara önskade

livet ur familjen utan också ur en, som hon uppfattade,

patriarkatförsvarande pastor.

Därför var det med

Där någonstans

vände

det sig i magen.

viss förvåning jag lyssnade

på en varm och engagerad

Jonas Sjöstedt i

söndagens Agenda. Sakligt

och tydligt sa han

nej till Statens medicinskt-etiska

råd och

dess förslag att Sverige

bör tillåta surrogatmoderskap. Bra Jonas. Din argumentation

var klok. Jag håller med.

Surrogatmoderskap. En ganska märklig beskrivning

egentligen. Surrogat betyder ju ”ersättning

som i något viktigt avseende är sämre än det, den

ersätter”. I förslaget handlar det om att en kvinna

ska låna ut sin kropp och bli gravid med den uttalade

avsikten att efter födseln lämna över barnet till

någon annan. Klart det väcker många frågor.

Därför menar råDet att det måste ”föreligga en

nära relation” mellan surrogatmodern och de potentiella

föräldrarna. Surrogatmodern får inte vara

det blivande barnets genetiska mor. En omsorgsfull

lämplighetsprövning av såväl surrogatmoder som

blivande föräldrar måste göras. Framför allt, menar

rådet, måste surrogatmodern agera altruistiskt

(osjälviskt). Det får alltså inte finnas någon ekonomisk

vinning eller tvång i kalkylen. Men hur kan allt

detta säkerställas?

Samtidigt är det viktigt att ta in den bakomliggande

problematiken. Ofrivillig barnlöshet. En obesvarad

längtan. En livsdröm som gått förlorad. Barnlöshetens

sorg. Hur möter vi den samtidigt som vi

också tar hänsyn till kvinnans rättigheter att inte

återigen reduceras till en kropp, som kan köpas för

vänskap eller pengar och framför allt, hänsynen till

barnen?

Jonas Sjöstedts argumentation var klar. Kunskapen

om de psykologiska konsekvenserna för surrogatmoder,

för barnet och adoptivföräldrarna är

för liten. Vad händer om de blivande föräldrarna

ändrar sig eller om surrogatmodern hävdar rätten

till sin kropp under pågående graviditet? Och, menade

Sjöstedt med eftertryck, erfarenheten visar att

när utbudet av kvinnor som vill låna sina kroppar

inte motsvarar efterfrågan så vänder vi oss ändå till

kvinnor i u-länder, bara priset är rätt. Det är redan

nu en miljardindustri.

Där någonstans vänDe Det sig i magen. Kvinnor

och barn som handelsvara. Då är inte jag med. Barn

är inte en mänsklig rättighet. Barn är en gåva, inget

man skaffar eller skaffar bort. Som jag ser det är

barn djupast sett en gåva från Gud.


DAGEN onsdag 6 mars 2013

Redigering: Martin Einald

Debatt

3

opinion

utsat ta. Koptiska präster under en bönestund i klostret al-Muharraq i egyptiska Assiut. I veckan kritiserade kyrkans påve skarpt landets islamistiska ledarskap i en intervju med nyhetsbyrån AP. De

kristna är upprörda över förslaget till ny konstitution. Desirée Pethrus skriver: ”Förföljelsen av, och övergreppen mot Syriens ortodoxt kristna och Egyptens kopter får inte fortgå.” Foto: khalil hamRa

Så påverkar KD utrikespolitiken

DESiréE PEthruS

(KD),

Riksdagsledamot

och

utrikespolitisk

talesperson.

Debatt Där Sverigedemokraterna förespråkar särbehandling

och ett ”vi mot de”, försvarar Kristdemokraterna alla människors

okränkbara och lika värde, oavsett religionstillhörighet.

Det skriver Desirée Pethrus.

KristdemoKraterna är religionsfrihetens

starka röst i svensk

politik. Vårt engagemang för

kristna och andra religiösa gruppers

rättigheter genomsyrar alla

våra politiska ansträngningar, så

också inom utrikespolitiken.

Om det så rör skrivningar i

den utrikespolitiska deklarationen

eller högre budgetanslag

till civilsamhällets organisationer

som verkar för att försvara

och stärka religionsfriheten, är

vi kristdemokrater garanten för

att frågan står högt på agendan

i Sveriges relationer med omvärlden.

i årets utriKespolitisKa debatt

den 13 februari menade Sverigedemokraterna

att regeringen

inte gör tillräckligt för världens

förföljda kristna. SD:s kritik biter

föga när man, som betonades

Dagens ledarsida dagen efter

debatten, betänker det faktum

att SD, den uttryckta välviljan

till trots, inte förefaller ligga

på särskilt hårt för att underlätta

för vare sig kristna eller andra

Röster på Dagen .se

flyktingar från Syrien att erhålla

en fristad i Sverige.

Att partiet gör skillnad på

människor och människor, på

troende och troende, vittnar

dess öppet, islamofobiska hållning

om. Att förföljelsen av

kristna minoritetsgrupper i Mel­

Våra ansträngningar

för den globala

religionsfriheten

gör skillnad

i svensk utrikespolitik.

lanöstern och Nordafrika trappats

upp de senaste åren är en

utveckling som till varje pris

måste bekämpas. Men bekämpas

måste också diskrimineringen

av sunnimuslimer i Iran, judar

i Ungern och den muslimska

minoriteten i Kina.

Där SD förespråkar särbehandling

och ett ”vi mot de”,

försvarar Kristdemokraterna

Det var trassligt nog med Jesu tillkomst eftersom

Gabriel var tvungen att övertala Josef att

inte skilja sig, vilket han hade rätt till och vad är

jungfrufödseln om inte en avancerad surrogattjänst.

Signaturen ”AAteist” om ledaren ”Surrogatmamma inget steg framåt”, 5 mars

alla människors okränkbara och

lika värde, oavsett religionstillhörighet.

KristdemoKraterna s ansträngningar

för den globala religionsfriheten

gör skillnad i

svensk utrikespolitik. I mitt inlägg

under den utrikespolitiska

debatten, lyfte jag såväl de kristen­ortodoxas

utsatta situation

i inbördeskrigets Syrien, liksom

den skamliga hetsjakten mot

Egyptens koptiska kristna, frågor

som Kristdemokraterna också

uppmärksammat i en rad riksdagsmotioner,utskottsbetänkanden,

kammardebatter och skriftliga

frågor till berörda ministrar.

Att vår envetenhet och våra

påtryckningar sedan 2011 öppnat

väg för fler och tydligare

skrivningar om religionsfrihet i

regeringens utrikespolitiska deklaration,

är vi stolta över. Men

nöjda, det är vi inte.

För att visa att vi menar allvar

med att stärka religionsfriheten

globalt, har Kristdemokraterna

bidragit till att införa ett

särskilt anslag till religionsfrihetsfrämjande

insatser i regeringens

biståndsbudget. Anslaget

kanaliseras genom svenska

civilsamhälleaktörer som aktivt

verkar för religionsfrihet, och

mot trosbaserad diskriminering,

världen över.

Vi har också drivit på för införandet

av utbildningsinsatser

avsedda att höja kunskapsnivån

om olika trosåskådningar och

religionsfrihet bland Utrikesdepartementets

personal. Sådana

insatser krävs för att säkerställa

att de utvecklingsfrämjande insatserna

grundar sig på korrekta

analyser av religionens betydelse

i en given politisk, social och

kulturell kontext, och därmed

får önskad verkan.

religionsfriheten är inte

förhandlingsbar. Varje försök att

kränka eller inskränka en människas

grundläggande rätt att tro

på och tillbe den gud hon vill,

är ett hån mot det okränkbara,

odelbara och universella människovärdet.

Förföljelsen av, och

övergreppen mot Syriens ortodoxt

kristna och Egyptens kopter

får inte fortgå.

Just därför kommer Kristdemokraterna

fortsätta att stärka

religionsfrihetens självklara

och oumbärliga plats i svensk

utrikespolitik.

Men det mest intressanta spörsmålet rör

Livets Ord som familjeministry.(…) Här

har vd-tillsättande & annat inte följt traditionell

svensk frikyrkopraxis. Signaturen ”Nils” om artikeln

”Ulf Ekman: Jag vill inte vara hans ryggsäck”, Dagen 5 mars.

Åsikt

Läs fler åsikter

från läsarna

på sidan 14

Vill du

debattera?

◆ Debattartiklar

och insändare

skickas till:

debatt@dagen.se

Dagen debatt,

105 36 Stockholm

Glöm inte att uppge

namn, adress och

telefon.

◆ För icke beställda

manus ansvaras

ej. Redaktionen förbehåller

sig rätten

att korta texten.


4 DAGEN onsdag 6 mars 2013

nyheter Nyhetschef: Rickard Alvarsson och David Wingren

08-619 24 24, nyhetschefen@dagen.se

Det finns fyra olika inriktningar när det gäller

innehållet i biologiundervisningen på gymnasiet.

Och vissa lärare anser att ifrågasättandet av evolutionsteorin

är ett problem.

Det visar Maria Peterssons avhandling från

Karlstads universitet.

Syftet med avhandlingen har varit

att ta reda på vad svenska biologilärare

tar upp i sin undervisning

samt vilka värderingar

det förmedlar. 21 gymnasielärare

från hela landet har djupintervjuats

och avhandlingen visar

bland annat att många biologilärare

tycker att evolutionsteorin

är kontroversiell.

”Inte enkelt att undervisa om”

Så gott som alla la fram det

så, att det inte är helt enkelt att

undervisa om. Dessutom fanns

det enstaka lärare som i sin undervisning

faktiskt valde att poängtera

att det finns alternativa

skapelseberättelser, som hade

ett samarbete med religionsläraren

och tyckte att det var bra

om eleverna fick möjlighet att

ifrågasätta naturvetenskapen,

säger Maria Petersson till Lärarnas

Nyheter.

Blev väldigt förvånad

Maria Petersson, som själv

är biologi- och kemilärare, blev

först väldigt förvånad när hon

sammanställde materialet.

Det finns anledning att diskutera

innehållet i undervisningen

och hur man inom naturvetenskaplig

undervisning bör

och kan förhålla sig till sådana

frågor som starkt berör elever på

ett känslomässigt andligt plan.

Vetenskapen har, sedan hundra

år tillbaka, varit ense om att evolutionen

är den enda teorin medan

samhället ständigt har varit

tudelat. Det är väl det som avspeglar

sig i skolan.

Naturvetenskap och tro

Till Dagen säger hon att flera

intervjuade lärare efterfrågade

mer diskussioner kring de här

känsliga frågorna på arbetsplatserna.

Dessutom menar hon att

man behöver prata mer på lärarutbildningarna

om vad som skiljer

naturvetenskap och tro.

Det finns bara två kristna

friskolor på gymnasienivå i Sverige,

Andreasgymnasiet i Solna

och LM Engströms gymnasium

i Göteborg. Ingen av dessa gymnasieskolor

ingår dock i avhandlingen.

I en intervju med Skolporten

säger Maria Petersson att många

lärare tar hänsyn till mycket som

har med tro och kreationism att

göra när de planerar undervisningen.

Antingen lägger lärarna upp

undervisningen för att kunna bemöta

kreationism, eller så utesluter

de dessa frågor helt och

hållet, för att visa att de bör hållas

utanför biologin.

Fyra olika grupper

Avhandlingen kom också att

dela in biologilärarna i fyra olika

grupper:

◆ De som har inriktning mot naturvetenskap.

◆ De som har inriktning mot

skolbiologi.

◆ De som lägger fokus på fältekologi.

◆ De som tycker att ämnets viktigaste

del handlar om ifrågasättande

och debatt.

En ständigt närvarande fråga

Foto: Laura Leyshon, scanpix

Fakta:

Gymnasieskolan

◆ Gymnasieskola

är en frivillig

skolform för i första

hand åldersgruppen

1619

år. Gymnasieskolans

linjer ersattes

frånläsåret

1995/96 med nationella

program.

sedan 2011 finns

det 18 nationella

program, 12 yrkesprogram

och

6 högskoleförberedandeprogram.

samtliga

program omfattar

tre år.

Lärare: Evolutionsteorin

är ibland kontroversiell

Lärarna har svårt att förhålla sig till elevers intresse för hur naturvetenskap och tro hänger ihop

Maria Petersson.

”INTE ENKELT”.

De deltagande

lärarna i en ny

avhandling

framhöll att det

inte är enkelt att

undervisa om

evolutionsteorin.

Bilden är från

ett gymnasium i

Stockholm.

är hur lärarna hanterar konflikten

mellan religion och naturvetenskap,

det vill säga frågorna om

livsåskådning. En del lärare undviker

frågeställningen på grund

av den här konflikten, de tycker

också de saknar tid att gå in i det

hela. Eleverna är dock ofta intresserade

av frågor kring tro och vetande,

säger Maria Petersson enligt

ett pressmeddelande.

Alla biologilärarna som jag

har intervjuat är rutinerade och

flera har berättat att frågan om

evolutionsteorin har blivit allt

mer känslig på senare år, säger

hon till Dagen.

Vilka reaktioner har du fått på avhandlingen?

Många intresserade har hört

av sig, också från forskarvärlden.

Att många biologilärare tycker

att evolutionsteorin är kontroversiell

har överraskat.

johannes ottestig

johannes.ottestig@dagen.se

08-619 24 75


DAGEN onsdag 6 mars 2013

Redigering: Martin Einald

SKR riktar skarp kritik

mot polisens metoder

för att hitta papperslösa

”helt emot grundläggande demokratiska principer”

De metoder polisen använder sig

av i arbetet med att hitta människor

utan uppehållstillstånd är

felaktiga.

Det menar bland annat företrädare

för Sveriges kristna råd i

ett uttalande.

I går uttalade sig företrädare

för Sveriges kristna råd, Sveriges

muslimska råd och Sveriges

Buddhistiska samarbetsbetsråd

om projektet Reva (Rättsäkert

och Effektivt Verkställighetsarbete).

Det handlar om Migrationsverkets

och polisens intensifierade

arbete med utvisning

av personer som saknar uppehållstillstånd

i Sverige. Undertecknarna,

däribland ärkebiskop

Anders Wejryd, tar avstånd från

de metoder som polisen har använt

sig av.

”En etnisk profilering som

drabbar alla människor med

mörkt hår eller mörk hudfärg

går helt emot grundläggande

demokratiska principer och är

även i strid med Europakonventionen

för mänskliga rättigheter”,

skriver man bland annat.

Debatten om hur arbetet i jakten

på papperslösa har gått till

har varit stor och många har riktat

skarp kritik mot metoden att

låta människor legitimera sig i

Stockholms tunnelbana.

Fredade zoner

Företrädarna för trossamfunden

menar att det måste finnas

fredade zoner för utsatta människor,

bland annat skolor, sjukvården

och religiösa byggnader.

Där ska man inte behöva känna

sig jagad av polis, skriver man vidare.

Man uppmanar också Sveriges

trossamfund att med sina

kontaktnät försöka hjälpa pap-

perslösa som självmant vill lämna

Sverige.

”För vissa av dem är ett självmant

återvändande till det forna

hemlandet ett bättre alternativ

än att fortsätta leva som

papperslös i Sverige. Som trossamfund

med tillgång till internationella

nätverk behöver vi

bli bättre på att stötta människor

som vill ta det beslutet. Utvisningar

som genomförs med

tvångsåtgärder medverkar vi

dock inte till.”

”redan utsatta människor”

Slutligen uppmanar trossamfundens

representanter en politisk

debatt där polisens prioriteringar

diskuteras. Det är

nämligen ”orimligt att jakten på

redan utsatta människor ska stå

i fokus”, skriver företrädarna för

de tre religiösa råden.

JoSEfin LiLJa

protest i helgen. En protest mot polisens Revaprojekt på T-Centralens tunnelbanestation på fredagen. Reva är

en polisinsats där man i tunelbanan genomför identitetskontroll av personer med utlänskt utseende, för att finna

illegala invandrare i Stockholm. Foto: BeRtil enevåg eRicson, scanpix

Färre barn lever med djur

allt fler barnfamiljer väljer ett liv

utan sällskapsdjur trots att det

är bra för barn att lära sig ta hand

om en levande varelse, enligt

Kennelklubben.

Hundarna blir visserligen fler,

men andelen barnfamiljer med

hund minskar. I dag bor två av

tre hundar i barnlösa hushåll.

Att hundarna ökar i antal är inget

som förvånar Kennelklubbens

vd Ulf Uddman.

Det har varit en trend under

hela 2000-talet, säger han.

En allt större andel av hundarna

är samtidigt kastrerade.

I dag är 20 procent av hundarna

kastrerade. Inte bra. Det

kan ge avelsproblem framöver,

säger Ulf Uddman.

Varför katterna och de andra

mindre sällskapsdjuren minskar

har han inget bra svar på.

TT

I korthet: Sverige

5

nyheter

Brandmän i Stockholm. Foto: pontUs lUnDaHl, scanpix

Brandmän viktiga vid

självmordslarm

■ ■Polis

och ambulans har sedan länge ryckt ut vid

självmordslarm. Nu är också räddningstjänsten på

väg att få en viktig roll.

Räddningstjänsten finns spridd i länet på ett annat

sätt än polisen. De kommer snabbt fram och då

är det naturligt att de också går fram till den person

det gäller och påbörjar samtalet, säger Jens Andersson,

polis i Jönköpings län som sedan tio år arbetar

som förhandlare vid bland annat självmordsförsök.

Traditionellt kopplas brandmän in vid självmordslarm

om man till exempel behöver stege eller

skylift, båt eller verktyg för inbrytning. Men sedan

2005 har Jens Andersson varit med och utbildat

brandmän i Jönköpings län i hur man agerar när

man är först på plats och ska kontakta någon som

vill ta sitt liv.

Det är inga konstigheter. Det handlar om att

vara medmänniska det kommer man långt med,

säger han.

Så här sammanfattar han budskapet: Visa respekt

och medmänsklighet. Inled ett samtal, men framför

allt lyssna. Ljug inte. Ha inte bråttom låt det ta

den tid det tar. TT

10.25

Fem i halv elva på förmiddagen i går

sågs årets första trana vid Hornborgarsjön.

Krematoriets ruta krossad inifrån

■ ■En

ruta krossades nattetid vid krematoriet på Hovdestalunds

begravningsplats i Västerås inifrån.

Förövaren är spårlöst försvunnen.

Inbrottslarmet utlöstes under natten till tisdagen

men någon misstänkt hittades inte när polisen sökte

igenom byggnaden. Polisen spårade även med hund

utan resultat.

En anmälan om olaga intrång och skadegörelse

har upprättats, skriver lokala medier. TT

Bilden: Kungen på turné

Kungaparet anlände i går till Oskarshamn för ett endagsbesök

i Kalmar län. Det är 40 år sedan kungen tillträdde

som statschef och före den 15 september ska kungaparet,

som en del av firandet, besöka samtliga 21 län i Sverige.

Besöket i Kalmar län är den första i denna rundresa

genom landet. Senare på dagen besökte kungaparet

Strömsrums gods i Mönsterås kommun och Kalmar. (TT).

Foto: Jonas ekstRömeR, scanpix


6 DAGEN onsdag 6 mars 2013

nyheter

Fortsatt medlemstapp

för Svenska kyrkan

En tredjedel av svenskarna inte med i samfundet 2012

Svenska kyrkan fortsätter tappa medlemmar för

20:e året i rad. Den allra största minskningen sker

i storstäderna. Nu är bara cirka två tredjedelar av

befolkningen med i Svenska kyrkan.

54 483 medlemmar gick ur Svenska

kyrkan förra året och kyrkan

har nu färre än 6,5 miljoner medlemmar,

6 446 729 stycken. Inte

i något av de tretton stiften ökar

antalet medlemmar. Inte heller i

någon av Sveriges 290 kommuner

var det fler som gick med än

ur Svenska kyrkan. Och de närmaste

åren ser det inte ljusare

ut heller. De tidiga 90-talisterna

är stora årskullar och många är

medlemmar i Svenska kyrkan.

Framför allt är det medlemmar

mellan dryga 2035 år som

begär utträde ur Svenska kyrkan.

90-talisterna börjar hamna i den

åldern och där kan vi räkna med

stora utträdestal, säger Jonas

Bromander, analyschef i Svenska

kyrkan.

Framför allt i storstäderna

I storstäderna sjunker antalet

medlemmar drastiskt. I Stockholm

och Malmö lämnade cirka 1

procent av medlemmarna Svenska

kyrkan under 2012. I Göteborg

lämnade 1 371 personer Svenska

kyrkan, det motsvarar 1,21 pro-

Medlemmar i Svenska kyrkan

8000000 8 miljoner

7000000

7 miljoner

6000000 6 miljoner

För katolska kyrkan i sverige är

utvecklingen motsatt mot svenska

kyrkan. Även andra frikyrkor

har haft en positiv utveckling.

Enligt Jan Svensson, registeransvarig,

har siffrorna pekat uppåt

sedan 2001. I november förra

året var medlemsantalet 103 509.

Det kan jämföras med november

2011, då 100 867 personer

var medlemmar. Och hittills i år

(antal i miljoner)

har ytterligare några hundra tillkommit.

Vind i seglen

Många medlemmar är utlandsfödda.

Svensson beskriver

en känsla av vind i seglen.

Men det är också stora utmaningar,

eftersom det kommer

folk från olika länder, med

olika språk, det gäller att hålla

samman det här. Det är inte alla

Jonas Bromander, analyschef vid

kyrkokansliet. Foto: HassE Boström

cent av befolkningen. I Göteborg

och Stockholm närmar sig nu andelen

medlemmar 50 procent av

invånarna, i Malmö är den redan

under 50 procent.

De flesta som bor i exempelvis

Stockholm är inflyttade. Där

har man inte sin barndomskyrka

i närheten och det gör att relationen

blir svagare än om man bott

gånger en lätt uppgift, men det

är positiva utmaningar. Prästerna

och församlingsarbetarna är

multikulturella. Vi har till och

med flera som pratar arabiska.

Väldigt få av prästerna är svenskfödda,

säger Jan Svensson.

Han beskriver en typisk person

som blir medlem som en förälder

vars barn ska döpas, som

samtidigt registrerar sig själv.

Invandringen avstannar inte.

på orten i hela sitt liv. Svenska

kyrkan står för stora utmaningar

i storstäderna. För att vända

på de här siffrorna gäller det att

ta tillvara på det stora andliga intresset

som finns i samhället, säger

Jonas Bromander.

Bara en av 1 400 lämnade

En av församlingarna som

minskar allra minst är Larvs församling

i Vara kommun i Västergötland.

Församlingen har runt

1 400 medlemmar och förra året

var det bara en medlem som begärde

utträde ur församlingen.

Jag tror att kyrkan på landsbygden

är självklar. Här är det

nog lättare att knyta kontakter.

Bygemenskapen är något som

vi känner av och omsorgen för

1972

7,8 1980

7,7 1990

7,6 2000

7,4

Även vi har tapp, det träder ut

folk och folk dör, summa summarum

har vi trots det ändå en

uppgång i medlemstalen, säger

Jan Svensson.

Nedåt på lång sikt

Svenska Alliansmissionen

ökade med 80 medlemmar till

13 686 förra året.

Pingstkyrkans statistik för

2012 är ännu inte sammanställd,

varandra. Vår församling är aktiv,

inte bara i gudstjänstutbudet.

Utan vi samlas för klockan tre-fika

och elva gånger per termin har

vi lunch där vi bjuder in någon talare

och där kommer många som

inte kommer på gudstjänsterna.

Så kyrkan här är en samlingsplats,

säger Emanuel Carlsson,

komminister i Larvs församling.

Emanuel Carlsson menar att

utflyttningen från orten kan har

varit bra för kyrkan.

Vi har en skola, men ingen

affär och när serviceinrättningarna

lämnar byn så finns det inte

många träffpunkter. Men kyrkan

finns kvar och är en symbolisk

plats för oss. Samtidigt är utflyttningen

ett av våra stora problem.

Framåt för Katolska kyrkan och andra frikyrkor

Mikael HerMansson

2010

6,6

2012

6,4

men 2011 ökade medlemsantalet

med drygt 500 personer till

83 284.

Men den långsiktiga trenden

har varit nedåtgående. I mitten

av 1980-talet hade Pingstkyrkan

över 100 000 medlemmar och år

2000 mer än 90 000.

Evangeliska frikyrkan har också

gått framåt sett till antalet

medlemmar som var 32 223 år

2011. TT


DAGEN onsdag 6 mars 2013

Redigering: Jakob Ihfongård

I korthet: Världen

Valsedlar. En polis bär en förseglad behållare med valsedlar

efter Kenyas presidentval. Foto: Ben CuRtis

Misstanke om ”fulspel”

i Kenyas presidentval

■ ■Krigsbrottsanklagade

Uhuru Kenyatta har tagit ledningen

efter presidentvalet i Kenya, visar de första

valresultaten. Men det finns tvivel på om valet gått

rätt och riktigt till.

Det finns misstankar om fulspel på vissa håll i

landet, säger Anders Sjögren, Afrikakännare och

statsvetare vid Nordiska Afrikainstitutet, på plats i

Nairobi.

Kampen om presidentposten står mellan

premiär minister Raila Odinga och vice premiärministern

Uhuru Kenyatta, som Internationella brottmålsdomstolen

(ICC) i Haag vill ställa inför rätta

för brott mot mänskligheten.

Valresultatet väntas inte stå klart förrän tidigast

under onsdagen. TT

Kidnappad lärare släppt i Jemen

■ ■I

mars förra året blev den 33-åriga schweiziska engelska

läraren Silvia Eberhardt som arbetade vid International

Learning Center i Hudaydah i Jemen,

bortförd. Extremisterna som troligen har koppling

till al-Qaida begärde 12 miljoner euro i lösensumma.

Den 27 februari släpptes Silvia Eberhardt, skriver

orf.at. Enligt uppgift till pressen har det federala

utrikesdepartementet varit inblandat i hennes frigivning.

Om myndigheterna betalat ut någon lösensumma

är oklart. BIrgITTa Waern

1 800

tårtor som Ikea i Kina importerat från

Sverige har tagits i beslag av kinesiska

hälsovårdsmyndigheter. Tårtorna innehöll

höga halter av avföringsbakterier.

Inget maratonlopp i Gaza

■ ■Det

årliga maratonloppet i Gaza ställs in. Arrangörerna,

FN-organet Unrwa, fattade beslutet sedan de

styrande i den islamistiska rörelsen Hamas gått ut

med att inga kvinnor får springa loppet. Det strider

mot traditionerna, enligt Hamas.

Rekordmånga kvinnor 379 stycken var anmälda

till årets lopp, i april.

Maraton var ett årligt återkommande evenemang

för att visa solidaritet med det palestinska folket,

säger en av FN-organets medarbetare i Gaza. TT

saudiska halshuggningar skjuts upp

■ ■Saudiarabien

sköt på tisdagen upp de planerade avrättningarna

av sju män som begick brott när de var

minderåriga. Anledningen sägs vara att man vill förbereda

sig bättre. Ingen uppgift har getts om när avrättningarna

kan komma att genomföras.

De sju dömdes till döden 2009 för ett väpnat rån

de begick när de var under 18 år 2006. Flera människorättsgrupper

har protesterat. TT

Biståndsbudgeten

◆ Den svenska

biståndsramen

beräknas som

en procentandel

av sveriges

bruttonational-

inkomst (Bni)

utifrån budgeteringstillfället.

◆ Från denna

ram görs avräkningar

för ända-

Vilket

mål som klassificeras

som

bistånd. Avräkningar

görs till

exempel för flyktingkostnader

och för kostnader

för det svenska

bidraget till

europeiska unionensgemensamma

bistånd.

www.israeltours.se | Tel: 08-661 25 00

7

nyheter

Borg vill ta från

biståndsbudgeten

till Migrationsverket

Förslaget kritiseras av biståndsorganisationer

regeringen vill ta biståndspengar

som skulle ha gått till fattiga

länder och i stället använda dem

till flyktingmottagning i Sverige.

Det kan finnas skäl att fundera

på fördelningen inom biståndet,

säger finansminister anders

Borg till ekot i Sveriges radio.

Antalet flyktingar i Sverige har

ökat mer än väntat vilket i sin tur

har resulterat i högre kostnader

för Migrationsverket. Nu menar

regeringen att biståndspengarna

som skulle ha gått utomlands

behövs på hemmaplan.

”Haft en väldigt kraftig ökning”

Vi har ju haft en väldigt kraftig

ökning av biståndet. Eftersom

vi har en-procentsmålet så

betyder ju det att det har tillförts

mångmiljardbelopp under vår

period till biståndet. En del är

att vi har haft en ökad flyktinginvandring

från länder, en flyktinginvandring

som kan räknas

som bistånd.

När den ökningen sker får

man naturligtvis titta över hur

det här ska fördelas, det är väl-

Anders Borg. Magnus Walan.

Läs mer på sid 2:

Dagens ledare: Vi har

fort farande råd med bistånd

digt rimligt, säger Anders Borg

till Ekot.

Bekymmersam utveckling

Både Desirée Pethrus, Kristdemokraternas

talesperson i biståndsfrågor

och hennes dito i

Folkpartiet, Christer Winbäck,

vill tona ned betydelsen av omfördelningen,

men Magnus Walan,

biståndsexpert på Diakonia,

menar att utvecklingen är bekymmersam.

Han har tidigare kritiserat regeringen

för dess omfördelning

av biståndet och han säger att

tisdagens uttalande från Anders

Borg inte är förvånande.

Det är de rika länderna som

har bestämt regelverket för hur

biståndet ska fördelas och Sverige

utnyttjar systemet maximalt.

Tidigare regeringar har också

flyttat pengar, men jag upplever

att den här regeringen är ännu

mera kreativ i sina lösningar.

Mäter med olika måttstockar

Enligt uppgift till Ekot innebär

regeringens planer minskade

bidrag till olika FN-organ

med upp till tio procent.

Regeringen kritiserar ofta

mottagarländerna för att de inte

tillräckligt tydligt redovisar resultat

och hur biståndspengarna

används, men man vill inte

själv se hur givarländerna trixar

med biståndet för att uppnå

andra syften än fattigdomsbekämpning.

Man mäter alltså med olika

måttstockar och det är inte alls

bra ur trovärdighetssynpunkt,

säger Magnus Walan till Dagen.

◆ Detta görs enligt

de internationellaöverenskommelser

som fastställts

av oeCD:s (or-

JohanneS oTTeSTIg

TT

Israel

lockar dig?

Tel Aviv Långweekend 8-12 maj

Pulserande nattliv, hippa restauranger, snygga butiker och en skön atmosfär.

Milslång sandstrand vid kristallklart vatten. Direktflyg från Stockholm, 4 nätter på

mellanklasshotell och transfer. Pris fr. 5 985 kr.*

Munken & Kulan En resa för hela familjen 9-19 juni

Följ med Munken och Kulan på äventyr. Direktflyg från Stockholm.

Halvpension, frukost samt middagsbuffé på hotellen. Sightseeing och

inträden enligt program. Pris vuxen fr. 19 490 kr, barn fr. 14 930 kr.*

Rundresa Abrahamitiska religionerna 23-30 juni

Res och lär på ett fördjupat sätt om de tre abrahamitiska

religionerna tillsammans med vår reseledare Folke Holtz

och vår guide Irén Kärrbrant. Vi bjuds på härlig blandning

av föredrag från intressanta personer, viktiga platser och

härlig rekreation. Pris fr. 15 575 kr.*

* Priset avser del i dubbelrum.

ganisationen

för ekonomiskt

samarbete och

utveckling) biståndskommitté.

KällA: openAiD.se


8 DAGEN onsdag 6 mars 2013

nyheter

protesterar. Närmare 1 000 personer deltog i söndagens demonstration i Malmö mot filmen ”Innocence of Muslims”. Demonstrationen gick från Gustav Adolfs torg till Möllevångstorget.

Foto: Johan nilsson, sCanPiX

I kampen för att få slut på diskrimineringen skickar

svenska muslimer en rapport till FN. De vill visa

på den rådande situationen för muslimer i Sverige

som de menar är allt annat än rättvis.

Islamofobi är en växande form av rasism, säger

Kitimbwa Sabuni, redaktör.

Heter man ”Muhammed” kan

det vara svårare att få komma och

titta på en lägenhet än om man

heter ”Erik”. Bär man en täckande

huvudduk riskerar man att

bli spottad på eller nekad att gå

en specifik utbildning. Exempel

som dessa framkommer i den

rapport som nätverket Svenska

muslimer i samarbete nu lägger

fram. Nätverket vänder sig till

FN:s rasdiskrimineringskommitté

(CERD) med rapporten som

för första gången kartlägger hur

svenska muslimers mänskliga

rättigheter kränks.

Hatet mot muslimer är utbrett

i samhället, det är därför

vi är här i dag, säger Helena Benaouda,

ordförande i Sveriges

muslimska råd och en av de som

sitter i kommittén för rapporten,

under tisdagens presskonferens.

Vi vill berätta om muslimers

situation i Sverige. Det här är vårt

bidrag till debatten om demokrati

och mänskliga rättigheter.

Vill hjälpa regeringen

Regeringen lämnade i somras

in en rapport till FN:s kommitté

för avskaffandet av rasdiskriminering.

Men flera perspektiv

saknas menar kommittén. Där

framkommer inte hela bilden av

muslimers utsatthet, menar man

och föreslår i rapporten en rad

åtgärder. Bland annat föreslås en

sanningskommission för att titta

på om svenska terrorlagar ligger

i linje med de mänskliga rättigheterna.

Enligt nätverket har 26

personer samtliga muslimer

frihetsberövats misstänkta för

terrorbrott, vilket bara har lett

till två fällande domar.

Vi har en del krav eller rekommendationer

till den svenska

regeringen för hur de kan

hjälpa muslimer i Sverige så att

diskrimineringen minskar, säger

Kitimbwa Sabuni.

Icke-diskrimineringslag föreslås

Bland konkreta åtgärder som

han nämner finns önskemål om

en utredning av Socialtjänstens

arbete, att införa en icke-diskrimineringslag

för myndigheter,

ja statliga bidrag till etniska

organisationer, att en positiv särbehandling

av kön ska gälla även

för religion och att regeringen

bekämpar boendesegregationen.

Kitimbwa Sabuni menar också

att kristna samfund kan bidra

till att muslimers utsatthet minskar.

Han har sett flera exempel

på där kyrkan tar parti för muslimer

som utsatts för diskriminering

och hoppas på fortsatt solidaritet,

troende emellan.

Jag tror kristna har en otroligt

viktig roll i detta, det ligger

också i de kristna värderingarna

att vara mot olika typer av

förtryck och orättvisor. Den här

typen av islamistisk rasism lägger

fokus även på andra religioner

och hur man blir bemött som

troende, säger han.

Det finns en anti-religiös

hållning i dag som ibland kan bli

väldigt aggressiv. Då kan vi inte

tänka att ”det där rör dem och

inte oss”, utan vi borde kunna

vara mer solidariska än så.

Vad hoppas ni nå för konkreta resultat

med rapporten och när tror

ni er se någon effekt av arbetet?

Jag är av den åsikten att allt

Fakta:

Muslimer

i Sverige

◆ islam är den

största religionen i

sverige efter kristendomen.

◆ Enligt Utrikespolitiska

institutet

har uppemot en

halv miljon människor

i sverige

sina rötter i muslimska

länder och

miljöer.

◆ År 1930 i sverige

uppgav endast

15 personer att

de var muslimer.

Ett antal svenskar

har konverterat

till islam sedan

den första muslimskaförsamlingen

i stockholm bildades

i slutet av

1940-talet och

cirka 3 500 personer

uppskattas

ha lämnat svenska

kyrkan för islam

sedan 1960-talet.

Muslimer larmar om

sin situation i sverige

svenska muslimer vänder sig till Fn i hopp om upprättelse

presskonferens. Nätverket

Svenska muslimer, från vänster:

Elvir Gigovic, Helena Benaouda,

Kitimbwa Sabuni och moderator

Sofia Zouagui.

arbete som görs mot rasism ger

resultat, hela tiden. Sen återstår

att se vad rapporten leder fram

till konkret, säger Kitimbwa Sabuni.

Upplever sig diskriminerade

Enligt Johan Cato, islamolog

vid Lunds universitet, bekräftar

undersökningar att många muslimer

upplever sig som diskriminerade.

Det kan handla om att folk

skriker saker efter en på gatan,

men också konkreta fall där personer

blivit nekade jobb eller

praktikplats, säger han till TT.

Däremot anser inte Cato att

islamofobi är en eftersatt fråga i

svensk politik.

Det har flera gånger tagits

upp som en viktig fråga, i samma

andetag som bland annat antisemitism.

Men vad som sedan

praktiskt görs är svårare att svara

på, säger han.

Josefin LiLJa

josefin.lilja@dagen.se

08-619 24 47


DAGEN onsdag 6 mars 2013

Redigering: Peter Wickberg

Marcus Birro kan

ta plats på KD-lista

Marcus Birro är åter aktuell inom

Kristdemokraterna. Han är nominerad

till att stå på KD:s lista

till både Europaparlamentsvalet

och riksdagsvalet. Huvudpersonen

själv är mest förvånad.

Jag trodde vi var klara med

varandra, säger Marcus Birro.

Under hösten 2011 lanserades

Marcus Birro som en av kandidaterna

till att utmana Göran

Hägglund som KD:s partiledare.

Men då blev kampanjen kortvarig.

Birro drog snart tillbaka sin

kandidatur och flörten med KD

tog snabbt slut. Det trodde i alla

fall Marcus Birro själv. Nu har

författaren och debattören blivit

nominerad till KD:s lista till

Europaparlamentsvalet. Och

dessutom har den lokala KD-avdelningen

i Falun nominerat honom

till riksdagslistan.

”Frisk fläkt”

Marcus Birro är en frisk

fläkt som vi behöver. Han har

bra åsikter tycker vi, speciellt

kring familjefrågor, säger Katarina

Gustavsson, ordförande för

Kristdemokraterna i Falun.

Men är inte bristen på politisk erfarenhet

ett problem?

Alla lär sig och får erfarenheter

efterhand. När man ska

bli riksdagsledamot måste man

framför allt vara engagerad, och

det tycker jag att han är.

Smickrad men förvånad

Marcus Birro själv är smickrad,

men framför allt förvånad.

Jag trodde faktiskt att vi var

klara med varandra. Den här

gången låg jag ju dessutom väldigt

lågt själv.

Men du stänger inte dörren helt till

politiken?

Jag tycker ju att det är vansinnigt

roligt med politik. Speciellt

om man vill se förändring.

Sedan gillar jag utmaningen i

KD och när det är lite motstånd.

Jag är ju Hornstulls enda krist-

10

Så många procent har

Regeringen planer på

att minska Sveriges bidrag

till olika FN-organ,

enligt uppgift till Ekot i

Sveriges Radio.

Biståndet kan skäras

ner och i stället gå till

flyktingmottagande i

Sverige.

FöRFattaRe och pRogRamLedaRe. Marcus Birro har blivit nominerad

till KD:s lista till Europaparlamentsvalet, men också den lokala KD-avdelningen

i Falun har nominerat honom till riksdagslistan.

Foto: HENRIk MoNtGoMERY / SCaNPIX

Jag tycker ju

att det är

vansinnigt roligt

med politik.

demokrat, nästan i alla fall.

Så KD vore inget för dig om det var

ett 30-procentsparti?

Det är ju alltid roligare när

man sticker ut lite.

Sist hade du ju inte blivit medlem i

KD, är du det nu?

Nej, men det var nära förra

gången. Men det är så mycket

slitningar inom KD att ibland

känns det som att jag är mer

kristdemokrat än vad många

kristdemokrater är själva.

Men är verkligen Europaparlamentet

något för dig, är inte det

lite långt borta?

Riksdagen bör

avstå från hen

■ ■Det

är okej om ledamöterna

använder pronomenet hen

i stället för han eller hon,

men riksdagen ska inte använda

hen i sina texter. Det

anser riksdagens ledning sedan

talmannen, partiernas

gruppledare och riksdagsdirektören

diskuterat hen.

Nyligen blev den nya jämställdhetsministern,Maria

Arnholm (FP) veterligen

först med att använda hen i

en riksdagsdebatt och för ledamöter

och ministrar ska

det gå an även framöver. TT

Det hade ju varit bättre om

det låg i Rom (skratt). Ja, att

pendla till Bryssel och Strasbourg,

det känns lite grått. Samtidigt

vill jag säga att jag har stor

respekt för Dalarna som ändå

nominerat mig till riksdagsvalet.

Det tar jag på allvar.

Vad skulle du kunna bidra med i

KD?

Jag tror att jag är tydlig

med mina värderingar och med

de frågor jag driver, bland annat

kring barn- och familjefrågor.

Och jag är rak och tydlig

med min kristna tro. Men jag

tror faktiskt att jag gör det bättre

som skribent än genom partipolitik.

ricKarD alVarSSon

rickard.alvarsson@dagen.se

08-619 24 38

KONSERT:

MIG I SÅNGEN

8. mars kl 20 > Smyrnakyrkan

Läs mer på www.möt.info

Pris: 150:- Köp biljett på www.ticnet.se

eller via Smyrnakyrkan www.smyrna.se

Öppet hus 9 mars, kl 10.00 13.00

Evangeliet i Sverige 2013

Gäst:

Olof Edsinger

Besök våra studiecentra

eller följ oss live på nätet!

ALTutbildning.se

I korthet: Sverige

9

nyheter

Lovsångsprofil blir pastor

för Nimbuskyrkan

■ ■Lovsångsprofilen

Mattias

Martinson tar över som

pastor och föreståndare för

Nimbuskyrkan på Öckerö. I

söndags skrev han på papperen

mitt under gudstjänsten.

Efter att det blev klart

skrev han på Facebook:

”Tackar Nimbuskyrkan för

Mattias Martinson.

Foto: joNataN SvERkER

förtroendet att få bli föreståndare. Med bävan och

glädje tackar jag ja. Herren har en framtid i sin hand

och den skall vi vara med om tillsammans!”

Jag har fått enormt mycket respons av folk som

skrivit och lyckönskat mig. Det känns förstås jätteroligt.

Har nog aldrig varit med om att så många

hört av sig på Facebook, säger Mattias Martinson

till Dagen.

Sedan september förra året har han varit vakanspastor

i Öckerö missionsförsamling, eller Nimbuskyrkan

som den också kallas.

THoMaS ManfrEDH

U r p r O g r A m m E T

10.00 Mingelfika

10.30 Information om ALT

11.00 Evangeliet i Sverige 2013.

Föreläsning med respons

från lärare, mentorer och

studenter.

Plats: ALT:s studiecentra i Malmö,

Göteborg, Jönköping, Uppsala

och Umeå

SPONSRAD AV:


10 DAGEN onsdag 6 mars 2013

vardag

Redaktör: Therese Peterson 08-619 24 80, feature@dagen.se

Galaterbrevet i Bibeln talar om andens frukter,

egenskaper som ska prägla den som är kristen. Vi

ska vara fyllda av kärlek, glädje och frid, ha tålamod

och självbehärskning, vara ödmjuka och visa

vänlighet, godhet och trofasthet. Lätt som en plätt

eller en livsförvandlande utmaning?

Andens frukter

måste få rötter

lillemor Ivansson: det är konkret, enkelt och påtagligt

Trädgårdsskötsel har få genvägar.

Du måste bereda jorden,

plantera, vattna, ge näring för att

längre fram på skörda frukt.

Så är det även med vår inre

trädgård och andens frukter.

Men det sköna är att vi inte behöver

göra det på egen hand.

Vi frågade Lillemor Ivansson,

familjestödjare i Brukskyrkan

Ursviken, om hur det fungerar.

Andens frukter hur ska jag få dem

att fungera i praktiken i mitt liv?

Precis som Paulus skriver

pågår det hela tiden en strid

inom oss. Det jag vill det gör jag

inte, och det jag inte vill det gör

jag. Vi vet vad som är bra och vi

vill verkligen inte såra våra närmaste.

Ändå händer det gång på

gång. För att det goda ska vinna

måste vi låta Guds Ande ta större

plats i vårt liv.

Hur ger jag den helige Ande mer

utrymme då?

Vi måste överlåta oss. Kapitulera.

Inte anstränga oss själva

för att bli mer goda, vänliga och

Lillemor

Ivansson.

Läs mer:

◆ ”om godhet”,

av Desmond tutu

& Mpho tutu (Libris)

◆ ”sonjas godhet

medkänsla i

en självupptagen

tid”, av owe Wikström

(storyside

förlag)

självbehärskade utan låta den

helige Ande forma oss. Det är

egentligen väldigt enkelt och

det är väl det som är det svåra.

Se till att ta en personlig stund

med Gud varje dag, prata med

honom. Hämta näring i gemenskapen

med andra kristna, till

exempel i en cellgrupp. Lovsång

är bra växtnäring, både att

lyssna till och att delta i. Utmana

dig själv att sätta på en lovsångsskiva

i stället för tv:n.

Men om jag låter Guds Ande styra,

då tappar jag ju själv kontrollen?

Det kanske är precis så det

ska vara, för att frukterna ska

växa i ditt liv. Jag förstår om

man tycker att det låter flummigt,

att man rentav ser den

helige Ande som något skrämmande

och hysteriskt. Men det

är konkret, enkelt och påtagligt.

Umgås mer med den helige

Ande så kommer det här växa

fram i ditt liv. Men låt det ta

tid, din uppgift är inte att skapa

frukterna, det gör den helige

Ande i dig.

Spelar miljön någon roll, vad jag

omger mig med?

Absolut. I trädgården pratar

man om olika växtzoner

och det gäller också vårt inre

liv. Vilka förutsättningar ger

jag mitt inre liv att blomma? I

Vi måste

överlåta

oss. Kapitulera.

Inte anstränga

oss själva.

våra nära relationer kan vi skapa

goda förutsättningar, en god

atmosfär som hjälper andens

frukter att mogna. Atmosfären

skapas genom ord, hur vi talar

till varandra. Vi behöver också

göra som Paulus skriver i Efesierbrevet

3. Låta våra rötter

tränga djupt ner i Guds

kärleks mylla.

väl rotade. ”Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraf

med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att

lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, til

Därför är tålamod och självbehärskning nöd

närhet. ”I tillit och förtröstan på Gud utvecklas Andens

frukter i oss som en egenskap snarare än en prestation”,

säger familjeterapeuten Magnus Lerman. Foto: scanpix

Andens

frukter i

vardagen

del 1 av 3

Andens frukter är egenskaper

som utvecklas genom hela livet

när vi öppnar oss för tillit och

förtröstan, inte minst i relationen

till Gud.

Att omge sig med personer

där man vågar vara nära, hängiven

och beroende gör det möjligt

att möta andra och sig själv.

Argheten som vill skydda oss

mot faror blir mindre nödvändig,

säger Magnus Lerman, familjeterapeut

och diakon.

Han förklarar hur redan det

GABrIeLLA MeLLerGårDH

redaktionen@dagen.se

08-619 24 00

lilla barnet får med sig byggstenar

för att skapa goda relationer.

Och som troende har vi

samma relation till Gud som

barnet till föräldern.

det är i mötet med Guds Du

som Andens frukter formas

i oss. När vi möter Gud i en

nära relation skapas de andliga

egenskaper vi behöver för att

möta vår medmänniska.

Men loppet är inte kört för

den som haft en dålig start, för

Magnus Lerman.

relationen till Gud kan vi alltid

utveckla, och egenskaper som

tålamod och självbehärskning

kan växa till i oss.

I tillit och förtröstan på Gud

utvecklas Andens frukter i oss

som en egenskap snarare än en

prestation.

och Inte sällan bottnar bristande

självbehärskning i en stukad

självkänsla, menar Magnus

Lerman.

Det är först när vi har fått


DAGEN onsdag 6 mars 2013

Redigering: Danne Sundell

t och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan

ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och

ls hela Guds fullhet uppfyller er”, skriver Paulus i Efesierbrevet 3:1619. Foto: scanpix

vändigt i nära relationer

som vi kan ge, varit nära som

vi kan separera, varit beroende

som vi kan bli självständiga, och

för att vända på det hela: Barn

som lämnas ensamma blir beroende,

barn som separeras för tidigt

blir klängiga, barn som inte

blir hörda blir självupptagna,

otåliga och intoleranta.

Vad händer i oss när vi brister i

självbehärskning? Hur påverkar

det mig och mina nära relationer?

När behärskningen brister

finns det en orsak. En reaktion

9andens nio frukter, Gal 5:2223,

är kärlek, glädje, frid, tålamod,

vänlighet, godhet, trofasthet,

ödmjukhet, självbehärskning.

på en oförrätt är rimlig och konstruktiv

när den har rätt proportioner

och är begriplig. Sådant

skadar inte relationer, det fostrar

dem.

Däremot, menar Magnus, kan

relationer fara illa av omotiverade

känslostormar. När oförrätten

påminner oss i känslan

om en tidigare oförrätt som

gjort ont, då blir vi små igen.

Ont läggs till ont och reaktionen

blir överdriven

Det i oss som gör ont omvandlas

till aggressivitet och attack.

Har vi en stukad självkänsla

kan ilskan komma snabbare.

Sann ödmjukhet har varken med

självförringande eller med underkastelse

att göra.

Det menar Patricia Tudor, psykoterapeut

och författare.

Ödmjukhet för mig är att

vara jordnära, leva i verkligheten

och i vetskapen om att jag är en

bland många andra, varken bättre

eller sämre. Att veta att min

tid på jorden är begränsad och

att det därför är viktigt att göra

vad jag kan av mitt liv, säger hon.

I boken ”Den fjärde åldern”

beskriver hon balansen mellan

högmod och ödmjukhet. Hur

högmodet finns inom oss alla

och ofta hänger samman med

en svag självkänsla, samtidigt

som ödmjukheten också finns

inom oss. Hur vi alla består av

paradoxer och motsägelser.

Jag tror att ödmjukhet är en

frukt av hur man lever. Hela tiden

har du ett val vilken tendens

hos mig själv ska jag välja,

högmodet eller ödmjukheten?

Vi misslyckas gång på gång, valet

är mitt och behöver göras

varje dag. Men om man har valt

sin riktning, vet vem man vill

vara, så tror jag att det är svårt

att fastna i högmod, säger Patricia.

Det ligger på något sätt i ödmjuk-

Dagen i morgon:

David Rutström ville göra gott

startade sajten God gärning

Ödmjukhet för oss

närmare varandra

Patricia Tudor-

Sandahl.

Läs mer:

”Den fjärde åldern”

av patricia

tudor-sandahl

(Brombergs)

Ibland räcker det med vanlig

obetänksamhet för att trigga en

attack.

Ilskan maskerar det sårbara,

behövande i oss. Och i stridens

hetta är det lätt att missförstå

det som ligger bakom och möta

arghet med arghet.

Men kan det inte vara farligt att bli

för självbehärskad?

Att ge utlopp för känslor kan

kännas skönt och befriande i

stunden, men det är inte läkande

i sig. Men tålamod och själv-

hetens natur att inte riktigt vara

medveten om den skatt man har

funnit. Hur vet jag när jag lyckas?

Tacksamhet och generositet

har en förmåga att sprida ringar

på vattnet, det smittar andra. Så

tror jag också att det är med ödmjukheten,

att den ger avtryck

hos mina närmaste.

11

alltså, om människor möter

mig med en konkurrerande, aggressiv

och hård attityd skulle

det kunna vara ett mått på hur

jag bemöter andra.

Men om vi släpper vårt kontrollbehov

och lyfter blicken

från jaget kan vi glädjas åt andras

framgång, bortse från våra

egna behov till förmån för någon

annans och ge andra människor

utrymme att vara sig

själva.

Ödmjukhet hör samman med

självrespekt och självkänsla. Patricia

citerar en bön av Franciskus

av Assisi:

Låt mig sträva inte så mycket

efter att bli tröstad som att trösta,

inte så mycket efter att bli

förstådd som att förstå, inte så

mycket efter att bli älskad, som

att älska. Ty det är genom att ge

som man får och genom att förlåta

som man blir förlåten.

Gabriella MellerGårDH

Foto: scanpix

ringar på

vattnet.

”Tacksamhet

och generositet

har en förmåga

att sprida ringar

på vattnet, det

smittar andra.

Så tror jag också

att det är med

ödmjukheten”,

säger Patricia

Tudor-Sandahl.

behärskning får inte komma i

vägen för nödvändiga förhandlingar

i relationer som behöver

förändras, säger Magnus.

Läkande kräver bearbetning,

som att försöka minnas händelser

kopplade till min upplevelse.

Att då låta känslorna löpa amok

gagnar inte den bearbetningen.

Det är viktigt att säga ifrån

så länge det gagnar saken, men

att bara lufta känslor i sig har

inget egenvärde, säger Magnus

Gabriella MellerGårDH


12 DAGEN onsdag 6 mars 2013

insikt

Redaktörer: Inger Alestig 08-619 24 51, Urban Thoms 08-619 24 91 insikt@dagen.se

Foto: scanpix

Näthatet är en ohanterlig amöba av

högerextremism, patologiskt kvinnohat,

moralpanik och ungdomars behov

av att testa gränser.

Ulrika Knutson i Fokus (8-14 februari)

fIrar 850 år. Klockorna visades för publiken till den 25 februari. De ska sedan spela i kyrktornet inför palmsöndagen den 25 mars. InvIgnIng. Ärkebiskopen av Paris André Vingt-Trois välsignade de

Notre Dame firar med

parisbornas huvudkyrka har 14 miljoner besökare varje år nu fyller kyrkan 850 år

PArIs. En av världens mest kända

kyrkor, Notre Dame de Paris, firar

850-årsjubileum med nya kyrkklockor.

Mitt i turistströmmen firar de katolska

parisborna gudstjänst i katedralen

varje dag.

Katedralen notre dame

de Paris är lika populär

som Eiffeltornet med 14

miljoner besökare varje år.

Det lär inte bli färre i år då

Notre Dame satsat stort på

firandet av 850-årsjubiléet

med bland annat nio nya

kyrkklockor för 17 miljoner kronor

samt restaureringen av den

berömda orgeln. Pengarna till

klockorna har man fått genom

donationer.

Framför kyrkan har man

byggt en stor läktare varifrån

man kan beskåda den magnifika

byggnadens fasad. Mässan visas

på storskärm till alla som inte

får plats inne i den gotiska kate-

17

så många miljoner

kostar de nya

klockorna i notre

Dame.

dralen, som ändå sägs rymma

10 000. Firandets tema står på

latin ”Via viatores querit”. Det

är Augustinus ord som betyder

”Jag är vägen som söker vandrare”.

Inne I KyrKan finns fader

Christian, en katolsk präst som

kommit till Notre Dame med

en skara barn för att fira

de nya klockorna. De välsignas

i en mässa av ärkebiskopen

av Paris, André

Vingt-Trois.

Det här är en viktig

händelse i vår katedral.

Vi har inte haft bra

kyrkklockor under en lång tid,

egentligen inte sedan franska

revolutionen. Nu är det dags

att välkomna de nya klockorna

som ska bli kännetecken för vår

kyrka, säger fader Christian.

Visst är dagen historisk. En

sådan som man bara kan uppleva

en gång under sin livstid.

Katedralens klockor var från

1856 och var nu i dåligt skick.

De nya klockorna ska samklinga

med den största klockan

med namnet Emmanuel, som

är på 13 ton och göts redan år

1685. Den finns fortfarande i

det södra tornet medan åtta

nya ska hängas upp i det norra

tornet. Emmanuel får sällskap

av den sex ton tunga basklockan

Marie.

De nya klockorna har skapat

rusning till kyrkan. Klockorna

finns att beskåda inne i kyrkan

till den 25 februari. Sedan

ska de upp till tornet för att inför

palmsöndagen den 23 mars

klinga över hela Paris för första

gången.

KlocKgjutaren paul Bergamo

från Normandie tittar nöjd

på när barn tillsammans med

ärkebiskopen testar ljudet på

klockorna under den festliga

välsignelseakten.

De lät väldigt bra. Det var

känslosamt, säger Bergamo efter

mässan.

Notre Dame de Paris kan ses

Fakta:

Viktiga årtal

◆ 1163 Bygget

av notre Dame

påbörjas.

◆ 1330 Första

orgeln installeras.

◆ 1804 napoleon

kröns till kejsare.

◆ 1831 Victor

Hugos roman

Ringaren i notre

Dame publiceras.

◆ 1856 Kejsaren

napoleon

iii skänker fyra

klockor till katedralen.

◆ 1944 notre

Dames klockor

ringer när paris

fritas från nazisterna.

som ett minnesmärke från kyrkans

stormaktstid före Franska

revolutionen 1789. Under revolutionens

stormar plundrades

kyrkan, statyer förstördes och

kyrkklockor stals. Det påstås att

man gjorde kanonkulor av dem.

Kyrkan, som var allierad med

kungen, miste sin stora makt vid

revolutionen. Dock lät sig Napoleon

krönas till kejsare 1804 i

just Notre Dame.

Katedralens förfall på

1820-talet var så allvarligt att

många ville riva den. Men en

författare skulle rädda kyrkan.

Det var Victor Hugo som

med romanen Ringaren i Notre

Dame 1831 väckte intresset för

helgedomen. Tack vare den populära

romanen med den fule

ringaren Quasimodo och den

vackra Esmeralda blev kyrkan

en attraktion och en av stadens

symboler. Åren 1845-1864 genomfördes

en stor renovering

och mycket av den ursprungliga

gotiska stilen återställdes.


DAGEN onsdag 6 mars 2013

Redigering: Peter Wickberg

Överlevare hyllas med Hjältekonsert

■ Emerich Roth kom till Sverige

1950 efter att ha överlevt fem

koncentrationsläger. Han har

sedan ägnat sitt liv åt att föreläsa

om och förhindra våld, mobbning

och främlingsfientlighet. Strax

före jul tilldelades han Svenska

Hjältars pris för Årets Livsgärning.

Själva priset blev en konsert

i Konserthuset i Stockholm. Med-

nio klockorna i Frankrikes nationalhelgedom Notre Dame som en del av 850-årsjubiléet.

verkar gör bland annat Staffan

Scheja och Robert Wells. Konserten

ges den 2 maj, och intäkterna

från konserten går till Emerichfonden.

nya klockor

Genom flera filmatiseringar

av Hugos bok under 1900-talet

har Notre Dame blivit känd

över hela världen. Den animerade

Disneyfilmen från 1996 har

ytterligare bidragit till populariteten

och gjort katedralen till

ett attraktivt turistmål. En vanlig

dag är det en timmes kö för att

komma till kyrktornet med en vy

över Paris. På sommaren är det

enorm trängsel.

att det är över 30 000 besökare

i Notre Dame varje dag året

om, sätter stor press på kyrkans

organisation. Många parisbor

kommer ju till katedralen för att

be och fira gudstjänst i lugn och

ro även om merparten av alla besök

är turister och katolska pilgrimer.

Det här är parisbornas huvudkyrka,

säger broder Eric

Mace som är dominikanermunk

med ansvar för radiogudstjänsterna

i Paris kyrkor.

Han berättar att parisarna har

sina speciella vanor.

De flesta kommer till kvällsmässan

och eftermiddagsbönen.

Turisterna kommer på förmiddagen.

många lyssnar på mässan via

radion. Broder Eric säger att direktsändningar

och internetlyssnandet

når tillsammans 1,6 miljoner

fransmän varje vecka.

Vi har

inte haft bra

kyrkklockor

sedan franska

revolutionen.

Att katolska kyrkan i Frankrike

dramatiskt förlorat mark de

senaste åren, är han väl medveten

om.

Kyrkan har varit skild från

staten sedan 1905 och nu är det

endast 50 procent av fransmännen

som tillhör katolska kyrkan.

Ännu på 1980-talet var 80 pro-

cent medlemmar. Sekulariseringen

går fort.

Jag ser den här situationen

som en möjlighet. Varje kris är

en möjlighet att gå tillbaka till

rötterna. Det gäller att lämna de

gamla vanorna och gå till trons

kärna, tillbaka till evangeliet, säger

broder Eric.

enlIgt Honom borde ledarna

lyssna på den unga generationen

och sluta vara den moralistiska

institutionen.

Jag tror att unga är trötta på

den här typen av språk. De vill

att man ska kunna tala med dem

om tro, livets mening och att

känna Gud, istället för att säga

vad som är förbjudet.

Den stora möjligheten för

katolska kyrkan är att gå tillbaka

till rötterna, till tron, att predika

evangeliet, säger broder Eric.

Text och foto:

Kaj aalto

redaktionen@dagen.se

08-619 24 00

Krönika

Maria Küchen,

författare

I Kristus finns

bara ett ”ja

Foto: scanpix

13

Jag läser som bäst 1600-talsprästen och poeten

John Donnes Divine poems, gudomliga dikter. På

sitt yttersta skrev Donne (mycket fritt översatt av

mig):

Eftersom jag är på väg in i det heliga rum, där jag

för evigt med din kör av änglar ska bli din musik,

stämmer jag mitt instrument här i dörren, och vad

jag snart måste göra, tänker jag igenom här.

John Donne skrev de odödliga raderna ”ingen

människa är en ö”. Dikten fortsätter: Var och en är

en del av kontinenten, av fastlandet. Varje människas

död förminskar mig, för jag hör till mänskligheten.

Därför, fråga inte för vem klockan klämtar, den

klämtar för dig.

Att passera

take-off desicion

speed

kräver att piloten

tror på sitt

uppdrag.

Liksom Shakespeare tillhör

Donne den vetenskapliga

revolutionens stora

diktande. Donne verkade

i spänningsfältet mellan

övertygad kristen tro och

ny vetenskap. Han använde

sin tids vetenskapliga

och tekniska upptäckter på

ett sätt jag ärligt sagt sak-

nar hos poeter i dag. Piloter och astronauter skulle

ha haft John Donne i hasorna om han hade levt

nu. Han skulle ha använt deras språk, precis så som

han använde 1600-talets vetenskapliga språk för

att skildra de tre saker som poeter genom alla tider

tycks vara som mest upptagna med: Gud, kärleken

och döden.

InspIrerad av donne vill jag ta till flygets terminologi

för att bättre förstå hur mycket det lilla ordet

ja kan betyda för en troende. Jesus säger ja till

sitt uppdrag genom orden: Ske din vilja, inte min

och därefter finns ingen väg tillbaka. Kristus Jesus,

säger Paulus, han var inte både ja och nej, i honom

finns bara ett ja. Detta ja påminner mig om det

ögonblick vid en flygstart när planets hastighet passerar

det som kallas take-off decision speed. Efter

detta ögonblick är det inte längre möjligt att bli kvar

på startbanan.

Att passera take-off desicion speed kräver att piloten

tror på sitt uppdrag. Att svara på Guds fråga

genom att säga: Ja, jag tror, det är också att passera

take-off desicion speed genom ett ja som sen inte

bara kan tas tillbaka. Stora svårigheter kan följa,

i värsta fall en nödlandning när tron går förlorad,

men det finns en kritisk punkt i vägen till tro där en

människa inte längre kan vara både ja och nej. Och

liksom Jesus sade John Donne ja till sin egen död,

eftersom han inte såg döden som ett slut. För honom

var döden en början början på ett uppdrag

som krävde noggranna förberedelser. Inför döden

gav han inte upp, han stämde sitt instrument. Jag

hoppas att jag själv förmår uppamma det modet när

det blir min tur att gå ur tiden.


14

åsikt

Redaktör: Hasse Boström 08-619 24 41, debatt@dagen.se

Ja 14 %

Nej 75 %

Vet inte 11 %

Det är inte troligt att vi kan

fortsätta att tillverka bilar

ändå, i den takt som världens bilfabriker

gör i dag.

hasse boström, från dagen.se/bloggar

Politik och kristen tro

bör gå hand i hand

med tidigare Kd-iNtresse för

abortfrågans skull följer jag givetvis

partiets ”utveckling”.

Just nu upplever jag svängarna

intressanta men alltför tydligt

oprofilerade. Det här med

”kändisar” som metmaskar är

väl ingenting som håller på lång

sikt?

Lars Adaktusson är en duktig

journalist och var en SVT-profil,

som jag alltid lyssnade på,

men med ett medlemskap sedan

onsdagen den 20 februari kan

han väl inte kandidera till EUparlamentet?

Är det inte klokt

att först mogna som kristdemokrat?

Och kanske på vissa punkter

också som människa, för inte

kan han beundras för den ”kovändningen”

han gjorde i relation

till Mats Odell.

Jag är troligeN iNte ensam

om att känna det så och också

tro, att det hastiga beslutet om

Adaktussons ”inhopp” är en

följd av Göran Hägglunds planer

på att förhindra Lennart Sacrédeus

möjligheter. Det borde

väl vara raka vägen för honom,

om allt gammalt groll är förlåtet?

Sacrédeus kommentarer till

Adaktussons plötsliga engagemang

visar oss en ödmjuk människa,

som KD borde respektera

och ge ökat förtroende. Jag kän-

i taKt med att SVT försämrat

sin service har allt fler slutat betala

tv-avgift. Så för att råda bot

på detta har nu SVT försämrat

sin service ännu mer genom

att börja ta betalt även av dem

som har internetansluten dator.

Så vad gör SVT med pengarna?

tuseNtals magNetbaNd ligger

och vittrar bort, men i stället för

Dagens fråga (1 mars)

bör surrogatmödrar tillåtas i sverige?

◆ antal svarande på Dagen.se: 1 179

Min

förhoppning

har ingenting

med en

frikyrklig

slagsida att

göra.

ner inte Lennart Sacrédeus,

men jag har fått den uppfattningen,

att han är en kristen

kristdemokrat, som vågar bekänna

sin tro på Jesus Kristus.

Sådana personer har KD behov

av inför valet 2014. Kanske

han kan överta partiledarskapet?

I vår tid är jag övertygad

om, att KD-toppen borde profilera

sig mycket tydligt. KDsiffrorna

har sjunkit efter det

att abortfrågan har behandlats

luddigt och KD som parti glidit

in i de andra partierna.

miN förhoppNiNg om ett profilerat

kristet parti har ingenting

med en frikyrklig slagsida

att göra utan ett parti, som

i sitt program framhåller, att

det är omöjligt att arbeta politiskt,

om man inte förstår, att

det är meningslöst att inte låta

SVT:s kulturarv borde ut på nätet

Själv

tittar

jag aldrig på

moderna

program.

Lars Adaktusson.

Foto: JanERIK HEnRIKsson, sCanPIX

att digitalisera och tillgängliggöra

på nätet, så fortsätter

man spy ur sig samma triviala

trams som alla andra kanaler

i dag. Själv tittar jag aldrig på

moderna program, bara sådana

från 1980- och 1990-talen,

helt enkelt för att programmen

var mer andliga och upplysta

och mer intelligenta då, än nu i

det fördummade 2000-talet.

Lennart Sacrédeus.

Foto: InGvaR KaRmHED , sCanPIX

politik och kristen tro gå hand

i hand. Han, som har skapat

universum och människan

måste tillfrågas och vördas.

Abortfrågan är den centralaste

av alla frågor, om KD talar om

människovärde och familjerna

som celler för vårt samhällsliv.

Jesus Kristus är en förebild för

varje politiskt beslut i frågorna

om omsorg, sjukvård och andra

hjälpbehövande medmänniskors

behov. I dessa fastetider

borde Jesus Kristus få bli

mycket central i alla beslut om

den palliativa vården.

Jag tar risKeN att bli betraktad

som ”förvirrad”. Jag vill

ändå påstå, att det kommer att

gå galet för KD i valet år 2014,

om Guds gode Ande inte får

vara med.

Av de kristna par och singlar jag känner är alla utom någon

enstaka positiva till surrogatmödraskap, samtliga är heterosexuella,

från olika samfund och alla utom ett par har barn. Alla

ser fördelar med surrogatmödraskap, men vill givetvis inte heller

riskera någons säkerhet om/när det används. aateist

Birgitta guStafSDottEr

Jag hade gladeligen betalt tvavgift

om jag fick tillgång till

SVT:s arkiv via nätet, men i stället

så tar man ut en totalt oskälig

avgift om flera tusen kr för

privatkopior, även om man redan

betalt en gång via tv-avgiften.

Vem vill över huvud taget

stödja ett bolag som så fullständigt

struntar i vårt kulturarv

som SVT? LENNiE tofft

DAGEN onsdag 6 mars 2013

Redigering: Martin Einald

Mest läst på Dagen.se 5 maRs

1) Ulf Ekman: Jag vill inte vara nya ledarens ryggsäck

2) Beslutet är egentligen inte speciellt förvånande

3) Är pingstmiljön för trång?

4) Rekordmånga gräshoppor svärmar in i Egypten

5) surrogatmamma inget steg framåt

Vi borde hylla

vårdförbättrarna

Vi läser ofta om när vården inte fungerar

som den ska, men sällan om de innovationer

som driver på förbättringar. För drygt tio år

sen observerade läkaren Peter Provonost att

också vältränade experter ibland gör misstag

på sjukhusen. Därför införde han den enkla

reformen att sätta upp listor som påminde läkarna

om fem steg för att undvika infektioner.

Det blev en oanad framgång. Kontrollistan infördes

i hela delstaten Michigan, där den räddade

1 500 liv och sparade 100 miljoner dollar

under en 18 månadersperiod.

samtidigt startade tre svenska läkare en

verksamhet i Spanien, med den enkla idén att

samla experter som kunde tolka röntgenbilder

på distans. I dag erbjuder de sina tjänster till

länder runtom världen, och har rentav medarbetare

i Australien så att de kan läsa röntgenbilder

dygnet runt. Vårdinnovatörer hyllas i

medier runtom världen, men sällan i Sverige.

Här är vi fokuserade på vården som ett byråkratiskt

och stelt system. Borde vi inte uppmärksamma

förnyarna om vi vill skapa förbättring

i vården? NiMa SaNaNDaji

Röster på Dagen.se

Att livmodern ska kunna hyras,

eller leasas som det heter

idag, nej det känns konstigt! Är

själv utan barn. Förr var detta ett

problem. Löste problemet genom

att ägna mig åt barn som

behöver/behövde en vuxen.

Parsmos penna

signatur ”Vastaspojken” om ledaren

”surrogatmamma inget steg framåt”, 5 mars.

Vill du debattera?

◆ Debattartiklar och insändare skickas till:

debatt@dagen.se | Dagen debatt, 105 36 Stockholm

Glöm inte att uppge namn, adress och telefon.

◆ Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.

av: anDERs PaRsmo


DAGEN onsdag 6 mars 2013

familj

Redaktör: Kerstin Doyle 08-619 24 40 familj@dagen.se

Döda

Vår kära

Elly Persson

* 19 augusti 1925

har i dag stilla insomnat och

lämnat oss samt Bollnäs

Pingstförsamling i sorg och

saknad.

Bollnäs

1 mars 2013

Rolf

Curterik & Ann-Marie

Mait

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Barnbarnsbarnbarn

Övrig släkt och vänner

Hela vägen gick han med mig.

Vilken kärlek hög och rik!

Begravningsgudstjänsten äger rum i

Bollnäs Pingstkyrka lördagen den 9

mars kl.13:00. Därefter inbjudes till

minnesstund på Rehngården.

Tacksam för svar om deltagande till

Bollnäs Begravningsbyrå

tel.0278 -17370 senast 8/3.

Stöd gärna Pingstkyrkans

missionsarbete, märk Elly

bg.5423-8415.

Dagens namn

■ ebbA En feminin form av det tyska

namnet Eberhard som betyder

vildgalt.

■ ebbe En kortform av det tyska

namnet Eberhard som betyder vildgalt.

Kan även vara kortform av de

fornnordiska namnen Esbjörn och

Asbjörn.

Dagen för 65 år sedan:

Barmhärtighetsverkets

räddningsinsats

■ I dag passerar Dagens Europainsamling200.000-kronorsstrecket,

ett fantastiskt resultat

om man tar i betraktande hur

hårt pressat svenska folket varit

under de senaste åren med alla

insamlingar. Det svenska barmhärtighetsverket

under nödens

fasansfulla år har räddat hela befolkningsgrupper

från undergång.

PLUGG

FÖRE

ETTAN

KLÄDER

I VISS

GRAD

ÖR-

HÄNGET

TYG

LEDDE

REVOLU-

TION

ÄR

SKÄMT

IBLAND

Min älskade Maka

Vår kära Mamma

och Mormor

Gun Rosman

* 19 maj 1935

har idag stilla somnat in,

sörjd och saknad av oss alla.

Oskarshamn 25 februari 2013

ARNE

Stefan, Karin, Agneta

med familjer

Övrig släkt och vänner


Ditt hjärta

som klappat

så varmt för de Dina

och ögon som vakat

och strålat så ömt

har stannat

och slocknat

till sorg för oss alla

Minnet av Dig

lever alltid

kvar i våra hjärtan

Du omsluter mig

på alla sidor

och du håller mig

i din hand.

Ps. 139:5

Begravningsgudstjänsten äger rum

i Pingstkyrkan Oskarshamn

måndagen den 18 mars kl 12.00.

Efter akten inbjudes till Corallen.

Tänk gärna på Skandinaviska Barnmissionen

pg 901080-2 eller

bg 901-0802. Svar om deltagande till

minnesstunden och gåvogivarnas

namn lämnas till Wikholms

Begravningsbyrå tel 0491-840 50.

Bibelkrysset

PRATA-

DES

DEN

ÄNDRAR

VÄXEL I

BIL

STRÖG

I CITY

Dagens bibelord

■ Det rätta, endast det rätta,

skall vara din strävan. Då

får du leva och ta i besittning

det land som Herren, din Gud,

vill ge dig. 5 Moseboken 16:20

Barn säger

Lille Tage, 2 år, tröttnade

på att höra att han skulle

äta upp all mat på tallriken och

utbrast förtrytsamt: ”Det är

amen! Det är jätteamen!!”

Mormor Marianne aztor

FRÅGAR

SIG

FRAM

RUTT

FÅNE

VISADE

NATUR I

RUTA

ANLÖPA

ÄR VIT PÅ RÖTT

HUS I IDYLL

DE ÄR BELASTADE

I SYDEUROPA

LÖFTE

GÖRA

MÅL MED

SLANG

NIA

Till minne

Algot Niklasson

Även om det var väntat kom

budet överraskande att pastorn

och evangelisten Algot Niklasson

avlidit. Hembudet kom tidigt

på morgonen torsdagen den

21 februari.

Algot Niklasson fick uppleva

en speciell och helt unik tid i

den svenska pingströrelsens historia,

en tid av väckelse, förnyelse

och fullsatta kyrkor. Algot var

rikt utrustad som predikant och

bibelförkunnare, han var elegant

i sin språkbehandling och dessutom

skicklig sångare och musiker.

Jag hörde honom i unga år

i Filadelfiakyrkan i Stockholm,

där jag själv var medlem.

Kyrkan var alltid fullsatt vid

hans besök. Jag kommer ihåg

de långa köerna utanför kyrkan

inför mötena. Han fick betyda

så mycket för församlingen

och särskilt för oss som var unga

då. Många gick ut i andlig tjänst

som missionärer och evangelister,

bland andra bröderna Kjell

och Stanley Sjöberg och jag själv.

Vi tre slutade våra arbeten i

Stockholm, 1951, och blev evangelister

i Hälsingland.

MISS-

TÄNKA

TVÅ

SAMLA

MODER

TERESA

SNÅLT

I NAMN

YTLIG

SER-

VERAR

KYPARE

SIST

K Ö S F O

N A A M A N O M F L I S A

S T I L T R Å D L Ö S A

T O M T A R P R A T A D E

S M A R T A R A K E T E R

S P E T Ä L S K A

Ö R D A K O T A

A N N A S A L A R

I BETYG

FÖRR

BERÄT-

TADE

Rebeca Vasquez Tuy, Guatemala. Foto: Markus Marcetic.

Förra

veckans

lösning

Du kan göra skillnad!

Stöd de eldsjälar som

brinner för att göra

världen mer rättvis,

precis som Moder

Teresa en gång gjorde.

Verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll.

diakonia.se | PG 90 33 04-4

15

Livet för Algot Niklasson blev

dramatiskt. Han var framgångsrik

förkunnare med en stilfull

personlighet men fick möta

prövningar av olika slag lika väl

som sjukdomar. Hans hustru

Gunvor avled 2011 och saknaden

efter henne var stor för honom.

För några år sedan drabbades

han av ohälsa och flyttade då

till ett äldreboende i Fiskebäck.

Min fru Miriam och jag besökte

honom regelbundet. Vi fick tillsammans

uppleva rika stunder

av samtal, bön, sång och andlig

kraft och förnyelse. Ibland kunde

Algot säga nu vill jag ut och

predika. I november fyllde han

85 år, en festlighet som vi, Stanley

Sjöberg, Owe Carlsson, Miriam

och jag fick uppleva tillsammans

med familjen. Det blev

en stund fylld av minnen, glädje

och allvar och en ny överlåtelsestund

för oss alla.

Känslan är stark och saknaden

stor, men vi önskar Algot Niklasson

en skön vila. Våra tankar

går till barnen Annelie, Sten och

Richard.

Annonsera dina familje-nyheter i Dagen!

Redigering: peter Wickberg

Det går väl An att göra rätt när man har vad man behöver. Men

när man är i knipa och kan få fördelar av att ta lite genvägar, då sätts

ens karaktär på prov. Det krävs beslutsamhet och fokus för att

leva rätt, eftersom det ofta innebär att gå mot strömmen.

Lars Grip

■ ”Mina bröder, bli inte

lärare allesammans, ni

vet att vi får en strängare

dom, ty vi felar alla

på många sätt. Den som

inte felar i sitt tal, han är

fullkomlig, och han kan

tygla hela sin kropp.”

Jak. 3:1-2

Ledorden till krysset får

du genom att svara på

följande frågor:

◆ Vilket litet ting kan

tygla ett husdjur?

◆ Vilket litet ting kan

styra ett stort transportmedel?


En bön kan göra skillnad

Nästan alla gör det någon gång.

Ber till Gud. I alla fall ropar ut till

en högre makt i hopp om respons. Det

finns hög igenkänning i frågan om

bön.

I nästa nummer av LIV möter du

människor som på olika sätt använt

sig av bön. Oavsett om man

tycker att man får svar eller inte så

kan man vara säker på att bön gör

någonting med oss människor.

För alla de som känner sig ovana

Urban Thoms,

redaktör för LIV.

med tanken på att be, vill vi försöka

vidga vyerna. Visa på vad världens första

och snabbaste trådlösa uppkoppling

kan ha för betydelse i en

människas liv.

Det kan handla om att be om

lösningen på ett problem. Att

be om vägledning eller förlåtelse.

Bön är inte en önskelista utan

..

BESTall liV 10/4

kontakta mig!

antima.linjer@dagen.se

08 - 619 24 54

en form av gemenskap. Den viktigaste

vi kan söka.

förE

en tIdnIng för dIg som hoPPas att det sKa fInnas något mer

OBS! förhöjt PrIs

för bestäLLnIngar

InKomna efter 10 aPrIL

priser

30

april

Kommer nästa

nummer av LIv

InKLusIve fraKt

och moms

antal Kundpris Pris/st

25 450 kr 18,00 kr

50 800 kr 16,00 kr

100 1 400 kr 14,00 kr

200 2 500 kr 12,50 kr

500 5 300 kr 10,60 kr

1 000 9 700 kr 9,70 kr

2 000 18 000 kr 9,00 kr


DAGEN onsdag 6 mars mars 2013

Dagen.se/jobbguiden

* SVARSGARANTI: Köp 3 annonser med 50% på 2:a och 3:e införandet. om ni inte fått de ansökningar ni önskar har ni möjlighet att få veckovisa

införanden med 100% rabatt. (max 3 mån el. till sista svarsdatum). I paketet ingår webbpublicering via dagen.se och lokus till 60 % rabatt.

Platsannonsera MeD svarsgaranti!*

Kontakta EMMA FoNSECA

ELoFSoN 08619 24 50 eller

emma.elofson@dagen.se

Jobbguiden Önskas hyra

Pastor

Församlingsledare

Pingstkyrkan i Nordmalingsbygden/Västerbottens län

söker dig med gåvan att leda/utveckla församlingen mot en ny framtid.

mål: söka nya vägar att nå nya/familjeinriktat med samtidig

omsorg om den församling som finns.

För kontakt: 070-32 88 664 efter kl. 16.00

info@nordmaling.pingst.se

Svenska Alliansmissionen är ett av de äldsta frikyrkosamfunden i landet.

Vi har 13 600 medlemmar i 174 församlingar. Vi arbetar också i ett 15-tal

andra länder. Vi söker nu en

Administrationsansvarig 100%

med ansvar för administration, övergripande ekonomifrågor och

personalfrågor. Sista ansökningsdag 2013-03-08.

Läs mer på www.alliansmissionen.se > lediga tjänster

PINGSTKYRKAN

GRÄSTORP

Söker Pastor 50%

Pingstkyrkan i Grästorp som är en del av Pingstförsamlingen i Lidköping

söker pastor med kallelsen att leda och utveckla vår församlingsgrupp

Är du intresserad?

Läs mer om tjänsten på vår hemsida www.pingstlidkoping.se

Välkommen med Din ansökan via e-post till expen@pingstlidkoping.se

senast 8 mars.

Pingstkyrkan i Umeå söker

Pastor

med fokus på församlingens expanderande

barn- och familjeverksamhet!

Tjänsten, som omfattar 100%, är ledig

fr.o.m. augusti 2013.

Läs mer på

www.umea.pingst.se

BiBelskollärare/präst

Vi söker dig som vill jobba på en folkhögskola och få se människor

växa och utvecklas. Din uppgift blir att undervisa på bibelskolan

och ungdoms- och konfirmationsläger. Du kommer också användas

för själavårdssamtal och sakramentsförvaltning.

Skolan ligger i Örkelljunga, Skåne. Tjänsten är på 70100%.

ansök innan 15/3. kontakt: Kursföreståndare Daniel Engelbrekt

bibelskolan@strandhem.nu (0709-239308).

”...ett samhälle

som genomsyras

av kristen tro

och kristna

värderingar...”

läs mer på www.strandhem.nu

Rum/lgh i Helsingborg

önskas av kristen 59-årig man.

Tel 070-738 23 53

Konserter

Skeppsbron Event presenterar

17

annonser

Peter Hallström,

aktuell med det

kritikerrosade

albumet

“Brev från en

förlorad son”

Sven Lindvall

Per Lindvall

Staffan Astner

Clas Olofsson

PETER

HALLSTRÖM

+ GÄSTARTIST (EN AV SVERIGES MEST KÄNDA)

Söndag 10/3 kl. 16:00, Wallingatan 32 - 34, Stockholm.

Biljetter: 08- 14 35 75, scalateatern.se

För mycket

jobb i vår?

Platsannonsera

i jobbguiden

KontaKta Emma FonsEca EloFson

08619 24 50

emma.elofson@dagen.se

Nyheter fråN två världar

Önskar du hyra eller hyra ut?

Annonsera i DAGEN

Ring kundcenter

08-619 24 60


18 DAGEN onsdag 6 mars 2013

radio&tv Redaktör: Emma Staffansdotter

08-619 24 27, radiotv@dagen.se

Dagens tv-tips

en av kvällens

hjältar. I kväll

får vi bland annat

träffa Gustav som

jobbar på Solna

brandstation.

Brinnande bil

och hjärtstopp

Varje år kommer 16 000 larm in till Storstockholms

räddningscentral. I ”Stockholm brinner” följer vi

brandmännen vid huvudstadens mest belastade

brandstationer: Kungsholmen, Solna och Kista. De

får aldrig ha en dålig dag på jobbet. De måste alltid

fortsätta tills arbetet är slutfört och de gör allt för att

rädda ditt liv.

I kvällens avsnitt får Kista brandstation larm om

att en bil står i lågor i en garagelänga i Rinkeby. Solna

brandstation åker ut mitt i natten till en villa där

en ensam äldre man kämpar med en stor vattenläcka.

Brandmännen hjälper till att stoppa läckan,

röjer upp och tröstar mannen.

Brandmännens ärende blir polisens

En man har setts elda under sin bil och Kista

brandstation åker ut för att kontrollera. Mannen

blir allt annat än glad när brandmännen kommer

och ärendet får lämnas över till polisen. Solnas

brandmän åker till Friends Arena då en äldre man

fått hjärtstopp.

Vi har ju mött liv och död tillsammans. Det är

ju klart det skapar speciella band, säger brandmannen

Gustav.

”Stockholm brinner”

TV3, 20.00

FoTo: soFia sabel, sVT FoTo: sVT

Granskar

sporthjälp

■ i kvällens

”Uppdrag granskning”

åker kommungranskarna

till leksand där

miljonbidrag,

skatteplanering

och nedläggning

av skolor

är kommunens

recept för att

hjälpa hockeylaget

tillbaka till

elitserien. Denna

vecka är Janne

Josefsson (bilden)programledare.

”Uppdrag

granskning”

sVT1, 20.00

Monikas

liv vände

■ Monika Nyström

(bilden)

blev änka och ensam

med två små

barn när hennes

man dog på deras

sjunde bröllopsdag.

om detta

berättar hon i

femte avsnittet

av ”När livet vänder”

programmet

där anja

Kontor möter

människor som

tagit sig igenom

svåra händelser i

sina liv.

”När livet

vänder”

sVT2, 20.30

FoTo: JoHNNy

woHliN, TV3

Utanför

religionen

■ en religion

kan vara starkt

omfamnande,

men också

exkluderande.

Kvällens ”Himmel

och jord” med

erik sandström

(bilden) har tema

”Utanför”. Religionshistorikern

Karen armstrong

medverkar,

liksom en före

detta narkoman

som nu är missionerande,

katolsk

präst.

”Himmel

och jord”

sVT1, 22.00

radio i dag

P1

12.00 Tolvslaget.

12.05 Ekonyheter.

12.07 Meddelandetid.

12.10 Vetandets värld.

12.30 Luncheko.

12.55 Land- och sjöväder.

13.00 Ekonyheter.

13.03 Kulturnytt.

13.15 OBS.

13.30 Världshistorien: Martin Niemöller.

13.35 Vetenskapsradion Klotet: Atomsilos

och amatörer som klimatforskare.

14.00 Ekonyheter.

14.03 Kulturradion: Hemligheterna, lojaliteterna,

ensamheterna, del 2. En programserie

av Katarina Wikars och Richard Dinter.

14.35 Apropå.

14.50 Kulturnytt.

15.00 Ekonyheter.

15.03 Radiosporten.

15.04 Epstein och Nordegren i P1.

15.45 Dagens eko.

15.55 Sjöväder.

16.0017.45 Studio ett.

16.4517.00 Dagens eko.

17.45 Dagens eko.

18.00 Ekonomieko.

18.07 Kulturnytt. Även i kväll.

18.15 Nya vågen. Repris från 5/3.

19.00 Ekonyheter.

19.03 Vetenskapsradion Språket. Repris

från 5/3. Även 10/3.

19.30 Världshistorien: Martin Niemöller.

Manus och regi: Augustin Erba. Ljud och mix:

Jan Cruseman. Produktionsassistent: Julia Kommel.

Repris från tidigare i dag.

19.35 Radioföljetongen: Stål, del 5 av 35.

Repris från tidigare i dag.

20.00 Ekonyheter.

20.03 Tendens: Familjens heder och

synd. Många minns och talar om scenen i Jonas

Gardells berättelse ”Torka aldrig tårar utan

handskar”, när Benjamins föräldrar besökte honom

för att säga upp kontakten för all framtid.

20.35 Ring P1. Valda delar ur morgonens

sändning.

20.45 OBS.

21.00 Ekonyheter.

21.03 UR Bildningsbyrån Kina: Allt fl er

vill lära sig kinesiska. Om man ska kunna

radio i morgon

P1

5.29 P1-morgon. 5.30 Ekonyheter. 5.35

Ring P1. 5.45 Morgonandakt. 5.555.59

Sjöväder. 6.009.30 P1-morgon. 6.00

6.15 Morgoneko. 6.30 Ekonyheter. 6.32

Ekonomieko. 6.346.39 Nyheter från Vetenskapsradion.

6.50 Tankar för dagen.

6.55 Landväder. 7.007.18 Morgoneko.

7.30 Ekonyheter. 7.32 Ekonomieko. 7.36

7.39 Nyheter från Vetenskapsradion.

7.46 Kulturnytt. 7.55 Land- och sjöväder.

8.008.15 Morgoneko. 8.30 Ekonyheter.

8.32 Ekonomieko. 8.368.41 Nyheter från

Vetenskapsradion. 8.54 Kulturnytt. 9.00

9.14 Morgoneko. 9.30 Ring P1. 10.00

Ekonyheter. 10.03 Meny. 11.00 Ekonyheter.

11.03 Radiopsykologen. 11.35 Radioföljetongen:

Stål, del 6 av 35. 12.00 Tolvslaget.

12.00 Dagens dikt. 12.05 Ekonyheter.

12.07 Meddelandetid. 12.10 Vetandets

värld. 12.30 Luncheko. 12.55

Land- och sjöväder. 13.00 Ekonyheter.

13.03 Kulturnytt. 13.15 OBS. 13.30

Världshistorien: Folke Bernadotte. 13.35

Vetenskapsradion Historia. 14.00 Ekonyheter.

14.03 Musikmagasinet: Stadens

musik, del 1 av 5. 14.50 Kulturnytt. 15.00

Ekonyheter. 15.03 Radiosporten. 15.04

Nordegren och Epstein i P1. 15.45 Dagens

eko. 15.55 Sjöväder. 16.0017.45

Studio ett. 16.4517.00 Dagens eko.

17.45 Dagens eko. 18.00 Ekonomieko.

18.07 Kulturnytt. 18.15 Kulturradion:

Hemligheterna, lojaliteterna, ensamheterna,

del 2. En programserie av Katarina Wikars

och Richard Dinter. 18.45 Apropå. 19.00

Ekonyheter. 19.03 Vetenskapsradion Klotet:

Atomsilos och amatörer som klimatforskare.

Vetenskapsradions granskning av

kärnkraftens verkliga kostnader fortsätter.

Pengarna för det svenska slutförvaret räcker

inte och kritiker undrar hur säkert det blir? Det

är bara Finland och Sverige som ännu bestämt

sig för hur man ska förvara sina atomsopor åtskilda

från människor och miljö i 100 000 år.

Andra länder i Europa tvekar och bygger atom-

lära sig kinesiska är det bra om man är musikalisk.

22-åriga Linnea Niklasson är språknörden

som älskar att bo i Peking. Möt också Kinaauktoriteten

Cecilia Lindqvist som har revolutionerat

synen på de kinesiska tecknen.

21.37 Kulturnytt.

21.45 Tankar för dagen.

21.50 Land- och sjöväder.

22.00 Ekonyheter.

22.10 Radiosporten.

22.12 Studio ett.

22.55 Dagens dikt.

23.00 Ekonyheter.

23.07 Vetandets värld.

23.30 Tendens Samtalet: Jag kan inte

leva som dom.

0.00 Ekonyheter.

0.02 Kropp & Själ: Att bygga en hjärna.

0.55 Radiofynd: Vi sticka för vår neutralitetsvakt.

1.00 Ekonyheter.

1.02 Epstein och Nordegren i P1.

P2

13.00 SR på persiska.

13.30 SR på romani.

14.00 SR på kurdiska.

14.30 SR på arabiska.

15.00 SR på engelska.

16.00 Sisu-uutiset.

16.10 Studio Sisu.

16.50 Roketti.

17.00 P2 på hemväg. Med Patrik Paulsson.

18.00 SR Sameradion: Partiledardebatt i

Umeå inför sametingsvalet.

20.00 P2 Live: Larmet går på Norrlandsoperan

i Umeå. Kylig musik och brinnande pianon.

1. Konsert med Norrlandsoperans symfoniorkester.

Solist: Niklas Sivelöv, piano. Dir: Rumon

Gamba. a) Carl Maria von Weber: Uvertyr

till ”Oberon”. b) Beethoven: Symfoni nr 2 D-dur.

c) Fredrik Högberg: Pianokonsert, uruppförande.

Konsert 22/11 2012, Norrlandsoperans

konsertsal. 2. Anders Lind: Fire alarms and orchestra.

Norrlandsoperans symfoniorkester. Dir:

David Björkman. Konsert 14/12 2012, Norrlandsoperans

konsertsal

22.00 Musik mot midnatt. 1. Miquel Villaba,

piano. a) Darius Milhaud: Svit ur Saudades do

Brasil. b) Francis Poulenc: Trois mouvements

perpétuels. Från katalanska radion. 2. Maurice

Karkoff: Sju rosor senare, kantat (Paul Celan,

Marianne Linder) (1964). Radiokören. SRs

silos i väntan på mer kunskap. Dessutom spanar

Klotet in nya trenden där vanligt folk hjälper

klimatforskarna på traven. Vi följer bland annat

med ut på jakt efter vårtecken. 19.30 Världshistorien:

Folke Bernadotte. Med skådespelare

från Estrad Norr: Johanna Rane och Henrik

Bergström. Manus: Mats Svegfors. Regi: Augustin

Erba. Ljud och mix: Jan Cruseman. Produktionsassistent:

Julia Kommel. 19.35 Radioföljetongen:

Stål, del 6 av 35. Av Silvia Avallone

i uppläsning av Josefi n Iziamo. 20.00 Ekonyheter.

20.03 Radiopsykologen. 20.35

Ring P1. 20.45 OBS. 21.00 Ekonyheter.

21.03 UR Lärarrummet: Mattias Rowe,

skolkurator. 21.37 Kulturnytt. 21.45 Tankar

för dagen. 21.50 Land- och sjöväder.

22.00 Ekonyheter. 22.10 Radiosporten.

22.12 Studio ett. 22.55 Dagens dikt.

23.00 Ekonyheter. 23.07 Vetandets värld.

23.30 Tendens: Familjens heder och

synd. 0.00 Ekonyheter. 0.02 Plånboken.

1.00 Ekonyheter. 1.021.42 Nordegren

och Epstein i P1.

P2

6.00 SR Sisuradio. 6.30 Sisu-uutiset. 6.50

Klassisk morgon. 8.02 Klassisk morgon.

8.54 Kulturnytt. 9.02 Klassisk morgon.

10.03 Klassisk förmiddag. 1. Henriette Renié:

Contemplation. Anton Sie, harpa. ARS

38013. 2. George Onslow: Stråkkvartett Essdur

op 21:3. Ruggierikvartetten. Agogique AGO

006. 3. György Ligeti: Lux aeterna (1966). Radiokören.

Dir: Peter Dijkstra. Konsert 2006, Oscarskyrkan,

Stockholm. 4. Hilding Rosenberg:

”Orfeus i sta’n”, balettmusik (1938). Kungliga

fi lharmonikerna, Stockholm. Dir: B Tommy Andersson.

Bach: Flöjtsonat nr 1 h-moll. Lisa Beznosiuk,

fl öjt, Paul Nicholson, cembalo och Richard

Tunnicliffe, cello. Hyperion CDA 67265. 6.

Aase Nordmo Lövberg sjunger ur ”Tannhäuser”

av Wagner. Kungliga hovkapellet. Dir: Sixten

Ehrling. Föreställning 1957, Kungliga operan,

Stockholm. 7. Benjamin Britten: Violinkonsert

(1939). Solist: Frank Peter Zimmerman. SRs

Symfoniork. Dir: Mark Wigglesworth. Konsert

2004, Dortmund. Med Erika Libeck Lindahl.

Symfoniork. Leo Rosenblüth, recitation. Dir: Stig

Westerberg. Konsert 1969, Musikaliska akademins

stora sal, Stockholm. 3. Heitor Villa-Lobos:

Tre gitarrstycken spelas av Milos Karadaglic.

Från belgiska radion. 4. Camille Saint-Saëns:

Symfoni nr 3 c-moll, ”Orgelsymfonin”. Solist:

Wayne Marshall. SRs Symfoniork. Dir: Ion Marin.

Konsert 2009, Berwaldhallen. 5. Joseph

Haydn: Stråkkvartett F-dur op 77:2. Julia Fischer

och Alexander Sitkovetsky, violin, Nils Mönkemeyer,

viola och Benjamin Nyffenegger, cello.

Från bayerska radion.

0.00 Notturno.

P3

Ekonyheter varje timme 0.00-5.00 och 19.00-

0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje timme 6.00-

18.00 samt 6.30, 7.30 och 8.30. Väder i anslutning

till ekosändningen/P3 nyheter 5.30,

12.00, 17.00, 18.00, 22.00 och 23.00

12.05 Musikguiden i P3.

13.02 P3 Nyheter med Kazmierska.

14.02 Christer: din vän i etern.

16.10 Tankesmedjan.

17.05 Carpe Fucking Diem.

18.03 Verkligheten i P3. Med Shang Imam.

18.30 Musikguiden i P3.

19.30 Musikguiden i P3.

20.30 Musikguiden i P3: Session med

Shout Out Louds. Med Ludwig Bell.

22.03 Musikguiden i P3 med vår playlist.

23.07 Ligga med P3.

0.02 Vaken.

0.15 Sändningsuppehåll.

P4

Ekonyheter varje timme. Lokala nyheter på

halvslag 6.30-17.30. Sport 7.07, 8.05, 9.03,

13.03 och 16.03

13.05 P4 extra. Med Lotta Bromé.

13.30 Lokala nyheter.

14.57 Kulturnytt i P4. Med Mina Benaissa.

15.04 Lokala program.

16.45 Dagens eko.

17.40 Kulturnytt i P4. Med Mina Benaissa.

17.45 Barnradion: Underverksklubben.

18.00 Klartext.

18.10 Sisuradio.

18.15 Sisu-uutiset.

19.00 Sportextra.

21.40 Karlavagnen.

0.02 Vaken.

5.59 Lokala program.

13.00 SR på somaliska. 13.30 SR på romani.

14.00 SR på kurdiska. 14.30 SR på

arabiska. 15.00 SR på engelska. 16.00 Sisu-uutiset.

16.10 Studio Sisu. 16.50 Roketti.

17.00 P2 på hemväg. 18.07 Kulturnytt.

19.03 P2 Live: Britter spelar Britten

+ 5 x Credo för kör a cappella. 1. Eliaskvartetten.

a) Haydn: Stråkkvartett Ess-dur op 64:6.

b) Britten: Stråkkvartett nr 3. c) Mendelssohn:

Stråkkvartett nr 6 f-moll. Konsert 2/2, Grünewaldsalen,

Stockholms konserthus. 2. S:t Jacobs

kammarkör framför nyskriven musik av

italienska och svenska tonsättare. Mattias Wager,

orgel och Anders Åstrand, slagverk. Dir:

Gary Graden. a) Antonio Eros Negri: Credo. b)

Pär Olofsson: Credo, uruppförande. c) Bruno

Moretti: Credo. d) Bo Hansson: Credo, uruppförande.

e) Giovanni Bonato: Credo. Konsert 9/2,

S:t Jacobs kyrka, Stockholm. Med Niklas Lindblad.

22.00 Musik mot midnatt. 0.00 Notturno.

P3

Ekonyheter varje timme 0.00-5.00 och 19.00-

0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje timme 6.00-

18.00 samt 6.30, 7.30 och 8.30. Väder i anslutning

till ekosändningen/P3 nyheter 5.30,

12.00, 17.00, 18.00, 22.00 och 23.00.

6.05 P3 musik. 6.30 Morgonpasset.

10.02 Pp3. 12.05 Musikguiden i P3.

13.02 P3 Nyheter med Kazmierska. 14.02

Christer: din vän i etern. 16.10 Tankesmedjan.

17.05 Carpe Fucking Diem.

18.03 Verkligheten i P3. 18.30 Musikguiden

i P3. 23.07 Ligga med P3. 0.02 Vaken.

P4

Ekonyheter varje timme. Lokala nyheter på

halvslag 6.30-17.30. Sport 7.07, 8.05, 9.03,

13.03 och 16.03.

5.59 Lokala program. 13.05 P4 extra.

13.30 Lokala nyheter. 14.57 Kulturnytt i

P4. 15.04 Lokala program. 16.45 Dagens

eko. 17.40 Kulturnytt i P4. 17.45 Barnradion.

18.00 Klartext. 18.10 Sisuradio.

18.15 Sisu-uutiset. 19.00 Sportextra.

21.40 Karlavagnen. 0.02 Vaken.


DAGEN onsdag 6 mars 2013

tv i dag

6.00 Rapport

6.05 Regionala nyheter

6.25 Gomorron Sverige

10.00 Go’kväll (R)

10.45 Det hände här (R)

11.45 Familjehemligheter

(R)

Tsunamin i Japan förstörde

stränderna i Fukushima.

12.40 Dox: Min strålande

moster (R)

13.55 Nittiotalisterna:

Jag har varit här

14.10 Debatt

14.50 Jann of Sweden

15.05 Cimarron Strip:

The battle of bloody

stones

¿ ¡¡¡ Amerikansk

västern från 1967.

16.20 Gomorron Sverige

16.50 Vem tror du att

du är?

17.30 Sverige idag

17.55 Sportnytt

18.00 Rapport

18.10 Regionala nyheter

18.15 Go’kväll

19.00 Kulturnyheterna

19.15 Regionala nyheter

19.30 Rapport

20.00 Uppdrag

granskning

Svenskt samhällsmagasin

från 2013. I Leksand är

miljonbidrag och nedläggning

av skolor kommunens

recept för att hjälpa

hockeylaget. Även 7/3.

21.00 Dom kallar oss

skådisar

Svensk reportageserie

från 2013. Vi hänger med

Lennart Jähkel på fi lminspelning.

Även 7/3.

21.30 Rockabillyliv

Norskt reportage från

2011. Även 7/3.

22.00 Himmel och jord

En religion kan vara omfamnande,

men också exkluderande.

Även Kunskapskanalen

8/3.

22.30 Pop och politik:

Fångenskap

Med journalisten Ametist

Azordegan och artisten

Kajsa Grytt.

23.00 Rapport

23.05 Five days (R)

0.05 Dox: Min strålande moster. 1.25

Veckans brott. 2.30 Strömsö. 3.15 Det

hände här. 4.50 Sverige idag. 5.15

6.00 Go’kväll.

SVT1 I MORGON

6.00 Rapport. 6.05 Regionala nyheter. 6.25 Gomorron

Sverige. 10.00 Go’kväll. 10.45 Uppdrag

granskning. 11.4512.00 Handläggare

P327JUM. 12.05 Skidskytte. Världscupen. Damer,

distans, 15 km. Från Sotji, Ryssland. 13.50

Minnenas television: Eric Ericson och OD. 15.20

Skidskytte. Världscupen. Herrar, distans, 20 km.

Från Sotji, Ryssland. 17.10 Have a nice day.

17.15 Nittiotalisterna: Jag har varit här. 17.30

Sverige idag. 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport.

18.10 Regionala nyheter. 18.15 Go’kväll. 19.00

Kulturnyheterna. 19.1519.30 Regionala nyheter.

8.00 Familjebusiness (R)

9.00 SVT Forum

9.00 Riksdagen: Debatt

inför beslut.

16.20 Min sanning:

Inga-Britt Ahlenius (R)

17.20 Nyhetstecken

17.30 Oddasat

17.45 Uutiset

18.00 Familjebusiness

Brittisk dokumentärserie

från 2012. Även 7/3 och

8/3.

19.00 Vem vet mest?

Svensk frågesport från

2013. Programledare:

Rickard Olsson.

19.30 Lögnen

Turkisk thrillerserie från

2012. Del 39 av 49. Leyla

söker upp Aylin på hennes

kontor för att be om

hjälp. Leyla berättar sanningen

om henne och Selim

för Aylin. Även SVT24

9/3.

Ronnaskolans rektor Lina

Axelsson Kihlbom.

20.00 Rektorerna

UR. Dokumentärserie från

2013. Muffverkstad. Jennie

på Älvåkraskolans

elevfi k känner att ungdomarna

måste lära sig mer

om vaginor. Ronnaskolans

rektor måste få kollegiet

att omfamna ännu en omorganisation.

Även 7/3,

10/3 och 12/3.

20.30 När livet vänder

Svensk intervjuserie från

2013. Monika Nyström

blev änka och ensam med

två små barn när hennes

man dog på deras sjunde

bröllopsdag. Även 9/3

och 12/3.

21.0022.00 Aktuellt

21.00 Aktuellt. 21.40

Kulturnyheter. 21.45 Regionala

nyheter. 21.55

Nyhetssammanfattning.

22.00 Sportnytt

22.15 Fråga kultureliten

Svenskt kulturprogram

från 2013. Var kommer

våra skönhetsideal ifrån,

varför gillar arkitekter så

fula hus? Även 7/3, 8/3.

23.00 Kulturnyheterna

23.15 Alla är äldre än jag

0.15 Vetenskapens värld. 1.15 Hung.

1.452.45 Familjebusiness.

SVT2 I MORGON

8.00 Familjebusiness. 9.0016.20 SVT Forum.

9.00 Riksdagen: Öppen utfrågning om penningpolitiken.

10.55 MEG 2013: Förtroendebarometern.

11.45 MEG 2013: Vad skapar förtroende?

12.30 Riksdagen: Debatt inför beslut. 14.00

Riksdagen: Frågestund. 15.00 MEG 2013: Twitterbarometern.

15.30 MEG 2013: Sociala medier

och samhällsutveckling. 16.20 Kortfi lm: I

Edens lustgård. 16.35 Fråga kultureliten. 17.20

Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset.

18.00 Familjebusiness. 19.00 Vem vet mest?

19.3020.00 Lögnen.

6.00 Top model

6.55 Nanny

7.25 Alla älskar Raymond

7.55 Jims värld

8.20 Lyxfällan (R)

9.20 Våra bästa år

10.10 Extreme home

makeover

11.05 The real housewives

of Beverly Hills (R)

12.05 Masterchef USA

13.00 Lyxfällan

14.00 Project runway

15.00 Top model

16.00 The real housewives

of Beverly Hills

17.00 How I met your

mother

18.00 Masterchef USA

Amerikansk realityserie

från 2012. Endast fyra

hoppfulla deltagare återstår

och måste samarbeta

i lag. Även 7/3.

18.55 Keno

19.00 Djurakuten (R)

Svensk realityserie från

2013. Repris från 5/3.

19.30 Djurakuten

Svensk realityserie från

2013. Även 7/3.

20.00 Stockholm brinner

Svensk realityserie från

2013. Kista brandstation

får larm om att en bil står

i lågor i en garagelänga i

Rinkeby. Solna brandstation

åker till en villa där

en ensam äldre man kämpar

med en stor vattenläcka.

Även 10/3.

21.00 Efterlyst

Svenskt kriminalmagasin

från 2013. Del 9 av 12.

Programledare: Hasse

Aro. Även i natt.

Charley Barnett tränar inför

kommande utmaningar.

22.00 Chicago fi re

Amerikansk dramaserie

från 2012. Del 9 av 22.

Journalisten Jose Vargas

skadas i en eldsvåda och

tvingas att ge upp sitt liv

som brandman.

23.00 Efterlyst summerar

Svenskt kriminalmagasin

från 2013. Även i natt.

23.30 The mentalist

0.30 Sex and the city. 1.05 Navy CIS.

2.00 How I met your mother. 3.00

Jims värld. 3.25 Efterlyst. 4.20 Efterlyst

summerar. 4.50 Oprah Winfrey

show. 5.356.00 Nanny.

TV3 I MORGON

5.50 Nyhetsmorgon

10.00 Efter tio

11.35 Hem till gården

12.45 Holby city

14.00 Bygglov (R)

Peter Jihde har mycket

pengar på bordet.

14.55 Pengarna på

bordet! (R)

15.55 Halv åtta hos mig

16.25 Farmen (R)

17.00 Äntligen hemma

17.55 112 på liv och

död (R)

18.25 Lotto, Joker och

Drömvinsten

Dagens lotto- och jokerdragningar.

18.35 112 på liv och

död (R)

Svensk dokumentärserie

från 2012. Ambulanssjukskötaren

Claes åker

på larm till en hjärtsjuk

man.

19.00 Nyheterna

19.15 Lokala nyheter

19.20 Väder

19.30 Farmen

Svensk realityserie från

2013. Storbonden försöker

få deltagarnas respekt

vilket inte går så bra.

Några av farmarna spekulerar

kring valet av förstekämpe.

Även i morgon.

20.00 Sveriges mästerkock

Svensk underhållningsserie

från 2013. De deltagare

som är kvar ställs inför

en lagtävling. De delas

upp i två lag och deras

gäster är AIK med spelare

och ledare. Även 9/3.

21.00 Mia på Grötö

Svensk pratshow från

2013. Camilla Thulin, Johan

Rabeus, Peter Apelgren

och Anna Mannheimer

gästar Mia Skäringer

på Grötö. Även 9/3.

22.0023.00 Nyheterna

22.00 Nyheterna. 22.05

Nyheterna med ekonomi.

22.30 Lokala nyheter.

22.35 Sport. 22.50 Väder.

23.00 New girl (R)

23.30 Två panka tjejer

0.00 Sveriges mästerkock. Svensk underhållning

från 2013. 1.00 Medium.

2.00 Law & order. 3.00 Lie to me.

4.105.15 Hem till gården.

6.00 Top model. 6.55 Nanny. 7.25 Alla älskar

Raymond. 7.55 Jims värld. 8.20 Lyxfällan. 9.20

Våra bästa år. 10.10 Extreme home makeover.

11.05 The real housewives of Beverly Hills.

12.05 Masterchef USA. 13.00 Lyxfällan. 14.00

Project runway. 15.00 Top model. 16.00 The

real housewives of Beverly Hills. 17.00 How I

met your mother. 18.00 Masterchef USA.

18.55 Keno. 19.00 Djurakuten. 20.00 Lyxfällan.

21.00 Last resort. 22.00 Gordon behind bars.

23.00 The mentalist. 0.00 Sex and the city.

0.351.30 Navy CIS.

TV4 I MORGON

6.05 America’s funniest

home videos (R)

6.309.00 Vakna med

NRJs morrongäng

9.30 Biggest loser (R)

10.25 Desperate

housewives

11.20 Sjunde himlen

12.15 Frisörakuten

13.15 Ellen DeGeneres

show

14.10 Familjen Kardashian

14.40 Vänner (R)

15.10 One Tree Hill

16.05 Unga mödrar

16.35 America’s funniest

home videos

17.05 Biggest loser

18.00 The middle

18.30 Vänner

19.00 2 1/2 män

Amerikansk komediserie

från 2007.

19.30 The Big bang

theory

Amerikansk komediserie

från 2009. Del 13 av 23.

Leonards och Sheldon får

inbrott och de tar hjälp av

sina vänner för att skapa

ett säkerhetssystem.

20.00 Tunnelbanan

Svensk dokumentärserie

från 2013. En man har

ramlat ner på spåret i

Skärholmen och ordningsvakterna

Marcus

och Anders skyndar dit.

21.00 Grey’s anatomy

Amerikansk dramaserie

från 2012. Cristina kämpar

för att respektera

önskemålen från en familj

vars son är döende.

Megans (Dana Delany)

dotter tas som gisslan.

21.55 Body of proof

Amerikansk kriminalserie

från 2013. Del 2 av 13.

Megan och den nya detektiven

Tommy Sullivan

måste stoppa en seriemördare

vars offer är

unga krigsveteraner.

(forts fr föregående avsnitt).

Även 10/3.

22.55 The Big bang

theory (R)

23.20 2 1/2 män (R)

23.50 CSI

0.50 Tunnelbanan. 1.50 Cold case.

2.50 Monk. 3.35 Förhäxad. 4.20 Reaper.

5.00 Gilmore girls. 5.456.05 Is

she really going out with him?

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter tio. 11.35

Hem till gården. 12.45 Holby city. 14.00

Bygglov. 14.55 Pengarna på bordet! 15.55 Halv

åtta hos mig. 16.25 Farmen. 17.00 Äntligen

hemma. 18.00 112 på liv och död. 19.00 Nyheterna.

19.15 Lokala nyheter. 19.20 Väder.

19.30 Farmen. 20.00 Sveriges roligaste klipp.

21.00 Fuskbyggarna. 22.00 Nyheterna. 22.05

Nyheterna med ekonomi. 22.30 Lokala nyheter.

22.35 Sport. 22.45 Väder. 23.00 New girl.

23.30 Två panka tjejer. 0.00 Sveriges roligaste

klipp. 1.00 Medium. 2.003.00 Law & order.

19

radio&tv

6.05 Just shoot me. 6.30 Stargate

Atlantis. 7.25 Chuck. 8.20

Jims värld. 9.1510.15 Våra

värsta år. 10.45 Simpsons.

11.45 Stargate SG-1. 12.40

Smallville. 13.35 Seinfeld.

14.35 Simpsons. 15.35 Family

guy. (R) 16.30 Scrubs. (R)

17.30 My name is Earl. 18.00

2 1/2 män. 18.30 How I met

your mother. 19.00 Family guy.

Animerad komediserie från

2007. 20.00 Fotboll: Paris SG

Valencia. 23.00 Scrubs. 0.05

How I met your mother. (R) 0.35

My name is Earl. (R) 1.05 Seinfeld.

(R) 2.05 Spin city. 2.35

Jims värld. (R) 3.30 Skål. 4.00

2 1/2 män. (R) 4.25 Simpsons.

(R) 5.156.05 Stargate Atlantis.

(R)

6.15 Oprah Winfrey show. 7.15

Drömhem vid havet. (R) 8.15

Våra bästa år. 9.00 En plats på

landet. (R) 10.0011.05 Antiques

roadtrip. (R) 11.35 En

plats i solen borta eller hemma

bäst? (R) 12.35 Oprah Winfrey

show. 13.30 Celebrity masterchef

Australia. 14.30 Hustoppen.

(R) 15.30 En plats i solen.

16.00 Property ladder. 17.00

Antiques roadtrip. 18.00 En

plats i solen borta eller hemma

bäst? 19.00 En plats på landet.

Brittisk realityserie från 2011.

20.00 Navy CIS. 21.00 På heder

och samvete. 23.50 Alla älskar

Raymond. 0.15 Brottskod:

Försvunnen. (R) 1.10 Navy CIS.

(R) 2.05 Property ladder. (R)

3.05 Försvarsadvokaterna.

4.00 Brottskod: Försvunnen.

4.50 Alla älskar Raymond. (R)

5.206.15 Rachael Ray.

9.00 En bok, en författare: Håkan

Juholt utmanaren. (R)

9.30 Antikmagasinet. (R)

10.00 Världen: Sarabah Syster

Fas kamp. (R) 11.00 Naturens

mirakelungar. (R) 11.55 Vattenliv.

(R) 12.00 Universums byggstenar.

(R) 13.00 Fågelvägar. (R)

13.55 Vilda underverk Afrika.

(R) 14.00 Är västvärldens storhetstid

förbi? (R) 14.50 Väsen.

(R) 15.00 Helt blackout. (R)

15.30 Tala ut! (R) 16.00

19.00 UR Samtiden. 19.00 En

bok, en författare: Tillsammans

i lust eller blomstring. 19.30

Historiska trädgårdar: Pyhäniemi.

Pyhäniemi. Herrgården Pyhäniemi

har sedan Gustaf III:s dagar

försökt vara före sin tid på

olika sätt. (R) 20.00 Välkommen

till vårt kollektiv. 20.22 Underverk

i världen. (R) 20.30 Rektorerna

direkt. 21.00 Familjen

Kennedy. (R) 21.50 Lagens

långa nos. (R) 22.00 Konst som

förför art noveau i Europa. (R)

22.50 Kvinnliga designers.

23.00 Tysk konst: Från romantik

till expressionism. (R) 23.53

Duellen: Sand. (R) 0.00 En bok,

en författare. (R) 0.301.00

Antikmagasinet. (R)

KANAL 5 I MORGON

6.05 America’s funniest home videos. 6.30

9.00 Vakna med NRJ och Mix Megapols morrongäng.

9.30 Biggest loser. 10.25 Desperate

housewives. 11.20 Sjunde himlen. 12.15 Frisörakuten.

13.15 Ellen DeGeneres show. 14.10

Familjen Kardashian. 14.40 Vänner. 15.10 One

Tree Hill. 16.05 Unga mödrar. 16.35 America’s

funniest home videos. 17.05 Biggest loser.

18.00 The middle. 18.30 Vänner. 19.00 2 1/2

män. 19.30 The Big bang theory. 20.00 Sofi as

änglar. 21.00 Person of interest. 22.0023.00

Fråga Olle-dokumentären.


Tack för i dag

onsdag den 6 mars 2013

Värdet av

att komma

samman

Jag vet inte vad det beror på

men just den här veckan

är fylld av sammanträden.

Almedalsplanering, som Thomas

Österberg berättade om i den här

spalten i går, heldagsmöte med

redaktionsledningen, diskussion

i en mindre grupp om målsättningarna

för redaktionens arbete,

företagsfrukost för alla anställda

med information om den medarbetarenkät

som gjorts och en

del annat trängs

i min kalender.

Den som tror

att journalistik

bara handlar om

att skriva artiklar

och opinionsbildning

endast

om att offentligt framföra åsikter

har fel.

Nu är jag en av dem som faktiskt

inte har så mycket emot sammanträden.

Det finns ett stort värde

i att alla berörda hör samma sak

samtidigt och har möjlighet att

säga sitt. Under mina dryga fyrtio

år i tidningsbranschen har

jag sett ett stort antal goda idéer

födas just därför att man kommit

samman och inte bara suttit

och funderat var och en för sig

på kammaren. Och ett och annat

missförstånd har också kunnat

redas ut när man haft möjlighet

att se varandra i ögonen.

105 36 Stockholm

Tfn: 08-619 24 00

Fax: 08-619 24 66

elisabeth sandlund,

opinionsredaktör

Det är

ljust

ute när väckarklockan

ringer

Ansvarig utgivare:

Daniel Grahn

E-postadresser:

fornamn.efternamn

@dagen.se

Förra årets sommarakademi

på Örebro Missionsskola

blev en verklig succé. Många

uttryckte sin tydliga och

starka uppskattning. Vi fortsätter

bearbeta det spännande

temat ”Resten av

våra liv vad gör vi?”

POSTTIDNING A

Tipsa Dagen!

■ Känner du till en nyhet

som Dagen borde skriva

om? Hör av dig!

Mejl: tips@dagen.se

Telefon: 08-619 24 24

Sms: 076-538 24 24

Redaktion

Redaktionschef: Thomas Österberg

Nyhetschef: Rickard Alvarsson, David Wingren

Featurechef, utv. redaktör: Ann Jonsson

Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund

Marknad

Vd: Daniel Grahn

Marknadschef: Claes Parsmo

Annonschef:

Liselotte Skoglund

Dagen i morgon

Kundcenter

Prenumeration, utebliven tidning:

08-619 24 20, info@dagen.se

Annons:

08-619 24 60, annons@dagen.se

dagen nyheter från två världar

Ulrika Stigberg, författare och präst

på Fryshuset som vågat ett annorlunda liv

Konsulten Kent Revedal, vars

liv rent bokstavligt vändes upp och ned

Ylva Eggehorn,

författare och skribent

Prästen, retreatledaren och författaren

Mikael Löwegren

David startade

sajt för goda

gärningar

Prenumeration

12 månader: 1 945 kr

6 månader: 1 050 kr

3 månader: 575 kr

Autogiro: 167 kr/månad

Sommarakademi >> 8-10

Sommarakademin arrangeras av

Dagen, Libris och Örebro

Missionsskola, tidskriften NOD

och studieförbundet Bilda

Italienare har patent på ”jesus”

I morgon

Torsdag

12:00

Fredag

Foto: jesus jeans

Vädret för fem dagar framåt

Fredag

12:00

Lördag

Det italienska jeansmärket ”Jesus

Jeans” bevakar sitt varumärke

stenhårt.

Efter att de fick patent på att

använda namnet Jesus är det

svårt för något annat klädföretag

att göra detsamma.

En italiensk jeanstillverkare

lyckades år 2007 övertyga det

amerikanska patentverket att få

ensamrätt på namnet Jesus som

varumärke.

Dealen innebar exklusivitet av

försäljning av kläder med namnet

Jesus i USA.

Hotat med stämning

Efter detta har det varit svårt

för andra klädkedjor att nyttja

frälsarnamnet i sina varumärken,

skriver tidningen Wall

Street Journal.

Ett dussintal klädföretag har

försökt använda sig av Jesus-

Lördag

12:00

Söndag

Söndag

12:00

Måndag

Men om

någon

kyrka, liten

eller stor, vill

trycka några

t-shirts med

namnet

Jesus på

så bryr vi

oss inte.

Måndag

12:00

David Rutström.

+25

+20

+15

+10

+5

0

5

10

15

NOD

Solen upp

Luleå

Stockholm

Göteborg

Lund

Luleå

Stockholm

Göteborg

Lund

Solen ner

Tryck: V-TAB,

Västerås, 2013

Dagen ansvarar

ej för obeställt

material.

augusti

Britta Hermansson,

pastor och författare

Eleonore Gustafsson,

pastor i Ryttargårdskyrkan Linköping som

inspirerat många till fördjupat inre liv

Mer information följer!

namnet, men inte fått jeanstillverkarens

välsignelse. Företaget

har till och med hotat med stämning

om man försöker sig på att

använda Jesus till sitt varumärke.

Men om någon kyrka, liten

eller stor, vill trycka några

t-shirts med namnet Jesus på så

bryr vi oss inte, säger Domenico

Sindico, en av ägarna till företaget

Jesus Jeans.

Inga fromma bilder

Det finns ingen bild på Jesus,

det är bara själva namnet som

används.

Märkets första reklamsnuttar

var inte direkt fromma. Reklamen

visade en kvinna bakifrån i

tajta jeans med texten ”Den som

älskar mig följer mig”.

JosEfin LiLJa

06.21

06.28

06.50

06.42

17.07

17.32

17.57

17.54

More magazines by this user
Similar magazines