olympens-gudar-och-myter-ak7

nynashamn.se

olympens-gudar-och-myter-ak7

Lokal Pedagogisk planering

Svenska Sara Berg

Ämne Lärare

Datum

Sida 1

Antal sidor 2

Syfte

Arbetsområde syftar till att överföra och utveckla delar av det antika västerländska

kulturarvet i litteraturhistoria. Genom ett litteraturhistoriskt perspektiv kan eleverna

utveckla en förståelse för så väl sam- som dåtid och bereda sig för framtiden.

Momentet syftar också till att utveckla den analytiska förmågan och att undersöka

texter ur flera perspektiv. Den källkritiska förmågan ska också utvecklas i detta

moment samt att skriva i genrer.

Centralt innehåll

• Vi ska öva strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till

deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

• Vi övar redigering och disposition av olika texter med hjälp av dator.

• Vi övar språkets struktur med skiljetecken.

• Vi tränar olika lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter.

• Vi möter en skönlitterär text från antiken.

• Vi möter några skönlitterärt viktiga verk, dess författare och lär oss om den tid

de skapades i.

• Vi tränar oss i att pröva och reflektera över källors tillförlitlighet.

Undervisningsmål

Du ska kunna/veta

• Minst åtta grekiska gudar och vad de repressenterade.

• Författaren till Iliaden och Odyssen

• Kunna huvuddragen i Iliaden och Odyssen

• Känna till och förklara uttrycket akilleshäl och veta varifrån det uttrycket

kommer ifrån.

• Du ska kunna skriva ett personporträtt

• Du ska kunna skriva ett brev

Arbetsformer/arbetssätt

22/9 2011


Sida 2

Antal sidor 2

Lokal Pedagogisk planering

Vi kommer att använda oss av ett litteraturhistoriahäfte, film, ett häfte med

skönlitterära texter. Detta material kommer du att få läsa självständigt och diskutera

innehållet med i med din lärare, samt i bikupor samt besvara frågor på . Du kommer

också att få skriva självständiga texter som din lärare kommer att ge respons

på(processkrivning).

Vad bedöms och hur sker bedömningen?

Litteraturhistoriadelen kommer att bedömas via ett skriftligt prov. Brevet och

personporträttet kommer att utvärderas kontinuerligt under processen samt

slutprodukten.

Dokumentation

Hur dokumenteras vad eleven utvecklat?

Elevens produkt kommer att sparas i elevens portfölj.

More magazines by this user
Similar magazines