Sommar 2013 - Din Bok i Göteborg

din.bok.se

Sommar 2013 - Din Bok i Göteborg

Din Bok

Sommar 2013

Göteborg

Jönköping Örebro


2

Sommar/2013

i

sommarstugan, strandbagen, cykelkorgen och på balkongen

har boken en given plats. Låt vår tidning inspirera dig till

sköna, tankeväckande, roande och livgivande lässtunder i

sommar! Vi erbjuder också musik för alla tillfällen, från sommarens

bilresor till joggingturer, för såväl farmor som minstingen. Välkommen

till våra välsorterade butiker för att handla till dig själv eller för

att köpa en present till någon annan! Eller beställ från katalogen så

skickar vi beställningen hem till dig.

God läsning/lyssning och en trevlig sommar!

ProDuktion

AnsvAriG utGivAre: Din Bok

GrAfisk formGivninG: Per kollBerg

omslAGsfoto: stock.xchnG

tryck: Strokirk-lanDStrömS aB, liDköPing

GabriELLa MELLErGårDh &

Garbis sarafian

Pilgrimsträdgård

Pilgrimsträdgård är ett sätt att leva och

vara i gröna rum. Ett trädgårdskoncept

som vill motverka vardagsstress och

inspirera till återhämtning och reflektion

utifrån pilgrimens sju ledord: frihet,

långsamhet, enkelhet, bekymmerslöshet,

tystnad, delande och andlighet. här får

du praktiska tips på hur varje pilgrimsord

kan bli till ett eget rum i din trädgård.

Votum 189:-

Aktuellt

tro & vägledning

teologi

livskunskap

Pocket

romaner - Biografier

sommarpriser

musik

Barn

Present

VibEkE OLssOn

Amerikauret

sid. 2-3

sid. 4-5

sid. 6

sid. 7

sid. 8-9

sid. 10

sid. 11

sid. 12-13

sid. 14

sid. 15

Fjärde romanen

om Bricken

Det är sekelskifte också på svartviks sågverk – men det

som märks mest är diskussionerna om föreningsrätten.

Varför skulle inte sågverksarbetarna ha rätt att organisera

sig? bricken är sjubarnsmamma. Det är trångt i

köksrummet. Och ändå: när magister sundblad föreslår

att hennes äldste, nikanor, ska skickas till läroverket

i stan blir hon inte alls lika glad och stolt som natan.

ska nikanor tvingas iväg hemifrån och bli en främling

bland sina egna?

Libris 219:- Ljudbok 219:-

Del 1-3 i pocket - se sid 8.


UT UR SALTKARET

Evangelisation som ett sätt att leva

Rebecca Manley Pippert

LIBRIS

rEbECCa ManLEy PiPPErT

ut ur saltkaret

Det är min fasta övertygelse att en stor del

av vår evangelisation är ineffektiv därför

att vi förlitar oss alltför mycket på metoder

och strategier. Evangelisation har glidit in

på försäljningsavdelningen. Vi måste se på

Jesus och den livskvalitet som han kallar

oss till. han är vårt föredöme när det

gäller vad vi ska tro och hur vi ska nå ut

till människor.

Libris 219:-

LEif CarLssOn

Frihet genom

gränser

i denna personligt hållna och nyfikna

bok skärskådar Leif Carlsson

samtiden och visar på vårt

ständiga behov av goda gränser.

Vi är inte enbart fria, utan också

beroende av gränser för att må

bra. Vi är inte enbart oberoende,

utan också någons medsyster och

medbroder.

Marcus 179:-

LEif CarLssOn

Sex nyanser av Gud

Libris 39:-

utk juni

ej slutgiltigt omslag

utk juni

magnus malm

..

kannetecken

MaGnus MaLM

De mörka

glasögonens tid

Libris 69:-

bO GiErTz

Att tro på kristus

Att tro på Kristus är en bok för

läsare som vill ha mer kunskap,

hjälp i sin bön, hjälp att förstå

bibeln och som vill lära känna

rytmen i kyrkoåret. Med början

i advent finns för varje dag en

bibeltext, en utläggning, en bön

och ett förslag på en psalm.

Texterna har tidigare varit utgivna

i två separata böcker med titlarna

Att tro på Kristus och Att leva med

Kristus. nu är de samlade i denna

gemensamma volym.

Församlingsförl. 259:-

TILLBAKA

TILL

FRAMTIDEN

Vad vi påstår, tror och vet om tidens slut

Mikael Tellbe LIBRIS

utk juni

MikaEL TELLbE

tillbaka till

framtiden

kan man tro på framtiden? Går

världen under på ett visst datum?

Vad ska vi tro om uppryckandet?

Vad innebär vilddjurets märke?

kommer Jesus tillbaka två gånger?

Vad händer med israel? kan man

tro på ett helvete? Mikael Tellbe

berättar vad den kristna tron säger

om människans framtidshopp och

reder ut spekulationer, förutsägelser

och påståenden om vad

som väntar

Libris 195:-

MaGnus MaLM

kännetecken

idag ber människor från alla kristna samfund tidegärden

tillsammans med andra. Denna förunderligt slitstarka

böneform som föddes i den judiska exilen för 2500 år

sedan, och som sedan har förvaltats och utvecklats i

.. kyrkan genom århundradens trogen bön, den öppnar idag

Libris ..

att soka guds narvaro 199:- portarna mitt i vår postmoderna kultur: välkommen att be

med alla generationer som bett före oss, med änglarna och

i en kaotisk tid

de heliga som nu tillber inför Guds ansikte i himlen, och

med alla som idag ber på samma sätt över hela jorden!

Men när jag kommer hem? när jag inte har några

att be tidegärden tillsammans med och vardagens anstormning

tenderar att rycka sönder minsta ansats till ett

regelbundet böneliv? Den här boken vill i all enkelhet visa

på en väg att dagligen ansluta sig till kyrkans bön, med

en form som har visat sig både flexibel och slitstark. De

tre yttre tecknen – krubban,

korset och ringen – är

en konkret hjälp att be in

Guds frälsande gärningar i

mitt liv, och genom bönen

förena mig med Gud och

hans församling på jorden.

Det är att stiga ut i en större

värld än att ”sitta och prata

i en kaffeburk” som någon

uttryckte sin frustration över

ett instängt böneliv.

Artos 219:-

utk juni

Aktuellt

3

foto: magnus aronson


4 tro & vägledning

briTTa hErManssOn

Mogna vackert

med rytm riktning

och ressällskap

hur går man vidare när man

insett att livet inte går ihop?

Med vardagliga berättelser,

egna exempel och glimten i

ögat visar britta hermansson

hur rytm, riktning och

ressällskap kan ge livskvalitet

och livsmening även när

man gett upp strävan efter

det hela.

Libris 189:-

TED harris &

CarOLina JOhanssOn

Att leva

helhjärtat

Prästen Ted harris och

journalisten Carolina

Johansson utforskar tillsammans

en livsinställning

som har påverkat människor

över hela världen i

800 år och gör det än idag

– den helige franciskus

längtan efter äkthet.

Libris 215:-

TOM WriGhT

Jesus helt enkelt

i sin nya bok Jesus helt enkelt låter

Tom Wright några av vår tids främsta

Jesusforskare berätta. ”Den Jesus

vi kanske kommer att upptäcka

om vi verkligen tittar är större, mer

besvärande, mer angelägen än vi

någonsin föreställt oss”, säger han.

Libris 219:-

briTTa hErManssOn

Möten som

berör

Jesus möter människor.

Läkaren Lukas, som ser hur

dessa möten påverkar alla,

berättar – och vi får vara

med. britta hermanssons

Möten som berör gavs ut

som en av delarna i serien

bruksanvisningar till bibeln

i samband med att bibel

2000 presenterades. Många

har frågat efter den sedan

den tog slut, och här är den

i nyutgåva!

JOhn OrTbErG

Här för

att stanna

Det normala när någon dör är

att den personens påverkan på

världen omedelbart minskar.

Men Jesus vände ut och in på den

normala mänskliga gången, precis

som han så ofta gjorde. Efter två

tusen år har han fler efterföljare

på fler olika ställen än han har

haft någon gång tidigare.

Libris 225:-

sCOTT hahn

Den trofaste

fadern

Guds förbundskärlek

i Bibeln

scott hahn spårar Guds plan

med början hos adam och Eva,

från släkte till släkte, fram till

kristi ankomst och kyrkans

födelse. upptäckten blir att Gud

är densamme och att han hyser

samma tillgivna kärlek till människorna,

då som nu.

Catholica 219:-

utk juni

EVa sPånGbErG

Evas krönikebok

2

Eva spångberg skrev under

många år krönikor i ett flertal

tidningar. Det var angeläget för

henne att tycka till om olika

händelser. hennes krönikor var

träffsäkra och hon hade en gåva

att ständigt vara aktuell. här ges

nu ett urval av dessa ut i bokform.

Detta är den andra boken

med Evas krönikor.

Bornelings 119:-

EVa sPånGbErG

Det är fint att

vara gammal

Varför skall vi skämmas för

att vi är gamla? Man blir ett

år äldre för varje år som går

– så enkelt är det. Och det

är ingenting vi skall skämmas

för. Det är fint att vara

gammal.

Bornelings 99:-

knuT TVEiTErEiD

Minutbibeln

knut Tveitereids sätt att lägga upp en

bibelläsningsplan – med en text som

tar ungefär en minut att läsa varje dag,

en reflektion, faktaruta eller fråga och

tips om mer läsning – har hjälpt många,

många konfirmander, studenter och

vuxna igång. nu har den fått ett nytt

utseende. innehållet är precis detsamma!

Libris 189:-

Bibelguiden – vägledning in

i nya testamentets böcker

serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till

bibeln. utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett

omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för

bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning.

Libris 169:- MarTin LEnnarTssOn

En guide till

Efesierbrevet

Bibeln idag 79:-

rEinE TOTh

En guide till

uppenbarelseboken

Bibeln idag 89:-

JOhanna DahL

En guide till

första & andra

Petrusbrevet

Bibeln idag 79:-

utk juni


GusTaV börJEssOn

Guds rike

är här

• Törs jag tro att Gud bryr sig

om mig och mina problem?

• Är de tio buden något för

oss i vår tid?

frågor som dessa kan plötsligt

bli aktuella för den som vill

följa Jesus. i konkreta och

själavårdande texter tar Gustav

börjesson upp dessa och

liknande frågor.

Församlingsförl.159:-

Se erbjudande sista sidan!

AV FÖRFATTAREN TILL ”VARFÖR SKA JAG TRO PÅ GUD?”

KORSFÄST

KONUNG

Hur Jesu liv ger mening

åt hela historien

timothy keller

CREDOAKADEMIN

PEr EWErT

Guldet blev till sand

Människan härdar inte i långa loppet ut i

en tillvaro där vi förlorat så mycket av vårt

sanna jag. Det medieintensiva 2010-talet

ser ett behov av en överlevnads-, för att

inte säga övervinningsguide, i kampen för

att återvinna det verkliga livet. här är ett

försök till en sådan.

Livets Ord 189:-

TiMOThy kELLEr

korsfäst

konung

i Korsfäst Konung tecknar

Timothy keller en levande

och mycket insiktsfull bild av

Jesus kristus. Den handlar

om vägen till evigt liv, men

också om hela meningen med

världens och människans

historia.

Credo 229:-

EuGEnE PETErsOn

the Message

på svenska

The Message är en av världens mest

omtalade bibelöversättningar. Den tar

sitt avstamp i nya testamentets grekiska

och landar rakt i vår tid. språket är

mycket mer vardagligt och temperamentsfullt

än vad vi vant oss vid i svenska

översättningar. Gör dig beredd på

en ny upplevelse av bibelns texter!

Libris 300:-

TOMMy DahLMan

Dagens

Dahlman

under medeltiden och framåt

var huspostillan gärna boken

nummer två i hemmen där

bibeln var nummer ett. Och

fler böcker än så hade de

flesta inte. här kommer nu

en modern huspostilla som

innehåller terapeutiska och

teologiska ämnen för människor

i vår egen tid.

Semnos 249:-

BiBLAr

åkE ELDbErG

Det ointagliga

tornet

Vad gör du när du får besök

av Jehovas Vittnen? Många

avfärdar dem, andra är lite

nyfikna och pratar en stund.

besöket, och tidningarna

som Vittnena lämnar efter

sig, väcker ofta en eller annan

fundering kring religion och livsfrågor. Men

vilka är Vittnena? Är de normala människor eller

hjärntvättade? Varifrån kommer deras rörelse? Är

de en sekt? Vad får dem att lägga så mycket arbete

på att försöka övertyga oss om deras tro?

Gaudete 100:-

JOnaThan uLEnius M fL

Puls

i idrottens värld, men också

i vardagen, möter vi sådant

som tvingar oss att kämpa.

Livet och träningen rymmer

både kamp och glädje. Men

varje dag, under varje träningspass,

är Gud nära. han

är hela livets Gud. Puls är en

andaktsbok med 52 nyskrivna

texter om kristen tro och

träningsglädje, självkänsla och

gemenskap.

Marcus 199:-

Svensk studiebibel

blå kabra

Livets Ord 499:-

(Ord 650:-)

tro & vägledning

Svensk studiebibel

svart skinn

Livets Ord 799:- (Ord 995:-)

5

JOEL haLLDOrf

tålamod

och längtan

Tålamod och längtan

innehåller 30 korta, reflekterande

texter, tänkta att

kunna läsas som daglig

andakt. Texterna utgår från

ett bibelord, och följs sedan

av en personlig reflektion och

avslutas med en bön. boken

har två brännpunkter: kyrkans

liv och den moderna vardagen.

Argument 129:-


6 teologi

DaViD f. OLsOn

Sören

kierkegaard

texter och citat

sören kierkegaard är känd

som en av de största tänkare

som norden har producerat.

själv ville han kalla sig för

diktare. En diktare är enligt

honom själv ”en olycklig

människa som gömmer kval

i djupet av sitt hjärta, men

vars läppar har formats så, att

det låter som skön musik, när

han suckar och skriker.”

i denna bok gör David f

Olson ett personligt urval av

kierkegaards texter.

Artos 159:-

biörn fJÄrsTEDT

Brev om hopp i

en uppbruten tid

i en tid när sekulariseringen går

hårt åt den kristna kyrkan lyfter

biskop biörn fjärstedt fram

tecken på hopp. ur flödet från

den äldsta kristenheten börjar

en ny kyrkosyn långsamt framträda.

Platser och gemenskaper

där bönen, bibelläsningen

och eukaristins firande står i

centrum blir glödpunkter som

allt fler dras till och låter sig

värmas vid.

Artos 110:-

inGMar sVanTEssOn

och jag visste det inte

kommentar till Benedictus regel

Den helige benedictus regel, en klosterregel som tillkom på

500-talet. boken har spelat en märklig roll, särskilt i västerlandets

andliga och allmänna historia. någon har kallat den en »arkitekt«

för den europeiska kulturen.

Artos 249:-

bErTh LönDahL

Mysteriet

Detta är en kärleksförklaring. Eller snarare två. Den första är till

frågandet och sökandet kring livets grundfrågor. Den andra är till

mässan som en djupt existentiell handling. inte en tolkning av livet

utan en handling för livet. Mässan är en sammanfattning av livet

som inte kan uttryckas på annat sätt, den kanske djupaste och mest

intensiva existentiella handling som vårt samhälle känner.

Artos 189:-

bEnEDikT XVi

Jesus från nasaret

Del iii - Barndomsberättelserna

”Äntligen kan jag i läsarnas händer lägga

denna sedan länge utlovade bok om Jesu

barndomshistoria. Den är inte ett tredje

band utan ett slags ingångshall till de båda

föregående böckerna om Jesus från nasaret,

hans gestalt och budskap. här har jag försökt

att i dialog med tidigare och nutida utläggare

tolka vad Matteus och Lukas berättar om Jesu

barndom i början av sina evangelier.”

Artos 129:-

Mjukband

JOnaThan hiLL rED

Den kristna

kyrkans

historia

Det började med några få

unga fiskare i Galiléen, men i

dag omfattar den kristna kyrkan

en tredjedel av världens

befolkning. för första gången

finns nu på svenska ett verk

som i både ord och bild

berättar om hur den kristna

kyrkan har utvecklats i olika

världsdelar under mer än

2000 år.

Libris 225:-

PaTrik haGMan

Efter Folkkyrkan

Efter folkkyrkan är en hybrid mellan en

teologisk studie och ett debattinlägg, ett

försök att greppa de lutherska folkkyrkornas

nuvarande situation och söka en väg framåt.

Artos 199:-

rainEr CarLs s J

ignatius av

Loyolas teologiska

profil

ignatius av Loyola är en av

1500-talets stora religiösa

personligheter. han är mest

känd som grundare av den

katolska Jesuitorden, men

hans religiösa bakgrund

och teologiska hållning är

mindre bekanta. Jesuitpater

rainer Carls tecknar i denna

bok ignatius utveckling från

ungdomens romantiska riddarideal

till den fattige pilgrimens

ödmjuka hållning.

Artos 269:-

Filokalia ii

filokalia är en samling

texter, skrivna mellan 300-

och 1400-talet av andliga

mästare, vägledare och

mystiker inom den Ortodoxa

kyrkan. filokalia är

de andligt nyktra fädernas

kärlek till skönheten. En

samling texter av de heliga

Gudsbärande fäderna, vars

praktiska, kontemplativa

och emotivt etiska filosofi

leder till renhet, upplysning

och andlig fullkomning.

Artos 139:-

Jan ECkErDaL M fL

i rörelse

i rörelse är strängnäs stifts präst- och

diakonmötesbok 2013. Den är skriven på

upp drag av biskop hans-Erik nordin.

boken består av fyra artiklar som ger olika

infallsvinklar på vad kyrkans mission

innebär idag i ett postkristet och mångkulturellt

samhälle.

Artos 129:


krisTina & rOLf

nOrDEMar

när kroppen

gråter

Ont i kroppen? Ont i själen?

sedan länge?

smärtläkaren rolf nordemar

och arbetsterapeuten

kristina nordemar har mött

smärtpatienter i över 40 år.

Många av dem har haft ont

i flera år utan att det har

gått att hitta några tydliga

kroppsliga orsaker. En bok

för alla som möter långvarig

smärta hos medmänniskor

eller patienter.

Libris 215:-

Gary ChaPMan

upptäck kärlekens

olika språk

För barn

Du vet att du älskar dina barn. Men hur

kan du visa det så att de verkligen känner sig

älskade? upptäck kärlekens olika språk har

legat åtskilliga veckor på new york Times

bestsellerlista och har hjälpt flera miljoner

par att upptäcka nyckeln till livslång kärlek.

Genom denna bok har du nu möjligheten

att lära dig tala dina barns kärleksspråk – så

att de verkligen känner sig älskade.

Gospel Media 179:-

Gary ChaPMan

Äktenskapets

4 årstider

nycklar till

ett livslångt

äktenskap

”Min erfarenhet, både utifrån

mitt eget äktenskap och

utifrån att ha varit rådgivare

åt par i över trettio år, säger

mig att äktenskap ständigt

befinner sig i rörelse från en

årstid till en annan - kanske

inte på årlig basis som i

naturen, men precis lika visst

och oupphörligt.”

Livets Ord 189:-

susan Cain

tyst

de introvertas betydelse

i ett samhälle där alla

hörs och syns

MaGGan hÄGGLunD

Maggans lilla

starksköra

Maggans lilla starksköra är

en liten bok full av tröst. En

bok för dig som vet att livet

är både fniss och svarta dagar

med sorgkanter.

här värmer igenkänningen

som en lägereld. här finns

leenden för dig som tycker

att livet kan vara alldeles

underbart men som också har

dina kantstötta dagar. för dig

har Maggan hägglund samlat

ihop sina bästa krönikor från

tidningen Tara. Där har hon

haft sin egen spalt sedan det

första numret år 2000.

Libris 199:-

samhället undervärderar de lågmälda personligheterna,

men faktum är att de introverta

ofta är en tillgång för gruppen. att vara

introvert är inte detsamma som att vara blyg.

Det handlar istället mer om var man hämtar

energi. Extroverta personer stimuleras av

sällskap och kontakt, medan introverta

behöver avskildhet och lugna stunder.

N&K 249:-

livskunskap

MaLin bErGsTröM

Lyhört

föräldraskap

Lyhört föräldraskap är boken

för dig som vill bli en närvarande

och känslomässigt

lyhörd förälder. här beskriver

Malin bergström ingående

barnets första fyra levnadsår,

och i fokus står samspelet

mellan föräldrar och barn

och hur de knyter an till

varandra under de första åren

i barnets liv.

Bonnier Fakta 289:-

JOhn C MaXWELL

Ledare växer

inifrån

Om du redan upptäckt De 21

obestridliga lagarna om ledarskap,

lägg då till denna bok

till ditt ledarskapsbibliotek.

här delar Maxwell med sig

av sin passion för att se människor

utvecklas till skickliga

ledare. Tidlösa principer –

som tillämpas i ditt liv och i

din organisation – kommer

att föra med sig positiva

förändringar genom personlig

integritet och självdisciplin.

Gospel Media 198:-

Lars h GusTafssOn

Leka för livet

barnläkaren, författaren och debattören

Lars h Gustafssons Leka för

livet är en person ligt skriven bok

om lekens ursprung och betydelse

och om vad som händer med leken

när den möter livets allvar.

Norstedts 239:-

CaJsa TEnGbLaD

Prestationsprinsessan

Dagen efter studentexamen

får Cajsa Tengblad

reda på att hennes föräldrar

ska skilja sig. Mitt i

glädjen kommer chocken

– och Cajsa tar på sig

”allt är bra”-masken och

fortsätter fira och planera för framtiden som om

inget hade hänt.

Prestationsprinsessan är samma Cajsas bok, fast med

mer än 20 års ytterligare erfarenhet av att vara en

glad och energisk person, full av idéer och vilja

att hjälpa andra. Det är inte fel i sig, men tillsammans

med inre och yttre krav kan det resultera i en

omänsklig press.

boken utlovar inga mirakellösningar eller genvägar.

Däremot finns det kraft att hämta för den som är

trött på att försöka fixa livet på egen hand.

Libris 199:-

7


8 Pocket

JOhannEs anyuru

En storm kom

från paradiset

Norstedts 79:-

GrEGOry bOyD

Brev från en

skeptiker

Libris 69:-

PETEr haLLDOrf

Drick djupt av

Anden

Libris 79:-

TOMMy hELLsTEn

Med människan

Cordia 79:-

JOhanna kOLJOnEn &

anDrEas EksTröM

Främling - en

bok om Carola

Månpocket 79:-

PErCy barnEVik

Jag vill förändra

världen

Månpocket 79:-

TODD burPO

Himlen finns

på riktigt

Gospel Media 69:-

JOnas hELGEssOn

Grabben i

kuvösen

bredvid

Libris 59:-

Göran hÄGG

Påvarna - två

tusen år av makt

och helighet

Lind & Co 74:-

C.s LEWis

kan man

vara kristen?

Libris 69:-

JEnny bErGGrEn

Vinna hela

världen

Libris 79:-

Chris CLEaVE

Little Bee

Brombergs 79:-

JOnas hELGEssOn

Ett CP-bra liv

Libris 69:-

CarL-hEnriC JakTLunD

Jesus gick vidare

och kyrkan står

kvar

Marcus 79:-

MaX LuCaDO

Alla dagar nära

Libris 79:-

inGriD bETanCOurT

Även tystnaden

har ett slut

Norstedts 79:-

TOMMy hELLsTEn

Barn av livet

Cordia 79:-

CarOLina JOhanssOn

Bråkdelen av en

sekund

Libris 79:-

bruCE OLsOn

Driven av

kärlek

Libris 79:-

utk juni

rObErT DaM

Avhopparen

Libris 79:-

MarCus birrO

Släng alla kartor

Ponto 79:-

sTEfan EinhOrn

Änglarnas svar

Månpocket 69:-

TOMMy hELLsTEn

Flodhästen i

vardagsrummet

Cordia 79:-

barbara JOhnsOn

Glädjestänk

Libris 79:-

VibEkE OLssOn

Sågverksungen

Libris 69:-

köp 4

betala för 3!

bO GiErTz

tron allena

Församlingsförl. 69:-

TOMMy hELLsTEn

Flodhästen på

arbetsplatsen

Cordia 79:-

hiLLary JOrDan

Mississippi

Månpocket 74:-

VibEkE OLssOn

Bricken på

Svartvik

Libris 69:-

bO GiErTz

Stengrunden

Församlingsförl. 69:-

TOMMy hELLsTEn

Ju mindre du

gör desto mer

får du gjort

Cordia 79:-

sjua på new york times bestsellerlista!

Varför

ska jag tro på

Gud?

timothy keller

CredoAkAdemin

TiMOThy kELLEr

Varför ska jag

tro på Gud?

Credo 79:-

VibEkE OLssOn

Sågspån

och eld

Libris 69:-


JOhn OrTbErG

Den jag vill vara

Libris 79:-

franCinE riVErs

kärlek som

befriar

Bornelings 89:-

TOMas sJöDin

reservkraft

Cordia 79:-

JEnnifEr ThOMPsOn M fL

nummer fem

från vänster

Libris 79:-

inGEr WaErn

Jag såg en ängel

Libris 59:-

JOhn OrTbErG

kärleken jag

längtar efter

Libris 79:-

Göran rOsEnbErG

Ett kort uppehåll

på vägen

från Auschwitz

Bonnierpocket 79:-

TOMas sJöDin

Jag lutar

åt Gud

Libris 64:-

hELEna ThOrfinn

innan floden

tar oss

Norstedts 79:-

riCk WarrEn

Leva med mål

och mening

Libris 79:-

JOhn OrTbErG

Livet jag längtar

efter

Libris 79:-

hannah shah

imamens dotter

Månpocket 69:-

TOMas sJöDin

tusen olevda liv

finns inom mig

Libris 74:-

ann-kaTrin TiDEsTröM

inga på plattan

Cordia 79:-

OWE WiksTröM

ikonen i

fickan

N&K 59:-

GaiLE Parkin

Mrs Angels

tårtbageri

Libris 64:-

TOMas sJöDin

Den enklaste

glädjen

Cordia 79:-

Göran skyTTE/

WiLfriD sTinissEn

Ansikte mot

ansikte

Libris 79:-

PaTriCia TuDOr

sanDahL

Den fjärde

åldern

Brombergs 79:-

OWE WiksTröM

Långsamhetens

lov

N&K 69:-

nikLas PiEnsOhO

100 dagar

med Jesus

Libris 79:-

TOMas sJöDin

Eftervärme

Cordia 79:-

Göran skyTTE

omvänd

Libris 64:-

PaTriCia TuDOr

sanDahL

i tacksamhetens

tecken

Månpocket 64:-

DaViD WiLkErsOn

korset och

stiletten

Marcus 89:-

aDrian PLass

Adrian Plass

he(m)liga

dagbok

Libris 79:-

TOMas sJöDin

Ett brustet

halleluja

Cordia 79:-

WiLfriD sTinissEn

idag är

Guds dag

Libris 79:-

Pocket

DEsMOnD & MPhO TuTu

om godhet

Libris 79:-

WiLLiaM PauL yOunG

Ödehuset

Libris 69:-

franCinE riVErs

Den blodröda

tråden

Bornelings 79:-

TOMas sJöDin

när träden

avlövas

Cordia 79:-

9

LEE sTrObEL

Fallet Jesus

Libris 69:-

MarLEnE Van niEkErk

Agaat

Månpocket 79:-

annika ösTbErG

Ögonblick som

förändrar livet

Ekerlids 74:-


10 romaner - Biografier

Mjukband

utk juni

ann ThörnbLaDh

På tal om tro

hur förenar universitetsrektorn

Per Eriksson sin tro

på Gud med sin tro på

vetenskap? Vilka är artisterna

Danny saucedos och

Pandoras drivkrafter när de

står på scenen? Vilken roll

spelar pengar och relationer

för finansanalytikern rodney

alfvén, för Ebba Lindsö

som är ordförande för sjätte

aP-fonden och för stampens

koncernchef Thomas

brunegård?

Libris 149:-

C asLan aLEXanDEr

På flygande

matta till Chiva

En färgsprakande skildring

om att starta ett sidenmatteväveri

vid sidenvägen. som

inneboende hos en uzbekisk

familj, granne med det gamla

haremet, omgiven av både

moskéer och minareter

kommer Chris snabbt in

i både språk och kultur. i

uzbekistan finns politiska

spänningar vilket bland annat

kulminerar i en massaker på

hundratals människor på ett

torg i andijan. En dag står

Chris inför faktum: ”Du är

inte välkommen in i det här

landet längre!” Där och då

börjar den här berättelsen

ta form.

Narin Inb 215:-

hanna ChrisTEnsOn

inte lämna dig

Denise framtid ser ljus ut.

känslor av övergivenhet från

barndomen har hon lagt

bakom sig och drömjobbet

som lärare finns inom räckhåll.

Det enda hon saknar

i tillvaron är en livskamrat,

men efter ett flertal misslyckade

dejter har hon börjat

misströsta om att hitta den

rätte. På en fest möter hon

noah som lyckas röra upp ett

helt spektrum av känslor hos

henne. Trots det hade hon

omöjligt kunna föreställa sig

var de kommer att befinna sig

bara ett år senare...

Semnos 169:-

MaryaM rOsTaMPOur &

MarziyEh aMirizaDEh

Fångna i iran

följ med på en skrämmande

resa till en av världens mörkaste

och farligaste platser:

Evin – det ökända Teheranfängelset.

här torteras, misshandlas

och kränks fångarna

rutinmässigt. avrättningar

sker ofta och oväntat.

Men för två kvinnor som

fängslats för sin kristna tro,

Maryam rostampour och

Marziyeh amirizadeh, blir

detta helvete på jorden en

plats för osannolik nåd där de

reflekterar Guds kärlek och

medkänsla för sina medfångar

och vakter. Mot alla odds

skulle Evin bli den enda

kyrka som många av dem

någonsin varit i kontakt med.

Livets Ord 215:-

CynDEE PETErs

kära Gudbarn

Cyndee Peters är gudmor

till 16 ½ gudbarn som bor i

sverige, usa och på Trinidad.

Ett ansvar som Cyndee

tar på stort allvar. nu har hon

i brevform samlat ett urval

upplevelser, tankar och funderingar

som speglar hennes

syn på livet.

CKM 219:-

kEnT rEVEDaL

Smällen

Jag hinner tänka: ”kör jag

rakt in i den här plåtväggen så

kommer jag inte att överleva.”

sedan blir allting svart.

i Smällen berättar kent

om inneliggande katetrar, om

avskuren ryggmärg, om insikten

att ingenting någonsin

kan bli sig likt igen och om

en skör vardag där liv, smärta

och sorg för alltid kommer

gå hand i hand. Men mest

av allt vill han berätta om

hur det är att tvingas återuppfinna

sig själv som 40-åring

– och hitta en identitet som

inte nödvändigtvis är sämre

än den förlorade.

Libris 199:-

Göran skyTTE

Förvandlingar

från död till liv

under natten den 25 april 2012 drabbades

Göran skytte av en stroke. Den följdes av

ytterligare två. arbetet med en ny bok, en

bok med människors berättelser om hur livet

förvandlas, fick ta en paus. när det satte igång

igen hade det fått ett nytt fokus.

”för mig blev dessa tre anfall av stroke i hög

grad en andlig erfarenhet. Men boken handlar

mest om förvandlingar som människor har

berättat för mig om.

Libris 210:-

EriC WiLsOn &

ThErEsa PrEsTOn

october baby

hannah får veta av sina föräldrar,

att hon blev adopterad

av dem efter ett misslyckat

abortförsök. arg och förvirrad

vänder sig hannah till

Jason, sin äldsta vän, för att

få stöd. uppmuntrad av hans

äventyrslusta följer hon med

honom och några vänner på

en roadtrip för att ta reda på

sitt förflutna. under resans

gång upptäcker hannah att

varje liv är värdefullt och kan

vara så mycket mer än vad vi

själva planerar.

Livets Ord 189:-

PaTTiE MaLLETTE & a J

GrEGOry

Från botten

finns bara en

väg... upp

Pattie Mallette är inte bara

Justin biebers mamma. hon

har en egen story som är

dramatisk, traumatisk – och

vibrerar av hopp. hur mörkt

livet än verkar, så finns det

hopp. kärleken finns – hur

oälskad man än känner

sig. hur utsiktslöst livet än

verkar, kan det vända. Det är

Pattie Mallettes story.

Gospel Media 195:-

kaThErinE bOO

Bakom det

evigt vackra

bakom det evigt vackra

är en omskakande

ögonvittnesskildring

om några familjer på

det indiska samhällets

botten. i katherine

boos mustiga språk får

karaktärerna liv och

porträtten blir varma

och levande.

Marcus 219:-


LiaO yiWu

Gud är röd

i denna bok vandrar Liao

runt i de gamla glömda byarna

i sydvästra delen av kina

och upptäcker en andlig värld

som är försummad av den

moderna världen och upprättar

en betydande del av kinas

historia som blivit förvrängd,

raderad eller bortglömd

Narin 215:-

LiaO yiWu

För en sång och

hundra sånger

Med massakern på himmelska

fridens torg förändrades allt

i ett slag. Efter att Liao yiwu

hade framfört en regimkritisk

dikt blev han satt i fängelse i

fyra år. i boken beskriver han

på ett enastående och gripande

sätt den brutala verklighet han

fick erfara under fängelsetiden.

Lindskog 245:-

utk juni

Lynn ausTin

i väntan på dig

i ett anspråkslöst hyreshus i

brooklyn, new york, sammanvävs

fyra människors liv i takt

med att krigets verklighet tränger

sig på var och en av dem.

Den unga Esther och hennes

lillebror Peter blir förtvivlade

när deras pappa beslutar att

ta värvning i armén inte långt

efter att deras mamma har dött.

Bornelings 199:-

MarTin LönnEbO

tröstens

trädgård

Libris 99:- (Ord 119:-)

anna braW rED

Hembakat

för alla

Libris 49:- (Ord 79:-)

anna WiLLén

i min pappas

himmel

Votum 159:-

(Ord 189:-)

sunE fahLGrEn rED

Libris stora

handbok till

bibeln

Libris 239:-

(Ord 379:-)

MarTin LönnEbO

Bönens

trädgård

Libris 99:- (Ord 119:-)

anna braW rED

Mer lång-

pannans lov

Libris 49:-

(Ord 79:-)

niLs bOLanDEr

i går i dag i

morgon

Votum 175:-

(Ord 199:-)

PEr arnE DahL

Varför har vi

det inte bättre

Libris 85:-

(Ord 159:-)

sommarpriser

anna braW rED

Pilgrimslivet

Libris 179:-

(Ord 229:-)

WiLfriD sTinissEn

Det nya vinet

Artos/Libris 129:-

(Ord 199:-)

LEna huLD

Lek sa Gud

Votum 149:-

(Ord 199:-)

Hallelujah

moments

Libris 199:-

(Ord 295:-)

haLLDOrf PETEr

Heligt år

Libris 195:-

(Ord 239:-)

JOnas hELGEssOn

Etiketter ska man

sätta på julklappar

inte människor

Libris 95:-

(Ord 149:-)

C s LEWis

Lidandets

problem

Libris 85:-

(Ord 185:-)

ung Psalm

11

Libris

Klotband 189:- (Ord 229:-)

Spiral 239:- (Ord 299:-)


12 musik

Erik TiLLinG

Psalmer

Erik Tilling har vi, genom

flera uppskattade album,

lärt känna som en mycket

duktig låtskrivare, arrangör

och gitarrist, och många fina,

innehållsrika psalmer har han

lyft fram. här har han valt

ut 14 av de finaste, varav en

nyinspelad.

CD 149:-

utk juni

CiLLa hECTOr

Livet i

min hand

Det är nio år sedan hon

hördes på skiva, men nu är

det äntligen dags igen! Musikaliskt

har hon varit mycket

aktiv sen dess, i konserter och

möten. här har hon samlat

ett knippe starka sånger,

några välkända klassiker, tre

nyskrivna sånger av Michael

Johnson och två av Peter

hallström.

CD 159:-

Schysst häng

Följa dig

Maria GusTin bErGsTröM

Förundran

årets skönaste skivsläpp från

gänget bakom schysst häng

som medverkat på konferenserna

på Torp och hönö. schysst

häng handlar om gemenskap

med Gud och varandra. ”följa

Dig” är en barnskiva för hela

familjen. Oemotståndligt!

CD 139:-

nOThÄfTE 159:-

Maria har förmågan att skriva vackra

melodier och texter som berör på djupet.

hennes tredje soloskiva är en härlig samling

fina sånger, arrangerade med en bredd

som visar att kristen musik verkligen inte

måste låta på ett visst sätt, och framförda

av ett gäng kompetenta musiker fulla av

kreativitet och spelglädje! här finns folkmusik,

jazz och visa, och musik som inte

går att sätta en etikett på!

CD 159:-

nOThÄfTE 159:-

MiCkE fhinn

underbara

dagar

sju år efter förra skivan, har

Micke hunnit inspireras till

många nya sånger! flertalet

sånger är nyskrivna, men här

finns också några välbekanta

sånger, och några engelska

sånger. hustrun åsa medverkar

också. Micke skriver

hoppfulla, vardagliga texter

som är lätta att identifiera sig

med. Musikaliskt är det ofta

gitarrbaserat med lättillgängliga

melodier, allt genomfört

med ett mycket kompetent

band med bl a andreaz

hedén, Ted hector och Jonas

Eckeborn.

CD 159:-

Bibelns äventyr

hanna barbaras klassiska tecknade

barnfilmer i tretton halvtimmeslånga

avsnitt, här fördelade på 7 DVDfilmer

i en prisvärd box. fr ca 6år.

DVD 395:- (Ord 529:-)

OLE böruD

Best of

En samlingsskiva med det

bästa från Ole böruds tre

skivor, sammanställd i Japan

(!), där börud faktiskt är

större än vi kan förställa oss!

CD 149:-

nÄra faDErns hJÄrTa #8

Världens

frälsare

Världens frälsare är nummer

åtta i det beprövade konceptet

nära faderns hjärta,

skivor med nya lovsånger på

svenska, både översättningar

av stora internationella sånger

och svenska originalsånger.

här finns nya sånger av bl a

Lina sandgren, niklas hallman

och rickard sundström.

forgiven från bethel Church

blir på svenska förlåten och

alfred nygren gör Tusen

skäl, en översättning av

grammyvinnaren 10.000

reasons av Jonas Myrin/Matt

redman.

CD 149:-

JOsh GrOban

All that Echoes

Josh Groban är en av de

riktigt stora idag, med hela

världen som publik. hans

nya CD innehåller ett helt

pärlband av starka sånger!

CD 159:-

OsLO GOsPEL ChOir

God Gave

me a Song

Oslo Gospel Choir är inget

mindre än ett fenomen! Med

sitt behagfulla sound har

kören charmat lyssnare långt

utanför skandinavien och

sålt ofattbara 1,5 miljoner

skivor sedan starten för 25

år sedan. Jubileet firar man

med denna skiva med 10 nya

sånger, varav nio av ledaren

Tore W aas. Och resultatet är

femstjärnigt!

CD 159:-

ring the Bell

när agenten rob Decker kommer

till lantliga Cooke boys

ranch, för att signa sin nya

baseball-stjärna får det följder

som han inte kunnat förutse…

En ny film, med ett bra budskap, från samma bolag

som gjorde hyllade October baby. Medverkar

gör också artisterna steven Curtis Chapman och

Casting Crowns och baseball-legenderna rick

sutcliffe och John kruk.

DVD 149:-


TrE baryTOnEr

Andliga

klassiker

Mikael Järlestrand, bo

Wallenberg och Mikael

Jourmé utgör gruppen Tre

baryToner. namnet en

skämtsam blinkning till de tre

supertenorerna. från början

var det egentligen tänkt som

en engångshändelse för att

samla in pengar till barn i

nöd. Men man hade inte

kunnat föreställa sig vilket

mottagande det skulle få, och

snart började förfrågningar

om skivan komma! Och nu

är den här, bekostad av en

hänförd lyssnare, så nu kan

behållningen gå till barnmissionens

arbete!

CD 159:-

arTur EriksOn

ovan där

MörLiD/sanDWaLL

Din väg skall öppnas

PELLE karLssOn

Önskesånger

rObErT ErikssOn &

PauL bikTOr börJEssOn

Pilgrimssånger

En spännande skiva där

pastorn/författaren/sångaren

robert Eriksson och

musikern och producenten

Paul biktor börjesson har

översatt sånger ur en amerikansk

hymnbok från 1897,

och några egna böne- och

lovsånger. Musikaliskt en

ganska avskalad skiva i

folk/country/pop-ton, och

ett starkt bidrag till att se

lovsången som en helhet utan

gränser.

CD 159:-

CasTinG CrOWns

Acoustic Sessions

Casting Crowns är ett av de riktigt

stabila banden i den amerikanska

kristna musiken, med en hel rad

starka album bakom sig. Det

nästan akustiska formatet som de

använder här gör att många av deras

starka sånger växer ännu mer!

CD 149:-

siMOn åDahL

Big Bang

nya CD:n från ådahl är inte

en uppföljare till rockplattan

Larm!, denna skiva har ett

bredare urval vad gäller både

texter och musikstilar. syftet

är inte att ”slå igenom” som

soloartist, snarare att berätta

om min relation med Gud,

en relation som är möjlig för

alla, säger simon.

CD 159:-

hiLLsOnG uniTED

Zion

Efter två år är united tillbaka,

och man har utvecklat sitt

sound, och tar ut svängarna

rejält. starka sånger och ett

tydligt Gudsfokus har alltid

varit deras signum, och med

denna moderna ljudbild har

man verkligen lyckats!

CD 159:-

Gudslängtan

Befriande nåd

Förtröstan

serien Sånger om livet med Gud är

samlingar med det bästa av svenska

lovsånger, i fina, prisvärda album!

CD 99:-/st

Bra musik till bra pris • 59:-/st, 2 för 100:-

JOybELLs

At your service

En liten stund med Jesus

Lina Sandells sånger

anDrEas WisTranD

Sliten bön

MarTin sMiTh

God’s Great

Dance Floor

f d sångare och låtskrivaren i

Delirious? har haft fullt upp

sen bandet slutade, bl a tillsammans

med Jesus Culture.

här kommer nu hans första

soloskiva, och hans fantastiska

förmåga att skriva låtar

som berör har inte avtagit!

CD 169:-

sOfia O hanna COrnEskOG

Skratt

aLiCE & DEnnis

Vilken fest

musik

13

aMy GranT

How Mercy

Looks from

Here

Den kristna musikens ”grand

old lady” amy Grant är

sparsam med sina skivor, nu

är det tre år sedan somewhere

down the road kom,

men när hon gör nåt blir det

så mycket bättre! återigen

visar hon sin förmåga att

göra musik som landar mitt i

vardagen!

CD 139:-

i butikerna finns många fler!


14 Barn

Lilla barnkammarboken

Sånger för hela kroppen

i boken hittar du de mest omtyckta visorna presenterade

med enkla rörelsebeskrivningar. Älskade klassiker

varvas med förskolefavoriter - alla rikt illustrerade av

våra främsta illustratörer. Ta hjälp av den medföljande

dvd:n för att se hur man gör! klappa händer, vicka

på rumpan, gör vågor och gapa med armarna som en

haj! skaka loss och sjung med hela kroppen!

BoCa 159:-

sOPhiE PiPEr

Gud tar hand

om mig

Den perfekta födelse-,

dop- eller barnvälsignelsepresenten!

En bok med

femton berättelser ur Gamla

och nya testamentet återberättade

och illustrerade

för de minsta och med en

bön, sång eller vers till varje

berättelse.

Libris 125:-

asTriD LinDGrEn

titta Emil

En rolig pekbok i stadig kartong om

Emil och hans lillasyster ida. Titta och

peka på alla djuren i Lönneberga och

Emils snickarbod. Den allra första

boken om Emil för de allra minsta,

illustrerad med björn bergs klassiska

bilder. 0-3 år.

R&S 69:-

hELEn sTEPhEns

Gömma lejon

En dag ser iris lekstuga lite

konstig ut. Det beror på att ett

lejon försöker gömma sig i den.

iris bestämmer sig genast för

att hjälpa lejonet att gömma sig

någon annanstans. Men det är

svårt att gömma lejon – ett lejon

är ganska stort och tungt, och

dessutom kan föräldrar och andra

vuxna vara rädda för lejon. Är det

ingen mer än iris som förstår hur

bra det är att ha en lejonvän?

Libris 99:-

åsa-Pia anDErssOn

Från topp till tå

För alla de små

Vi börjar på toppen, uppe på

knoppen. Med roliga verser på

rim går vi igenom kroppens

delar. allt från ögon, öron och

axlar till fingrar, fötter och

tår. från topp till tå – för alla

de små.

Bornelings 119:-

asTriD LinDGrEn

titta Pippi

En rolig pekbok i stadig kartong om

Pippi Långstrump! Titta och peka

på Villa Villekulla, Lilla Gubben och

herr nilsson. Den allra första boken

om Pippi Långstrump för de allra

minsta, illustrerad med ingrid Vang

nymans klassiska bilder. 0-3 år.

R&S 69:-

utk juni

LinDa Parry

nalles bibel

när nalle berättar kan alla vara

med! här är åtta enkla texter ur

bibeln fyllda av små bilder som

även de minsta kan ”läsa”. Josefs

nya rock, natten i betlehem,

noas ark - här är favoriter i

rebusform! En ny älsklingsbok

för både små och stora.

Libris 85:-

Signe är tolv år och lever ett rätt vanligt liv.

Hon virkar, bakar, simmar och har en bästis i

Hanna. Ett par citat får Signe att börja fundera

på vad som är meningsfullt. Hon klurar en hel

del själv men frågar också Håkan som är ledare

i söndagsgruppen. Han kontrar med en hemlig

läxa. En rad experiment prövas i bekantskapskretsen,

en del mer lyckade än andra…

Stina Jonsson bor på Kållandsö i Vänern

tillsammans med sin man och deras fyra barn.

Hon tycker om att odla grönsaker, teckna och

skriva. Det här är hennes första bok.

barbrO LinDGrEn

Här är den

lilla gården

här är den lilla gården.

Men var är gubben?

Och var är gumman?

Och var är alla djuren?

försök att hitta dem om du kan!

Här är den lilla gården är en

bilderbok för de allra minsta

Karneval 129:-

r bOyLE & h ayrEs

Himlen var

alldeles blå

Det här är berättelsen om

Gud, en ark fullastad med

djur och en man som skilde

sig från mängden - noa.

2-5 år.

Livets Ord 89:-

Signe – kakor och kameler Stina Jonsson

utk juni

sTina JOnssOn

Signe

kakor och kameler

signe är tolv år och lever ett rätt vanligt

liv. hon virkar, bakar, simmar och

har en bästis i hanna. Ett par citat får

signe att börja fundera på vad som är

meningsfullt. hon klurar en hel del

själv men frågar också håkan som är

ledare i söndagsgruppen.

Semnos 159:-

LOis rOCk

Berättelser

från Bibeln

Tjugo av bibelns favoritberättelser

återges här med både

humor och allvar. Varje

berättelse tar bara ungefär fem

minuter att läsa.

Livets Ord 159:-

Prinsessan

Estelles bönbok

Prinsessan Estelles bönbok är en

unik bok fylld av finstämda och

tänkvärda böner för de yngre

barnen. kronprinsessparet har

omsorgsfullt valt ut de texter

och bilder som de känner särskilt

starkt för.

Verbum 149:-


ThErésia ErnEbOrG

Sött från förr

skira rosendrömmar, sega jitterbuggare,

klappgröt och saffranskaka.

somrig sylt och hemmagjord

lemonad. i sött från förr blandas

gamla släktrecept och baktips från

mormors och mormors mors tid

med klassiska bakverk och efterrätter

från det tidiga 1900-talet.

Votum 269:-

CECiLia LunDin &

uLLa karLsTröM

Bonniers

vegetariska kokbok

bra för miljön och för hälsan - och

dessutom gott! sugen på att äta grönt?

Vill du dra ner på köttet och äta mer

”klimatsmart”? har du en tonåring där

hemma som är vegetarian? Oavsett om

du bara är nyfiken på ett grönare liv eller

redan äter vegetariskt så är detta boken

för dig!

AB 349:-

anna EkMan

ord som lyser

Guldgruvan för dig som ska hålla

tal! Det finns ord som lyser –

genom att säga precis som det är,

genom att vända på perspektiven

lite grann, genom att påminna

oss om vad som egentligen är

viktigt, genom att fylla oss med

tillit, genom att stå kvar när allt

annat ser ut att rasa, genom att

viska att livet är en gåva. här är

en bok fylld av dem: lyrik, tal,

bibelverser, berättelser, psalmer

och legender om livet, döden,

kärleken...

Libris 195:- (Ord 229:-)

braW anna

Sticka & skicka

Är du en hjälpstickare? Eller vill du bli en?

Och värma en liten människa i närheten

eller långt, långt borta? En mössa kan

förhindra nedkylning som kan orsaka

lunginflammation och andra allvarliga

sjukdomar hos nyfödda. Ett fint babystartpaket

som gåva kan bli den avgörande

faktorn när en mamma bestämmer sig för

att ta sig till ett sjukhus och föda.

Libris 159:-

åsa & MaTs OTTOssOn &

rOinE MaGnussOn

Lugn av naturen

Lever du ett stressigt vardagsliv? Längtar

du efter att bli mer närvarande i

ditt eget liv? Vill du hitta fokus och

existentiellt fotfäste? Lösningen kan

finnas utanför knuten. i den här

boken får du veta hur natur- och

trädgårdsvistelser hjälper människor

att hantera stress och livskriser.

Votum 269:-

sanna TörinGE

Paradiset

underbart enkelt och

lite lagomt slarvigt...

En trädgård kan kännas öppen och

naken som i ett skyltfönster eller ombonad,

trivsam, välkomnande och lite

lagom slarvig. Paradiset är rik på inspiration,

handfasta råd och filosofiska

tankar. boken är uppbyggd kring elva

kapitel som handlar om hur du skapar

behagliga gröna rum att vistas i.

N&K 259:-

LEna brOrssOn aLMinGEr

kakpoesi

Varför baka med olyckliga ägg

och näringsynkligt vitt mjöl och

socker när det finns så många

livsmedel som gör de goda

kakorna ännu godare: Lyckliga

ägg, finsiktat fullkornsmjöl, rejält

dinkelmjöl, hjärtegott havrekli,

ljuvligt kokossocker. Ekologiskt

och närodlat! Giftfritt och sunt!

Det här är en bok om den enkla

konsten att baka läckra kakor på

ett sätt som är bättre för hälsan

och Jorden.

Votum 269:-

Present

15

Willow

tree

Soar

Willow Tree 199:-

Always

Willow Tree 199:-

Abundance

Willow Tree 199:-


Vik

Beställning för postorder

skicka in din beställning eller ring till din butik

författare och titel antal Pris

Göteborg

Västra hamng. 21

411 17 Göteborg

Telefon: 031-13 63 50

www.din-bok.se

Jönköping Örebro

box 110 54

550 11 Jönköping

Telefon: 036-71 98 70

www.bokomusik.se

storgatan 23

703 61 örebro

Telefon: 019-18 61 51

www.dinbokorebro.se

Din Bok & Co

namn

Ev. referens

adress

Telefon

Mobil/e-post

SVarSPoSt

411 880 300

403 10 göteborg

Sommar-

pris

Postnr. Ort

Vid köp av andra varor

för minst 400 kr får du

köpa The Message för

200 kr.

Jag vill utnyttja

erbjudandet!

* Frakt tillkommer, lokala prisavikelser kan förekomma.

Priser gäller t o m 130815

Fyll i talongen, vik ihop den

och lägg den på lådan!

frankeras ej

Din bok & Co

betalar portot

Vik

Similar magazines