Om Rudbeckianska gymnasiet och våra program (pdf) - Västerås stad

www1.vasteras.se

Om Rudbeckianska gymnasiet och våra program (pdf) - Västerås stad

Skolverksamheter

Rudbeckianska

originalet sedan 1623

SverigeS förSta gymnaSium

mitt i väSteråS


Med lärandet i centrum

Rudbeckianska

originalet sedan 1623

Välj mellan 5 program!

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning Pedagogiskt arbete

Inriktning Socialt arbete

humanistiska programmet

Inriktning Språk

naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap

Profil Internationell

Profil Matematik spets

Profil Natur

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktning Medier, information och kommunikation

Inriktning Samhällsvetenskap

Profil Entreprenör

Profil Internationell

Profil Samhälle

språkintroduktion

Inom språkintroduktion lär du dig svenska bättre samtidigt

som du läser in övriga ämnen för full gymnasiebehörighet.

Rudbeckianska

originalet sedan 1623

Snabbinfo

Webb www.vasteras.se/rudbeckianska

Rudbeckianska gymnasiet

Skolgatan 5

721 87 Västerås

KontaKt Karin Lundin, gymnasierektor, 021-39 94 01,

karin.holmberg.lundin@vasteras.se

Rudbeckianska gymnasiet

är beläget i en härlig kulturmiljö mitt

i Västerås. Här kan du välja utbildningar

med stor bredd. Historia och tradition lever

sida vid sida med modern varierad undervisning

och ett spännande idrotts­ och

kulturliv. Du kommer till en skola som sjuder

av liv – här är glädje och gemenskap

betydelsefulla inslag, likaväl som studier

som gör dig väl förberedd för framtiden.

ett sPeCiellt gYMnasiUM

Även om vi befinner oss på skolhistorisk mark satsar vi på

att ligga steget före. Eleverna är i centrum och vi är måna om

att utveckla gedigna kunskaper och förmågor för framtiden.

I en allt mer globaliserad värld är det internationella perspektivet

viktigt för oss. Vi har etablerat samarbete med flera länder där

elever erbjuds studiebesök, fältstudier eller praktik. Samtidigt är

våra kontakter med universitet, högskolor och företag såväl i Sverige

som utomlands viktiga för oss för att utforma en utbildning som ger

eleverna beredskap för framtida utmaningar.

Johannes Rudbeckius

Johannes Rudbeckius den äldre grundade år 1623

Rudbeckianska gymnasiet, som är Sveriges första gymnasium.

Han grundade även Sveriges första flickskola, år 1632. Johannes

Rudbeckius var biskop i Västmanland samt professor i matematik,

hebreiska och teologi.


MUsiK, idrott oCH sPrÅK

För dig som vill utveckla din talang inom musik eller idrott erbjuder

vi flera alternativ. Du kan få en personlig prägel på din utbildning

genom att läsa musik- eller idrottskurser. Här samarbetar vi med

Västerås kulturskola och idrottsföreningar i staden. Skol IF, hjärtat

i Rudbeckianska gymnasiets idrottsliv, prioriterar både eliten

och bredden. Skollagen har haft stora framgångar såväl nationellt

som internationellt, bland annat i USA. Inom språkundervisningen

kan du nå långt och vi erbjuder även många olika språk. Du har

möjlighet att läsa engelska med Cambridge-certifikat, vilket ger

dig möjlighet att söka till högre studier vid utländska universitet.

Vi VÅrdar traditionen

Rudbeckianska gymnasiet är Sveriges första gymnasium och har

flera mångåriga traditioner. Det ger gemenskap och sammanhållning

bland elever och lärare.I våra årligen återkommande volleybollturneringar

och fotbollscuper tävlar klasslag mot lärarlag.

Rudbeckianska gymnasiets julbaler och fester är återkommande

inslag som är mycket uppskattade hos eleverna.

KValitet, inflYtande oCH stÖd

Ett unikt upplägg är vår SOS-verksamhet, Studera och Segra, där

elever hjälper andra elever med studierna. Vi har ett aktivt elevråd

med olika sektioner samt en engagerad fritidsledare. På vår skola

finns även språkintrodukton för invandrare, något som har bidragit

till vår mångkulturella miljö. Våra exkursioner och laborationer inom

de naturvetenskapliga ämnena håller hög standard. Vi är en av

Sveriges fyra modellskolor för hållbar utveckling på gymnasienivå.

Våra kunniga specialpedagoger möter upp elever med särskilda behov.

På rudbeckianska gymnasiet får du:

En utbildning som håller hög kvalitet och som leds av engagerade och kunniga lärare

Studera tillsammans med andra kunskapsintresserade och målinriktade elever

Redskap för livet i form av djupa ämneskunskaper och utvecklad självkänsla

samt empatisk förmåga

En egen bärbar dator, som du har med dig under hela din studietid

Omväxling genom vårt varierade arbetssätt, som också ger möjlighet att hitta

de studieformer som passar just dig

Tillgång till ett fint bibliotek

Arbeta över ämnesgränserna

Möjlighet att välja bland många olika språk som japanska, kinesiska och ryska


Skolverksamheter

Västerås stads

gymnasieskolor

Västerås kommunala gymnasieskolor utvecklas

och växer tillsammans med näringslivet. Med ett

tätt samarbete med företag i regionen anpassar

vi utbildningar för att möta morgondagens behov.

Här kan du som elev påverka, trivas och upptäcka

nya intressen. Vi erbjuder utbildningar inom

bland annat service, ekonomi och språk till idrott,

byggnation och senaste tekniken. Med ett brett

urval och högsta kvalité är vi som allra starkast.

Välkommen till framtidens skola!

Västerås stad skolverksamheter

721 87 Västerås

Växel: 021-39 00 00, Fax: 021-39 10 20

E-post: info@vasteras.se

Webb: www.vasteras.se

Care of Haus, 2011

More magazines by this user
Similar magazines