22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

10<br />

LÄRARINTERVJU<br />

Fakultetens<br />

Text: Joakim Winnerljung Foto: Martina Vivlund<br />

Jag och fotografen Martina rör oss uppe i Juridicums<br />

mer outforskade kontorskorridorer,<br />

vi knackar och kliver – aningen nervöst<br />

– in genom dörren. Anslagstavlan är välfylld<br />

och på väggen mitt emot bokhyllan hänger<br />

ett inramat diplom, Lunds Universitets Pedagogiska<br />

pris, tilldelat Eva Lindell-Frantz. Eva<br />

ler glatt mot oss, och trots att det var snart<br />

ett år sedan jag var en av över 150 studenter<br />

i Evas föreläsningssal hälsar hon mig fortfarande<br />

vid namn.<br />

Eva, du är förmodligen den enda på<br />

fakulteten som – åtminstone på grundterminerna-<br />

lär sig namnen på de flitiga<br />

frågeställarna. Hur gör du?<br />

- Ja där har jag inget speciellt knep. Jag bara<br />

försöker att tänka ”jaha <strong>här</strong> är en typisk<br />

Joakim”! Lite hjälp har man genom att studenter<br />

precis som vi lärare har en tendens<br />

att alltid sätta sig på samma ställe i salen, det<br />

underlättar! Att jag gör det beror på att Bertil<br />

Bengtsson, som är en av mina mentorer och<br />

som jag beundrar, lär sig namn på folk. För<br />

mig är ni studenter individer, ni är inte en<br />

skock, jag tycker det är mycket roligare när<br />

man får lära känna er mer på det sättet – det<br />

blir en trevligare stämning!<br />

Ditt lärarlag har en mitterminspub under<br />

termin två, hur kom ni på idéen?<br />

- Det var faktiskt Patrik Lindskoug som kom<br />

med idén, vi märkte att studenterna på termin<br />

två var lite nyfikna på att prata med oss<br />

lite mer ”off the record” så att säga, då bjuder<br />

vi självklart på det! Jag tror det har varit<br />

uppskattat och det är rätt många som kommer<br />

på de <strong>här</strong> pubarna. Sen får man ju ha<br />

full respekt för att det inte är alla som gillar<br />

den typen av arrangemang. Men vi har planer<br />

starka kvinna<br />

på att fortsätta med det så länge studenterna<br />

tycker att det är kul!<br />

Hur kommer det sig att de blev den juridiska<br />

banan? Och varför skadeståndsrätt<br />

och ersättningsrätt?<br />

Jag kom från ett naturvetenskapligt gymnasieprogram<br />

och där hörde jag ju egentligen<br />

inte alls hemma. Jag hade en jätterolig<br />

gymnasieklass så jag <strong>här</strong>dade ut men insåg<br />

fort att det inte var något jag skulle ägna<br />

mig åt. Jag skulle göra någonting som hade<br />

med samhällsvetenskap och det blev juristprogrammet.<br />

Jag var så himla övertygad att<br />

jag endast sökte en sak: Juristprogrammet i<br />

Lund. Min studievägledare frågade mig om<br />

jag inte skulle gardera med någonting, kanske<br />

juristprogrammet någon annanstans?<br />

Nej, jag ska in där! Sa jag. När jag väl var <strong>här</strong><br />

så insåg jag snabbt att detta var min grej, jag<br />

tyckte det var roligt och det kändes rätt.<br />

Jag tyckte att skadeståndsrätt och ersättningsrätt<br />

var de absolut roligaste ämnena när jag<br />

pluggade till min examen. Sen är det väl lite<br />

slumpen också, vi hade en professor som<br />

hette Carl Martin Roos som höll på med<br />

försäkringsrätt och när jag var i slutet på min<br />

utbildning hade han ett forskningsprojekt i<br />

försäkringsrätt som han drog in mig i. Där<br />

fick jag göra lite grundarbete och det var<br />

väldigt kul. Han tyckte sedan att jag skulle<br />

fortsätta skriva om ämnet och då blev det till<br />

en avhandling i försäkringsrätt.<br />

Hur påverkar ditt yrkesval dig på fritiden?<br />

Kan du se en istapp utan att tänka på det<br />

strikta fastighetsägaransvaret?<br />

- Haha, nej jag tror att man blir väldigt<br />

påverkad utav det! Särskilt märkbart var<br />

det när jag höll på att skriva min avhandling<br />

och tvingades läsa massor med avgöranden<br />

i Allmänna Reklamationsnämnden där folk<br />

hade blivit bestulna och råkat ut för så mycket<br />

olika tråkiga saker. Då blev jag nästan<br />

paranoid och trodde det stod tjuvar överallt!<br />

Vad anser du om genusperspektivet på<br />

utbildningen?<br />

- Jag tycker det är ett viktigt perspektiv att lyfta<br />

fram. Samtidigt ska man inte stoppa det i<br />

halsen på folk, för det är det många som reagerar<br />

negativt på. Man ska inte skapa några illusioner,<br />

förr eller senare kommer man ut i<br />

den bistra verkligheten; yrkeslivet. Där finns<br />

det faktiskt en hel del kvar att göra. Det kan<br />

vara svårt att arbeta sig upp som kvinna och<br />

småbarnsförälder, jag vet att många tjejer blir<br />

nedslagna när man säger det. Men man behöver<br />

inte acceptera det, tvärtom, det handlar<br />

ju om att göra någonting åt det! Det försvinner<br />

inte för att man blundar och sticker<br />

huvudet i sanden.<br />

Sen kan jag personligen tycka att det är lite<br />

tråkigt att vi har så många fler tjejer än killar<br />

på juristprogrammet, för det är ju inte heller<br />

riktigt bra. Hade situationen varit omvänd<br />

hade man nog tyckt att det varit ett bekymmer<br />

och att det behövdes rekryteras hit fler<br />

tjejer. Där är en skevhet, genusperspektivet<br />

går ju åt båda hållen. Ett genusperspektiv<br />

handlar om att ifrågasätta att vi behandlas<br />

utifrån genus, oavsett om man sedan är man<br />

eller kvinna.<br />

Du har varit med i Nätverket för kvinnligt<br />

ledarskap, vad är det?<br />

- Ja det var ett nätverk <strong>här</strong> på universitet där<br />

(forts. på s. 33)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!