22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

På spaning efter en<br />

Text: Kajsa Nilsson<br />

dubbelexamen<br />

När jag var liten ville jag bli<br />

spanare.<br />

Hur tragiskt det är att jag redan<br />

som mycket ung lyssnade på Spanarna i P1<br />

kan vi ta en annan gång, men jag har fortfarande<br />

inte helt lyckats överge tanken.<br />

Kollar upp Spanarna på Wikipedia. Programidén<br />

är enkel; ”En panel med tre personer<br />

(spanare) försöker avläsa tendenserna<br />

i nutiden, för att sedan presentera<br />

sina framtidsvisioner för<br />

lyssnarna”.<br />

En tendens i nutiden som jag<br />

har lagt märke till är att det är<br />

väldigt inne att plugga dubbelt.<br />

Jag har otaliga vänner som läser<br />

extra på fritiden (vilken fritid?).<br />

Det läses ekonomi, retorik, språk, litteraturvetenskap,<br />

psykologi och gud vet allt. Själv<br />

har jag för länge sedan övergivit alla planer<br />

på att läsa något av dessa ämnen vid sidan<br />

av varandra. Jag är på den nivån att jag tycker<br />

att det är skitjobbigt att tentaplugga arbetsrätt<br />

och familjerätt samtidigt.<br />

Istället för att plugga dubbelt (läs: istället för<br />

att plugga över huvud taget) har jag de senaste<br />

dagarna i läsesalen fifflat ihop en liten<br />

lista på lämpliga dubbelexamina för alla oss<br />

som inte fattade ett dyft på T4 och således<br />

inte har någon chans att ta ut en ekonomexamen.<br />

Här är mina favoriter:<br />

1. Jurist-präst.<br />

Starta egen ”full-service-byrå”; dop med<br />

löfte om konsultation vid framtida vårdnadstvist;<br />

bröllop med löfte om hjälp vid framtida<br />

skilsmässa; hjälp att skriva testamente<br />

med löfte om att hålla i begravningen. Fir-<br />

Tro, hopp och en<br />

himla massa avtal<br />

“<br />

“<br />

mans slogan kan vara något i stil med “tro,<br />

hopp och en himla massa avtal”.<br />

2. Jurist-hårfrisörska.<br />

Klipp kundernas hår, lyssna på allt skvaller<br />

och erbjud dem hjälp med allt ifrån att sätta<br />

dit otrogna makar till avtalsskrivning om alla<br />

grejer de funderar på att sälja på blocket samt<br />

med att vinna alla arvstvister mot släkten.<br />

Salongens slogan blir självklart ”nu är det<br />

klippt!”<br />

3. Jurist-arkitekt.<br />

Man kan ge bygglov till sig<br />

själv. Man kan anpassa sina<br />

ritningar efter kryphålen i<br />

PBL. En given succé!<br />

4. Jurist-bonde.<br />

Man kan bli den första<br />

bonden någonsin som<br />

förstår EU:s jordbruksregler. Man kan ge<br />

konsultation om miljöfarlig verksamhet till<br />

alla sina bondegrannar mot ersättning. Man<br />

blir mycket mer populär än jordbruksverket<br />

eftersom man talar med bönder på bönders<br />

språk.<br />

5. Jurist-lärare (dvs lektor)<br />

Våga vägra Power Point. Vinn, som följd av<br />

din Power Point-vägran, det pedagogiska<br />

priset och få en fet löneförhöjning. Ha sommarlov<br />

istället för semester. Skriv en uppföljare<br />

till den klassiska tentafrågan om den pensionerade<br />

infanterimajoren Herman Götzes<br />

liv och äventyr.<br />

Mitt enda problem efter att ha färdigställt<br />

denna lista är att jag omöjligt kan välja. Måste<br />

ta med den till studievägledningen och be om<br />

råd.<br />

Framtiden är ljus!<br />

KRÖNIKA<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!