22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

20<br />

INTERVJU<br />

Karin Adlercreutz:<br />

“Som inspector är man<br />

mer som ett bollplank”<br />

Text: Kajsa Nilsson Foto: Anna Överby<br />

Sedan början av 1950-talet är<br />

hon en aktiv del av studentlivet<br />

i Lund, och hon är fortfarande<br />

lika engagerad och engagerande.<br />

Dissidenten träffar Karin<br />

Adlercreutz för att äta bullar,<br />

prata utbildningsbevakning<br />

och få reda på vilken årgång av<br />

alla de Lundakarnevaler hon<br />

besökt som varit roligast.<br />

Karin, jag och vår fotograf Anna<br />

installerar oss i ett hörn i gallerian<br />

på Juridicums fjärde våning.<br />

Här kan vi prata lite mer ostört än<br />

på JF (och sofforna är skönare).<br />

Medan Anna sätter på kaffe börjar<br />

Karin berätta delar av sin otroligt<br />

spännande livshistoria för mig.<br />

Ville inte bli lärare<br />

Född och uppvuxen i Lund var<br />

det inte konstigt att hon valde att<br />

studera <strong>här</strong>,<br />

– Att jag skulle studera juridik<br />

Simon Berg<br />

Qurator, Östgöta<br />

Nation<br />

“Karin är jordnära och har en<br />

nära relation till nationen och<br />

dess aktiva. Karin som person är<br />

mycket glad och alltid på språng.<br />

Hon är mycket plikttrogen och<br />

säger vad hon tycker, men på ett<br />

konstruktivt sätt Hon kommer<br />

med jämna mellanrum in på expeditionen<br />

och talas vid vilket alltid<br />

uppskattas av oss i Quratelet.<br />

Karin Adlercreutz är nationens<br />

adopterade mormor.”<br />

var dock ingen självklarhet, berättar<br />

Karin.<br />

Det var hennes bror som först<br />

började prata om att studera juridik.<br />

– Egentligen var jag mest intresserad<br />

av litteraturvetenskap<br />

men jag tänkte att juridiken var ett<br />

säkert kort om man inte ville sluta<br />

som lärare, och det var det enda<br />

jag var alldeles säker på att jag inte<br />

ville bli, skrattar Karin.<br />

Det år som Karin tog studenten<br />

var det ca 100 personer som<br />

tog studenten i hela Lund.<br />

Höstterminen 1950 började<br />

hon plugga juridik på Juridicum.<br />

De var runt 100 novischer varav<br />

10 tjejer. På den tiden fanns det<br />

inte en enda kvinnlig lärare på hela<br />

fakulteten. Karin berättar att många<br />

tjejer hoppade av ganska kort<br />

tid efter att de börjat.<br />

– Mischa Markendal , som tog<br />

emot oss nya, var inte helt lätt att<br />

ha att göra med. Ofta var frågorna<br />

han ställde till oss flickor svårare<br />

än de som pojkarna fick svara på,<br />

och om man svarade fel kunde det<br />

hända att han frågade om man<br />

verkligen var säker på att man platsade<br />

på utbildningen, berättar Karin.<br />

Själv blev hon mest sporrad<br />

att plugga ännu mer för att kunna<br />

svara även på de svåra frågorna.<br />

Gemensam bal på AF<br />

Då Karin började studera fanns<br />

det ingen novischperiod på utbildningen.<br />

Den biten var det nationerna<br />

som skötte om. Man kunde<br />

inte välja vilken nation man ville<br />

vara med i, utan alla gick med i sin<br />

hemnation.<br />

– Eftersom jag kom från Lund<br />

fick jag gå med i Lunds nation,<br />

berättar Karin.<br />

Malmö nation och Helsingcrona<br />

är de nationer hon kommer<br />

ihåg som riktigt häftiga.<br />

TRE RÖSTER OM KARIN:<br />

Alexandra Brundin<br />

Urisman<br />

JF:s ordf. 2008/09<br />

“När jag blir stor ska jag bli som<br />

Karin! En varmare och mer<br />

glädjespridande person än allas vår<br />

Karin Adlercreutz är svår att finna.<br />

Under många år har Karin varit<br />

Lunds juriststudenters allra mest<br />

förtrogna och alltid – alltid! – har<br />

hon studenternas bästa för ögonen.<br />

Med en aldrig sviktande entusiasm<br />

och ett ack så skarpt intellekt är<br />

Karin helt klart en av de coolaste<br />

människorna jag vet!”<br />

Eva Lindell Frantz<br />

Jr.dr. och universitetslektor<br />

– Då fick man se till att skaffa<br />

sig kompisar som var med där så<br />

man kunde gå på deras fester!<br />

Varje vår hade alla nationer<br />

en gemensam vårbal på AF. Det<br />

var en riktig pangfest, minns Karin,<br />

men tror att det skulle vara<br />

omöjligt att ordna något liknande<br />

idag<br />

– Nej, idag är nationerna alldeles<br />

för stora, ni skulle aldrig få<br />

plats!<br />

På den tiden hade nationerna<br />

inga egna hus, utan fick varsitt nationsrum<br />

i AF-borgen, varifrån de<br />

bedrev sin verksamhet. Qurator,<br />

pro qurator och notarie fanns, liksom<br />

novischförmän, annars fanns<br />

det inte speciellt många tjänstemän<br />

eller aktiva.<br />

Kassör i JF<br />

<strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong> var sig inte<br />

särskilt lik under Karins studenttid;<br />

ordförande var en professor<br />

“Under ett antal år har jag haft det stora<br />

privilegiet att få arbeta tillsammans med<br />

Karin. Hon har <strong>här</strong>igenom kommit att<br />

fungera som en förebild och en mentor<br />

för mig. Det heter ju att om man vill nå<br />

skogsbrynet ska man sikta på stjärnorna.<br />

För mig är Karin en sådan där stjärna.<br />

Det lär vara näst intill omöjligt att nå<br />

hennes passionerat pedagogiska höjder,<br />

men det skadar naturligtvis inte att<br />

försöka. Att man sedan får nöja sig med<br />

att emellanåt nudda trädtopparna är väl<br />

bara något man får leva med, det kan<br />

ju trots allt bara finnas en enda Karin!”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!