22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INTERVJU<br />

tudenter på nationen.<br />

På JF är Karin hedersledamot sedan<br />

1984. 2003-2006 var Karin inspector i<br />

föreningen. Som inspector är man ordförande<br />

i det beslutande organet men<br />

framförallt skall inspectorn fungera<br />

som ett bollplank.<br />

– Jag har tycker att man som inspector<br />

skall ha rollen som den folk alltid<br />

kan ringa till, menar Karin.<br />

Inspectorn ansvarar också för att<br />

försöka styra upp verksamheten, vilket<br />

hon upplever har behövts mer vid nationen<br />

än vid kåren.<br />

– Ja, nationerna kan ju lätt flippa ur<br />

lite ibland, skrattar Karin.<br />

Rutinerad festbesökare.<br />

Idag har Karin titeln inspector emerita<br />

vid såväl JF som Östgöta nation. Som<br />

inspector emerita blir hon bjuden på<br />

alla större tillställningar, och hon tar<br />

ofta på sig sin folkdräkt och går med<br />

studenterna på bal.<br />

Den bästa festen hon varit på har<br />

Karin svårt att komma på, hon har en<br />

del att välja mellan. Till slut kommer<br />

hon fram till att båda gångerna hon<br />

blivit installerad som inspector varit<br />

extra speciella.<br />

- Då kände man sig riktigt favoriserad,<br />

alla applåderade och det var väldigt<br />

positiv stämning, berättar Karin.<br />

Bästa karnevalen<br />

Diskussionen om fester glider så smått<br />

över till diskussion om Karnevaler.<br />

Karin gick på sin första karneval<br />

samma år som hon tog studenten, och<br />

sedan dess har hon besökt i stort sett<br />

varje karneval.<br />

– Jag har i princip festat sedan slutet<br />

av 1950-talet, utbrister hon glatt.<br />

Den bästa karnevalen var 1954.<br />

Det var då succé-spexet Djingis Khan<br />

sattes upp för första gången och nästan<br />

ingen kunde karnevalsmelodin för alla<br />

gick runt och sjöng Härjarevisan dagarna<br />

i ända.<br />

– Har ni hört den? Undrar Karin<br />

TÄNK OM<br />

DU VAR KUND I EN BANK<br />

SOM INTE BARA BRYDDE SIG<br />

OM PENGAR<br />

Värdepaket Student kostar ingenting och innehåller Internetbanken,<br />

Mobilbanken, Telefonbanken, BankID, Bankkort VISA, Betal- & Kreditkort<br />

MasterCard och Näthandelsdepå. Allt du behöver för att förenkla din<br />

vardagsekonomi. Men allt handlar ju inte bara om pengar.<br />

Sparbanken Öresund är inte som andra banker. Att ge tillbaka till<br />

samhället ligger i vår grundidé. Det innebär att en del av vår vinst<br />

går till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning,<br />

kultur, idrott samt företagsamhet i västra Skåne.<br />

Skaffa ditt Värdepaket redan idag så bjuder vi dig dessutom på bio.<br />

www.sparbankenoresund.se<br />

0 kr<br />

och börjar sjunga för Anna och mig.<br />

”Nu skall vi ut och <strong>här</strong>ja, supa och slåss<br />

och svärja, bränna röda stugor, slå små barn<br />

och säga fula ord!”<br />

Karin har bra sångröst och Anna<br />

och jag kan inte låta bli att sjunga med.<br />

Så sitter vi där i lärarrummet på Juridicums<br />

fjärde våning och sjunger vad<br />

som idag används som snapsvisa. Professorer<br />

och datalärare som går förbi<br />

tittar lite undrande på oss, men det bekommer<br />

oss inte. Vi trallar vidare.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!