22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

En novischs<br />

Text: Anna Redin. Foto: Mia Petersén<br />

Pufendorfsalen snurrade runt mig,<br />

rummet krympte. Studierektorns<br />

röst ekade inuti mitt huvud likt ett<br />

gammalt kassettband som spelas<br />

upp i slowmotion; NIII-HAAR-BLIVIT-<br />

ANTAAAAGNA-TIIILL-SVEEEER-<br />

IGES-MEEEEST-EFTERTRAKTA-<br />

DE-JUUUUURIIIST-UTBILDNIIIING-<br />

GRAAAAAATTTTTIS! I samma stund<br />

som studierektorn betonade meningens sista<br />

ord, steg temperaturen kraftigt inom mig och<br />

Uppdragslekar i ett snöigt Lund<br />

jag kände ett behov av att svälja en kväljning<br />

á la maximerad prestationsångest. Kanske<br />

hade jag tagit mig vatten<br />

över huvudet då jag flyttade<br />

hit i tron om att jag<br />

skulle bli en sådan där<br />

jurist? När allt kom omkring<br />

visste jag ju förhållandevis<br />

lite om Sveriges<br />

rikes lag. Vad jag däremot<br />

visste var att min lagbok<br />

skulle bli stulen redan innan<br />

jag hade köpt den,<br />

samt att alla böcker jag<br />

någonsin skulle efterfråga<br />

i Juridicums bibliotek<br />

DISSIDENTEN<br />

betraktelser<br />

skulle lysa med sin frånvaro. Jag hade<br />

förberett mig på det värsta! Juridicum- en<br />

laglös tillvaro på en annars så lagcentrerad<br />

plats, likt Thomas Hobbes teori om<br />

naturtillståndet, där ”allas krig mot alla”<br />

råder. Jag svalde tungt, slöt mina ögon och<br />

försökte lugnt intala mig själv; det <strong>här</strong> ska<br />

nog bli bra ändå.<br />

Så <strong>här</strong> i efterhand kan jag inte annat än<br />

att konstatera hur fort tiden har gått och<br />

hur roligt jag har haft<br />

sedan den dagen då jag<br />

förfärat satt och hyperventilerade<br />

i Pufendorfsalens<br />

bakre rad.<br />

Novischperioden – en<br />

galet händelserik tid<br />

som i återblickandets<br />

stund värmer skönt i<br />

bröstet, ungefär lika innerligt<br />

som en ärtsoppeavrundande<br />

punsch.<br />

Faktum är att jag, innan<br />

jag ens hade hunnit<br />

smaka på begreppet jur-stud (eller i mitt<br />

fall; små-[d]jur), hade försatts i något slags<br />

Uppträdande under Temasittning 2<br />

hypnotiserat tillstånd; ett slags novisch-trans.<br />

Det var följaktligen i dennaa trans som jag,<br />

till min uppriktiga förvåning, lyckades engagera<br />

mig i de allra mest förundransvärda<br />

aktiviteter. Jag vill bestämt hävda att höger<br />

och vänster hjärnhalva aldrig tidigare har samarbetat<br />

så intensivt som under de inledande<br />

veckorna på juristutbildningens första termin.<br />

Kreativiteten flödade. Sånger komponerades,<br />

utstyrslar kokades samman och det ena spexet<br />

avlöste det andra. Uppriktigt sagt; det skulle<br />

inte förvåna mig nämnvärt om en eller en annan<br />

fadder-hyllande-melodi dyker upp i nästa<br />

års upplaga av Melodifestivalen, eller ännu<br />

bättre, i Talang 2011. Många mästerlika verk<br />

har åstadkommits under novischperiodens<br />

blomstrande dagar och jag är mäkta imponerad<br />

över mina medstuderandes oanade färdigheter.<br />

Kanske var det någon gång under dansen till<br />

andra refrängen i låten Vamos a la playa som<br />

jag insåg att det <strong>här</strong> med juridik nog inte är så<br />

tokigt ändå. Inte så tokigt alls faktiskt. Kopplingen<br />

är kanske, för den utomstående, inte<br />

är helt självklar. Dock vore det alldeles för<br />

tidskrävande att i ord försöka vidareutveckla<br />

resonemanget. Som novisch kan man nämligen<br />

inte alltid förklara hur saker sker, när de<br />

skedde eller varför de ens ägde rum… i alla<br />

fall inte uppställt i logiskt hållbara argument<br />

vars premisser är sunda i materiell mening.<br />

Vart vill jag nu komma med hela den <strong>här</strong> utläggningen,<br />

vad är summan av kardemumman,<br />

undrar ni? Slutsatsen är givetvis att jag<br />

även i fortsättningen kommer att passera<br />

genom Juridicums svängdörrar. Förmodligen<br />

ett oräkneligt antal gånger. Min tidigare obefogade<br />

rädsla har ersatts av en övertygelse om<br />

att jag har hamnat rätt och det är en tillfredställande<br />

känsla.<br />

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!