22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

28<br />

DISSIDENTEN<br />

Älskade Dolus<br />

Text: Erik Lindberg stolt Spexmästare Emiritus Foto: Richard Croneberg<br />

Klockan 23.03 och jag är precis hemkommen<br />

från premiären av Dolu§pexet<br />

Alexander Graham Bell eller Skotten i Sarjevo.<br />

Mina handflator hade inte kunnat<br />

ömma mer om jag så hade spenderat<br />

en förmiddag med J.D, Turk och Mr<br />

Barney Stinson i ett ändlöst inferno av<br />

high fives.<br />

Ändlöst likt ett hamsterhjul kan också<br />

vår juristutbildning kännas. Nio terminer<br />

lång är den. Därför slår blodpumpen<br />

ett extra slag när man får se en<br />

uppsjö juriststudenter dedicera en hel<br />

termin för att förbereda ett fyrverkeri<br />

som bränns av fem gånger på tre dagar.<br />

Studietiden är till 95% minnen, mina<br />

bästa kommer från Dolu§pexet och jag<br />

tror att jag blir allt mindre ensam om<br />

det.<br />

I historien kastas vi direkt in i en<br />

högländsk bar med en så fantastisk dekor<br />

att den ser ut att dofta whiskey (för<br />

nog är det väl äpplejuice som serveras<br />

i de gigantiska skålarna?). In kliver tre<br />

flickor från terrororganisationen Svarta<br />

handen. De har precis stulit Bells opatenterade<br />

telefon och ämnar avlyssna<br />

Prins Franz Ferdinand av Österrike-<br />

Ungern. Bell stormar sedan in på<br />

baren, beställer en quarterdouble whiskey,<br />

samtalar med William Wallace om<br />

Glen McEnroe (vars nakenbad i Loch<br />

Ness tydligen gav upphov till myten<br />

om Nessi) samt stöter på en österrikisk<br />

konststuderande vid namn Adolf. Adolf<br />

och Bell gör följe till Sarajevo för<br />

att återta Bells telefon.<br />

Ordvitsarna om (tele)fåntrattar,<br />

nutidsskämten om patent värda 400<br />

000 € och sångtexter om Adolf ”som<br />

är vild som ett djur” överskuggas endast<br />

av skådespelarnas sångprestationer.<br />

Årets skådespelargarde har tillsammans<br />

med Hampus Wikerståls manusgrupp<br />

tagit spexet till en helt ny nivå.<br />

De spexare som lider brist på sångröst<br />

kompenserar detta med en rolig roll-<br />

tolkning. Vissa sånger får en att skratta<br />

hejdlöst och andras sångröster<br />

får ögonen att vattnas. Spexet lämnar<br />

ingen oberörd.<br />

Som medlem av <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong><br />

är spexet, liksom många av JF:s övriga<br />

utskott, en fröjd att skåda. Utskottet<br />

sväljer oerhörda mängder aktiva och<br />

Ordförande Nenne Gavin har sett till<br />

att allehanda juristtalanger fått utlopp<br />

för sina intressen i någon av spexets<br />

sektioner. Sminket och kostymeriet<br />

förvandlade Lovisa Lundgren till den<br />

skäggige Alexander Graham Bell, dekoren<br />

totalrenoverade scenen till Franz<br />

Ferdinands palats och jag kan bara<br />

föreställa mig hur bra Sexmästeriets<br />

premiärsittning var. Husbandet lyfte taket<br />

på AF-borgen och det tåls att fundera<br />

på om det inte är dags att adoptera<br />

Dolus husband till hela JF!<br />

Det är också viktigt att poängtera att<br />

spexet inte hade kunnat bli av utan<br />

Gustav Thorslunds arbete med sponsring-och<br />

marknadsföringsgruppen.<br />

Det var i grevens tid att jag hann få tag<br />

på premiärbiljett till mig och de mina,<br />

vilket tyder på ett bra jobb.<br />

Slutligen måste det lyftas fram att trots<br />

att ledningsgruppens kämpande med<br />

att höja nivån på spexet, hålla ihop organisationen<br />

och genomföra föreställningarna<br />

så hade de ändå tid att få f.d.<br />

justitierådet Torgny Håstad att skriva<br />

ett tillägg till förordet i programbladet.<br />

Ikväll borde jag ha nött jävsparagrafer<br />

i Rättegångsbalken, istället får jag<br />

praktisera min egen jävsproblematik<br />

genom att plita ner den <strong>här</strong> hyllningskrönikan.<br />

Årets Dolu§pex var episkt<br />

punkt. . Jag satt länge och väntade på<br />

det sista spexattributet i form av ett<br />

acapella nummer och det avfyrades<br />

i ett magiskt inrop. Likt en Pokémon<br />

har spexet utvecklats och är nu ett fullfjädrat<br />

spex i klass med de största. Det<br />

ska bli mycket spännande att se vem<br />

som tar över den <strong>här</strong> underbara skutan<br />

som vi kallar för Dolus.<br />

(Jag hade tänkt avsluta med något prettocitat<br />

på latin.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!