22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

edaktion<br />

Chefredaktör<br />

Charlotte Akej<br />

Skribenter<br />

Martin Andersen<br />

Alexandra Brundin Urisman<br />

Miran Crnalic<br />

Oscar Hillmann<br />

Erik Lindberg<br />

Lena Lundahl<br />

Kajsa Nilsson<br />

Anna Redin<br />

Jacob Rosell<br />

Joakim Winnerljung<br />

Fotografer<br />

Richard Croneberg<br />

Martina Vivlund<br />

Anna Överby<br />

sid 13<br />

sid 38<br />

Upphovsrätten till innehållet tillhör DISSIDENTEN och upphovsmannen.<br />

All kopiering är förbjuden enligt lag.<br />

DISSIDENTEN är <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong>s kårtidning och utkommer med 4 nr om året. Tidningen<br />

delas ut gratis till alla studenter och anställda vid <strong>Juridiska</strong> fakulteten i Lund.<br />

DISSIDENTEN presenterar <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong>s åsikter. När avvikande åsikter publiceras,<br />

anges detta. Magasinet är partipolitiskt och religiöst obundet.<br />

ISBN: 14030128<br />

E-mail: dissidenten@jf.se<br />

Annonsera i Dissidenten: kontakta pr@jf.se<br />

Telefon: 046-188812<br />

Ansvarig utgivare: Vilhelm Persson<br />

Tryck: AM-tryck och reklam<br />

sid 20<br />

sid 28<br />

Medverkande i detta nummer: Emilie Dafgård (emilie@emiliedafgard.com www.emiliedafgard.<br />

com), Christina Söderbäck, Filip Redin, Mia Petersén, Sofia Zitouni, Karolina<br />

Lindén och Sami Idris<br />

Framsida: Dolusspexets Miran Crnalic in action Fotografi: Richard Croneberg<br />

05<br />

06<br />

08<br />

09<br />

10<br />

12<br />

15<br />

16<br />

18<br />

20<br />

23<br />

25<br />

26<br />

28<br />

30<br />

31<br />

32<br />

35<br />

36<br />

38<br />

Ledare<br />

DISSIDENTEN<br />

JF:s ordförande och inspector har ordet<br />

Lovisa Lindholm och Boel Flodgren<br />

Så funkar det<br />

<strong>Juridiska</strong> fakulteten eller <strong>Juridiska</strong> institutionen?<br />

Senaste nytt om din utbildning<br />

<strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong> påverkar din utbildning<br />

Fakultetens starka kvinna<br />

Lärarintervju med Eva Lindell-Frantz<br />

APU i Sudan<br />

Alexandra Brundin Urisman om en annorlunda<br />

fördjupningskurs<br />

På jakt efter en dubbel-examen<br />

En krönika om alternativa vägar till succé<br />

Odile Fallenius<br />

Dissidenten träffar Sveriges yngsta delägare<br />

Do’s and dont’s - Vårbalen<br />

Så överlever du vårens bästa bal<br />

Karin Adlercreutz<br />

Dissidenten möter en av Studentlunds legendarer<br />

How hard could it be?<br />

Lars Göran Malmberg om vikten av att ställa upp<br />

även utanför arbetstid<br />

Novisch<br />

Dissidenten blickar tillbaka på nollningen<br />

Var fan ligger studievägledarkorridoren?<br />

Och alla andra frågor en juriststudent hinner ställa sig...<br />

Älskade Dolus<br />

Spexmästare emeritus om ett spex i världsklass<br />

Ski Week Åre<br />

Dissidenten om en fantastisk resa till norr<br />

Din generalklausul i vardagen<br />

En krönika om skapandet av ett Idrottsutskott<br />

Dissidentens vinskola<br />

Pub och club guidar dig i vin-djungeln<br />

Legal buzz - what’s the fuss?<br />

Dissidenten om vårens stora snackis<br />

Torsken inför rätta<br />

En paneldiskussion om sexualitet, juridik och sexköp<br />

Smått och gott<br />

Citat, Månadens arga lapp och en dom på rim<br />

innehåll<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!