22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

38<br />

Smått&Gott DISSIDENTEN<br />

CITERAT<br />

”<br />

MÅNADENS ARGA LAPP<br />

Om det skulle vara så att du som läser <strong>här</strong> befinner dig i<br />

Åretrakten: Besök Tegetornsrestaurangen och hälsa från<br />

mig - jag lovar att du blir bjuden på mat!<br />

Sture Bergwall (f.d Tomas Quick) ger restaurangtips i sin blogg,<br />

http://sturebergwall.wordpress.com. Publicerad 5/2 2011<br />

“Om jag köper 100 kopior nu, tror du<br />

att de hinner ta slut innan jag tar min<br />

examen?”<br />

Orolig novisch funderar på om det verkligen är värt att<br />

spendera 75 kronor för 100 datorutskrifter på Juridicum<br />

Inte bara pensionerade justitierådet<br />

Torgny Håstad kan<br />

konsten att sticka ut när det<br />

kommer till att skriva domskäl.<br />

Följande domskäl <strong>här</strong>stammar<br />

från en dom i Eskilstuna TR i<br />

mitten av 1980-talet. Författare<br />

är dåvarande tingsrättsfiskal<br />

Per-Erik Andersson:<br />

Hellman har bestritt ansvar<br />

Eftersom det inte var<br />

Meningen att sparka glas<br />

Så att rutan gick i kras.<br />

DOM PÅ RIM<br />

Bröllop hade han ju haft<br />

Firat med en starker sagt.<br />

Hemåt gick de unga tu<br />

Osams blev han med sin fru.<br />

Arg han blev — ja som ett bi<br />

Slå sin maka var ju tji.<br />

Något måste ändå få<br />

Smaka på hans arga tå.<br />

Hastigt vände han sig om<br />

Sparkade mot något som<br />

Trodde han var husets mur<br />

Med en glasruta — sån otur.<br />

“Jurister (...) ser ner på ekonomer<br />

för att de inte kom in på<br />

juridik, de ser ner på civ. ing/<br />

natur (inte för att en jurist kan<br />

skillnaden) för att de är nördar.<br />

”<br />

De ser upp till läkare som de<br />

gärna vill umgås med då de inser<br />

att det är ett yrke med mer status<br />

än jurist, något som läkare ofta<br />

tycker kan vara lite lätt irriterande<br />

då juristerna gärna vill<br />

försöka jämställa de två programen.”<br />

Ur en diskussion om ‘fördomar om studenter som<br />

pluggar’ på internetforumet Flashback. Publicerad<br />

13/2 2011.<br />

Månadens argaste lapp avlämnades anonymt till<br />

en tjej med pälsmössa i Tysta Läsesalen.<br />

Dissidenten kan dock meddela den arga djurvännen<br />

att mössan i själva verket var gjord av fuskpäls.<br />

Aldrig skulle han gjort så<br />

Om han anat hur det skulle gå.<br />

Nej han skulle inte kickat<br />

Kanske mot sin duva nickat.<br />

Hiskeligt var han humör.<br />

Inte nog att dömas för.<br />

Olyckor kan drabba alla.<br />

Åtalet skall därmed falla.<br />

Slutligen kan sägas så<br />

Hellman har gått med uppå<br />

Att för skadeståndet stå.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!